Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm)
Totaal 2012* 369.160 28.394
Totaal 2013* 376.988 29.777
Totaal 2014* 350.427 27.456
Totaal 2015* 338.220 26.604
Totaal 2016* 344.319 27.170
Totaal 2017* 342.621 27.156
Totaal 2018* 327.602 25.860
Binnenlands 2012* 244.854 14.648
Binnenlands 2013* 247.444 15.555
Binnenlands 2014* 223.321 13.354
Binnenlands 2015* 212.123 12.343
Binnenlands 2016* 190.195 11.238
Binnenlands 2017* 190.581 10.946
Binnenlands 2018* 178.206 10.211
Totaal aan- en afvoer 2012* 124.306 13.745
Totaal aan- en afvoer 2013* 129.545 14.222
Totaal aan- en afvoer 2014* 127.106 14.102
Totaal aan- en afvoer 2015* 126.097 14.261
Totaal aan- en afvoer 2016* 154.123 15.932
Totaal aan- en afvoer 2017* 152.040 16.210
Totaal aan- en afvoer 2018* 149.396 15.649
Aanvoer 2012* 18.367 1.935
Aanvoer 2013* 20.688 2.161
Aanvoer 2014* 21.736 2.294
Aanvoer 2015* 27.446 2.857
Aanvoer 2016* 31.053 3.215
Aanvoer 2017* 36.017 3.690
Aanvoer 2018* 41.021 4.204
Afvoer 2012* 105.939 11.811
Afvoer 2013* 108.856 12.060
Afvoer 2014* 105.370 11.808
Afvoer 2015* 98.651 11.404
Afvoer 2016* 123.071 12.717
Afvoer 2017* 116.023 12.520
Afvoer 2018* 108.375 11.446
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de kerncijfers van het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen en tonkilometers naar vervoerstroom.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 april 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.