Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het wetenschappelijk onderwijs (wo) van wo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde wo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het wo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, studiefase startjaar en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het wo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2019:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het wo-cohort 2008/’09 na negen jaar, van het wo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het wo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het wo-cohort 2014/’15 na drie jaar en van het wo-cohort 2016/'17 na een jaar zijn toegevoegd.

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het wetenschappelijk onderwijs van het wo-cohort 2010/'11 na acht jaar, van het wo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het wo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het wo-cohort 2016/'17 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal 2020.

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Studiefase startjaar Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) GediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) GediplomeerdenBachelor (aantal) GediplomeerdenMaster (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie in wo 47.426 37.362 28.758 8.604 10.064
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie in wo 1.535 1.038 497
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie in wo 3.835 3.170 665
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie in wo 8.530 7.288 1.242
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie in wo 11.727 8.381 3.346
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie in wo 3.285 2.552 733
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie in wo 609 348 261
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie in wo 3.111 2.079 1.032
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie in wo 478 313 165
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie in wo 4.047 3.486 561
Totaal geslacht 2008 Totaal studiefase startjaar 9 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie in wo 103 1 102
Bron: CBS.
Verklaring van tekens