Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1000 ton)
Totaal 2012* 376.164
Totaal 2013* 386.236
Totaal 2014* 360.408
Totaal 2015* 344.926
Totaal 2016* 351.041
Totaal 2017* 348.533
Totaal 2018* 335.310
Totaal 2019* 334.477
Totaal 2020* 295.904
Totaal 2021* 302.506
Totaal 2022* 315.189
Binnenlands 2012* 259.172
Binnenlands 2013* 264.649
Binnenlands 2014* 241.302
Binnenlands 2015* 227.393
Binnenlands 2016* 227.514
Binnenlands 2017* 223.725
Binnenlands 2018* 208.985
Binnenlands 2019* 213.474
Binnenlands 2020* 177.030
Binnenlands 2021* 176.326
Binnenlands 2022* 167.045
Totaal aan- en afvoer 2012* 116.991
Totaal aan- en afvoer 2013* 121.587
Totaal aan- en afvoer 2014* 119.106
Totaal aan- en afvoer 2015* 117.533
Totaal aan- en afvoer 2016* 123.527
Totaal aan- en afvoer 2017* 124.807
Totaal aan- en afvoer 2018* 126.325
Totaal aan- en afvoer 2019* 121.002
Totaal aan- en afvoer 2020* 118.875
Totaal aan- en afvoer 2021* 126.180
Totaal aan- en afvoer 2022* 148.144
Aanvoer 2012* 18.445
Aanvoer 2013* 20.801
Aanvoer 2014* 21.845
Aanvoer 2015* 27.565
Aanvoer 2016* 31.115
Aanvoer 2017* 36.133
Aanvoer 2018* 41.100
Aanvoer 2019* 40.621
Aanvoer 2020* 42.880
Aanvoer 2021* 41.312
Aanvoer 2022* 58.724
Afvoer 2012* 98.547
Afvoer 2013* 100.786
Afvoer 2014* 97.261
Afvoer 2015* 89.968
Afvoer 2016* 92.412
Afvoer 2017* 88.674
Afvoer 2018* 85.225
Afvoer 2019* 80.382
Afvoer 2020* 75.994
Afvoer 2021* 84.867
Afvoer 2022* 89.420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de kerncijfers van het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen en tonkilometers naar vervoerstroom.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 januari 2024:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen