Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor (aantal) Gediplomeerden Master (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie in wo 52.052 43.114 31.758 11.356 8.938
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie in wo 1.549 975 574
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie in wo 3.201 2.528 673
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie in wo 10.340 8.368 1.972
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie in wo 13.515 9.034 4.481
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie in wo 4.384 3.382 1.002
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie in wo 970 557 413
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie in wo 4.109 2.691 1.418
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie in wo 561 303 258
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie in wo 4.238 3.821 417
Totaal geslacht 2012 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie in wo 177 29 148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15, 2016/'17, 2018/'19 en 2020/'21. De cijfers geven het eerst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, studiefase startjaar en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2012/'13 na negen jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na zeven jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na vijf jaar, van het wo-cohort 2018/'19 na drie jaar en van het wo-cohort 2020/'21 na een jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2014/'15 na acht jaar, van het wo-cohort 2016/'17 na zes jaar, van het wo-cohort 2018/'19 na vier jaar en van het wo-cohort 2020/’21 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs had.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bachelor
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een bachelordiploma is.
Master
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs een masterdiploma is.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.