Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Perioden Consumentenprijsindex 2015=100 (2015=100)
2023 maart 124,72
2023 april 126,01
2023 mei 126,26
2023 juni 125,83
2023 juli 127,13
2023 augustus 127,70
2023 september 127,16
2023 oktober 127,73
2023 november 126,40
2023 december 126,45
2023 126,09
2024 januari 127,11
2024 februari 127,95
2024 maart 128,58
2024 april 129,42
2024 mei 129,69
2024 juni* 129,91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staan de diverse reeksen prijsindexcijfers zoals deze door CBS vanaf 1969 zijn opgesteld. Elke reeks kent zijn eigen basisjaar.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex 2015=100
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens.