Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Afzetgebieden Alle ProdCom coderingen Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2021=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 februari 129,2 -0,1 17,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 maart 129,4 0,1 13,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 april 129,6 0,2 7,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 mei 128,8 -0,7 6,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juni 128,4 -0,3 6,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juli 127,4 -0,8 3,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 augustus 127,4 0,0 3,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 september 127,2 -0,1 2,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 oktober* 127,8 0,4 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 november* 127,9 0,1 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 december* 127,8 -0,1 1,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023* 128,4 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 januari* 127,6 -0,2 -1,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 februari* 128,1 0,4 -0,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 februari 142,4 -3,4 2,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 maart 138,9 -2,4 -21,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 april 141,1 1,6 -20,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 mei 131,8 -6,6 -29,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 juni 134,1 1,8 -34,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 juli 138,1 3,0 -27,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 augustus 151,9 10,0 -14,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 september 165,4 8,9 -1,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 oktober* 150,0 -9,4 -14,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 november* 140,7 -6,2 -11,6
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 december* 131,9 -6,3 -7,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023* 142,8 -15,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 januari* 132,7 0,6 -10,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 februari* 137,2 3,4 -3,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 februari 121,6 -0,8 0,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 maart 118,9 -2,2 -4,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 april 116,8 -1,8 -14,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 mei 113,8 -2,6 -16,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juni 110,5 -2,9 -19,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juli 106,7 -3,4 -24,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 augustus 107,7 1,0 -20,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 september 109,4 1,5 -17,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 oktober* 111,1 1,6 -15,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 november* 109,4 -1,5 -14,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 december* 106,5 -2,7 -14,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023* 112,9 -13,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 januari* 106,8 0,3 -12,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 februari* 109,2 2,3 -10,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2021=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 29 maart 2024
Cijfers over de maand februari 2024 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.