Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor (aantal) Gediplomeerden Master (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie in wo 52.780 42.428 31.193 11.235 10.352
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie in wo 1.720 1.204 516
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie in wo 4.012 3.217 795
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie in wo 10.163 8.309 1.854
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie in wo 13.239 8.640 4.599
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie in wo 4.013 3.018 995
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie in wo 753 445 308
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie in wo 3.478 2.169 1.309
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie in wo 582 352 230
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie in wo 4.211 3.736 475
Totaal geslacht 2010 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie in wo 179 25 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15, 2016/'17 en 2018/'19. De cijfers geven het eerst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, studiefase startjaar en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2010/’11 na negen jaar, van het wo-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na vijf jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na drie jaar en van het wo-cohort 2018/'19 na 1 jaar zijn toegevoegd.

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmomenten 7 en 8, voor 2012 om peilmomenten 5 en 6, voor 2014 om peilmomenten 3 en 4 en voor 2016 om peilmomenten 1 en 2.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2012/'13 na acht jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na zes jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na vier jaar en van het wo-cohort 2018/'19 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs had.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bachelor
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een bachelordiploma is.
Master
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een masterdiploma is.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.