Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
22-02-2017

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Herontwerp
22-02-2017

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of herkomstgroepering, huishoudens en bevolkingsgroei
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
20-02-2017

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2015

Correctie
17-02-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 5

Actualisering
13-02-2017

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking, huishoudens, levendgeborenen, overledenen, verhuisde personen en bevolkingsgroei in gemeenten met 100 000 of meer inwoners
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2016

Actualisering
10-02-2017

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Correctie
08-02-2017

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Huwende personen (aantallen en verhoudingscijfers) naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting
Frequentie: per twee jaar, periode: 1950 - 2015

Actualisering
02-02-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - December 2016

Herontwerp
02-02-2017

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Historie van totaal,eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2016

Actualisering
01-02-2017

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht vanaf 1950

Bevolking naar geslacht op de eerste dag van de maand
Frequentie: per kwartaal, periode: 1 januari 1950 - 1 januari 2017*

Actualisering
31-01-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - december 2016*

Actualisering
31-01-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - december 2016*

Actualisering
27-01-2017

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Actualisering
27-01-2017

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht, leeftijd, herkomst, SBI'08 en maandloon
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering