Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht, vooropleiding en studiefase startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2019:
Cijfers over behaalde diploma's in het wetenschappelijk onderwijs van het wo-cohort 2008/’09 na negen jaar, van het wo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het wo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het wo-cohort 2016/'17 na een jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het wetenschappelijk onderwijs van het wo-cohort 2010/'11 na acht jaar, van het wo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het wo-cohort 2016/'17 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal 2020.

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Geslacht Vooropleiding Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) GediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) GediplomeerdenBachelor (aantal) Gediplomeerden1-jarige master (aantal) Gediplomeerden2-jarige master (aantal) Gediplomeerden3-jarige master (aantal) Gediplomeerden4-jarige master (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht Vooropleidingen totaal 2008 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 47.426 37.362 5.907 19.873 8.670 2.692 220 10.064
Totaal geslacht Vwo 2008 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 28.142 23.037 3.831 11.252 5.267 2.498 189 5.105
Totaal geslacht Hbo 2008 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 9.829 6.911 644 4.998 1.163 96 10 2.918
Totaal geslacht Overige vooropleidingen 2008 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 9.455 7.414 1.432 3.623 2.240 98 21 2.041
Bron: CBS.
Verklaring van tekens