Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Perioden Regio's Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
2020 Nederland -20 -40 -8 100 39 28 5 17 4 7 100 45 28 12 10 2 3
2021 1e kwartaal Nederland -19 -40 -4 100 45 26 4 17 2 7 100 38 34 8 12 3 4
2021 2e kwartaal Nederland -6 -19 3 100 41 30 6 16 2 5 100 16 31 16 28 6 3
2021 3e kwartaal Nederland -6 -11 -3 100 37 38 8 11 2 4 100 6 21 25 37 8 4
2021 4e kwartaal Nederland -24 -34 -17 100 42 36 9 8 2 3 100 6 19 33 32 6 5
2021 Nederland -14 -26 -5 100 41 32 7 13 2 5 100 16 26 20 27 6 4
2022 1e kwartaal Nederland -31 -47 -20 100 43 33 11 8 2 3 100 6 18 35 30 6 5
2022 2e kwartaal Nederland -47 -67 -34 100 34 34 18 9 2 3 100 4 17 39 28 7 6
2022 3e kwartaal Nederland -54 -73 -41 100 27 36 22 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
2020 Noord-Nederland (LD) -22 -43 -8 100 41 30 4 16 4 6 100 46 28 13 9 2 2
2021 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -17 -37 -4 100 46 27 2 14 3 7 100 39 30 12 11 3 5
2021 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -7 -20 2 100 40 31 7 15 1 6 100 12 30 17 30 9 3
2021 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -7 -12 -4 100 38 38 7 9 3 6 100 4 22 26 38 6 4
2021 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -29 -42 -20 100 43 36 7 9 1 4 100 6 22 33 29 5 4
2021 Noord-Nederland (LD) -15 -28 -6 100 42 33 6 12 2 6 100 15 26 22 27 6 4
2022 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -32 -48 -21 100 42 34 14 6 3 1 100 7 21 34 30 6 3
2022 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -43 -67 -27 100 33 34 17 11 1 3 100 3 16 38 31 6 6
2022 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -56 -76 -42 100 20 45 22 9 2 2 100 7 17 38 28 7 5
2020 Oost-Nederland (LD) -19 -40 -5 100 40 28 6 16 3 6 100 44 28 12 11 2 2
2021 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -19 -42 -4 100 44 28 3 18 1 6 100 39 34 7 13 4 3
2021 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -6 -21 3 100 41 30 6 17 2 4 100 15 30 16 31 5 4
2021 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -6 -9 -5 100 37 37 9 12 1 3 100 6 20 26 39 7 3
2021 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -21 -30 -15 100 43 34 10 8 2 3 100 5 19 35 32 7 3
2021 Oost-Nederland (LD) -13 -26 -5 100 41 32 7 14 2 4 100 16 26 21 29 6 3
2022 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -32 -49 -21 100 42 35 11 7 2 3 100 6 19 34 30 8 4
2022 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -49 -70 -35 100 37 33 20 8 1 1 100 4 18 40 26 7 6
2022 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -55 -73 -43 100 27 35 23 11 2 2 100 3 17 38 31 7 3
2020 West-Nederland (LD) -20 -39 -8 100 38 27 5 17 4 8 100 45 28 12 10 2 3
2021 1e kwartaal West-Nederland (LD) -18 -39 -3 100 43 24 4 18 2 8 100 37 35 8 13 3 4
2021 2e kwartaal West-Nederland (LD) -5 -18 3 100 40 29 5 17 2 7 100 18 30 16 27 6 4
2021 3e kwartaal West-Nederland (LD) -5 -10 -2 100 37 37 8 13 1 4 100 6 22 24 36 9 5
2021 4e kwartaal West-Nederland (LD) -23 -33 -17 100 43 35 9 8 2 3 100 6 19 31 34 6 5
2021 West-Nederland (LD) -13 -25 -5 100 41 31 6 14 2 6 100 17 26 20 27 6 4
2022 1e kwartaal West-Nederland (LD) -29 -46 -17 100 43 33 11 8 2 3 100 7 17 36 30 5 4
2022 2e kwartaal West-Nederland (LD) -45 -65 -32 100 33 34 18 9 2 4 100 5 16 38 28 7 6
2022 3e kwartaal West-Nederland (LD) -52 -72 -39 100 28 34 22 10 2 4 100 5 16 40 27 6 5
2020 Zuid-Nederland (LD) -21 -40 -9 100 40 29 5 16 3 6 100 46 27 13 9 2 3
2021 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -21 -42 -7 100 50 26 4 14 1 5 100 40 36 7 11 2 3
2021 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -7 -19 2 100 44 31 6 14 2 4 100 15 34 15 28 5 3
2021 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -7 -12 -3 100 35 40 8 9 2 4 100 6 20 25 37 8 4
2021 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -25 -34 -18 100 38 38 11 7 2 3 100 6 18 35 31 5 5
2021 Zuid-Nederland (LD) -15 -27 -6 100 42 34 7 11 2 4 100 17 27 21 27 5 4
2022 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -35 -50 -25 100 44 32 11 9 2 2 100 5 18 34 32 5 7
2022 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -51 -68 -39 100 35 36 15 9 3 3 100 6 16 40 26 6 6
2022 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -56 -75 -44 100 28 36 23 7 2 3 100 4 18 38 26 7 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 september 2022.
De cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 20 december 2022.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet