Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Perioden Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Gasten Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Gasten Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Gasten Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Overnachtingen Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Zakelijke overnachtingen (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties... Bezettingsgraad (%) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Gasten Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Gasten Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Gasten Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Overnachtingen Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Kampeerterreinen Bezettingsgraad (%) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Gasten Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Gasten Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Gasten Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Overnachtingen Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Huisjesterreinen Bezettingsgraad (%) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Gasten Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Gasten Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Gasten Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Overnachtingen Totaal (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties Groepsaccommodaties Bezettingsgraad (%)
2019 januari 1.909 966 943 3.258 1.474 1.784 1.400 36,6 16 8 9 64 28 36 1,8 473 345 128 2.036 1.450 586 23,4 59 57 2 139 133 6 10,0
2019 februari 1.998 983 1.015 3.381 1.514 1.868 1.390 41,4 18 9 9 58 32 26 1,7 491 384 107 1.878 1.469 408 24,1 58 55 3 147 138 9 11,7
2019 maart 2.477 1.227 1.250 4.240 1.891 2.349 1.730 46,4 54 31 23 165 91 74 2,1 670 483 187 2.654 1.918 736 29,6 88 84 5 189 178 11 12,5
2019 april 2.765 1.227 1.538 4.974 2.006 2.968 1.930 55,3 409 245 164 1.618 929 689 7,6 1.006 547 459 4.264 2.164 2.100 43,6 127 114 13 321 277 44 19,6
2019 mei 2.745 1.335 1.410 4.868 2.157 2.711 1.940 52,3 427 331 96 1.752 1.403 349 7,8 829 621 208 3.457 2.570 887 34,2 192 185 7 462 440 22 26,6
2019 juni 2.852 1.410 1.442 5.085 2.307 2.778 2.000 56,4 857 603 255 3.942 2.855 1.087 18,2 946 613 333 4.144 2.603 1.541 42,4 239 226 13 582 543 39 34,5
2019 juli 2.853 1.323 1.530 5.371 2.255 3.116 1.720 57,6 809 562 247 4.718 3.452 1.267 21,1 899 506 393 4.956 2.664 2.292 48,9 143 123 20 577 459 119 33,3
2019 augustus 2.919 1.415 1.504 5.678 2.495 3.183 1.760 60,9 987 728 259 6.247 4.935 1.313 27,9 1.086 700 386 6.449 4.151 2.298 63,7 150 129 21 609 462 147 35,1
2019 september 2.663 1.355 1.308 4.798 2.228 2.571 1.990 53,1 421 307 115 2.162 1.675 486 10,0 845 576 270 3.792 2.487 1.305 38,7 236 229 7 546 528 18 32,5
2019 oktober 2.745 1.385 1.360 4.857 2.209 2.647 2.070 52,3 209 106 103 942 484 458 5,8 973 602 371 4.183 2.517 1.666 42,1 160 150 10 440 401 39 26,6
2020 januari* 2.021 1.061 959 3.477 1.640 1.837 1.470 37,5 23 10 13 93 40 53 2,6 533 373 160 2.221 1.515 707 25,1 60 54 6 152 133 19 11,5
2020 februari* 2.146 1.147 1.000 3.739 1.801 1.937 1.500 44,1 21 9 12 61 32 29 1,9 611 452 159 2.425 1.800 625 30,5 60 56 4 147 136 11 12,3
2020 maart* 1.007 584 424 1.808 959 849 730 19,0 25 15 10 86 56 29 1,3 341 274 67 1.454 1.138 316 15,8 45 42 3 105 95 10 7,3
2020 april* 138 112 26 264 206 58 130 2,8 21 19 2 80 72 8 0,4 61 52 9 400 348 52 4,1 1 1 0 3 3 0 0,2
2020 mei* 557 459 98 963 762 200 300 10,0 200 178 22 764 692 73 3,5 266 239 27 1.253 1.120 133 12,4 26 26 0 105 104 0 6,3
2020 juni* 1.278 943 335 2.256 1.593 663 510 24,2 463 370 93 2.124 1.748 376 10,1 702 537 165 3.214 2.441 774 32,9 45 42 2 112 105 7 6,9
2020 juli* 2.172 1.443 728 4.110 2.561 1.549 600 42,7 954 749 205 5.819 4.701 1.118 26,7 1.001 686 315 5.832 3.927 1.905 57,7 101 90 11 409 350 59 24,7
2020 augustus* 2.392 1.649 743 4.516 2.911 1.606 650 47,0 1.177 993 185 7.934 6.978 956 36,4 1.111 884 227 6.423 5.091 1.332 63,5 112 102 10 411 366 45 24,8
2020 september* 1.809 1.370 439 3.284 2.381 903 730 35,3 534 425 110 2.974 2.427 547 14,2 830 651 180 4.018 3.044 974 41,1 99 96 3 245 237 8 15,3
2020 oktober* 1.180 1.000 179 2.008 1.646 362 520 20,9 153 124 29 913 725 187 5,8 770 688 82 3.553 3.098 455 35,6 44 43 1 134 130 4 8,6
2020 november* 909 787 122 1.434 1.196 238 410 15,7 19 16 4 84 67 18 1,8 361 342 19 1.576 1.471 105 17,9 27 25 2 72 68 5 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 januari 2021:
De cijfers over november 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...
Hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast.

