Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
12-12-2019

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Herontwerp
06-12-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 47

Actualisering
02-12-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Herontwerp
29-11-2019

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immi- en emigratie, nationaliteiten, 5 jrs groepen, geslacht, burg staat nationaliteiten, leeftijden, geslacht, burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Nieuw
29-11-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - oktober 2019

Actualisering
29-11-2019

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Van echt scheidende en verweduwende personen naar leeftijd en geslacht (inclusief verhoudingscijfers)
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Actualisering
29-11-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - oktober 2019

Actualisering
29-11-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - oktober 2019

Actualisering
29-11-2019

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 oktober

Actualisering
29-11-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - oktober 2019

Actualisering
29-11-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - oktober 2019

Actualisering
29-11-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstrgoepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 november

Actualisering
20-11-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - oktober 2019

Actualisering
18-11-2019

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2019

Actualisering