Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Perioden Prijsindex bouwkosten incl. BTW Index (2000 = 100) Prijsindex bouwkosten incl. BTW Mutaties tov dezelfde periode vorig jaar (%) Prijsindex bouwkosten excl. BTW Index (2000 = 100) Prijsindex bouwkosten excl. BTW Mutaties tov dezelfde periode vorig jaar (%)
1915 1,9 5,9 . .
1920 5,7 6,0 . .
1925 2,9 -3,6 . .
1930 2,7 -3,8 . .
1935 1,9 -10,0 . .
1940 3,2 42,9 . .
1945 6,9 6,7 . .
1950 7,8 3,0 . .
1955 10,8 12,9 . .
1960 12,3 2,4 . .
1965 16,6 5,4 . .
1970 23,2 10,6 24,4 10,6
1975 39,3 8,0 39,8 8,0
1980 60,3 7,8 60,1 7,8
1985 59,6 -1,3 58,8 -1,3
1990 67,9 2,4 67,3 2,4
1995 80,0 4,0 80,0 4,0
2000 100,0 5,3 100,0 5,3
2005 123,0 2,4 121,5 2,4
2010 128,9 -4,9 127,2 -4,9
2015 113,7 -0,8 110,4 -0,8
2020 147,4 4,4 143,1 4,4
2021 1e kwartaal 150,0 2,6 145,6 2,6
2021 2e kwartaal 152,0 3,0 147,6 3,0
2021 3e kwartaal 154,3 6,0 149,9 6,0
2021 4e kwartaal 156,4 4,1 151,9 4,1
2021 153,2 3,9 148,7 3,9
2022 1e kwartaal* 156,6 4,4 152,1 4,4
2022 2e kwartaal* 162,2 6,7 157,5 6,7
2022 3e kwartaal* 168,9 9,4 164,0 9,4
2022 4e kwartaal* 166,7 6,6 161,9 6,6
2022* 163,6 6,8 158,9 6,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De historische reeks 'Nieuwbouwwoningen; Outputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1914' geeft het verloop aan van de bouwkosten van woningen en is ontstaan door de koppeling van oude onafhankelijk van elkaar berekende reeksen. De indexcijfers zijn van 1914 tot en met het 4e kwartaal 1991 gebaseerd op door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu geanalyseerde gegevens van woningen uit de sociale huursector. Daarna tot en met 1994 op gegevens uit de verleende bouwvergunningen van woningen uit de sociale huursector. Vanaf 1995 zijn ze gebaseerd op de verleende bouwvergunningen van alle woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Gegevens inclusief BTW zijn beschikbaar vanaf 1914 en exclusief BTW vanaf 1969.
In de historische reeks zijn voor de jaren 1914 tot en met 1949 alleen jaarcijfers beschikbaar. Vanaf 1950 zijn er naast de jaarcijfers ook cijfers per kwartaal beschikbaar.

Status van de cijfers:
De historische reeks is in januari 2010 voor de eerste maal op de basis 2000 = 100 berekend. Omdat deze is verkregen door koppeling van opvolgende, van elkaar onafhankelijke reeksen draagt deze het karakter van een raming. Prijsverschillen die het gevolg zijn van veranderingen in de uitvoering en kwaliteit zijn binnen de originele reeksen zo veel mogelijk geëlimineerd. De cijfers blijven 4 kwartalen voorlopig.

Wijzigingen per 30 maart 2023:
De cijfers van het 4e kwartaal 2021 zijn definitief vastgesteld. Tevens zijn voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2022 toegevoegd. Voorlopige cijfers kunnen zijn veranderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2023 verschijnen de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2023.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bouwkosten incl. BTW
De prijsindexcijfers in deze reeks zijn tot en met 1968 inclusief
omzetbelasting (OB); daarna inclusief BTW. In de begeleidende teksten
wordt geen onderscheid gemaakt tussen OB en BTW.
Van de historische reeks 2000 = 100 inclusief BTW zijn voor de jaren 1914
tot en met 1949 alleen jaarcijfers beschikbaar. Vanaf 1950 zijn er naast
de jaarcijfers ook cijfers per kwartaal.
De reeks is tot en met het verslagjaar 1991 gebaseerd op geanalyseerde
gegevens van woningen uit de sociale huursector. Daarna tot en met 1994 op
gegevens uit de verleende bouwvergunningen van woningen uit de sociale
huursector. Vanaf 1995 zijn ze gebaseerd op de verleende bouwvergunningen
van alle woningen.
Prijsverschillen die het gevolg zijn van veranderingen in de uitvoering
en kwaliteit zijn binnen de originele reeksen zo veel mogelijk
geëlimineerd.
Index
Mutaties tov dezelfde periode vorig jaar
De mutaties van de kwartalen zijn berekend ten opzichte van 4 kwartalen
terug. De mutaties van de jaarcijfers zijn berekend ten opzichte van een
jaar terug.
Prijsindex bouwkosten excl. BTW
In de historische reeks 2000 = 100 exclusief BTW zijn jaar- en kwartaal-
cijfers beschikbaar vanaf 1969.
De reeks is tot en met het verslagjaar 1991 gebaseerd op geanalyseerde
gegevens van woningen uit de sociale huursector. Daarna tot en met 1994 op
gegevens uit de verleende bouwvergunningen van woningen uit de sociale
huursector. Vanaf 1995 zijn ze gebaseerd op de verleende bouwvergunningen
van alle woningen.
Prijsverschillen die het gevolg zijn van veranderingen in de uitvoering
en kwaliteit zijn binnen de originele reeksen zo veel mogelijk
geëlimineerd.
Index
Mutaties tov dezelfde periode vorig jaar
De mutaties van de kwartalen zijn berekend ten opzichte van 4 kwartalen
terug. De mutaties van de jaarcijfers zijn berekend ten opzichte van een
jaar terug.