Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

Geslacht Leeftijd Geboorteland Herkomstland Samenstelling huishouden Sociaaleconomische categorie Perioden Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Alle delicten (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Geweldsdelicten (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Zedendelicten (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Verkeersongevallen (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Vermogensdelicten (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Overige delicten (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type cliënt Alle cliënttypen (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type cliënt Slachtoffer (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type cliënt Betrokkene (aantal) Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type cliënt Overige type cliënten (aantal) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Alle delicten, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Geweldsdelicten, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Zedendelicten, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Verkeersongevallen, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Vermogensdelicten, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Overige delicten, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type cliënt, relatief Alle cliënttypen, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type cliënt, relatief Slachtoffer, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type cliënt, relatief Betrokkene, relatief (per 100 000 inwoners) Cliënten van SHN, relatief Type cliënt, relatief Overige type cliënten, relatief (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2018* 173.380 63.220 7.090 26.560 66.580 9.940 173.380 165.850 5.280 2.250 1.005 366 41 154 386 58 1.005 961 31 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2019* 181.970 63.690 7.290 27.280 71.040 12.660 181.970 171.080 7.480 3.410 1.047 366 42 157 409 73 1.047 984 43 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2020* 175.680 60.790 6.500 24.540 69.850 14.000 175.680 160.830 12.850 2.010 1.006 348 37 141 400 80 1.006 921 74 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2021* 174.620 60.540 6.970 25.190 64.410 17.500 174.620 157.670 14.560 2.390 994 345 40 143 367 100 994 898 83 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022* 169.150 59.510 7.930 27.780 56.510 17.420 169.150 150.740 15.570 2.840 951 335 45 156 318 98 951 848 88 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, samenstelling huishouden, sociaaleconomische categorie, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per april 2024:
De tabel is aangevuld met relatieve cijfers en met de jaren 2018 tot en met 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éénmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Type delict
De stichting Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Daarnaast zet zij zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.
Alle delicten
Geweldsdelicten
Onder geweldsdelicten vallen de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging, overval, beroving en de levensdelicten moord en doodslag en gijzeling en mensenhandel.
Zedendelicten
Onder zedendelicten vallen onder andere gevallen van aanranding, verkrachting, incest, ontucht met een minderjarige, openbare schennis en vrouwenhandel.
Verkeersongevallen
Vermogensdelicten
Onder vermogensdelicten vallen alle vormen van diefstal en inbraak.
Daarnaast vallen verduistering, oplichting, vernieling, vandalisme en baldadigheid in deze categorie.
Overige delicten
Onder overige delicten vallen onder andere brandstichting, zelfdoding en vermissing.
Type cliënt
De stichting Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Daarnaast zet zij zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.
Alle cliënttypen
Slachtoffer
Betrokkene
Onder betrokkenen vallen bijvoorbeeld mensen die getuige zijn geweest (directe omstanders, of bijvoorbeeld klanten aanwezig in de winkel ten tijde van een overval), inzittenden (bij verkeersongevallen) en familieleden van slachtoffers anders dan nabestaanden (bijvoorbeeld ouders van kinderen die seksueel zijn misbruikt).
Overige type cliënten
Cliënten van SHN, relatief
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval per 100 000 inwoners van de betreffende groep.

In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.

Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.

- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Type delict, relatief
Alle delicten, relatief
Geweldsdelicten, relatief
Onder geweldsdelicten vallen de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging, overval, beroving en de levensdelicten moord en doodslag en gijzeling en mensenhandel.
Zedendelicten, relatief
Onder zedendelicten vallen onder andere gevallen van aanranding, verkrachting, incest, ontucht met een minderjarige, openbare schennis en vrouwenhandel.
Verkeersongevallen, relatief
Vermogensdelicten, relatief
Onder vermogensdelicten vallen alle vormen van diefstal en inbraak.
Daarnaast vallen verduistering, oplichting, vernieling, vandalisme en baldadigheid in deze categorie.
Overige delicten, relatief
Onder overige delicten vallen onder andere brandstichting, zelfdoding en vermissing.
Type cliënt, relatief
De stichting Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Daarnaast zet zij zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.
Alle cliënttypen, relatief
Slachtoffer, relatief
Betrokkene, relatief
Onder betrokkenen vallen bijvoorbeeld mensen die getuige zijn geweest (directe omstanders, of bijvoorbeeld klanten aanwezig in de winkel ten tijde van een overval), inzittenden (bij verkeersongevallen) en familieleden van slachtoffers anders dan nabestaanden (bijvoorbeeld ouders van kinderen die seksueel zijn misbruikt).
Overige type cliënten, relatief