Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Kenmerken huishouden Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%)
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 1e kwartaal -4 -3 -4 100 40 33 8 15 1 3 100 3 17 36 34 3 7
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 2e kwartaal -3 -2 -4 100 21 38 13 19 1 7 100 3 15 34 37 3 8
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 3e kwartaal -4 -2 -5 100 22 44 10 17 1 7 100 3 17 35 32 3 11
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 4e kwartaal -5 -8 -2 100 28 38 7 15 2 11 100 5 26 31 28 2 10
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 1e kwartaal -5 -9 -2 100 27 42 8 12 3 9 100 6 25 38 21 1 9
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 2e kwartaal -26 -42 -15 100 49 17 2 17 6 10 100 59 23 7 4 3 5
Type: Eenpersoonshuishouden 2020 3e kwartaal -27 -51 -11 100 39 25 6 19 3 9 100 53 32 6 4 2 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2019 1e kwartaal 0 2 -1 100 37 36 9 15 1 3 100 2 13 39 40 3 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2019 2e kwartaal 1 4 0 100 18 43 14 19 1 4 100 2 13 38 40 3 3
Type: Meerpersoonshuishouden 2019 3e kwartaal 2 2 2 100 21 45 13 16 1 4 100 2 18 40 33 3 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2019 4e kwartaal -3 -9 0 100 27 47 8 13 1 4 100 7 27 37 23 2 5
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 1e kwartaal -1 -7 3 100 27 46 8 13 2 5 100 5 27 38 24 2 4
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 2e kwartaal -27 -46 -14 100 51 16 3 17 6 7 100 63 24 3 5 3 1
Type: Meerpersoonshuishouden 2020 3e kwartaal -27 -54 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 57 30 4 6 2 2
Woningbezit: eigen woning 2019 1e kwartaal 4 6 2 100 38 36 9 14 0 2 100 2 12 40 40 4 2
Woningbezit: eigen woning 2019 2e kwartaal 4 6 3 100 17 44 15 19 1 4 100 2 12 38 42 3 3
Woningbezit: eigen woning 2019 3e kwartaal 4 4 4 100 20 45 14 17 1 4 100 2 16 41 34 3 4
Woningbezit: eigen woning 2019 4e kwartaal -2 -7 2 100 26 48 8 13 1 4 100 6 26 38 25 1 4
Woningbezit: eigen woning 2020 1e kwartaal 2 -6 7 100 26 46 8 14 1 4 100 4 26 39 25 2 4
Woningbezit: eigen woning 2020 2e kwartaal -26 -47 -11 100 52 15 2 18 6 6 100 65 23 3 5 3 1
Woningbezit: eigen woning 2020 3e kwartaal -26 -55 -7 100 39 27 6 19 3 7 100 57 31 4 5 2 1
Woningbezit: huurwoning 2019 1e kwartaal -8 -7 -8 100 39 34 7 16 2 3 100 3 17 35 35 2 8
Woningbezit: huurwoning 2019 2e kwartaal -7 -4 -8 100 22 39 12 18 2 7 100 4 17 35 34 3 8
Woningbezit: huurwoning 2019 3e kwartaal -5 -4 -6 100 22 43 10 16 2 7 100 4 20 33 30 3 10
Woningbezit: huurwoning 2019 4e kwartaal -7 -12 -4 100 29 40 7 14 2 8 100 7 26 32 24 2 9
Woningbezit: huurwoning 2020 1e kwartaal -8 -10 -7 100 28 42 7 12 3 8 100 6 29 36 21 1 8
Woningbezit: huurwoning 2020 2e kwartaal -28 -41 -19 100 49 17 3 15 7 9 100 57 25 6 5 3 4
Woningbezit: huurwoning 2020 3e kwartaal -28 -49 -14 100 41 23 6 18 5 8 100 55 29 5 5 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van het huishouden (o.a. huishoudensgrootte en samenstelling). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2020.
De cijfers van het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2020.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet