Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
27-06-2019

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Herontwerp
24-06-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - mei 2019

Actualisering
24-06-2019

Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
21-06-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 23

Actualisering
20-06-2019

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Actualisering
20-06-2019

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
20-06-2019

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Actualisering
17-06-2019

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2018

Actualisering
14-06-2019

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Actualisering
14-06-2019

Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari

Particuliere huishoudens, gemiddelde huishoudensgrootte, huishoudenssamenstelling, postcode
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Nieuw
11-06-2019

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Herontwerp
06-06-2019

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
05-06-2019

Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Huwende personen met migratieachtergrond geslacht, migratieachtergrond, generatie
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2018

Actualisering
04-06-2019

Levend geboren kinderen; migratieachtergrond moeder en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Actualisering
29-05-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - april 2019

Actualisering
29-05-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2019

Actualisering
29-05-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2019

Actualisering
29-05-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - april 2019

Actualisering
29-05-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - april 2019

Actualisering
29-05-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstrgoepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 mei

Actualisering