Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
22-06-2018

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
22-06-2018

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Herontwerp
22-06-2018

Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Huwende personen met migratieachtergrond geslacht, migratieachtergrond, generatie
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2017

Actualisering
22-06-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Overledenen Geslacht, leeftijd, generatie, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
22-06-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 23

Actualisering
22-06-2018

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari
Frequentie: per twee jaar, periode: 2001 - 2016

Herontwerp
22-06-2018

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1 januari 1996-2015

Herontwerp
20-06-2018

Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

Prognose; bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie van allochtonen, naar herkomstgroepering en generatie
Frequentie: eenmalig, periode: 2014-2060

Herontwerp
19-06-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - mei 2018

Actualisering
08-06-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Actualisering
08-06-2018

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Actualisering
05-06-2018

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
05-06-2018

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
04-06-2018

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2017

Actualisering
04-06-2018

Overledenen; kerncijfers

Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
01-06-2018

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017

Actualisering
31-05-2018

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Actualisering
28-05-2018

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: 1995 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - april 2018

Actualisering