Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren


In deze tabel staan de hoeveelheden van de in Nederlandse havens door Nederlandse en andere EU-schepen aangevoerde vis (EU=Europese Unie). In de tabel worden alleen de belangrijkste soorten vis uitgesplitst naar verse vis en diepvriesvis gepresenteerd. Verse vis wordt vooral aangevoerd naar de visafslagen. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie.
Naast vis uit aanlandingen bevat de tabel ook hoeveelheden geproduceerde mosselen en oesters van kweekpercelen en hoeveelheden geproduceerde kweekvis.

NB. De Europese Unie (EU) regelt de zee- en kustvisserij met een quotumsysteem.
De cijfers over de aanvoer in deze tabel zijn echter niet vergelijkbaar met de door de EU voor Nederland vastgestelde vangstquota, omdat ook andere EU-schepen vis in Nederland aanvoeren en omdat de quota onderling geruild kunnen worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De voorlopige maandcijfers over november 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden onregelmatig aangeleverd. De nieuwe cijfers worden geplaatst zodra zij beschikbaar komen.

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Vissoorten, schaal- en schelpdieren Perioden Aangevoerde hoeveelheid (1 000 kg)
Europese kreeft 1994 .
Europese kreeft 2000 .
Europese kreeft 2005 24
Europese kreeft 2010 26
Europese kreeft 2015 82
Europese kreeft 2016 64
Europese kreeft 2017 80
Europese kreeft 2018 september 2
Europese kreeft 2018 oktober 2
Europese kreeft 2018 november 1
Europese kreeft 2018 49
Europese kreeft 2019 september* 2
Europese kreeft 2019 oktober* 2
Europese kreeft 2019 november* 1
Griet 1994 1.310
Griet 2000 1.106
Griet 2005 1.258
Griet 2010 1.285
Griet 2015 1.308
Griet 2016 945
Griet 2017 930
Griet 2018 september 61
Griet 2018 oktober 82
Griet 2018 november 84
Griet 2018 794
Griet 2019 september* 99
Griet 2019 oktober* 95
Griet 2019 november* 127
Noordzee garnalen 1994 7.995
Noordzee garnalen 2000 8.450
Noordzee garnalen 2005 9.651
Noordzee garnalen 2010 14.044
Noordzee garnalen 2015 16.672
Noordzee garnalen 2016 16.158
Noordzee garnalen 2017 11.855
Noordzee garnalen 2018 september 4.497
Noordzee garnalen 2018 oktober 4.356
Noordzee garnalen 2018 november 3.376
Noordzee garnalen 2018 24.001
Noordzee garnalen 2019 september* 1.769
Noordzee garnalen 2019 oktober* 2.818
Noordzee garnalen 2019 november* 1.642
Noordzeekrab 1994 .
Noordzeekrab 2000 .
Noordzeekrab 2005 983
Noordzeekrab 2010 1.813
Noordzeekrab 2015 2.716
Noordzeekrab 2016 522
Noordzeekrab 2017 1.271
Noordzeekrab 2018 september 436
Noordzeekrab 2018 oktober 498
Noordzeekrab 2018 november 449
Noordzeekrab 2018 2.521
Noordzeekrab 2019 september* 53
Noordzeekrab 2019 oktober* 84
Noordzeekrab 2019 november* 72
Langoustine (Noorse kreeft) 1994 169
Langoustine (Noorse kreeft) 2000 725
Langoustine (Noorse kreeft) 2005 2.250
Langoustine (Noorse kreeft) 2010 1.342
Langoustine (Noorse kreeft) 2015 1.476
Langoustine (Noorse kreeft) 2016 1.658
Langoustine (Noorse kreeft) 2017 1.971
Langoustine (Noorse kreeft) 2018 september 231
Langoustine (Noorse kreeft) 2018 oktober 219
Langoustine (Noorse kreeft) 2018 november 103
Langoustine (Noorse kreeft) 2018 1.132
Langoustine (Noorse kreeft) 2019 september* 77
Langoustine (Noorse kreeft) 2019 oktober* 74
Langoustine (Noorse kreeft) 2019 november* 70
Mossel 1994 105.000
Mossel 2000 66.800
Mossel 2005 59.457
Mossel 2010 56.092
Mossel 2015 54.210
Mossel 2016 53.167
Mossel 2017 43.968
Mossel 2018 september 8.328
Mossel 2018 oktober 7.941
Mossel 2018 november 7.302
Mossel 2018 45.482
Mossel 2019 september* 6.092
Mossel 2019 oktober* 5.584
Mossel 2019 november* 3.642
Oesters 1994 .
Oesters 2000 2.952
Oesters 2005 2.641
Oesters 2010 3.510
Oesters 2015 2.704
Oesters 2016 3.299
Oesters 2017 2.241
Oesters 2018 september .
