Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 31* 2.659
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 32* 2.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 33* 3.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 34* 2.846
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 35* 2.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 36* 2.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 37* 2.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 38* 2.712
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 39* 2.883
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 40* 2.993
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 41* 3.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 42* 3.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 43* 3.452
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 31* 372
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 32* 418
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 33* 463
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 34* 414
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 35* 352
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 36* 412
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 37* 392
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 38* 392
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 39* 390
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 40* 433
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 41* 374
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 42* 426
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 43* 425
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 31* 841
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 32* 820
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 33* 928
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 34* 859
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 35* 863
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 36* 825
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 37* 893
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 38* 842
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 39* 876
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 40* 910
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 41* 982
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 42* 975
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 43* 1.095
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 31* 1.446
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 32* 1.400
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 33* 1.816
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 34* 1.573
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 35* 1.516
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 36* 1.445
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 37* 1.449
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 38* 1.478
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 39* 1.617
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 40* 1.650
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 41* 1.649
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 42* 1.796
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 43* 1.932
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 30 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van week 42 en 43 in 2020 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 43 in 2020 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 43.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.