Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Kenmerken huishouden Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Totaal personen 2022 2e kwartaal -47 -67 -34 100 34 34 18 9 2 3 100 5 17 39 28 7 6
Totaal personen 2022 3e kwartaal -54 -73 -41 100 27 36 22 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
Totaal personen 2022 4e kwartaal -55 -72 -44 100 22 30 25 14 4 4 100 8 28 36 19 3 6
Totaal personen 2022 -47 -65 -35 100 32 34 19 10 3 3 100 6 20 37 26 6 5
Totaal personen 2023 1e kwartaal -42 -54 -34 100 10 26 33 22 4 4 100 5 22 40 24 3 6
Totaal personen 2023 2e kwartaal -39 -53 -29 100 10 25 31 24 5 5 100 5 22 43 22 2 7
Totaal personen 2023 3e kwartaal -39 -54 -28 100 11 27 29 25 5 4 100 5 23 45 20 1 6
Totaal personen 2023 4e kwartaal -35 -49 -25 100 14 29 24 24 4 5 100 5 26 41 19 2 7
Totaal personen 2023 -38 -52 -29 100 11 27 29 24 5 4 100 5 23 42 21 2 7
Totaal personen 2024 1e kwartaal -25 -39 -15 100 14 30 23 24 4 5 100 4 25 43 21 1 6
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 2e kwartaal -43 -61 -31 100 34 34 15 12 2 3 100 4 17 37 26 6 10
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 3e kwartaal -51 -68 -40 100 26 39 20 9 3 4 100 4 16 39 27 6 7
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 4e kwartaal -53 -67 -43 100 26 28 23 14 5 4 100 8 26 34 21 4 8
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 -44 -61 -34 100 32 33 18 11 3 4 100 6 19 36 26 5 8
Type: Eenpersoonshuishouden 2023 1e kwartaal -39 -50 -32 100 11 27 29 23 4 6 100 5 22 37 25 4 7
Type: Eenpersoonshuishouden 2023 2e kwartaal -38 -51 -28 100 11 23 30 22 6 7 100 4 20 41 24 3 10
Type: Eenpersoonshuishouden 2023 3e kwartaal -37 -53 -26 100 12 27 27 23 6 6 100 7 24 42 17 1 10
Type: Eenpersoonshuishouden 2023 4e kwartaal -36 -51 -26 100 15 29 22 22 6 7 100 5 24 37 20 3 11
Type: Eenpersoonshuishouden 2023 -37 -51 -28 100 12 27 27 22 6 6 100 5 23 39 21 3 9
Type: Eenpersoonshuishouden 2024 1e kwartaal -28 -43 -19 100 16 31 18 24 5 6 100 5 27 39 20 1 7
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 2e kwartaal -48 -69 -35 100 34 34 19 8 2 3 100 5 16 39 28 7 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 3e kwartaal -55 -75 -42 100 28 35 23 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 4e kwartaal -56 -73 -45 100 21 31 26 15 4 4 100 9 28 36 19 3 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 -48 -66 -35 100 31 34 20 10 2 3 100 6 20 38 27 6 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2023 1e kwartaal -43 -55 -34 100 10 26 34 22 5 3 100 5 22 42 24 3 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2023 2e kwartaal -39 -53 -30 100 10 26 31 25 4 4 100 5 23 44 21 2 6
Type: Meerpersoonshuishouden 2023 3e kwartaal -39 -54 -29 100 10 26 29 26 5 4 100 4 22 46 21 2 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2023 4e kwartaal -34 -49 -25 100 14 28 25 25 4 4 100 5 27 43 18 2 6
Type: Meerpersoonshuishouden 2023 -39 -53 -30 100 11 27 30 24 4 4 100 5 23 43 21 2 6
Type: Meerpersoonshuishouden 2024 1e kwartaal -23 -37 -14 100 13 30 25 24 4 5 100 4 25 45 21 1 5
Woningbezit: eigen woning 2022 2e kwartaal -48 -70 -33 100 34 35 20 8 1 2 100 4 15 41 29 8 4
Woningbezit: eigen woning 2022 3e kwartaal -55 -76 -41 100 25 37 25 10 1 2 100 4 16 41 29 7 4
Woningbezit: eigen woning 2022 4e kwartaal -56 -75 -43 100 19 32 29 15 3 3 100 8 28 36 21 3 4
Woningbezit: eigen woning 2022 -47 -67 -33 100 30 34 22 10 2 2 100 5 19 39 28 6 4
Woningbezit: eigen woning 2023 1e kwartaal -42 -55 -33 100 9 25 37 23 4 2 100 4 23 42 24 3 4
Woningbezit: eigen woning 2023 2e kwartaal -40 -55 -30 100 8 25 34 25 4 4 100 4 22 44 22 2 5
Woningbezit: eigen woning 2023 3e kwartaal -38 -55 -26 100 8 24 32 29 4 3 100 3 23 47 22 2 4
Woningbezit: eigen woning 2023 4e kwartaal -34 -50 -23 100 11 28 28 27 3 4 100 4 27 41 20 2 6
Woningbezit: eigen woning 2023 -38 -54 -28 100 9 25 33 26 4 3 100 4 24 44 22 2 5
Woningbezit: eigen woning 2024 1e kwartaal -24 -40 -13 100 11 31 27 25 3 3 100 3 26 46 20 2 4
Woningbezit: huurwoning 2022 2e kwartaal -46 -62 -35 100 35 34 14 10 4 4 100 6 19 36 25 5 9
Woningbezit: huurwoning 2022 3e kwartaal -53 -69 -42 100 31 35 18 8 4 4 100 5 19 36 26 6 8
Woningbezit: huurwoning 2022 4e kwartaal -54 -66 -46 100 26 29 20 14 6 6 100 8 27 35 18 4 8
Woningbezit: huurwoning 2022 -47 -61 -38 100 34 32 15 10 4 5 100 7 22 34 24 5 8
Woningbezit: huurwoning 2023 1e kwartaal -41 -52 -34 100 12 29 27 20 5 7 100 6 21 38 24 3 9
Woningbezit: huurwoning 2023 2e kwartaal -37 -50 -29 100 14 25 26 22 7 7 100 5 22 41 21 2 9
Woningbezit: huurwoning 2023 3e kwartaal -40 -53 -32 100 16 30 23 19 6 6 100 8 22 42 17 1 10
Woningbezit: huurwoning 2023 4e kwartaal -36 -47 -28 100 19 30 19 20 6 7 100 6 24 41 16 2 10
Woningbezit: huurwoning 2023 -39 -50 -31 100 15 29 24 20 6 6 100 6 23 40 19 2 10
Woningbezit: huurwoning 2024 1e kwartaal -26 -37 -18 100 17 29 18 23 6 7 100 6 24 39 22 1 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van het huishouden (o.a. huishoudensgrootte en samenstelling). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2024.
De cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 20 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet