Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (bouwvergunningen) en de geschatte bouwkosten naar gebouwbestemming en aard werkzaamheden. De tabel bevat ook de indexcijfers van de bouwkosten en het aantal vergunningen.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met mei 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf juni 2019 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 juli 2020:
De cijfers van verslagmaand mei 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand mei 2019 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf juni 2019 tot en met april 2020 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Aard werkzaamheden Gebouwbestemming Perioden Bouwkosten (mln euro) Bouwvergunningen (aantal) Indexcijfers 2012=100Bouwkosten (2012=100) Indexcijfers 2012=100Bouwvergunningen (2012=100)
Totaal Totaal 2019 mei 1.218 2.146 122,1 135,7
Totaal Totaal 2019 juni* 1.269 2.004 127,2 126,7
Totaal Totaal 2019 juli* 1.837 2.377 184,2 150,3
Totaal Totaal 2019 augustus* 952 1.500 95,4 94,9
Totaal Totaal 2019 september* 1.268 1.815 127,1 114,8
Totaal Totaal 2019 oktober* 1.761 1.933 176,5 122,3
Totaal Totaal 2019 november* 1.664 1.770 166,9 111,9
Totaal Totaal 2019 december* 1.699 1.965 170,3 124,3
Totaal Totaal 2020 januari* 1.134 1.855 113,7 117,3
Totaal Totaal 2020 februari* 1.340 1.892 134,3 119,7
Totaal Totaal 2020 maart* 1.596 2.223 160,0 140,6
Totaal Totaal 2020 april* 1.703 2.010 170,8 127,1
Totaal Totaal 2020 mei* 1.324 1.906 132,7 120,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 mei 904 1.138 118,6 141,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 juni* 1.029 1.075 134,9 133,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 juli* 1.331 1.221 174,6 152,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 augustus* 729 816 95,6 101,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 september* 1.024 988 134,3 123,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 oktober* 1.406 1.059 184,4 131,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 november* 1.338 990 175,6 123,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2019 december* 1.272 1.140 166,9 142,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2020 januari* 816 1.030 107,0 128,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2020 februari* 998 1.021 131,0 127,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2020 maart* 1.180 1.143 154,8 142,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2020 april* 1.318 1.087 172,9 135,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2020 mei* 956 921 125,4 114,8
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 mei 313 1.008 133,3 129,5
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 juni* 240 929 102,3 119,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 juli* 506 1.156 215,4 148,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 augustus* 223 685 94,9 87,9
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 september* 245 827 104,1 106,2
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 oktober* 355 874 150,9 112,3
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 november* 326 779 138,7 100,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2019 december* 426 826 181,4 106,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2020 januari* 318 826 135,4 106,0
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2020 februari* 341 871 145,2 111,9
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2020 maart* 416 1.081 177,0 138,8
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2020 april* 385 923 164,0 118,6
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2020 mei* 368 985 156,5 126,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens