Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
18-10-2019

Bestaande huwelijken naar huwelijksduur, 1 januari

Bestaande huwelijken op 1 januari naar huwelijkduur
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2019

Actualisering
18-10-2019

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
16-10-2019

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Actualisering
11-10-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 39

Actualisering
11-10-2019

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2018

Actualisering
09-10-2019

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2018

Actualisering
08-10-2019

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
01-10-2019

Overledenen; kerncijfers

Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Actualisering
30-09-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - augustus 2019

Actualisering
30-09-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - augustus 2019

Actualisering
30-09-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - augustus 2019

Actualisering
30-09-2019

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 augustus

Actualisering
30-09-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - augustus 2019

Actualisering
30-09-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - augustus 2019

Actualisering
30-09-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstrgoepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 september

Actualisering
27-09-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
27-09-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
26-09-2019

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
26-09-2019

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Herontwerp
26-09-2019

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Correctie
24-09-2019

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Actualisering
23-09-2019

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, migratieachtergrond van het kind
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Actualisering