Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 30* 2.905
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 31* 2.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 32* 2.826
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 33* 2.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 34* 2.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 35* 2.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 36* 3.068
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 37* 2.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 38* 2.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 39* 3.033
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 40* 3.096
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 30* 397
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 31* 413
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 32* 408
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 33* 402
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 34* 441
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 35* 422
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 36* 429
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 37* 415
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 38* 428
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 39* 424
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 40* 454
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 30* 941
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 31* 919
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 32* 879
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 33* 913
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 34* 936
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 35* 879
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 36* 1.014
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 37* 924
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 38* 911
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 39* 970
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 40* 1.009
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 30* 1.567
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 31* 1.619
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 32* 1.539
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 33* 1.567
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 34* 1.533
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 35* 1.544
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 36* 1.625
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 37* 1.550
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 38* 1.516
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 39* 1.639
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 40* 1.633
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 30* 1.481
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 31* 1.419
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 32* 1.394
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 33* 1.421
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 34* 1.449
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 35* 1.445
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 36* 1.488
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 37* 1.437
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 38* 1.400
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 39* 1.527
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 40* 1.519
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 30* 239
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 31* 230
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 32* 239
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 33* 239
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 34* 261
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 35* 265
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 36* 249
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 37* 217
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 38* 241
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 39* 245
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 40* .
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 30* 537
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 31* 482
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 32* 505
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 33* 518
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 34* 540
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 35* 519
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 36* 569
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 37* 541
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 38* 502
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 39* 545
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 40* .
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 30* 705
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 31* 707
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 32* 650
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 33* 664
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 34* 648
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 35* 661
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 36* 670
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 37* 679
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 38* 657
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 39* 737
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 40* .
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 30* 1.424
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 31* 1.532
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 32* 1.432
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 33* 1.461
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 34* 1.461
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 35* 1.400
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 36* 1.580
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 37* 1.452
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 38* 1.455
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 39* 1.506
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 40* 1.577
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 30* 158
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 31* 183
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 32* 169
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 33* 163
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 34* 180
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 35* 157
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 36* 180
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 37* 198
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 38* 187
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 39* 179
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 40* .
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 30* 404
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 31* 437
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 32* 374
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 33* 395
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 34* 396
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 35* 360
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 36* 445
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 37* 383
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 38* 409
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 39* 425
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 40* .
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 30* 862
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 31* 912
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 32* 889
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 33* 903
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 34* 885
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 35* 883
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 36* 955
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 37* 871
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 38* 859
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 39* 902
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 40* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van week 39 en 40 in 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 40 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 40.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.