Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 0 (3 dagen)* 1.732
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 1* 4.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 2* 3.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 3* 3.851
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 4* 3.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 5* 3.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 6* 3.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 7* 3.516
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 8* 3.201
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 9* 3.089
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 10* 3.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 11* 3.012
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 12* 3.001
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 187
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 1* 429
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 2* 410
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 3* 422
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 4* 400
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 5* 378
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 6* 410
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 7* 474
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 8* 402
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 9* 412
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 10* 407
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 11* 400
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 12* 374
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 513
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 1* 1.177
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 2* 1.109
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 3* 1.083
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 4* 1.103
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 5* 1.099
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 6* 1.096
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 7* 1.035
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 8* 982
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 9* 962
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 10* 985
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 11* 975
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 12* 992
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 0 (3 dagen)* 1.032
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 1* 2.534
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 2* 2.326
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 3* 2.346
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 4* 2.205
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 5* 2.171
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 6* 2.039
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 7* 2.007
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 8* 1.817
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 9* 1.715
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 10* 1.837
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 11* 1.637
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 12* 1.635
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 9 april 2021:
De voorlopige cijfers van week 12 in 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.