Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
18-08-2017

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
18-08-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 31

Actualisering
08-08-2017

Overledenen; kerncijfers

Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
07-08-2017

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
07-08-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Correctie
07-08-2017

Overledenen; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie

Overledenen Geslacht, leeftijd, generatie, herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
03-08-2017

Overlevingskansen; geslacht, leeftijd

Overlevingskansen naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
02-08-2017

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
31-07-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - juni 2017

Actualisering
31-07-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - juni 2017

Actualisering
27-07-2017

Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Kerncijfers overledenen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Actualisering
25-07-2017

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
24-07-2017

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering