Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 170.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 37* 2.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 38* 3.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 39* 3.192
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 40* 3.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 41* 3.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 42* 3.353
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 43* 3.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 44* 3.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 45* 3.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 46* 3.302
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 22.662
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 37* 401
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 38* 435
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 39* 365
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 40* 399
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 41* 432
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 42* 442
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 43* 394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 44* 435
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 45* 374
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 46* 427
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 53.582
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 37* 928
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 38* 955
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 39* 1.054
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 40* 1.044
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 41* 1.017
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 42* 1.064
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 43* 1.062
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 44* 1.031
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 45* 1.018
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 46* 1.064
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 94.728
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 37* 1.479
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 38* 1.620
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 39* 1.773
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 40* 1.860
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 41* 1.843
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 42* 1.847
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 43* 1.839
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 44* 1.741
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 45* 1.746
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 46* 1.811
Mannen Totaal leeftijd 2021 85.769
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 37* 1.384
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 38* 1.488
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 39* 1.603
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 40* 1.664
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 41* 1.680
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 42* 1.605
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 43* 1.574
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 44* 1.561
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 45* 1.504
Mannen Totaal leeftijd 2022 week 46* 1.562
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 13.174
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 37* 249
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 38* 253
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 39* 219
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 40* 247
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 41* 262
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 42* 242
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 43* 229
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 44* 271
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 45* 211
Mannen 0 tot 65 jaar 2022 week 46* .
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 31.205
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 37* 506
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 38* 551
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 39* 603
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 40* 626
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 41* 620
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 42* 599
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 43* 577
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 44* 567
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 45* 560
Mannen 65 tot 80 jaar 2022 week 46* .
Mannen 80 jaar of ouder 2021 41.390
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 37* 629
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 38* 684
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 39* 781
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 40* 791
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 41* 798
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 42* 764
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 43* 768
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 44* 723
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 45* 733
Mannen 80 jaar of ouder 2022 week 46* .
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 85.203
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 37* 1.424
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 38* 1.522
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 39* 1.589
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 40* 1.639
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 41* 1.612
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 42* 1.748
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 43* 1.721
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 44* 1.646
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 45* 1.634
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 week 46* 1.740
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 9.488
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 37* 152
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 38* 182
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 39* 146
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 40* 152
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 41* 170
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 42* 200
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 43* 165
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 44* 164
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 45* 163
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2022 week 46* .
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 22.377
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 37* 422
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 38* 404
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 39* 451
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 40* 418
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 41* 397
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 42* 465
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 43* 485
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 44* 464
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 45* 458
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2022 week 46* .
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 53.338
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 37* 850
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 38* 936
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 39* 992
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 40* 1.069
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 41* 1.045
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 42* 1.083
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 43* 1.071
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 44* 1.018
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 45* 1.013
Vrouwen 80 jaar of ouder 2022 week 46* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 25 november 2022:
De voorlopige cijfers van week 45 en 46 in 2022 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 46 in 2022 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 46.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.