Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Nederland regionaal

Datum Publicatie Reden
22-08-2019

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2019

Actualisering
22-08-2019

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2019

Actualisering
22-08-2019

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2019

Actualisering
20-08-2019

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2019

Actualisering
16-08-2019

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
16-08-2019

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
15-08-2019

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 3e kw 2019

Actualisering
15-08-2019

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen provincies
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2014 t/m 3e kwartaal 2019

Actualisering
15-08-2019

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2019

Actualisering
14-08-2019

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2019 tweede kwartaal

Actualisering
14-08-2019

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Actualisering
14-08-2019

Burgers en politie; regio

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Ondervonden delicten; regio

delicten: geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

(On)veiligheidsbeleving; regio

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Preventie; regio

Vermijdingsgedrag, preventieve voorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Slachtofferschap criminaliteit; regio

slachtoffers, geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
13-08-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juli 2019

Actualisering
13-08-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juli 2019

Actualisering
13-08-2019

Grasland; oppervlakte en opbrengst

Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2018

Herontwerp
09-08-2019

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie migratieachtergrond, leeftijd, migratieachtergrond en generatie, geslacht en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
06-08-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Actualisering
06-08-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
31-07-2019

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2019 maart

Actualisering
31-07-2019

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2019 mei

Actualisering
31-07-2019

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 juni*

Nieuw
31-07-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - juni 2019

Actualisering
31-07-2019

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
31-07-2019

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
31-07-2019

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
31-07-2019

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
30-07-2019

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - juli 2019

Actualisering
26-07-2019

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: per twee jaar, periode: 1988- 2018

Actualisering
26-07-2019

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp regio, 2011-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en regio
Frequentie: stopgezet, periode: 2011-2014

Stopgezet
26-07-2019

Personen met indicatie/gebruik ZMV; indicatie zzp, regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: stopgezet, periode: 2009-2014

Stopgezet
26-07-2019

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV en/of ZMV; regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder en/of met verblijf Geslacht, leeftijd, indicatie, gebruik, regio
Frequentie: stopgezet, periode: 2009-2014

Stopgezet
26-07-2019

Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio, 2009-2014

Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio
Frequentie: stopgezet, periode: 2009-2014

Stopgezet
26-07-2019

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, functie, regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: stopgezet, periode: 2009-2014

Stopgezet
26-07-2019

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2019

Nieuw
26-07-2019

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Actualisering
26-07-2019

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2017

Actualisering
25-07-2019

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - december 2018

Actualisering
24-07-2019

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2018

Bijstelling