Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Nederland regionaal

Datum Publicatie Reden
08-12-2021

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente
Frequentie: eenmalig, periode: 2011-2020

Nieuw
02-12-2021

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2019

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Nieuw
02-12-2021

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2021

Actualisering
01-12-2021

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

opleidingsniveau wijken en buurten per gemeente
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Nieuw
30-11-2021

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2021 september

Actualisering
30-11-2021

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m september 2021

Actualisering
30-11-2021

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2021 oktober

Actualisering
30-11-2021

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - oktober 2021

Actualisering
30-11-2021

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2020; kw I 2015 - kw III 2021; januari 2015 - september 2021

Actualisering
30-11-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2021

Correctie
30-11-2021

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2021

Actualisering
30-11-2021

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2021

Actualisering
30-11-2021

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2021

Actualisering
30-11-2021

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2021

Actualisering
29-11-2021

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - november 2021

Actualisering
26-11-2021

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2021 oktober

Actualisering
26-11-2021

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2019/'20

Herontwerp
26-11-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio in detail
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
25-11-2021

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen; 1 januari, regio

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen verblijfsobjecten met een woonfunctie volgens de BAG per 1 januari, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2019 - 2021

Bijstelling
19-11-2021

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2021

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2021 Wijk en buurten 2021
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021 maart

Nieuw
19-11-2021

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: januari 2007 - maart 2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2021

Actualisering
19-11-2021

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Correctie
18-11-2021

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2021

Actualisering
18-11-2021

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2021

Actualisering
18-11-2021

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2021

Actualisering
18-11-2021

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Bewoonde woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen (BAG) Bewoonde objecten (niet-BAG) op 1 januari, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Herontwerp
16-11-2021

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2021 derde kwartaal

Actualisering
16-11-2021

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2021 3e kwartaal

Actualisering
16-11-2021

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 1- 2021 kwartaal 3

Nieuw
16-11-2021

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1996-2020

Actualisering
16-11-2021

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2019

Actualisering
12-11-2021

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - oktober 2021

Actualisering
12-11-2021

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - oktober 2021

Actualisering
12-11-2021

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2021

Actualisering
12-11-2021

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen provincies
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2014 t/m 4e kwartaal 2021

Herontwerp
12-11-2021

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Actualisering
10-11-2021

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: eenmalig, periode: 2003 - 2020

Herontwerp
10-11-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming Regio
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
10-11-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
10-11-2021

Varkens- en pluimveerechten

Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2020

Actualisering
10-11-2021

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2021

Actualisering
09-11-2021

Cliënten Wmo thuis 2018; gebruik Wlz 2019, regio 2018

Wmo-cliënten (excl verblijf en opvang) in 2018 met gebruik van Wlz 2019 Gemeenten (2018), geslacht, leeftijd, huishoudinkomen
Frequentie: stopgezet, periode: 2019

Stopgezet
09-11-2021

Cliënten Wmo thuis 2017; gebruik Wlz 2018, regio 2017

Wmo-cliënten (excl verblijf en opvang) in 2017 met gebruik van Wlz 2018 Gemeenten (2017), geslacht, leeftijd, huishoudinkomen
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
09-11-2021

Cliënten Wmo thuis 2016; gebruik Wlz 2017, regio 2016

Wmo-cliënten (excl verblijf en opvang) in 2016 met gebruik van Wlz 2017 Gemeenten (2016), geslacht, leeftijd, huishoudinkomen
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet