Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
01-03-2024

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1995 week 1 - 2024 week 7

Actualisering
29-02-2024

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per maand, periode: januari 2022 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2024 januari

Actualisering
29-02-2024

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - januari 2024

Actualisering
29-02-2024

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders
Frequentie: per maand, periode: 2022 januari - 2024 februari

Actualisering
21-02-2024

Perinatale, zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht, 2004-2016

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel, 2004-2016

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale, zuigelingensterfte; migratieachtergrond, div. kenm., 2004-2016

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht, 2004-2016

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale/zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een-/meerlingen,2004-2016

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
14-02-2024

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2022

Correctie