Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Persoonskenmerken Perioden Wanbetalers met zorgtoeslag (aantal) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief) T.o.v. bevolking Nederland (%) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief) T.o.v. totaal wanbetalers (%)
Migratieachtergrond: totaal 2010 146.600 2,9 60,0
Migratieachtergrond: totaal 2015 184.230 4,1 65,3
Migratieachtergrond: totaal 2020 109.670 2,4 62,8
Migratieachtergrond: totaal 2021 101.130 2,3 62,5
Migratieachtergrond: totaal 2022* 98.870 2,2 62,2
Migratieachtergrond: Nederland 2010 79.270 2,0 57,7
Migratieachtergrond: Nederland 2015 90.940 2,8 61,6
Migratieachtergrond: Nederland 2020 50.250 1,6 58,9
Migratieachtergrond: Nederland 2021 45.240 1,5 58,7
Migratieachtergrond: Nederland 2022* 43.410 1,4 58,6
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2010 67.340 5,9 63,0
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2015 93.290 7,8 69,4
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020 59.420 4,4 66,5
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2021 55.900 4,1 65,9
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2022* 55.460 4,0 65,3
Migratieachtergrond: Marokko 2010 8.900 6,9 69,5
Migratieachtergrond: Marokko 2015 13.700 9,9 77,0
Migratieachtergrond: Marokko 2020 9.480 6,2 75,8
Migratieachtergrond: Marokko 2021 8.970 5,8 75,0
Migratieachtergrond: Marokko 2022* 8.900 5,7 74,3
Migratieachtergrond: Turkije 2010 7.790 5,5 59,8
Migratieachtergrond: Turkije 2015 10.930 7,6 67,4
Migratieachtergrond: Turkije 2020 6.520 4,4 62,9
Migratieachtergrond: Turkije 2021 6.080 4,2 62,4
Migratieachtergrond: Turkije 2022* 5.820 4,0 62,1
Migratieachtergrond: Suriname 2010 13.230 9,8 64,3
Migratieachtergrond: Suriname 2015 17.490 12,8 70,0
Migratieachtergrond: Suriname 2020 9.770 7,0 67,7
Migratieachtergrond: Suriname 2021 8.940 6,5 67,2
Migratieachtergrond: Suriname 2022* 8.520 6,2 67,4
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2010 9.050 16,3 70,6
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2015 11.860 19,5 75,6
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020 7.290 10,5 73,4
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2021 6.830 9,7 73,0
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2022* 6.600 9,1 71,9
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2010 12.860 5,7 68,1
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2015 17.780 6,5 76,0
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2020 12.420 3,4 75,1
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2021 11.790 3,1 74,7
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2022* 12.160 3,1 74,5
Migratieachtergrond: westers 2010 15.510 3,5 54,0
Migratieachtergrond: westers 2015 21.550 4,9 59,2
Migratieachtergrond: westers 2020 13.950 2,9 54,4
Migratieachtergrond: westers 2021 13.290 2,8 53,8
Migratieachtergrond: westers 2022* 13.460 2,8 52,9
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2010 146.600 2,9 60,0
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2015 184.230 4,1 65,3
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2020 109.670 2,4 62,8
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2021 101.130 2,3 62,5
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2022* 98.870 2,2 62,2
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 74.180 3,8 68,4
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2015 88.250 4,3 77,5
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2020 52.420 2,5 76,4
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2021 49.230 2,3 76,5
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2022* 48.840 2,3 75,7
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 45.620 5,0 52,1
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2015 55.370 8,6 56,8
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2020 32.000 5,4 53,8
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2021 28.840 5,0 52,9
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2022* 27.970 5,0 52,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 22.260 2,5 53,5
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2015 32.760 5,1 55,8
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2020 19.950 3,1 52,6
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2021 18.110 2,8 52,0
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2022* 17.180 2,7 51,6
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 4.550 0,3 69,9
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2015 7.850 0,7 64,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2020 5.310 0,5 60,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2021 4.960 0,4 60,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2022* 4.880 0,4 60,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, die een zorgtoeslag ontvangen naar de persoonskenmerken migratieachtergrond en leeftijd.
Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.
Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling of 'goede betaler regeling'). Door deze wetswijziging krijgen zorgverzekeraars een ruimere bevoegdheid om personen als wanbetaler af te melden bij het CAK. Dit kan doordat wanbetalers direct een betalingsregeling met hun verzekeraar overeenkomen en door het aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van bepaalde groepen, die onder voorwaarden kunnen uitstromen. Dit laatste betreft met name personen met een bijstandsuitkering. Hoewel deze regeling pas in 2016 van kracht is geworden, zijn verzekeraars hier in 2015 al op vooruitgelopen, waardoor al in 2015 de gevolgen van deze regeling in de cijfers zijn terug te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 verschijnen er voorlopige cijfers over 2023.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers met zorgtoeslag
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar deverschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
De zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel.
Elke persoon met een toeslagbedrag groter dan nul is meegenomen. De weergegeven cijfers hebben betrekking op personen aan wie een zorgtoeslag is uitgekeerd. Deze toeslag kan in voorkomende gevallen ook voor een toeslagpartner bestemd zijn.
Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
De zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel.
Elke persoon met een toeslagbedrag groter dan nul is meegenomen. De weergegeven cijfers hebben betrekking op personen aan wie een zorgtoeslag is uitgekeerd. Deze toeslag kan in voorkomende gevallen ook voor een toeslagpartner bestemd zijn.
T.o.v. bevolking Nederland
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd.
Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BR, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechterlijke premieregime zitten, 18 jaar of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.
T.o.v. totaal wanbetalers
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal wanbetalers in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd.
Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BR, aangemeld zijn bij het CAK, in het
bestuursrechterlijke premieregime zitten, 18 jaar of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.