Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor (aantal) Gediplomeerden Master (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie in wo 52.780 42.428 31.193 11.235 10.352
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie in wo 1.712 1.204 508
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie in wo 3.438 2.779 659
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie in wo 10.315 8.347 1.968
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie in wo 13.233 8.630 4.603
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie in wo 3.930 2.946 984
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie in wo 837 456 381
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie in wo 3.958 2.659 1.299
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie in wo 559 332 227
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie in wo 4.198 3.737 461
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie in wo 170 25 145
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15, 2016/'17 en 2018/'19. De cijfers geven het eerst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, studiefase startjaar en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 december 2021:
De groepering van studies in vakgebieden is gewijzigd. Tevens is er een extra detailgroep ‘0719 Techniek en technische dienstverlening overig' bijgekomen. Vanwege deze wijzigingen zijn alle cijfers met terugwerkende kracht aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2012/'13 na acht jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na zes jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na vier jaar en van het wo-cohort 2018/'19 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs had.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bachelor
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een bachelordiploma is.
Master
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een masterdiploma is.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.