Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Indexcijfers omzet (2021=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 januari 77,2 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 februari 98,3 6,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 maart 123,6 5,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 april 102,7 -2,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 mei 117,0 6,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 juni 123,2 4,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 juli 117,2 -1,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 augustus 70,5 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 september 111,2 0,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 oktober 119,3 4,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 november 123,4 -0,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023 december 137,7 1,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 januari* 77,8 0,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 februari* 102,0 3,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 maart* 117,1 -5,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 april* 116,1 13,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 januari 64,0 10,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 februari 89,3 10,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 maart 114,2 8,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 april 104,3 7,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 mei 113,2 3,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 juni 133,7 12,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 juli 124,1 8,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 augustus 88,8 11,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 september 114,9 4,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 oktober 132,8 14,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 november 134,2 2,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023 december 148,4 0,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 januari* 67,5 5,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 februari* 91,4 2,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 maart* 115,3 1,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 april* 120,4 15,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 januari 90,4 18,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 februari 111,2 16,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 maart 133,8 13,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 april 114,8 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 mei 127,5 12,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 juni 141,0 14,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 juli 132,4 9,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 augustus 86,2 14,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 september 124,8 4,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 oktober 135,7 9,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 november 135,3 1,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023 december 139,0 -1,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 januari* 92,3 2,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 februari* 114,8 3,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 maart* 128,9 -3,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 april* 129,5 12,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over januari, februari, maart en april 2024 zijn voorlopig en de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2024:
De cijfers van april 2024 zijn toegevoegd, de cijfers van januari, februari en maart 2024 zijn eventueel bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Tot uiterlijk 75 dagen na afloop van een kwartaal kunnen de voorlopige cijfers wijzigen als gevolg van nagekomen informatie van respondenten. Daarna wijzigen de cijfers niet totdat, uiterlijk vijf maanden na afloop van het jaar, de laatste nagekomen informatie wordt verwerkt. Daarna zijn alle verslagmaanden van dat jaar 'definitief'. Tot die tijd wordt de status 'voorlopig' aangehouden voor de uitkomsten.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Het gemiddelde indexcijfer in deze basisperiode is 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.