Oesters 2018 oktober .
Oesters 2018 november .
Oesters 2018 2.551
Oesters 2019 september* .
Oesters 2019 oktober* .
Oesters 2019 november* .
Kabeljauw 1994 9.152
Kabeljauw 2000 8.238
Kabeljauw 2005 2.846
Kabeljauw 2010 3.415
Kabeljauw 2015 1.488
Kabeljauw 2016 1.252
Kabeljauw 2017 627
Kabeljauw 2018 september 69
Kabeljauw 2018 oktober 41
Kabeljauw 2018 november 22
Kabeljauw 2018 533
Kabeljauw 2019 september* 467
Kabeljauw 2019 oktober* 25
Kabeljauw 2019 november* 29
Rode poon 1994 .
Rode poon 2000 .
Rode poon 2005 2.882
Rode poon 2010 1.251
Rode poon 2015 3.113
Rode poon 2016 3.777
Rode poon 2017 3.420
Rode poon 2018 september 265
Rode poon 2018 oktober 389
Rode poon 2018 november 309
Rode poon 2018 2.467
Rode poon 2019 september* 175
Rode poon 2019 oktober* 225
Rode poon 2019 november* 240
Schar 1994 .
Schar 2000 9.273
Schar 2005 8.964
Schar 2010 6.251
Schar 2015 3.002
Schar 2016 2.699
Schar 2017 1.866
Schar 2018 september 194
Schar 2018 oktober 123
Schar 2018 november 180
Schar 2018 2.239
Schar 2019 september* 171
Schar 2019 oktober* 211
Schar 2019 november* 212
Schelvis 1994 287
Schelvis 2000 305
Schelvis 2005 153
Schelvis 2010 55
Schelvis 2015 70
Schelvis 2016 187
Schelvis 2017 127
Schelvis 2018 september 50
Schelvis 2018 oktober 4
Schelvis 2018 november 3
Schelvis 2018 123
Schelvis 2019 september* 17
Schelvis 2019 oktober* 9
Schelvis 2019 november* 6
Schol 1994 66.443
Schol 2000 52.664
Schol 2005 51.843
Schol 2010 45.096
Schol 2015 49.744
Schol 2016 35.318
Schol 2017 32.209
Schol 2018 september 2.087
Schol 2018 oktober 1.772
Schol 2018 november 2.190
Schol 2018 26.485
Schol 2019 september* 1.700
Schol 2019 oktober* 1.793
Schol 2019 november* 1.885
Tarbot 1994 3.159
Tarbot 2000 2.763
Tarbot 2005 3.939
Tarbot 2010 1.994
Tarbot 2015 2.073
Tarbot 2016 1.838
Tarbot 2017 2.015
Tarbot 2018 september 210
Tarbot 2018 oktober 239
Tarbot 2018 november 234
Tarbot 2018 1.953
Tarbot 2019 september* 205
Tarbot 2019 oktober* 195
Tarbot 2019 november* 242
Tong 1994 25.018
Tong 2000 17.483
Tong 2005 21.856
Tong 2010 10.221
Tong 2015 10.328
Tong 2016 9.575
Tong 2017 9.234
Tong 2018 september 748
Tong 2018 oktober 876
Tong 2018 november 917
Tong 2018 8.426
Tong 2019 september* 559
Tong 2019 oktober* 581
Tong 2019 november* 717
Wijting 1994 4.158
Wijting 2000 2.247
Wijting 2005 1.603
Wijting 2010 828
Wijting 2015 1.233
Wijting 2016 1.182
Wijting 2017 1.275
Wijting 2018 september 69
Wijting 2018 oktober 83
Wijting 2018 november 94
Wijting 2018 1.100
Wijting 2019 september* 103
Wijting 2019 oktober* 141
Wijting 2019 november* 120
Zeebaars 1994 .
Zeebaars 2000 .
Zeebaars 2005 455
Zeebaars 2010 313
Zeebaars 2015 217
Zeebaars 2016 156
Zeebaars 2017 139
Zeebaars 2018 september 22
Zeebaars 2018 oktober 28
Zeebaars 2018 november 24
Zeebaars 2018 165
Zeebaars 2019 september* 21
Zeebaars 2019 oktober* 38
Zeebaars 2019 november* 23
Totaal kweekvis 1994 2.397
Totaal kweekvis 2000 6.389
Totaal kweekvis 2005 8.675
Totaal kweekvis 2010 6.600
Totaal kweekvis 2015 5.290
Totaal kweekvis 2016 5.290
Totaal kweekvis 2017 4.921
Totaal kweekvis 2018 september .
Totaal kweekvis 2018 oktober .
Totaal kweekvis 2018 november .
Totaal kweekvis 2018 5.471
Totaal kweekvis 2019 september* .
Totaal kweekvis 2019 oktober* .
Totaal kweekvis 2019 november* .
Gekweekte paling 1994 1.500
Gekweekte paling 2000 3.700
Gekweekte paling 2005 4.000
Gekweekte paling 2010 3.000
Gekweekte paling 2015 2.000
Gekweekte paling 2016 2.000
Gekweekte paling 2017 2.000
Gekweekte paling 2018 september .
Gekweekte paling 2018 oktober .
Gekweekte paling 2018 november .
Gekweekte paling 2018 2.150
Gekweekte paling 2019 september* .
Gekweekte paling 2019 oktober* .
Gekweekte paling 2019 november* .
Overige kweekvis 1994 910
Overige kweekvis 2000 2.689
Overige kweekvis 2005 4.675
Overige kweekvis 2010 3.610
Overige kweekvis 2015 3.290
Overige kweekvis 2016 3.290
Overige kweekvis 2017 2.921
Overige kweekvis 2018 september .
Overige kweekvis 2018 oktober .
Overige kweekvis 2018 november .
Overige kweekvis 2018 3.321
Overige kweekvis 2019 september* .
Overige kweekvis 2019 oktober* .
Overige kweekvis 2019 november* .
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 1994 25.736
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2000 58.216
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2005 155.992
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2010 48.090
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2015 101.892
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2016 65.022
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2017 122.756
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2018 september 0
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2018 oktober 505
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2018 november 1.627
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2018 150.025
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2019 september* .
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2019 oktober* 996
Blauwe wijting (bevroren aangevoerd) 2019 november* 4.387
Haring (bevroren aangevoerd) 1994 115.792
Haring (bevroren aangevoerd) 2000 142.233
Haring (bevroren aangevoerd) 2005 227.998
Haring (bevroren aangevoerd) 2010 89.491
Haring (bevroren aangevoerd) 2015 172.550
Haring (bevroren aangevoerd) 2016 127.180
Haring (bevroren aangevoerd) 2017 152.006
Haring (bevroren aangevoerd) 2018 september 26.921
Haring (bevroren aangevoerd) 2018 oktober 12.416
Haring (bevroren aangevoerd) 2018 november 6.708
Haring (bevroren aangevoerd) 2018 179.244
Haring (bevroren aangevoerd) 2019 september* 28.104
Haring (bevroren aangevoerd) 2019 oktober* 19.934
Haring (bevroren aangevoerd) 2019 november* 10.877
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 1994 121.825
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2000 114.036
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2005 104.184
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2010 122.991
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2015 57.086
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2016 33.619
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2017 42.432
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2018 september 49
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2018 oktober 5.880
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2018 november 3.599
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2018 38.207
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2019 september* 4.000
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2019 oktober* 1.637
Horsmakreel (bevroren aangevoerd) 2019 november* 4.272
Makreel (bevroren aangevoerd) 1994 100.308
Makreel (bevroren aangevoerd) 2000 71.334
Makreel (bevroren aangevoerd) 2005 49.895
Makreel (bevroren aangevoerd) 2010 67.333
Makreel (bevroren aangevoerd) 2015 113.506
Makreel (bevroren aangevoerd) 2016 58.650
Makreel (bevroren aangevoerd) 2017 76.099
Makreel (bevroren aangevoerd) 2018 september 867
Makreel (bevroren aangevoerd) 2018 oktober 14.747
Makreel (bevroren aangevoerd) 2018 november 15.845
Makreel (bevroren aangevoerd) 2018 60.588
Makreel (bevroren aangevoerd) 2019 september* 641
Makreel (bevroren aangevoerd) 2019 oktober* 6.041
Makreel (bevroren aangevoerd) 2019 november* 1.990
Sardines (bevroren aangevoerd) 1994 .
Sardines (bevroren aangevoerd) 2000 .
Sardines (bevroren aangevoerd) 2005 8.064
Sardines (bevroren aangevoerd) 2010 9.200
Sardines (bevroren aangevoerd) 2015 17.562
Sardines (bevroren aangevoerd) 2016 36.895
Sardines (bevroren aangevoerd) 2017 30.293
Sardines (bevroren aangevoerd) 2018 september 4
Sardines (bevroren aangevoerd) 2018 oktober 772
Sardines (bevroren aangevoerd) 2018 november 76
Sardines (bevroren aangevoerd) 2018 19.952
Sardines (bevroren aangevoerd) 2019 september* 1.548
Sardines (bevroren aangevoerd) 2019 oktober* 3.407
Sardines (bevroren aangevoerd) 2019 november* 1.343
Bron: CBS.
Verklaring van tekens