Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2024 april 9.489
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2024 april 143
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2024 april 178
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2024 april 116
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2024 april 135
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2024 april 123
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2024 april 209
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2024 april 90
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2024 april 2.890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2020 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
De cijfers over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 november 2023:
Er zijn kwartaalcijfers aan de tabel toegevoegd.
Daarnaast worden bij de onderwerpen nu geen percentages meer vermeld.
Dat is weggelaten omdat niet duidelijk was of deze percentages waren bepaald op de rij- of kolomtotalen.
Percentages kunnen door gebruikers zelf nog wel worden berekend op basis van de aantallen uit de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.