Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
20-01-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 1

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; herkomst en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar inkomen, herkomst, zwangerschapsduur, meerlingen, generatie, leeftijd en pariteit
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Allochtonen; 1e generatie naar verblijfsduur in Nederland, 1 januari

Eerstegeneratieallochtonen naar geslacht, herkomstgroepering, leeftijd en verblijfsduur in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
19-01-2017

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2015

Actualisering
19-01-2017

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2015

Correctie
28-12-2016

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - november 2016*

Actualisering
28-12-2016

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - november 2016*

Actualisering
23-12-2016

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2016

Actualisering
23-12-2016

Daklozen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2009-1 januari 2016

Actualisering