Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Kenmerken huishouden Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Totaal personen 2021 4e kwartaal -24 -34 -17 100 42 36 9 8 2 3 100 6 19 33 32 6 5
Totaal personen 2021 -14 -26 -5 100 41 32 7 13 2 5 100 16 26 20 27 6 4
Totaal personen 2022 1e kwartaal -31 -47 -20 100 43 33 11 8 2 3 100 6 18 35 31 6 5
Totaal personen 2022 2e kwartaal -47 -67 -34 100 34 34 18 9 2 3 100 5 17 39 28 7 6
Totaal personen 2022 3e kwartaal -54 -73 -41 100 27 36 22 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
Totaal personen 2022 4e kwartaal -55 -72 -44 100 22 30 25 14 4 4 100 8 28 36 19 3 6
Totaal personen 2022 -47 -65 -35 100 32 34 19 10 3 3 100 6 20 37 26 6 5
Type: Eenpersoonshuishouden 2021 4e kwartaal -26 -34 -20 100 43 31 7 11 2 7 100 7 21 30 29 5 8
Type: Eenpersoonshuishouden 2021 -16 -26 -9 100 40 30 6 15 2 8 100 17 27 18 26 6 6
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 1e kwartaal -30 -46 -20 100 43 31 13 9 2 3 100 9 17 32 30 6 7
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 2e kwartaal -43 -61 -31 100 34 34 15 12 2 3 100 4 17 37 26 6 10
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 3e kwartaal -51 -68 -40 100 26 39 20 9 3 4 100 4 16 39 27 6 7
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 4e kwartaal -53 -67 -43 100 26 28 23 14 5 4 100 8 26 34 21 4 8
Type: Eenpersoonshuishouden 2022 -44 -61 -34 100 32 33 18 11 3 4 100 6 19 36 26 5 8
Type: Meerpersoonshuishouden 2021 4e kwartaal -23 -34 -16 100 42 37 10 7 2 2 100 5 18 34 33 6 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2021 -13 -26 -4 100 42 33 7 12 2 4 100 16 26 21 28 6 3
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 1e kwartaal -32 -48 -21 100 43 34 11 8 2 3 100 5 18 36 31 6 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 2e kwartaal -48 -69 -35 100 34 34 19 8 2 3 100 5 16 39 28 7 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 3e kwartaal -55 -75 -42 100 28 35 23 10 2 3 100 5 17 39 28 7 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 4e kwartaal -56 -73 -45 100 21 31 26 15 4 4 100 9 28 36 19 3 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2022 -48 -66 -35 100 31 34 20 10 2 3 100 6 20 38 27 6 4
Woningbezit: eigen woning 2021 4e kwartaal -21 -33 -13 100 41 38 11 7 1 3 100 4 17 35 34 6 4
Woningbezit: eigen woning 2021 -10 -24 -1 100 42 34 7 12 1 4 100 15 26 21 29 6 3
Woningbezit: eigen woning 2022 1e kwartaal -29 -47 -17 100 43 34 13 7 1 2 100 4 16 37 33 6 3
Woningbezit: eigen woning 2022 2e kwartaal -48 -70 -33 100 34 35 20 8 1 2 100 4 15 41 29 8 4
Woningbezit: eigen woning 2022 3e kwartaal -55 -76 -41 100 25 37 25 10 1 2 100 4 16 41 29 7 4
Woningbezit: eigen woning 2022 4e kwartaal -56 -75 -43 100 19 32 29 15 3 3 100 8 28 36 21 3 4
Woningbezit: eigen woning 2022 -47 -67 -33 100 30 34 22 10 2 2 100 5 19 39 28 6 4
Woningbezit: huurwoning 2021 4e kwartaal -29 -35 -24 100 43 32 8 10 3 5 100 8 23 29 29 6 5
Woningbezit: huurwoning 2021 -19 -29 -12 100 39 30 6 15 3 6 100 19 26 19 25 6 5
Woningbezit: huurwoning 2022 1e kwartaal -35 -48 -26 100 44 32 9 8 3 4 100 10 21 31 26 5 7
Woningbezit: huurwoning 2022 2e kwartaal -46 -62 -35 100 35 34 14 10 4 4 100 6 19 36 25 5 9
Woningbezit: huurwoning 2022 3e kwartaal -53 -69 -42 100 31 35 18 8 4 4 100 5 19 36 26 6 8
Woningbezit: huurwoning 2022 4e kwartaal -54 -66 -46 100 26 29 20 14 6 6 100 8 27 35 18 4 8
Woningbezit: huurwoning 2022 -47 -61 -38 100 34 32 15 10 4 5 100 7 22 34 24 5 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van het huishouden (o.a. huishoudensgrootte en samenstelling). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022.
De cijfers van het vierde kwartaal en het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen 22 maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet