Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
19-02-2019

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, migratieachtergrond van het kind
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
19-02-2019

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie
Frequentie: per jaar, periode: 1850 - 2060

Herontwerp
19-02-2019

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

woonafstand persoon tot ouders, huishoudenspositie, herkomstgroepering huishoudens, herkomst, leeftijd
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
15-02-2019

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
15-02-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 5

Actualisering
11-02-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - december 2018

Actualisering
28-01-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - december 2018

Actualisering
28-01-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - december 2018

Actualisering
28-01-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - december 2018

Actualisering
28-01-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2018

Actualisering
25-01-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd en viercijferige postcode
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Nieuw
24-01-2019

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie