Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Nederland regionaal

Datum Publicatie Reden
29-09-2023

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2023 juli

Actualisering
29-09-2023

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2023

Nieuw
29-09-2023

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2023 augustus

Actualisering
29-09-2023

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - augustus 2023

Actualisering
29-09-2023

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2022; kw I 2015 - kw II 2023; januari 2015 - juli 2023

Actualisering
29-09-2023

Akkerbouwgewassen; productie, regio

oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 1994 - 2023

Nieuw
29-09-2023

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2023

Herontwerp
29-09-2023

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2023

Actualisering
28-09-2023

Conjunctuurenquête Nederland; regio

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven Regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2023

Actualisering
28-09-2023

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2023

Actualisering
26-09-2023

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2023

Actualisering
26-09-2023

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; aantal woningtype, oppervlakteklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2023

Actualisering
22-09-2023

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Actualisering
22-09-2023

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen
Frequentie: onregelmatig, periode: 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2022

Actualisering
22-09-2023

Weidegang van melkvee; bedrijfsgrootte, regio

Gemiddelde weide-uren en weidedagen, melkvee met en zonder weidegang type melkvee, bedrijfsgrootte (in GVE), regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Actualisering
21-09-2023

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2023KW3, 2017-2022

Actualisering
21-09-2023

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2023 augustus

Actualisering
15-09-2023

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening
Frequentie: per kwartaal, periode: Eerste kwartaal 2023

Nieuw
15-09-2023

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status en regio 2019-2022

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening
Frequentie: stopgezet, periode: Vierde kwartaal 2022

Stopgezet
15-09-2023

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, geboorteland, regio geslacht, leeftijd, geboorteland, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
15-09-2023

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Actualisering
12-09-2023

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - augustus 2023

Actualisering
12-09-2023

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - augustus 2023

Actualisering
11-09-2023

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2023

Actualisering
11-09-2023

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2023

Actualisering
11-09-2023

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2023

Actualisering
11-09-2023

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2023

Actualisering
08-09-2023

Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2023

Actualisering
07-09-2023

Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr -afvoeringen, -correcties, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Actualisering
07-09-2023

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens naar soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2021

Nieuw
05-09-2023

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële-verhoudingswet, inwoners, sociale zekerheid, vastgoed gemeenten en provincies
Frequentie: onregelmatig, periode: 2023

Actualisering
01-09-2023

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2022

Bijstelling
01-09-2023

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Correctie
31-08-2023

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2023

Actualisering
31-08-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2023

Actualisering