Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Nederland regionaal

Datum Publicatie Reden
21-02-2020

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
21-02-2020

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s (bedrijfsmotorvoertuigen) naar gewicht voertuigen, provincie en landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2019

Actualisering
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2020

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2020 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Nieuw
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2019

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2019 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2018

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2018 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
21-02-2020

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2019/'20

Actualisering
21-02-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar afstandsklasse, reisduur, dag en maand van verplaatsing, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
21-02-2020

Mobiliteit; per persoon, vervoerwijzen, motieven, regio's

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar vervoerwijzen, reismotieven, regio's (landsdelen, provincies)
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
21-02-2020

Mobiliteit; per verplaatsing, vervoerwijzen, motieven, regio's

Gemiddelde afstand en reisduur per verplaatsing, vervoerwijzen, reismotieven, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
21-02-2020

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bedrijfsvoertuigen naar voertuigkenmerken (type, bouwjaar, gewicht laadvermogen, brandstof, cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging)
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2020

Actualisering
21-02-2020

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Kenmerken motorfietsen zoals bouwjaar, aantal cilinders, cilinderinhoud, naar provincie en leeftijd (in klassen) van de eigenaar van de motorfiets
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2020

Actualisering
20-02-2020

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2019

Actualisering
20-02-2020

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2019

Actualisering
20-02-2020

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2019

Actualisering
20-02-2020

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)
Frequentie: per jaar, periode: 2014 t/m 2020

Actualisering
14-02-2020

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Actualisering
14-02-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon, reismotieven verplaatsingskenmerken (dag van verplaatsing, afstand, reisduur), regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
14-02-2020

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
13-02-2020

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2019 vierde kwartaal

Actualisering
13-02-2020

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Actualisering
13-02-2020

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: eenmalig, periode: 2003-2019

Nieuw
13-02-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 1e kw 2020

Actualisering
13-02-2020

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen provincies
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2014 t/m 1e kwartaal 2020

Actualisering
12-02-2020

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2020

Actualisering
12-02-2020

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2020

Actualisering
12-02-2020

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2019

Actualisering
07-02-2020

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2019/'20

Actualisering
05-02-2020

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2020

Actualisering
31-01-2020

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2019 september

Actualisering
31-01-2020

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2019 november

Actualisering
31-01-2020

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2019

Personen met een uitkering; per soort uitkering Wijken en buurten 2019
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2019 - juni 2019

Nieuw
31-01-2020

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018

Personen met een uitkering Wijken en buurten 2018
Frequentie: per kwartaal, periode: 2018, vierde kwartaal

Actualisering
31-01-2020

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2017

Personen met een uitkering; per soort uitkeringI Wijken en buurten 2017
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - december 2017

Actualisering
31-01-2020

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - juni 2019

Actualisering
31-01-2020

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 december

Actualisering
31-01-2020

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - december 2019

Actualisering
31-01-2020

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2019

Actualisering
31-01-2020

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2019/'20

Actualisering
31-01-2020

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2019

Actualisering
31-01-2020

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2019

Actualisering
31-01-2020

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2019

Actualisering
31-01-2020

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2019

Actualisering
30-01-2020

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - januari 2020

Actualisering
30-01-2020

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2019)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam
Frequentie: eenmalig, periode: 2004-2018

Nieuw
30-01-2020

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2019)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Ingeschreven UWV
Frequentie: eenmalig, periode: 2005-2018

Nieuw
30-01-2020

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Actualisering
30-01-2020

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Actualisering
29-01-2020

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2019 december

Actualisering
28-01-2020

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw I 2015 - kw III 2019; januari 2015 -november 2019

Actualisering
28-01-2020

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2020

Actualisering
28-01-2020

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2020

Actualisering
28-01-2020

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2020

Actualisering
28-01-2020

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2020

Actualisering