Saldo en schuld; overheidssectoren

Saldo en schuld; overheidssectoren

Institutionele sectoren Perioden Saldo en schuld in mln euro Opbouw saldo Saldo (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw saldo Inkomsten (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw saldo Uitgaven (-) (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Schuld (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Mutatie schuld (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Tekort (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Transacties in financiële activa (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Transacties in passiva, niet EMU-schuld (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Waarderingsverschillen (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Opbouw mutatie schuld (EMU) Statistisch verschil (mln euro) Saldo en schuld in mln euro Aandeel overheidsschuld (mln euro) Saldo en schuld in % bbp Saldo (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbp Schuld (EMU) (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbp Aandeel overheidsschuld (in % van bbp)
Overheid 2020 -29.588 351.403 -380.991 435.459 40.727 29.588 19.045 -6.454 -1.316 -136 435.459 -3,7 54,7 54,7
Overheid 2021 3e kwartaal* -7.681 87.555 -95.236 442.903 -5.020 7.681 -12.147 934 -1.324 -164 442.903 -3,6 52,8 52,8
Overheid 2021 4e kwartaal* -2.088 101.131 -103.219 449.026 6.123 2.088 7.571 -1.916 -2.526 906 449.026 -2,6 52,4 52,4
Overheid 2021* -22.328 376.745 -399.073 449.026 13.567 22.328 1.837 -4.302 -6.224 -72 449.026 -2,6 52,4 52,4
Overheid 2022 1e kwartaal* 7.068 102.679 -95.611 446.419 -2.607 -7.068 -620 2.353 2.958 -230 446.419 -1,5 50,7 50,7
Overheid 2022 2e kwartaal* 3.372 107.115 -103.743 457.624 11.205 -3.372 15.346 -1.301 876 -344 457.624 0,1 50,8 50,8
Overheid 2022 3e kwartaal* -3.465 96.542 -100.007 450.573 -7.051 3.465 -14.563 2.332 911 804 450.573 0,5 49,0 49,0
Centrale overheid 2020 -32.318 215.839 -248.157 423.632 46.741 32.318 22.187 -6.318 -1.317 -129 397.023 -4,1 53,2 49,8
Centrale overheid 2021 3e kwartaal* -7.904 56.900 -64.804 453.476 -1.154 7.904 -17.985 10.377 -1.324 -126 425.076 -4,8 54,1 50,7
Centrale overheid 2021 4e kwartaal* 35 67.366 -67.331 448.922 -4.554 -35 846 -3.176 -2.522 333 425.027 -3,6 52,4 49,6
Centrale overheid 2021* -30.499 237.070 -267.569 448.922 25.290 30.499 5.394 -4.378 -6.229 4 425.027 -3,6 52,4 49,6
Centrale overheid 2022 1e kwartaal* 5.756 70.097 -64.341 444.784 -4.138 -5.756 2.922 -4.019 2.956 -241 417.907 -2,4 50,6 47,5
Centrale overheid 2022 2e kwartaal* -3.041 63.203 -66.244 462.566 17.782 3.041 18.136 -3.935 875 -335 432.106 -0,6 51,4 48,0
Centrale overheid 2022 3e kwartaal* -7.103 61.756 -68.859 468.788 6.222 7.103 -17.373 14.735 920 837 441.770 -0,5 50,9 48,0
Rijksoverheid 2020 -32.391 206.507 -238.898 428.620 47.805 32.391 22.966 -6.155 -1.315 -82 399.387 -4,1 53,8 50,1
Rijksoverheid 2021 3e kwartaal* -7.885 54.629 -62.514 459.975 -658 7.885 -17.388 10.443 -1.324 -274 428.750 -4,9 54,9 51,2
Rijksoverheid 2021 4e kwartaal* 577 64.953 -64.376 454.322 -5.653 -577 610 -3.402 -2.522 238 427.699 -3,6 53,1 49,9
Rijksoverheid 2021* -30.715 227.789 -258.504 454.322 25.702 30.715 5.597 -4.384 -6.229 3 427.699 -3,6 53,1 49,9
Rijksoverheid 2022 1e kwartaal* 5.227 67.765 -62.538 450.891 -3.431 -5.227 2.923 -3.842 2.956 -241 421.164 -2,5 51,3 47,9
Rijksoverheid 2022 2e kwartaal* -3.704 60.955 -64.659 469.324 18.433 3.704 18.238 -4.049 875 -335 436.085 -0,6 52,1 48,4
Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* -7.089 59.225 -66.314 476.146 6.822 7.089 -16.759 14.735 920 837 446.176 -0,5 51,7 48,5
Overige centrale overheid 2020 73 28.981 -28.908 5.221 229 -73 774 -428 3 -47 -2.364 0,0 0,7 -0,3
Overige centrale overheid 2021 3e kwartaal* -19 7.443 -7.462 5.450 142 19 190 -215 0 148 -3.674 0,0 0,7 -0,4
Overige centrale overheid 2021 4e kwartaal* -542 7.554 -8.096 5.362 -88 542 -591 -134 0 95 -2.672 0,0 0,6 -0,3
Overige centrale overheid 2021* 216 30.675 -30.459 5.362 141 -216 1.159 -803 0 1 -2.672 0,0 0,6 -0,3
Overige centrale overheid 2022 1e kwartaal* 529 8.063 -7.534 5.484 122 -529 667 -16 0 0 -3.257 0,0 0,6 -0,4
Overige centrale overheid 2022 2e kwartaal* 663 8.828 -8.165 5.413 -71 -663 601 -9 0 0 -3.979 0,1 0,6 -0,4
Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* -14 8.084 -8.098 5.586 173 14 217 -58 0 0 -4.406 0,1 0,6 -0,5
Lokale overheid 2020 -1.657 110.109 -111.766 56.355 -1.166 1.657 631 -3.448 1 -7 39.106 -0,2 7,1 4,9
Lokale overheid 2021 3e kwartaal* 2.060 29.713 -27.653 54.993 -141 -2.060 1.094 668 0 157 31.325 0,2 6,6 3,7
Lokale overheid 2021 4e kwartaal* -1.609 28.799 -30.408 56.459 1.466 1.609 408 -716 -4 169 34.307 0,2 6,6 4,0
Lokale overheid 2021* 1.472 117.288 -115.816 56.459 104 -1.472 2.236 -589 5 -76 34.307 0,2 6,6 4,0
Lokale overheid 2022 1e kwartaal* 1.449 30.080 -28.631 56.735 276 -1.449 1.568 143 3 11 33.417 0,2 6,4 3,8
Lokale overheid 2022 2e kwartaal* -566 30.676 -31.242 55.085 -1.650 566 -1.058 -1.150 1 -9 28.592 0,1 6,1 3,2
Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 2.847 32.196 -29.349 53.802 -1.283 -2.847 -4 1.610 -9 -33 27.347 0,2 5,8 3,0
Gemeenten 2020 -968 64.354 -65.322 42.228 -2.053 968 -1.009 -1.911 -71 -30 36.427 -0,1 5,3 4,6
Gemeenten 2021 3e kwartaal* 1.394 17.063 -15.669 40.416 -663 -1.394 152 567 0 12 32.994 0,1 4,8 3,9
Gemeenten 2021 4e kwartaal* -362 16.438 -16.800 41.517 1.101 362 1.584 -918 -4 77 34.892 0,1 4,8 4,1
Gemeenten 2021* 727 66.206 -65.479 41.517 -711 -727 200 -132 5 -57 34.892 0,1 4,8 4,1
Gemeenten 2022 1e kwartaal* 328 16.922 -16.594 41.686 169 -328 -500 990 3 4 34.975 0,1 4,7 4,0
Gemeenten 2022 2e kwartaal* -234 17.024 -17.258 40.270 -1.416 234 -869 -771 1 -11 31.298 0,1 4,5 3,5
Gemeenten 2022 3e kwartaal* 2.550 18.990 -16.440 39.448 -822 -2.550 1 1.768 -9 -32 30.643 0,2 4,3 3,3
Gemeenschappelijke regelingen 2020 188 12.720 -12.532 3.123 127 -188 848 -608 74 1 -152 0,0 0,4 0,0
Gemeenschappelijke regelingen 2021 3e kwartaal* 122 3.320 -3.198 3.072 -44 -122 -492 524 0 46 -876 0,0 0,4 -0,1
Gemeenschappelijke regelingen 2021 4e kwartaal* -127 3.459 -3.586 3.092 20 127 -534 412 0 15 -506 0,0 0,4 -0,1
Gemeenschappelijke regelingen 2021* 88 13.528 -13.440 3.092 -31 -88 -116 180 0 -7 -506 0,0 0,4 -0,1
Gemeenschappelijke regelingen 2022 1e kwartaal* 56 3.351 -3.295 3.082 -10 -56 618 -571 0 -1 -870 0,0 0,4 -0,1
Gemeenschappelijke regelingen 2022 2e kwartaal* 11 3.460 -3.449 3.069 -13 -11 117 -119 0 0 -820 0,0 0,3 -0,1
Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 65 3.127 -3.062 3.048 -21 -65 -139 180 0 3 -874 0,0 0,3 -0,1
Provincies 2020 -579 6.073 -6.652 783 47 579 -389 -144 0 1 -8.594 -0,1 0,1 -1,1
Provincies 2021 3e kwartaal* 67 1.631 -1.564 781 50 -67 139 -23 0 1 -9.335 0,0 0,1 -1,1
Provincies 2021 4e kwartaal* -305 1.420 -1.725 905 124 305 154 -344 0 9 -8.849 0,0 0,1 -1,0
Provincies 2021* -339 6.016 -6.355 905 122 339 204 -414 0 -7 -8.849 0,0 0,1 -1,0
Provincies 2022 1e kwartaal* -285 1.387 -1.672 919 14 285 -90 -187 0 6 -8.811 -0,1 0,1 -1,0
Provincies 2022 2e kwartaal* 34 1.675 -1.641 890 -29 -34 0 4 0 1 -9.658 -0,1 0,1 -1,1
Provincies 2022 3e kwartaal* 13 1.587 -1.574 898 8 -13 173 -152 0 0 -9.697 -0,1 0,1 -1,1
Waterschappen 2020 -122 3.714 -3.836 8.343 701 122 623 -46 2 0 7.655 0,0 1,0 1,0
Waterschappen 2021 3e kwartaal* -54 882 -936 8.974 622 54 635 -66 0 -1 7.709 0,0 1,1 0,9
Waterschappen 2021 4e kwartaal* 189 1.153 -964 9.175 201 -189 237 152 0 1 7.899 0,0 1,1 0,9
Waterschappen 2021* -119 3.777 -3.896 9.175 832 119 776 -58 0 -5 7.899 0,0 1,1 0,9
Waterschappen 2022 1e kwartaal* -86 890 -976 9.341 166 86 138 -60 0 2 8.145 0,0 1,1 0,9
Waterschappen 2022 2e kwartaal* -43 1.005 -1.048 9.273 -68 43 5 -117 0 1 7.942 0,0 1,0 0,9
Waterschappen 2022 3e kwartaal* -116 907 -1.023 9.196 -77 116 -192 3 0 -4 8.058 0,0 1,0 0,9
Overige lokale overheden 2020 -176 38.010 -38.186 7.723 33 176 634 -799 1 21 3.770 0,0 1,0 0,5
Overige lokale overheden 2021 3e kwartaal* 531 10.324 -9.793 7.705 -27 -531 513 -108 0 99 833 0,1 0,9 0,1
Overige lokale overheden 2021 4e kwartaal* -1.004 10.139 -11.143 7.746 41 1.004 -1.105 75 0 67 871 0,1 0,9 0,1
Overige lokale overheden 2021* 1.115 42.086 -40.971 7.746 23 -1.115 945 193 0 0 871 0,1 0,9 0,1
Overige lokale overheden 2022 1e kwartaal* 1.436 11.080 -9.644 7.753 7 -1.436 1.443 0 0 0 -22 0,1 0,9 0,0
Overige lokale overheden 2022 2e kwartaal* -334 11.027 -11.361 7.786 33 334 -172 -129 0 0 -170 0,1 0,9 0,0
Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 335 10.955 -10.620 7.836 50 -335 453 -68 0 0 -783 0,0 0,9 -0,1
Socialezekerheidsfondsen 2020 4.387 152.300 -147.913 24.638 -1.229 -4.387 9.146 -5.988 0 0 -670 0,6 3,1 -0,1
Socialezekerheidsfondsen 2021 3e kwartaal* -1.837 34.376 -36.213 26.420 -11.343 1.837 -9.279 -3.706 0 -195 -13.498 1,0 3,2 -1,6
Socialezekerheidsfondsen 2021 4e kwartaal* -514 37.382 -37.896 21.865 -4.555 514 -5.308 -165 0 404 -10.308 0,8 2,6 -1,2
Socialezekerheidsfondsen 2021* 6.699 157.233 -150.534 21.865 -2.773 -6.699 7.887 -3.961 0 0 -10.308 0,8 2,6 -1,2
Socialezekerheidsfondsen 2022 1e kwartaal* -137 35.678 -35.815 24.840 2.975 137 151 2.687 0 0 -4.905 0,7 2,8 -0,6
Socialezekerheidsfondsen 2022 2e kwartaal* 6.979 46.260 -39.281 28.390 3.550 -6.979 6.754 3.775 0 0 -3.074 0,5 3,2 -0,3
Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 791 37.089 -36.298 24.898 -3.492 -791 -2.930 229 0 0 -18.544 0,8 2,7 -2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de overheid (ook wel EMU-saldo respectievelijk EMU-schuld genoemd) in Nederland. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In deze tabel worden jaar- en kwartaalramingen gegeven van de overheid, opgesplitst naar de bijdrage per subsector van de overheid.

