Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
15-07-2024

Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr -afvoeringen, -correcties, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2023

Actualisering
12-07-2024

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Actualisering
12-07-2024

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1971 week 1 - 2024 week 26

Actualisering
12-07-2024

Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2024

Actualisering
12-07-2024

Particuliere huishoudens; samenstelling en herkomstland, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari samenstelling huishouden, herkomstland huishouden, geboorteland partners
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2024

Actualisering
12-07-2024

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar type en grootte, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2024

Actualisering
09-07-2024

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2023

Actualisering
09-07-2024

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschapsrelaties op 1 januari naar relatieduur
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2024

Actualisering
08-07-2024

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2023

Actualisering
05-07-2024

Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder

Levend geboren kinderen herkomstland moeder, leeftijd moeder
Frequentie: per jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
04-07-2024

Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd op de laatste verjaardag en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2023

Herontwerp
28-06-2024

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2023

Actualisering
28-06-2024

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per maand, periode: januari 2022 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2022

Herontwerp
28-06-2024

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2023

Herontwerp
28-06-2024

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2024 mei

Actualisering
28-06-2024

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - mei 2024

Actualisering
28-06-2024

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders
Frequentie: per maand, periode: 2022 januari - 2024 juni

Actualisering
27-06-2024

Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder

Levend geboren kinderen, rel, gemiddelde lft moeder, gemiddeld kindertal Herkomstland, geboorteland moeder
Frequentie: per jaar, periode: 2022-2023

Actualisering
24-06-2024

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1942 - 2023

Actualisering
21-06-2024

Kinderen (tot 25 jaar); aanwezigheid ouders, leeftijd, herkomstland

Kinderen tot 25 jaar naar aanwezige ouders geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2024

Actualisering