Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 augustus 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 september 70
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 oktober 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 november 76
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 december 82
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 januari 71
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 februari 73
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 maart 71
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 april 71
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 mei 62
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 juni 60
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 juli* 60
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 augustus* 64
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 augustus 135
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 september 173
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 oktober 172
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 november 171
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 december 164
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 januari 153
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 februari 141
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 maart 134
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 april 111
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 mei 115
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 juni 106
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 juli* 95
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 augustus* 91
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 augustus 205
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 september 169
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 oktober 149
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 november 131
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 december 122
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 januari 113
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 februari 126
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 maart 122
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 april 133
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 mei 132
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 juni 130
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 juli* 135
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 augustus* 146
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2020 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over juli en augustus 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 september 2021:
De voorlopige cijfers van augustus 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.