In deze tabel wordt daarnaast de aansluiting tussen het saldo en de veranderingen in de schuld getoond. De schuld wordt gepresenteerd in faciale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag).

Het saldo en de schuld van de sector overheid zijn binnen de Europese Unie de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht en het daaruit voortvloeiende Stabiliteits- en Groeipact is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen en de schuld niet meer dan 60 procent van het bbp. Indien de normen overschreden worden en hier geen bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen, kan de Europese Commissie sancties opleggen.

De cijfers sluiten aan bij het stelsel van de Nationale Rekeningen. Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn. Door het verschil in waarderingsgrondslag is de som van de schuldtitels van de overheidsschuld (faciale waarde) niet gelijk aan de som van de schuldtitels in de nationale rekeningen (marktwaarde). De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
Cijfers over het derde kwartaal van 2022 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn de cijfers over het tweede kwartaal van 2022 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Saldo en schuld in mln euro
Het saldo en de geconsolideerde schuld van de overheid (gewaardeerd tegen de faciale waarde) exclusief de transitorische schuld en schuld op de titel financiële derivaten, uitgedrukt in miljoenen euro's.

Het saldo is het saldo van de uitgaven en inkomsten van de overheid. Dit is gelijk aan het vorderingensaldo van de overheid in de nationale rekeningen.

De schuld is geconsolideerd. Dit wil zeggen dat schulden en vorderingen tussen overheden uit dezelfde sector onderling niet meetellen in de schuld van deze sector.
Opbouw saldo
Het saldo van uitgaven en inkomsten van de overheid.
Saldo
Het saldo van uitgaven en inkomsten van de overheid. Een positief getal betekent een overschot en een negatief getal een tekort. Dit is gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de nationale rekeningen.
Inkomsten
De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten.

Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.
Uitgaven (-)
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.

Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.
Schuld (EMU)
De geconsolideerde schuld van de overheid, exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten. Geconsolideerd wil zeggen dat schulden tussen overheden uit dezelfde sector onderling niet meetellen in de schuld van deze sector. De schuldtitels zijn gewaardeerd tegen faciale waarde.
Opbouw mutatie schuld (EMU)
Toe- of afname van de schuld. De mutatie bestaat uit het tekort of -overschot, de mutaties in financiële activa en passiva en het statistisch verschil.
Mutatie schuld (EMU)
Toe- of afname van de schuld. De mutatie bestaat uit het tekort of -overschot, de mutaties in financiële activa en passiva en het statistisch verschil.
Tekort (EMU)
Het negatieve saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid. Dit is gelijk aan het saldo, echter met een tegengesteld teken. Een positief getal betekent een tekort en een negatief getal een overschot.
Transacties in financiële activa
Transacties in financiële activa zijn mutaties in chartaal geld en deposito's, schuldbewijzen, leningen, aandelen en deelnemingen, financiële derivaten en overige vorderingen die het gevolg zijn van afspraken tussen twee eenheden.
Transacties in passiva, niet EMU-schuld
Transacties in financiële passiva die niet tot de EMU-schuld definitie behoren. Transacties zijn een gevolg van afspraken tussen twee eenheden.

