Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Prijscomponenten Belastingen Perioden Aardgasprijs Verbruiksklassen huishoudens 569 tot 5 687 m3 (euro per m3) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 28 433 tot 284 333 m3 (euro per m3) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 28 433 324 m3 en meer (euro per m3) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen huishoudens 2,5 tot 5 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 500 tot 2 000 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 150 000 MWh en meer (euro per kWh)
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e halfjaar 0,939 0,818 0,301 0,128 0,136 0,082
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e halfjaar 1,071 0,883 0,614 0,145 0,150 0,127
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2021 0,990 0,848 0,437 0,136 0,143 0,105
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e halfjaar 1,265 1,072 0,966 0,059 0,208 0,185
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e halfjaar 1,938 1,105 1,203 0,156 0,197 0,193
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1,519 1,084 1,063 0,105 0,201 0,189
Totaalprijs Inclusief btw en belastingen 2023 1e halfjaar* 2,473 1,609 0,839 0,489 0,287 0,259
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e halfjaar 0,843 0,776 0,287 0,052 0,110 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e halfjaar 0,931 0,837 0,597 0,068 0,124 0,107
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 0,876 0,805 0,422 0,060 0,117 0,085
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e halfjaar 1,165 1,030 0,946 -0,032 0,180 0,163
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e halfjaar 1,812 1,061 1,178 0,093 0,171 0,174
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1,408 1,041 1,041 0,029 0,175 0,168
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2023 1e halfjaar* 2,355 1,546 0,807 0,388 0,249 0,236
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e halfjaar 0,096 0,042 0,014 0,075 0,026 0,021
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e halfjaar 0,141 0,046 0,017 0,077 0,026 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 0,114 0,043 0,015 0,076 0,026 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e halfjaar 0,100 0,042 0,020 0,091 0,028 0,022
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e halfjaar 0,126 0,044 0,024 0,064 0,025 0,019
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 0,111 0,043 0,022 0,076 0,027 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2023 1e halfjaar* 0,118 0,063 0,032 0,101 0,038 0,024
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde prijzen voor aardgas en elektriciteit. De totaalprijs is de som van de leveringsprijs en de netwerkprijs.

De totaalprijs is de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking wordt buiten beschouwing gelaten.

Het prijsplafond dat door de Nederlandse overheid is ingesteld voor 2023 is niet verwerkt in de prijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e half jaar 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente half jaar en lopende jaar voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2023
Deze tabel is nu voor het eerst gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden drie maanden na afloop van het half jaar gepubliceerd, eind september en eind maart.

Toelichting onderwerpen

Aardgasprijs
Aardgas wordt geleverd per kubieke meter. De omrekening naar joule is gedaan op basis van de calorische bovenwaarde van aardgas uit Slochteren. 1 m3 = 35,17 MJ (Megajoule). De terugrekening naar kubieke meter: 1 TJ (Terajoule) = 1000 GJ
(Gigajoule) = 28433 m3.
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
569 tot 5 687 m3
Uitgedrukt in GJ komt dit overeen met 20 - < 200 GJ.
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
28 433 tot 284 333 m3
Uitgedrukt in GJ komt dit overeen met 1.000 - < 10.000 GJ.
28 433 324 m3 en meer
Uitgedrukt in GJ komt dit overeen met ≥ 1.000.000 GJ
Elektriciteitsprijs
1 MWh (Megawattuur) = 1000 kWh (Kilowattuur) = 3,6 GJ (Gigajoule).
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
2,5 tot 5 MWh
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
500 tot 2 000 MWh
150 000 MWh en meer