Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 50* 3.622
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 51* 3.896
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 52* 3.443
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2023* 169.363
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 1* 3.697
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 2* 3.623
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 3* 3.826
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 4* 3.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 5* 4.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 6* 3.778
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 7* 3.556
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 50* 467
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 51* 428
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 52* 416
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2023* 21.288
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 1* 440
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 2* 423
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 3* 422
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 4* 452
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 5* 404
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 6* 440
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 7* 407
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 50* 1.094
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 51* 1.197
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 52* 1.130
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2023* 52.876
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 1* 1.089
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 2* 1.067
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 3* 1.121
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 4* 1.167
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 5* 1.203
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 6* 1.125
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 7* 1.127
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 50* 2.061
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 51* 2.271
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 52* 1.897
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2023* 95.199
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 1* 2.168
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 2* 2.133
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 3* 2.283
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 4* 2.271
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 5* 2.396
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 6* 2.213
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 7* 2.022
Mannen Totaal leeftijd 2023 week 50* 1.782
Mannen Totaal leeftijd 2023 week 51* 1.933
Mannen Totaal leeftijd 2023 week 52* 1.685
Mannen Totaal leeftijd 2023* 83.810
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 1* 1.887
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 2* 1.754
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 3* 1.866
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 4* 1.924
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 5* 1.912
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 6* 1.827
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 7* 1.731
Mannen 0 tot 65 jaar 2023 week 50* 287
Mannen 0 tot 65 jaar 2023 week 51* 259
Mannen 0 tot 65 jaar 2023 week 52* 239
Mannen 0 tot 65 jaar 2023* 12.496
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 1* 269
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 2* 260
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 3* 246
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 4* 273
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 5* 226
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 6* 260
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 7* 224
Mannen 65 tot 80 jaar 2023 week 50* 618
Mannen 65 tot 80 jaar 2023 week 51* 680
Mannen 65 tot 80 jaar 2023 week 52* 623
Mannen 65 tot 80 jaar 2023* 30.116
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 1* 626
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 2* 583
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 3* 636
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 4* 683
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 5* 670
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 6* 624
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 7* 625
Mannen 80 jaar of ouder 2023 week 50* 877
Mannen 80 jaar of ouder 2023 week 51* 994
Mannen 80 jaar of ouder 2023 week 52* 823
Mannen 80 jaar of ouder 2023* 41.198
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 1* 992
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 2* 911
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 3* 984
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 4* 968
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 5* 1.016
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 6* 943
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 7* 882
Vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 50* 1.840
Vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 51* 1.963
Vrouwen Totaal leeftijd 2023 week 52* 1.758
Vrouwen Totaal leeftijd 2023* 85.553
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 1* 1.810
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 2* 1.869
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 3* 1.960
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 4* 1.966
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 5* 2.091
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 6* 1.951
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 7* 1.825
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 50* 180
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 51* 169
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2023 week 52* 177
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2023* 8.792
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 1* 171
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 2* 163
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 3* 176
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 4* 179
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 5* 178
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 6* 180
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 7* 183
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 50* 476
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 51* 517
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2023 week 52* 507
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2023* 22.760
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 1* 463
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 2* 484
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 3* 485
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 4* 484
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 5* 533
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 6* 501
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 7* 502
Vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 50* 1.184
Vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 51* 1.277
Vrouwen 80 jaar of ouder 2023 week 52* 1.074
Vrouwen 80 jaar of ouder 2023* 54.001
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 1* 1.176
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 2* 1.222
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 3* 1.299
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 4* 1.303
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 5* 1.380
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 6* 1.270
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 7* 1.140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers over 2023 en 2024 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
De voorlopige cijfers van week 7 van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd. Rond feestdagen volgt de publicatie later dan gewoonlijk.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.