Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2021=100

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2021=100

Perioden Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Prijsindex (2021=100) Outputprijsindex bouwkosten incl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Prijsindex (2021=100) Outputprijsindex bouwkosten excl. btw Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2018 89,3 89,3
2019 93,9 5,1 93,9 5,1
2020 97,3 3,6 97,3 3,6
2021 100,0 2,8 100,0 2,8
2022 108,8 8,8 108,8 8,8
2023 1e kwartaal 118,7 14,0 118,7 14,0
2023 2e kwartaal* 120,7 15,0 120,7 15,0
2023 3e kwartaal* 125,8 12,1 125,8 12,1
2023 4e kwartaal* 125,5 10,1 125,5 10,1
2023* 122,7 12,7 122,7 12,7
2024 1e kwartaal* 125,3 5,6 125,3 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het verloop van de bouwkosten van alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens die afkomstig zijn van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2018

Status van de cijfers:
De cijfers blijven vier kwartalen voorlopig. Daarna worden ze definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100 zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers van het 2e kwartaal 2024 zullen eind september 2024 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Outputprijsindex bouwkosten incl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten inclusief btw is een index die het prijsverloop inclusief btw van een gereed product volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2015=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.
Outputprijsindex bouwkosten excl. btw
Een outputprijsindex bouwkosten exclusief btw is een index die het prijsverloop exclusief btw van een gereed product volgt. In dit geval dus een woning. Hierin zijn ook de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer begrepen. Dit in tegenstelling tot een inputprijsindex, waarbij alleen wordt gekeken naar de kostenposten van het product zelf (in dit geval loon en materiaal).
Prijsindex
Een prijsindex geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2015=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers.