Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 december 101
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 januari 94
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 februari 88
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 maart 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 april 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 mei 83
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 juni 96
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 juli 113
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 augustus 130
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 september 132
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 oktober 124
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 november 111
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 december 105
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 december 139
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 januari 130
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 februari 120
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 maart 125
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 april 115
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 mei 110
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 juni 114
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 juli 110
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 augustus 117
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 september 123
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 oktober 123
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 november 133
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 december 133
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 december 129
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 januari 130
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 februari 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 maart 117
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 april 115
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 mei 130
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 juni 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 juli 129
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 augustus 132
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 september 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 oktober 118
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 november 120
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 december 113
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2020 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
De cijfers over december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.