Hotel:
Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten en aan passanten. Hierbij is een gast een persoon die overnacht in de desbetreffende accommodatie en een passant iemand die niet blijft overnachten. Verder kunnen nog andere diensten ter beschikking worden gesteld zoals receptie, room- en telefoonservice.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Motel:
Een locatie langs de snelweg met aan elkaar geschakelde kamers met de deuren aan een parkeerplaats of gemeenschappelijke ruimte voor logiesverstrekking tegen boeking per nacht.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Pension:
Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten maar niet aan passanten.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Appartement met hoteldienstverlening:
Appartement waarbij gedurende het verblijf het appartement schoon wordt gehouden en de bedden opgemaakt.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Jeugdaccommodatie:
Jeugdhotel en jeugdherberg.
Een jeugdhotel is een hotel voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid die men niet met 'vreemden' hoeft te delen.
Een jeugdherberg is een accommodatie voor overwegend jeugdige gasten met slaapgelegenheid in kamers en/of zalen die men mogelijk met 'vreemden' moet delen.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Bed&breakfast:
Particuliere woning waar men kan overnachten en ontbijten.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 5 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.
Bezettingsgraad
Het aantal overnachtingen van toeristische gasten in een bepaalde periode gedeeld door het product van het aantal slaapplaatsen in accommodaties die op dat moment geopend zijn voor gasten en het aantal dagen van de betreffende periode.
Stel dat het aantal overnachtingen in maart 1 800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties 150.
De (netto) bezettingsgraad in maart bedraagt dan 1 800 / (31 x 150), uitgedrukt als percentage: 39%.
N.B. het betreft hier dus niet de kamerbezetting, maar de bezetting van het aantal slaapplaatsen.
Verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties
Kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.

Kampeerterrein:
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.

Huisjesterrein:
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn.
Appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel.
Appartementen zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

Groepsaccommodatie:
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
- kampeerboerderijen
- (kinder)vakantiehuizen
- kamphuizen/scoutinghuizen
- natuurvriendenhuizen
- tentenkampen
- logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
Kampeerterreinen
Kampeerterrein:
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 4 toeristische standplaatsen voor deze accommodaties.
Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Bezettingsgraad
Het aantal overnachtingen van toeristische gasten in een bepaalde periode gedeeld door het product van het aantal slaapplaatsen in accommodaties die op dat moment geopend zijn voor gasten en het aantal dagen van de betreffende periode.
Stel dat het aantal overnachtingen in maart 1 800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties 150.
De (netto) bezettingsgraad in maart bedraagt dan 1 800 / (31 x 150), uitgedrukt als percentage: 39%.
N.B. bij kampeerterreinen telt een standplaats voor 5 slaapplaatsen.
Huisjesterreinen
Huisjesterrein:
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn.
Appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlening, worden niet als huisjescomplex beschouwd maar als (appartementen)hotel.
Appartementen zonder hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als bungalow of zomerhuisje.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Bezettingsgraad
Het aantal overnachtingen van toeristische gasten in een bepaalde periode gedeeld door het product van het aantal slaapplaatsen in accommodaties die op dat moment geopend zijn voor gasten en het aantal dagen van de betreffende periode.
Stel dat het aantal overnachtingen in maart 1 800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties 150.
De (netto) bezettingsgraad in maart bedraagt dan 1 800 / (31 x 150), uitgedrukt als percentage: 39%.
Groepsaccommodaties
Groepsaccommodatie:
Accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met vreemden moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
- kampeerboerderijen
- (kinder)vakantiehuizen
- kamphuizen/scoutinghuizen
- natuurvriendenhuizen
- tentenkampen
- logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra of maneges.

Deze tabel hanteert een ondergrens van minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.
Totaal
Binnenland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Bezettingsgraad
Het aantal overnachtingen van toeristische gasten in een bepaalde periode gedeeld door het product van het aantal slaapplaatsen in accommodaties die op dat moment geopend zijn voor gasten en het aantal dagen van de betreffende periode.
Stel dat het aantal overnachtingen in maart 1 800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de geopende accommodaties 150.
De (netto) bezettingsgraad in maart bedraagt dan 1 800 / (31 x 150), uitgedrukt als percentage: 39%.