Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Perioden Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Gasten Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Totaal (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Binnenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Overnachtingen Buitenland (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Zakelijke overnachtingen (x 1 000) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Bezettingsgraad (%) KampeerterreinenGasten Totaal (x 1 000) KampeerterreinenGasten Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenGasten Buitenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Totaal (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Binnenland (x 1 000) KampeerterreinenOvernachtingen Buitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesKampeerterreinenBezettingsgraad (%) HuisjesterreinenGastenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenGastenBuitenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenTotaal (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBinnenland (x 1 000) HuisjesterreinenOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesHuisjesterreinenBezettingsgraad (%) GroepsaccommodatiesGasten Totaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Binnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesGasten Buitenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenTotaal (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBinnenland (x 1 000) GroepsaccommodatiesOvernachtingenBuitenland (x 1 000) Verblijfsrecreatieve logiesaccommodatiesGroepsaccommodatiesBezettingsgraad (%)
2019 januari 1.909 966 943 3.258 1.474 1.784 1.400 36,6 16 8 9 64 28 36 1,8 473 345 128 2.036 1.450 586 23,4 59 57 2 139 133 6 10,0
2019 februari 1.998 983 1.015 3.381 1.514 1.868 1.390 41,4 18 9 9 58 32 26 1,7 491 384 107 1.878 1.469 408 24,1 58 55 3 147 138 9 11,7
2019 maart 2.477 1.227 1.250 4.240 1.891 2.349 1.730 46,4 54 31 23 165 91 74 2,1 670 483 187 2.654 1.918 736 29,6 88 84 5 189 178 11 12,5
2019 april 2.765 1.227 1.538 4.974 2.006 2.968 1.930 55,3 409 245 164 1.618 929 689 7,6 1.006 547 459 4.264 2.164 2.100 43,6 127 114 13 321 277 44 19,6
2019 mei 2.745 1.335 1.410 4.868 2.157 2.711 1.940 52,3 427 331 96 1.752 1.403 349 7,8 829 621 208 3.457 2.570 887 34,2 192 185 7 462 440 22 26,6
2020 januari* 2.021 1.061 959 3.477 1.640 1.837 1.470 37,5 23 10 13 93 40 53 2,6 533 373 160 2.221 1.515 707 25,1 60 54 6 152 133 19 11,5
2020 februari* 2.146 1.147 1.000 3.739 1.801 1.937 1.500 44,1 21 9 12 61 32 29 1,9 611 452 159 2.425 1.800 625 30,5 60 56 4 147 136 11 12,3
2020 maart* 1.007 584 424 1.808 959 849 730 19,0 25 15 10 86 56 29 1,3 341 274 67 1.454 1.138 316 15,8 45 42 3 105 95 10 7,3
2020 april* 138 112 26 264 206 58 130 2,8 21 19 2 80 72 8 0,4 61 52 9 400 348 52 4,1 1 1 0 3 3 0 0,2
2020 mei* 557 459 98 963 762 200 300 10,0 200 178 22 764 692 73 3,5 266 239 27 1.253 1.120 133 12,4 26 26 0 105 104 0 6,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens