Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
16-08-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 31

Actualisering
16-08-2019

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Actualisering
16-08-2019

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar type en grootte, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Actualisering
13-08-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - juli 2019

Actualisering
13-08-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstrgoepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 juli

Actualisering
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

Overledenen naar med. beslissing rond het levenseinde per behandelaar en leeftijd
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per bekorting levensduur en leeftijd
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en geslacht
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari

Bevolking Geslacht, herkomstgroepering, postcode
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Nieuw
09-08-2019

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie migratieachtergrond, leeftijd, migratieachtergrond en generatie, geslacht en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
08-08-2019

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Actualisering
07-08-2019

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Herontwerp
31-07-2019

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Historie van totaal, eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2018

Herontwerp
31-07-2019

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018

Herontwerp
31-07-2019

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - juni 2019

Actualisering
31-07-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - juni 2019

Actualisering
31-07-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - juni 2019

Actualisering
31-07-2019

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 juni*

Nieuw
31-07-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - juni 2019

Actualisering
31-07-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - juni 2019

Actualisering
26-07-2019

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: per twee jaar, periode: 1988- 2018

Actualisering
22-07-2019

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Levendgeboren kinderen, gemiddelde leeftijd moeder Herkomstgroepering moeder, generatie moeder
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Actualisering
22-07-2019

Overlevingskansen; geslacht, leeftijd

Overlevingskansen naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Actualisering