Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
23-06-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 23

Actualisering
20-06-2017

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Correctie
19-06-2017

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
16-06-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - mei 2017

Actualisering
16-06-2017

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
14-06-2017

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Actualisering
12-06-2017

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
08-06-2017

Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1995- 2016

Actualisering
06-06-2017

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Sterftequotiënt, levenden, overledenen, aantal te verwachten levensjaren naar geslacht en leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)
Frequentie: per jaar, periode: 1861 - 2016

Actualisering
02-06-2017

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2016

Actualisering
02-06-2017

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Actualisering
29-05-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - april 2017*

Actualisering
29-05-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - april 2017*

Actualisering