Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Perioden Consumentenprijsindex 2015=100 (2015=100)
2021 mei 109,46
2021 juni 109,67
2021 juli 110,23
2021 augustus 110,71
2021 september 110,79
2021 oktober 112,18
2021 november 113,17
2021 december 114,01
2021 110,39
2022 januari 114,53
2022 februari 115,27
2022 maart 119,46
2022 april 119,81
2022 mei 119,05
2022 juni 119,05
2022 juli 121,57
2022 augustus* 123,95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staan de diverse reeksen prijsindexcijfers zoals deze door CBS vanaf 1969 zijn opgesteld. Elke reeks kent zijn eigen basisjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen per 11 juli 2022:
Bij de vorige versie waren per abuis verkeerde cijfers in een aantal historische reeksen geplaatst.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex 2015=100
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens.