Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Geslacht Vooropleiding Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor (aantal) Gediplomeerden 1-jarige master (aantal) Gediplomeerden 2-jarige master (aantal) Gediplomeerden 3-jarige master (aantal) Gediplomeerden 4-jarige master (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht Vooropleidingen totaal 2012 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 52.052 43.114 7.057 22.330 10.916 2.730 81 8.938
Totaal geslacht Vwo 2012 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 29.136 25.062 4.340 11.673 6.506 2.484 59 4.074
Totaal geslacht Hbo 2012 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 9.194 6.898 661 5.011 1.140 85 1 2.296
Totaal geslacht Overige vooropleidingen 2012 Totaal onderwijspositie in startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 13.722 11.154 2.056 5.646 3.270 161 21 2.568
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15, 2016/'17, 2018/'19 en 2020/'21. De cijfers geven het hoogst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht, vooropleiding en studiefase startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2012/'13 na negen jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na zeven jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na vijf jaar, van het wo-cohort 2018/'19 na drie jaar en van het wo-cohort 2020/'21 na een jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2014/'15 na acht jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na zes jaar, van het wo-cohort 2018/'19 na vier jaar en van het wo-cohort 2020/’21 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs had.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bachelor
Aantal studenten dat een bachelor-, maar (nog) geen masterdiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
1-jarige master
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald van een 1-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Studenten die na het behalen van dit diploma een diploma halen van een 2-, 3- of 4-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs blijven deel uitmaken van deze groep.
2-jarige master
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald van een 2-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Studenten die na het behalen van dit diploma een diploma halen van een 3- of 4-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs blijven deel uitmaken van deze groep.
3-jarige master
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald van een 3-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Studenten die na het behalen van dit diploma een diploma halen van een 4-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs blijven deel uitmaken van deze groep.
4-jarige master
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald van een 4-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.