Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Perioden Consumentenprijsindex 2015=100 (2015=100)
2022 februari 115,27
2022 maart 119,46
2022 april 119,81
2022 mei 119,05
2022 juni 119,05
2022 juli 121,57
2022 augustus 123,95
2022 september 126,89
2022 oktober 128,25
2022 november 124,35
2022 december 124,94
2022 121,43
2023 januari 123,21
2023 februari 124,45
2023 maart 124,72
2023 april 126,01
2023 mei* 126,26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staan de diverse reeksen prijsindexcijfers zoals deze door CBS vanaf 1969 zijn opgesteld. Elke reeks kent zijn eigen basisjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen per 11 juli 2022:
Bij de vorige versie waren per abuis verkeerde cijfers in een aantal historische reeksen geplaatst.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex 2015=100
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens.