Recente Statline cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
28-10-2020

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - september 2020

Actualisering
28-10-2020

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - september 2020

Actualisering
28-10-2020

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - september 2020

Actualisering
28-10-2020

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2020 september

Actualisering
28-10-2020

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - september 2020

Actualisering
28-10-2020

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - september 2020

Actualisering
28-10-2020

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2020 oktober

Actualisering
26-10-2020

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988- 2019

Actualisering
23-10-2020

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1995 week 1 - 2020 week 41

Actualisering
19-10-2020

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Correctie
19-10-2020

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2020

Actualisering
14-10-2020

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2019

Actualisering
14-10-2020

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2019

Actualisering
13-10-2020

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Actualisering
12-10-2020

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Actualisering
09-10-2020

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, migratieachtergrond van het kind
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2019

Actualisering
09-10-2020

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking op 1 januari naar nationaliteit, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2020

Actualisering
09-10-2020

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2020

Actualisering
06-10-2020

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
02-10-2020

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
01-10-2020

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2020 2e kwartaal

Actualisering
30-09-2020

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - Augustus 2020

Actualisering
29-09-2020

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking naar geslacht, vijfjaarsleeftijdgroepen en een selectie van nationaliteiten per regio op 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Actualisering