Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Type re-integratie participatievoorz. Status persoon einde verslagperiode Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Personen met voorziening (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 169.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 169.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 171.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 32.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 32.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 32.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 3.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 3.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 3.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd WIW/ID-baan Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd WIW/ID-baan Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd WIW/ID-baan Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Beschut werk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 6.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Beschut werk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 6.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Beschut werk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 6.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Participatieplaats Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 3.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Participatieplaats Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 3.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Participatieplaats Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 3.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige werkplekken Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 13.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige werkplekken Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 13.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige werkplekken Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 13.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 17.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 17.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 17.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkplekaanpassing Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkplekaanpassing Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkplekaanpassing Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Coaching naar werk of naar participatie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 60.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Coaching naar werk of naar participatie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 60.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Coaching naar werk of naar participatie Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 61.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Training/cursus/opleiding Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 23.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Training/cursus/opleiding Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 23.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Training/cursus/opleiding Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 24.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vrijwilligerswerk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 18.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vrijwilligerswerk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 18.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vrijwilligerswerk Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 18.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige sociale activering Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 19.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige sociale activering Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 19.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige sociale activering Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 19.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vervoersvoorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 11.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vervoersvoorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 11.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vervoersvoorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 11.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige faciliterende voorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 4.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige faciliterende voorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 4.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Overige faciliterende voorziening Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 4.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitbesteed én onbekend Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 790
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitbesteed én onbekend Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Uitbesteed én onbekend Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet nader in te delen Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 januari* 3.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet nader in te delen Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 februari* 3.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet nader in te delen Totaal personen: Lopend en uitstroom Totaal Totaal 2023 maart* 3.050
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met (een) re-integratie-/participatievoorziening(en) op grond van de Participatiewet.
Het gaat in deze tabel om het aantal personen met (een) re-integratie-/participatievoorziening(en) die in de verslagperiode zijn aangeboden, en lopend zijn aan het einde van de verslagperiode, of beëindigd zijn in de verslagperiode.
Vanaf verslagjaar 2023 gaat de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. Voor de SRG is het aantal maanden dat teruggelegd wordt, vastgelegd op drie maanden. Dit betekent dat als er in de drie maanden na de verslagmaand nieuwe informatie wordt aangeleverd over de begin- of einddatum van een voorziening, deze informatie wordt teruggelegd. Door toepassing van het transactiesysteem is er een trendbreuk tussen december 2022 en januari 2023.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, type re-integratie-/participatievoorziening, status van de persoon aan het einde van de verslagperiode (‘Met lopende voorziening(en)’ of ‘Uitstroom’), herkomstland en perioden.
Het doel van de tabel is weer te geven hoeveel personen in de verslagperiode een re-integratie- of participatievoorziening ontvangen hebben en of ze aan het einde van de verslagperiode nog een lopende voorziening hebben of niet. In dat laatste geval is er sprake van uitstroom.

Een persoon kan meerdere voorzieningen hebben. Dit maakt dat de optelling van het aantal personen naar type voorziening groter dan of gelijk is aan het totaal aantal personen met re-integratie-/participatievoorzieningen.
Alle voorzieningen die de persoon in de verslagperiode ontvangt, worden beschouwd als één voorziening. Als begindatum wordt genomen de begindatum van de voorziening die het meest ver terug ligt in de tijd. Als einddatum wordt genomen de einddatum van de voorziening die het verst in de tijd ligt. Als een uitsplitsing gemaakt wordt naar type voorziening, wordt per type voorziening alle voorzieningen van een persoon als één voorziening beschouwd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2023.

Status van de cijfers
De cijfers over januari 2023 tot en met maart 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in december 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met voorziening
Aantal personen met een re-integratie-/participatievoorziening

Personen ontvangen op grond van de Participatiewet van de gemeente één of meerdere re-integratie-/participatievoorziening(en) met als doel hun afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Echter is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en worden sommige voorzieningen langdurig ingezet. Het is voor de statistiek niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of wordt ingekocht.

Ontvangers van re-integratie- of participatievoorzieningen kunnen zowel personen met als zonder arbeidsbeperking zijn. Ontvangers van voorzieningen kunnen verder zowel bijstandsgerechtigden, personen met een Anw-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) zijn.

Een persoon kan meerdere voorzieningen hebben. Dit maakt dat het aantal personen per type voorziening opgeteld voor alle type voorzieningen groter dan of gelijk is aan het aantal personen voor Totaal re-integratie-/participatievoorzieningen (lees het totaal aantal personen met een voorziening).