Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Nederland regionaal

Datum Publicatie Reden
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2022

Correctie
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006 - 2022

Correctie
23-05-2024

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2023

Huishoudens, Welvaart, Inkomen, Vermogen, Opleidingsniveau, Arbeidsverleden, SES-WOA, Spreiding
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014-2023

Nieuw
22-05-2024

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 - 2024 1e kwartaal

Correctie
17-05-2024

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Geslacht, woonregio en MC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Frequentie: per jaar, periode: 2012/'13 - 2022/'23

Actualisering
16-05-2024

Conjunctuurenquête Nederland; regio

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven Regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
16-05-2024

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
16-05-2024

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2024

Actualisering
16-05-2024

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2024

Actualisering
16-05-2024

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2024

Actualisering
16-05-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2023
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2023

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2023
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-voorzieningen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio, 2019-2023

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning,overig); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening (detail), regio

Aantal Wmo-cliënten met maatwerkvoorziening per gemeente naar type maatwerkvoorziening
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Actualisering
16-05-2024

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen Aantal maatwerkvoorzieningen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
15-05-2024

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2024 eerste kwartaal

Actualisering
15-05-2024

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2024

Actualisering
14-05-2024

Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Kerncijfers overledenen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2023

Actualisering
14-05-2024

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Aantal ziekenhuisopnamen; naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (o.a. gemeenten), diagnosegroepen vlgs ISHMT en externe oorzaken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Actualisering
14-05-2024

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling VTV, regio

Aantal ziekenhuisopnamen; naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (o.a. GGD-regio's), diagnosegroepen volgens VTV-lijst van RIVM
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Actualisering
14-05-2024

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2024

Actualisering
14-05-2024

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2024

Actualisering
14-05-2024

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2024

Actualisering
14-05-2024

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2024

Actualisering
13-05-2024

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2024

Actualisering
13-05-2024

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2024

Actualisering
08-05-2024

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2024

Actualisering
08-05-2024

Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; regio

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
02-05-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2019

Correctie
30-04-2024

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2023 december

Actualisering
30-04-2024

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2024 februari

Actualisering
30-04-2024

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m februari 2024

Actualisering
30-04-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw IV 2023; januari 2015 - feb 2024

Actualisering
30-04-2024

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2024 maart

Actualisering
30-04-2024

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop daarvan, soort start, duur, reden beëindiging en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023 op peildata

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023 op peildata

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2023

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
29-04-2024

Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar land van zeggenschap, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Actualisering
29-04-2024

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2024

Actualisering
29-04-2024

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2024

Actualisering
29-04-2024

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1996-2023

Actualisering
26-04-2024

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2024 maart

Actualisering
26-04-2024

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - maart 2024

Actualisering
26-04-2024

Varkens- en pluimveerechten

Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2023

Actualisering
26-04-2024

Gediplomeerden; onderwijssoort, woonregio

Gediplomeerden, onderwijssoort, onderwijsniveau Geslacht, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12-2022/'23

Actualisering
26-04-2024

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, studenten, onderwijssoort, woonregio Onderwijssoort, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2023/'24

Actualisering