Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte, bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte, bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Marges Seizoencorrectie Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkooporders komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 14,0 3,1 5,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -5,3 -0,9 8,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 4,5 -2,6 3,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -5,6 -2,1 8,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 12,4 0,2 8,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -0,3 2,1 12,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 25,9 11,9 6,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -8,4 -1,7 6,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . . .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 14,9 2,8 5,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . 1,4 4,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . -4,9 3,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -6,1 -3,0 7,5
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . 5,2 9,3
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . 8,1 11,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 4,4 -3,0 3,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . -4,4 3,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . -7,1 2,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -7,7 -2,8 7,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . 2,6 9,6
C Industrie, H-S diensten en 45+47 5 tot 50 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . 6,7 9,7
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 12,8 1,5 9,3
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . 0,6 6,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . -1,4 7,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -1,7 0,4 11,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . 7,3 12,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 50 tot 250 werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . 9,1 13,8
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 oktober 26,6 9,4 6,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 november . 7,7 5,3
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2023 december . -5,2 1,3
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 januari -7,4 -5,3 5,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 februari . 6,2 7,3
C Industrie, H-S diensten en 45+47 250 of meer werkzame personen Waarde Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2024 maart . 8,8 11,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie, inclusief onzekerheidsmarges, over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijziging per 27 maart 2024:
De cijfers van maart 2024 zijn toegevoegd.

Bij het berekenen van de marges is een kleine verbetering doorgevoerd. Daardoor zijn de onder- en bovengrens van de marges in sommige gevallen een fractie veranderd, de waardes zijn onveranderd.
Voortaan staat er in de tabel vermeld of het seizoengecorrigeerde data of ongecorrigeerde data betreft, zelfs als de tabel maar één type bevat.
Data van oktober 2023 voor de sector F Bouwnijverheid is gecorrigeerd, wat tot kleine veranderingen heeft gezorgd in alle aggregaties van deze sector in die periode.

Wijziging per 7 maart 2024:
Door een technische fout waren de meeste uitkomsten voor februari 2024 een factor 100 te klein. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand april 2024 worden naar verwachting op 16 mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo inkooporders komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.