Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 45* 3.589
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 46* 3.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 47* 3.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 48* 3.401
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 49* 3.519
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 50* 3.606
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 51* 3.896
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 52* 3.849
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 53 (4 dagen)* 2.352
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020* 168.566
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 0 (3 dagen)* 1.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 1* 4.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 2* 3.858
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 45* 434
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 46* 433
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 47* 413
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 48* 432
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 49* 443
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 50* 460
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 51* 472
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 52* 429
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 53 (4 dagen)* 271
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020* 21.648
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 185
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 1* 416
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 2* 412
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 45* 1.110
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 46* 1.059
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 47* 1.083
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 48* 1.082
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 49* 1.106
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 50* 1.102
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 51* 1.180
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 52* 1.139
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 53 (4 dagen)* 758
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020* 51.218
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 510
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 1* 1.163
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 2* 1.107
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 45* 2.045
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 46* 2.083
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 47* 1.833
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 48* 1.887
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 49* 1.970
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 50* 2.044
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 51* 2.244
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 52* 2.281
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 53 (4 dagen)* 1.323
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020* 95.700
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 0 (3 dagen)* 1.022
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 1* 2.520
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 2* 2.339
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 22 januari 2021:
De voorlopige cijfers van week 1 en 2 in 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 2 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 2.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.