Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Perioden Regio's Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
2019 Nederland -1 -1 -1 100 26 42 11 16 1 4 100 3 18 37 34 3 5
2020 1e kwartaal Nederland -2 -7 2 100 27 45 8 13 2 6 100 5 27 38 23 2 6
2020 2e kwartaal Nederland -27 -45 -14 100 51 16 3 17 6 7 100 62 24 4 5 3 2
2020 3e kwartaal Nederland -27 -53 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 56 31 4 5 2 2
2020 4e kwartaal Nederland -27 -53 -9 100 40 27 5 19 2 7 100 57 29 4 6 2 2
2020 Nederland -20 -40 -8 100 39 28 5 17 4 7 100 45 28 12 10 2 3
2021 1e kwartaal Nederland -19 -40 -4 100 45 26 4 17 2 7 100 38 34 8 12 3 4
2021 2e kwartaal Nederland -6 -19 3 100 41 30 6 16 2 5 100 16 31 16 28 6 3
2019 Noord-Nederland (LD) -4 -6 -3 100 25 43 12 15 1 3 100 4 18 38 33 3 5
2020 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -8 -17 -2 100 32 46 5 10 3 5 100 5 30 36 22 1 5
2020 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -24 -44 -11 100 51 14 3 20 6 6 100 63 24 6 3 2 1
2020 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -27 -54 -9 100 39 27 6 17 3 7 100 59 30 4 5 2 0
2020 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -28 -55 -10 100 41 32 2 15 3 7 100 57 28 6 7 2 1
2020 Noord-Nederland (LD) -22 -43 -8 100 41 30 4 16 4 6 100 46 28 13 9 2 2
2021 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -17 -37 -4 100 46 27 2 14 3 7 100 39 30 12 11 3 5
2021 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -7 -20 2 100 40 31 7 15 1 6 100 12 30 17 30 9 3
2019 Oost-Nederland (LD) 0 -1 1 100 26 44 10 16 1 4 100 3 17 38 35 3 4
2020 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) 1 -5 5 100 26 45 9 14 1 5 100 5 27 37 25 1 5
2020 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -24 -45 -10 100 50 16 3 16 6 9 100 59 27 3 6 3 2
2020 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -26 -53 -8 100 41 25 5 19 3 7 100 56 30 5 6 2 1
2020 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -28 -58 -8 100 43 28 6 17 2 5 100 58 30 3 6 2 2
2020 Oost-Nederland (LD) -19 -40 -5 100 40 28 6 16 3 6 100 44 28 12 11 2 2
2021 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -19 -42 -4 100 44 28 3 18 1 6 100 39 34 7 13 4 3
2021 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -6 -21 3 100 41 30 6 17 2 4 100 15 30 16 31 5 4
2019 West-Nederland (LD) 1 1 0 100 26 41 10 16 1 5 100 3 18 37 34 3 6
2020 1e kwartaal West-Nederland (LD) -1 -4 1 100 27 44 8 13 2 6 100 4 27 37 24 2 6
2020 2e kwartaal West-Nederland (LD) -28 -45 -16 100 49 16 3 17 7 8 100 62 23 4 5 3 2
2020 3e kwartaal West-Nederland (LD) -26 -53 -9 100 39 25 6 19 4 8 100 56 30 4 5 2 3
2020 4e kwartaal West-Nederland (LD) -26 -52 -9 100 39 25 5 20 2 9 100 56 30 4 5 2 3
2020 West-Nederland (LD) -20 -39 -8 100 38 27 5 17 4 8 100 45 28 12 10 2 3
2021 1e kwartaal West-Nederland (LD) -18 -39 -3 100 43 24 4 18 2 8 100 37 35 8 13 3 4
2021 2e kwartaal West-Nederland (LD) -5 -18 3 100 40 29 5 17 2 7 100 18 30 16 27 6 4
2019 Zuid-Nederland (LD) -3 -4 -3 100 27 41 11 16 1 4 100 4 18 38 33 3 5
2020 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -3 -12 2 100 26 46 8 13 2 5 100 5 26 40 21 1 7
2020 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -27 -45 -15 100 55 17 2 15 5 6 100 66 21 4 3 3 3
2020 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -28 -52 -12 100 41 25 7 17 3 7 100 55 32 5 5 2 1
2020 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -26 -49 -11 100 38 27 6 20 3 7 100 58 28 5 6 2 2
2020 Zuid-Nederland (LD) -21 -40 -9 100 40 29 5 16 3 6 100 46 27 13 9 2 3
2021 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -21 -42 -7 100 50 26 4 14 1 5 100 40 36 7 11 2 3
2021 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -7 -19 2 100 44 31 6 14 2 4 100 15 34 15 28 5 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2021.
De cijfers van het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 22 september 2021.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet