Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Perioden Regio's Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
2019 4e kwartaal Nederland -4 -9 0 100 27 45 7 14 1 6 100 6 26 36 24 2 6
2019 Nederland -1 -1 -1 100 26 42 11 16 1 4 100 3 18 37 34 3 5
2020 1e kwartaal Nederland -2 -7 2 100 27 45 8 13 2 6 100 5 27 38 23 2 6
2020 2e kwartaal Nederland -27 -45 -14 100 51 16 3 17 6 7 100 62 24 4 5 3 2
2020 3e kwartaal Nederland -27 -53 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 56 31 4 5 2 2
2020 4e kwartaal Nederland -27 -53 -9 100 40 27 5 19 2 7 100 57 29 4 6 2 2
2020 Nederland -20 -40 -8 100 39 28 5 17 4 7 100 45 28 12 10 2 3
2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) -2 -6 1 100 25 44 9 14 1 7 100 5 26 34 25 2 9
2019 Zuid-Holland (PV) 0 0 -1 100 26 41 10 16 1 6 100 3 18 37 32 3 6
2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 1 -3 3 100 23 44 9 14 3 7 100 4 27 37 24 2 6
2020 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) -27 -44 -16 100 52 15 3 16 6 7 100 59 26 4 4 4 3
2020 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) -25 -51 -7 100 39 25 6 19 3 7 100 56 29 4 6 2 3
2020 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) -27 -51 -11 100 37 27 5 20 3 8 100 56 31 4 5 3 2
2020 Zuid-Holland (PV) -19 -37 -8 100 38 28 6 17 4 7 100 43 28 12 10 3 4
2019 4e kwartaal Limburg (PV) -11 -23 -4 100 34 40 4 12 1 8 100 5 33 38 20 1 3
2019 Limburg (PV) -6 -8 -5 100 28 39 10 18 1 4 100 4 21 38 30 2 5
2020 1e kwartaal Limburg (PV) -6 -12 -3 100 29 40 6 15 3 7 100 7 27 37 18 2 8
2020 2e kwartaal Limburg (PV) -26 -46 -13 100 55 16 1 16 5 7 100 64 21 6 3 3 3
2020 3e kwartaal Limburg (PV) -26 -49 -12 100 36 28 7 19 3 7 100 55 31 7 4 2 1
2020 4e kwartaal Limburg (PV) -22 -43 -8 100 37 28 5 21 1 7 100 59 26 5 6 1 3
2020 Limburg (PV) -20 -37 -9 100 39 28 5 18 3 7 100 46 27 14 8 2 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2020.
De cijfers van het vierde kwartaal 2020 en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 23 maart 2021.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet