Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bedrijven

Datum Publicatie Reden
27-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - november 2020

Actualisering
27-11-2020

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - november 2020

Actualisering
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, AI, IoT, Big data Bedrijfstak en bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, AI, IoT, Big data Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
27-11-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, AI, IoT, Big data Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
27-11-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, AI, IoT, Big data Bedrijfstak en bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
27-11-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, AI, IoT, BD Bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, e-facturen Bedrijfsgrootte inclusief klein bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, e-facturen Bedrijfstak en bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

ICT-personeel, internet, telewerken, breedband Jaar
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2020

Actualisering
25-11-2020

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Actualisering
25-11-2020

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Actualisering
25-11-2020

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2010-2021

Actualisering
23-11-2020

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties
Frequentie: per twee jaar, periode: 1994-2018

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- oktober 2020

Actualisering
12-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2016 - 4e kwartaal 2020

Actualisering
12-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2020

Actualisering
12-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Developments, expectations and opinions of businesses Sector/branches
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2020

Actualisering
12-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2020

Actualisering
12-11-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Conjunctuurenquête Nederland, COEN, productie, omzet, winstgevendheid Economisch klimaat, personeelssterkte, bedrijfstakken,seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2016 - 4e kwartaal 2020

Actualisering
12-11-2020

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 4e kw 2020

Actualisering
12-11-2020

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen provincies
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2014 t/m 4e kwartaal 2020

Actualisering
10-11-2020

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-oktober 2020

Actualisering
02-11-2020

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Actualisering
30-10-2020

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2019; 2007 1e kwartaal - 2020 3e kwartaal

Actualisering
30-10-2020

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2019; 2007 1e kwartaal - 2020 3e kwartaal

Actualisering
30-10-2020

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2019; 2007 1e kwartaal - 2020 3e kwartaal

Actualisering