Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2020
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Vanwege een wijziging in de antwoordcategorieën van de vraagstelling over meeroken met ingang van 2019, zijn voor dit onderwerp enkele nieuwe variabelen opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2020.

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gezondheid en zorggebruikGezondheidErvaren gezondheid (%) Langdurige ziekten of aandoeningenOp enquêtedatumDyslexie, 4 tot 12 jaar (%) Langdurige ziekten of aandoeningenAfgelopen jaar of op enquêtedatumAstma (%) Langdurige ziekten of aandoeningenAfgelopen jaar of op enquêtedatumAllergie (%) Gewicht bij de geboorteInclusief meerlingenGemiddelde gewicht bij geboorte (gemiddelde) ZorggebruikConsultatiebureau, 0 tot 5 jaarKinderen met minimaal 1 contact (%) LeefstijlOnder-en overgewicht, 2 jaar of ouderOvergewicht (%) Onder-en overgewicht, 2 jaar of ouderMate van overgewichtErnstig overgewicht (%) Voeding, 1 jaar of ouderConsumptie van fruitMinimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 95,7 5,8 3,4 10,7 3.390 93,2 12,1 3,6 50,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 95,9 4,6 3,7 11,2 3.381 92,2 11,7 2,4 50,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 96,0 5,4 3,8 11,5 3.406 93,2 11,6 2,9 51,0
Mannen Totaal Waarde 2018 96,0 6,4 3,8 11,4 3.510 91,9 12,5 3,7 52,2
Mannen Totaal Waarde 2019 95,2 5,7 5,1 12,3 3.414 93,3 12,3 2,2 50,4
Mannen Totaal Waarde 2017/2019 95,7 6,3 4,7 12,7 3.491 93,1 11,9 2,7 51,3
Vrouwen Totaal Waarde 2018 95,3 5,2 3,0 9,9 3.255 94,7 11,6 3,5 48,6
Vrouwen Totaal Waarde 2019 96,5 3,5 2,2 10,1 3.348 91,1 11,1 2,6 51,0
Vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 96,4 4,4 2,8 10,1 3.310 93,3 11,2 3,1 50,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens