Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Kenmerken huishouden Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Totaal personen 2020 3e kwartaal -27 -53 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 56 31 4 5 2 2
Totaal personen 2020 4e kwartaal -27 -53 -9 100 40 27 5 19 2 7 100 57 29 4 6 2 2
Totaal personen 2020 -20 -40 -8 100 39 28 5 17 4 7 100 45 28 13 10 2 3
Totaal personen 2021 2e kwartaal -6 -19 3 100 41 30 6 16 2 6 100 16 31 16 28 6 4
Totaal personen 2021 3e kwartaal -6 -11 -3 100 37 38 8 12 2 4 100 6 21 25 37 8 4
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 3e kwartaal -27 -51 -11 100 39 25 6 19 3 9 100 53 32 6 4 2 4
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 4e kwartaal -29 -51 -14 100 39 26 4 19 2 10 100 58 26 4 6 2 3
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 -22 -38 -11 100 38 27 5 17 4 9 100 44 27 14 9 2 5
Type: Eenpersoonshuishouden 2021 2e kwartaal -9 -20 -1 100 37 29 6 18 2 8 100 18 29 16 26 6 6
Type: Eenpersoonshuishouden 2021 3e kwartaal -11 -14 -9 100 35 38 6 12 2 7 100 7 21 21 36 8 7
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 3e kwartaal -27 -54 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 57 30 4 6 2 2
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 4e kwartaal -26 -53 -8 100 40 27 5 19 2 7 100 57 30 4 5 2 2
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 -20 -40 -7 100 40 28 6 17 4 6 100 45 28 12 10 2 2
Type: Meerpersoonshuishouden 2021 2e kwartaal -5 -18 4 100 42 30 6 15 2 5 100 16 31 16 29 6 3
Type: Meerpersoonshuishouden 2021 3e kwartaal -4 -10 -1 100 37 38 9 11 2 3 100 5 21 26 37 8 3
Woningbezit: eigen woning 2020 3e kwartaal -26 -55 -7 100 39 27 6 19 3 7 100 57 31 4 5 2 1
Woningbezit: eigen woning 2020 4e kwartaal -25 -55 -6 100 39 28 5 20 2 6 100 58 30 4 5 3 1
Woningbezit: eigen woning 2020 -19 -41 -4 100 39 29 5 18 3 6 100 46 28 12 10 2 2
Woningbezit: eigen woning 2021 2e kwartaal -3 -17 7 100 44 32 5 14 1 4 100 14 32 17 29 6 2
Woningbezit: eigen woning 2021 3e kwartaal -2 -6 1 100 38 39 8 11 1 4 100 4 20 25 39 8 4
Woningbezit: huurwoning 2020 3e kwartaal -28 -49 -14 100 41 23 6 18 5 8 100 55 29 5 5 1 3
Woningbezit: huurwoning 2020 4e kwartaal -29 -50 -16 100 40 25 5 17 3 11 100 56 28 4 7 2 4
Woningbezit: huurwoning 2020 -23 -38 -14 100 39 27 5 15 4 9 100 44 28 13 9 2 5
Woningbezit: huurwoning 2021 2e kwartaal -11 -22 -4 100 36 26 7 20 3 7 100 19 28 15 26 6 5
Woningbezit: huurwoning 2021 3e kwartaal -13 -19 -10 100 36 37 7 13 3 5 100 9 23 25 32 7 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van het huishouden (o.a. huishoudensgrootte en samenstelling). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021.
De cijfers van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet