Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 17* 3.119
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 18* 2.996
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 19* 3.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 20* 2.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 21* 2.804
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 22* 3.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 23* 2.877
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 24* 2.862
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 25* 2.656
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 26* 2.768
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 27* 2.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 28* 2.833
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 29* 2.791
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 17* 432
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 18* 408
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 19* 493
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 20* 413
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 21* 395
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 22* 438
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 23* 402
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 24* 405
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 25* 394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 26* 421
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 27* 405
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 28* 394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 29* 375
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 17* 1.046
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 18* 1.022
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 19* 933
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 20* 1.024
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 21* 866
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 22* 945
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 23* 925
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 24* 897
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 25* 843
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 26* 854
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 27* 890
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 28* 887
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 29* 903
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 17* 1.641
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 18* 1.566
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 19* 1.584
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 20* 1.546
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 21* 1.543
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 22* 1.622
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 23* 1.550
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 24* 1.560
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 25* 1.419
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 26* 1.493
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 27* 1.519
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 28* 1.552
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 29* 1.513
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 30 juli 2021:
De voorlopige cijfers van week 28 en 29 in 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 29 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 29.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.