Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 maart 107
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 april 106
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 mei 98
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 juni 95
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 juli 93
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 augustus 99
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 september 104
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 oktober 105
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 november 98
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2021 december 101
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 januari 94
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 februari 88
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 maart 85
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2022 april 85
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 maart 204
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 april 185
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 mei 187
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 juni 179
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 juli 166
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 augustus 161
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 september 154
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 oktober 143
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 november 137
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2021 december 139
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 januari 130
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 februari 120
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 maart 125
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2022 april 115
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 maart 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 april 136
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 mei 135
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 juni 132
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 juli 133
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 augustus 147
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 september 141
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 oktober 135
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 november 124
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2021 december 129
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 januari 130
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 februari 128
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 maart 117
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2022 april 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2020 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 mei 2022:
De cijfers over april 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 januari 2022:
De cijfers over december 2021 zijn toegevoegd.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers doorgevoerd voor de verslagjaren 2003 tot en met 2021.
Voor meer informatie over deze revisie, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.