Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Regio's Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 januari** Nederland 242.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 februari** Nederland 239.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 maart** Nederland 228.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 april** Nederland 223.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 mei** Nederland 212.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 juni** Nederland 206.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 juli** Nederland 197.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 augustus** Nederland 191.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 september** Nederland 183.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 oktober** Nederland 177.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 november** Nederland 171.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 december** Nederland 166.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 januari** Nederland 162.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 februari** Nederland 158.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 maart** Nederland 149.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 april** Nederland 146.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 mei** Nederland 139.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 juni** Nederland 139.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 juli** Nederland 141.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 augustus** Nederland 144.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 september** Nederland 140.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 oktober** Nederland 141.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 november** Nederland 134.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2022 december** Nederland 125.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 januari** Nederland 129.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 februari** Nederland 132.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 maart** Nederland 131.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 april** Nederland 132.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 mei** Nederland 132.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 juni** Nederland 134.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 juli* Nederland 138.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 augustus* Nederland 140.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2023 september* Nederland 141.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 januari** Nederland 240.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 februari** Nederland 236.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 maart** Nederland 225.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 april** Nederland 221.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 mei** Nederland 209.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 juni** Nederland 204.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 juli** Nederland 194.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 augustus** Nederland 188.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 september** Nederland 180.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 oktober** Nederland 175.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 november** Nederland 168.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 december** Nederland 163.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 januari** Nederland 160.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 februari** Nederland 155.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 maart** Nederland 147.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 april** Nederland 144.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 mei** Nederland 137.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 juni** Nederland 137.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 juli** Nederland 138.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 augustus** Nederland 141.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 september** Nederland 138.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 oktober** Nederland 139.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 november** Nederland 132.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2022 december** Nederland 122.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 januari** Nederland 127.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 februari** Nederland 129.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 maart** Nederland 128.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 april** Nederland 130.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 mei** Nederland 129.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 juni** Nederland 132.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 juli* Nederland 135.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 augustus* Nederland 137.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 september* Nederland 138.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 januari** Nederland 245.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 februari** Nederland 241.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 maart** Nederland 230.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 april** Nederland 226.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 mei** Nederland 214.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 juni** Nederland 209.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 juli** Nederland 199.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 augustus** Nederland 193.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 september** Nederland 185.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 oktober** Nederland 180.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 november** Nederland 173.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 december** Nederland 168.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 januari** Nederland 165.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 februari** Nederland 160.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 maart** Nederland 152.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 april** Nederland 149.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 mei** Nederland 142.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 juni** Nederland 142.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 juli** Nederland 143.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 augustus** Nederland 146.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 september** Nederland 143.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 oktober** Nederland 144.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 november** Nederland 137.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2022 december** Nederland 127.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 januari** Nederland 132.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 februari** Nederland 134.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 maart** Nederland 133.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 april** Nederland 135.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 mei** Nederland 134.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 juni** Nederland 137.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 juli* Nederland 140.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 augustus* Nederland 142.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 september* Nederland 143.820
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 30 november 2023:
- de cijfers van juni 2023 zijn nader voorlopig geworden.
- toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van september 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in december 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd.

Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.