Transacties in passiva die niet tot de EMU-schuld definitie behoren zijn:
- Transacties in deelnemingen.
- Transacties in financiële derivaten.
- Overige schulden.
Waarderingsverschillen
Veranderingen in schulden die het gevolg zijn van veranderingen in waarde, bijvoorbeeld door valutaveranderingen.
Statistisch verschil
Het verschil tussen het saldo berekend vanuit de inkomsten en de uitgaven (+), en het saldo van de transacties op de activa en passiva (-).

In theorie zijn de saldi aan elkaar gelijk. In de praktijk kunnen echter verschillen voorkomen, bijvoorbeeld doordat er verschillende bronnen worden gebruikt.
Aandeel overheidsschuld
Aandeel van de subsector in de overheidsschuld (EMU).

Per subsector wordt het aandeel van de totale overheidsschuld weergegeven, uitgedrukt in miljoenen euro's. Het betreft de schuld van de overheid (gewaardeerd tegen de faciale waarde) exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten. Het aandeel van een subsector in de overheidsschuld wordt berekend als de schuld van de betreffende subsector minus de vorderingen van de betreffende subsector op andere subsectoren van de overheid. Hierdoor tellen de hier gepresenteerde schuldcijfers van de subsectoren op naar de schuld van de overheid. Een negatief getal betekent dat de betreffende subsector van de overheid per saldo een vordering heeft op ander subsectoren van de overheid. De andere subsectoren van de overheid dragen dan extra bij aan de overheidsschuld.
Saldo en schuld in % bbp
Het saldo en de geconsolideerde schuld van de overheid (gewaardeerd tegen de faciale waarde) exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

Het saldo is het saldo van de uitgaven en inkomsten van de overheid.
Dit is gelijk aan het vorderingensaldo van de overheid in de nationale rekeningen.

De schuld is geconsolideerd. Dit wil zeggen dat schulden en vorderingen tussen overheden uit dezelfde sector niet meetellen in de schuld van deze sector.
Saldo
Het saldo van uitgaven en inkomsten van de overheid, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Een positief getal betekent een overschot en een negatief getal een tekort. Dit is gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de nationale rekeningen.

Het bbp is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld.

Het saldo per kwartaal in procenten van het bbp is een voortschrijdend jaartotaal. Het wordt berekend als de som van het saldo in het verslagkwartaal plus de drie voorafgaande kwartalen, gedeeld door de som van het bbp in het verslagkwartaal plus de drie voorafgaande kwartalen. Het cijfer voor het vierde kwartaal is gelijk aan het jaarcijfer.
Schuld (EMU)
De geconsolideerde schuld van de overheid, exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Geconsolideerd wil zeggen dat schulden tussen overheden uit dezelfde sector niet meetellen in de schuld van deze sector. De schuldtitels zijn gewaardeerd tegen faciale waarde. De schuld als percentage van het bbp heet ook wel de schuldquote.

Het bbp is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld.

De schuld per kwartaal in procenten van het bbp is een voortschrijdend jaartotaal. Het wordt berekend als de schuld aan het eind van het verslagkwartaal, gedeeld door de het bbp in het verslagkwartaal plus de drie voorafgaande kwartalen. Het cijfer voor het vierde kwartaal is gelijk aan het jaarcijfer.
Aandeel overheidsschuld
Aandeel van de subsector in de overheidsschuld (EMU) in percentage van het bbp.

Per subsector wordt het aandeel van de totale overheidsschuld weergegeven, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Het betreft de schuld van de overheid (gewaardeerd tegen de faciale waarde) exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten. Het aandeel van een subsector in de overheidsschuld wordt berekend als de schuld van de betreffende subsector minus de vorderingen van de betreffende subsector op andere subsectoren van de overheid. Hierdoor tellen de hier gepresenteerde schuldcijfers van de subsectoren op naar de schuld van de overheid. Een negatief getal betekent dat de betreffende subsector van de overheid per saldo een vordering heeft op ander subsectoren van de overheid. De andere subsectoren van de overheid dragen dan extra bij aan de overheidsschuld.

Het bruto binnenlands product is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld.

Het aandeel overheidsschuld per kwartaal in procenten van het bbp is een voortschrijdend jaartotaal. Het wordt berekend als het aandeel overheidsschuld aan het eind van het verslagkwartaal, gedeeld door de het bbp in het verslagkwartaal plus de drie voorafgaande kwartalen. Het cijfer voor het vierde kwartaal is gelijk aan het jaarcijfer.