Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Perioden Regio's Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
2022 2e kwartaal Nederland -47 -67 -34 100 34 34 18 9 2 3 100 4 17 39 28 7 6
2022 3e kwartaal Nederland -54 -73 -41 100 27 36 22 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
2022 4e kwartaal Nederland -55 -72 -44 100 22 30 25 14 4 4 100 8 28 36 19 3 6
2022 Nederland -47 -65 -35 100 32 33 19 10 3 3 100 6 20 37 26 6 5
2023 1e kwartaal Nederland -42 -54 -34 100 10 26 33 22 4 4 100 5 22 40 24 3 6
2023 2e kwartaal Nederland -39 -53 -29 100 10 25 31 24 5 5 100 4 22 43 22 2 7
2023 3e kwartaal Nederland -39 -54 -28 100 11 27 28 25 5 4 100 5 23 45 20 1 6
2023 4e kwartaal Nederland -35 -49 -25 100 14 29 24 24 4 5 100 5 26 41 19 2 7
2023 Nederland -38 -52 -29 100 11 27 29 24 5 4 100 5 23 42 21 2 7
2024 1e kwartaal Nederland -25 -39 -15 100 14 30 23 24 4 5 100 4 25 43 21 1 5
2022 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -43 -67 -27 100 33 34 17 11 1 3 100 3 16 38 31 6 6
2022 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -56 -76 -42 100 20 45 22 9 2 2 100 7 17 38 28 7 5
2022 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -54 -69 -45 100 21 29 21 18 6 5 100 10 27 40 15 3 6
2022 Noord-Nederland (LD) -46 -65 -34 100 29 36 19 11 3 3 100 7 20 37 26 5 5
2023 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -46 -58 -38 100 13 31 29 20 3 4 100 5 24 37 26 2 6
2023 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -40 -53 -31 100 13 26 28 26 3 4 100 3 22 42 24 1 8
2023 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -39 -53 -29 100 10 30 26 28 2 3 100 6 20 45 23 1 6
2023 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -37 -53 -26 100 12 27 28 26 3 4 100 9 27 35 19 2 7
2023 Noord-Nederland (LD) -40 -54 -31 100 12 29 28 25 3 4 100 6 23 40 23 2 7
2024 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -23 -35 -16 100 15 30 23 25 4 4 100 4 28 41 19 3 5
2022 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -49 -70 -35 100 37 33 20 8 1 1 100 4 18 40 26 7 6
2022 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -55 -73 -43 100 27 35 23 11 2 2 100 3 17 38 31 7 3
2022 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -55 -74 -43 100 21 31 29 13 3 4 100 8 26 34 22 4 6
2022 Oost-Nederland (LD) -48 -67 -36 100 32 33 21 10 2 2 100 5 20 36 27 7 5
2023 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -42 -54 -34 100 10 28 32 22 4 4 100 5 22 41 25 3 4
2023 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -36 -49 -28 100 10 24 31 26 5 5 100 4 20 45 22 3 6
2023 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -40 -56 -30 100 11 27 29 25 4 4 100 5 22 45 22 1 5
2023 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -35 -51 -25 100 13 29 25 25 3 6 100 4 26 42 20 2 7
2023 Oost-Nederland (LD) -38 -53 -29 100 11 27 29 25 4 4 100 4 22 43 22 2 5
2024 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -23 -39 -13 100 12 33 22 26 3 4 100 3 25 45 21 1 5
2022 2e kwartaal West-Nederland (LD) -45 -65 -32 100 33 34 18 9 2 4 100 5 16 38 28 7 6
2022 3e kwartaal West-Nederland (LD) -52 -72 -39 100 28 34 22 10 2 4 100 5 16 40 27 6 5
2022 4e kwartaal West-Nederland (LD) -55 -71 -44 100 21 31 26 14 4 4 100 7 28 37 20 3 5
2022 West-Nederland (LD) -45 -63 -33 100 31 33 19 10 3 4 100 6 19 38 26 5 5
2023 1e kwartaal West-Nederland (LD) -41 -53 -33 100 10 25 34 23 4 4 100 5 21 40 25 3 6
2023 2e kwartaal West-Nederland (LD) -38 -53 -27 100 10 25 32 23 4 5 100 5 23 40 24 2 7
2023 3e kwartaal West-Nederland (LD) -38 -52 -28 100 11 25 30 24 6 4 100 5 23 46 18 2 6
2023 4e kwartaal West-Nederland (LD) -32 -46 -22 100 15 28 24 24 5 4 100 4 26 42 18 2 8
2023 West-Nederland (LD) -37 -51 -28 100 12 26 30 24 5 4 100 4 23 42 21 2 7
2024 1e kwartaal West-Nederland (LD) -24 -38 -15 100 14 30 24 22 5 5 100 5 23 43 22 1 6
2022 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -51 -68 -39 100 35 36 15 9 3 3 100 6 16 40 26 6 6
2022 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -56 -75 -44 100 28 36 23 7 2 3 100 4 18 38 26 7 7
2022 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -57 -72 -47 100 24 30 23 15 5 3 100 9 30 34 17 3 7
2022 Zuid-Nederland (LD) -50 -66 -39 100 33 34 18 10 3 3 100 6 20 37 25 5 7
2023 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -41 -53 -34 100 10 26 33 21 6 4 100 5 22 42 21 3 6
2023 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -43 -56 -34 100 10 24 30 25 6 5 100 6 22 47 16 3 6
2023 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -39 -55 -28 100 10 27 27 25 6 6 100 5 23 43 20 2 8
2023 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -39 -53 -31 100 14 30 23 22 5 5 100 7 25 40 19 2 7
2023 Zuid-Nederland (LD) -41 -54 -32 100 11 27 28 23 6 5 100 6 23 43 19 2 7
2024 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -27 -41 -18 100 14 28 23 26 4 5 100 5 29 41 19 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2024.
De cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 20 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet