Overheidsbalans; activa en passiva

Overheidsbalans; activa en passiva

Perioden Activa Totaal activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN Totaal niet-financiële activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN11 Vaste activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN111 Woningen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1121 Bedrijfsgebouwen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1123 Overdrachtskosten op grond (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131 Vervoermiddelen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131A Personenauto's (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131B Overige wegvervoermiddelen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131C Treinen en trams (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131D Schepen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1131E Vliegtuigen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1132A Computers (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1132B Telecommunicatie apparatuur (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1139 Machines en installaties (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN11O Overige materiële vaste activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN115 In cultuur gebrachte activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1171 Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN1173 Computerprogrammatuur en databa.. (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN2O Overige immateriële activa (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN12 Voorraden (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN211 Grond (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN2111A Grond onder woningen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN2111B Grond onder bedrijfsgebouwen (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN2112 Landbouwgrond (mln euro) Activa Niet-financiële activa AN212 Olie- en gasreserves (mln euro) Activa Financiële activa AF Totaal financiële activa (mln euro) Activa Financiële activa AF2 Chartaal geld en deposito's (mln euro) Activa Financiële activa AF21 Chartaal geld (mln euro) Activa Financiële activa AF22 Girale deposito's (mln euro) Activa Financiële activa AF29 Overige deposito's (mln euro) Activa Financiële activa AF3 Schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa AF32 Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Activa Financiële activa AF4 Leningen (mln euro) Activa Financiële activa AF41 Kortlopende leningen (mln euro) Activa Financiële activa AF42 Langlopende leningen (mln euro) Activa Financiële activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Activa Financiële activa AF51 Deelnemingen (mln euro) Activa Financiële activa AF511 Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Activa Financiële activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen (mln euro) Activa Financiële activa AF519 Overige deelnemingen (mln euro) Activa Financiële activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro) Activa Financiële activa AF71 Financiële derivaten (mln euro) Activa Financiële activa AF8 Overige vorderingen/schulden (mln euro) Passiva Totaal passiva (mln euro) Passiva Financiële passiva AF Totaal financiële passiva (mln euro) Passiva Financiële passiva AF2 Chartaal geld en deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva AF22 Girale deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva AF29 Overige deposito's (mln euro) Passiva Financiële passiva AF3 Schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF4 Leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF41 Kortlopende leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF42 Langlopende leningen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF51 Deelnemingen (mln euro) Passiva Financiële passiva AF8 Overige vorderingen/schulden (mln euro) Passiva Vermogenssaldo B90 Totaal vermogenssaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo B90 Vermogenssaldo vorig jaar (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo B10 Totaal mutatie in vermogenssaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo B101 Exploitatiesaldo (mln euro) Passiva Vermogenssaldo Mutatie in vermogenssaldo Overig (mln euro)
1995 432.629 294.661 204.693 1.530 55.443 120.451 836 3.640 574 699 . 1.102 1.266 1.395 204 7.796 1.357 0 10.181 1.859 0 842 26.544 470 24.173 1.901 62.582 137.968 20.692 53 14.642 5.997 2.419 542 1.877 36.986 260 36.726 44.035 43.974 6.824 32.705 4.445 61 -68 33.904 432.629 281.667 2.100 891 1.209 172.298 7.327 164.971 90.234 5.972 84.262 1 17.034 150.962 . . . .
2000 526.491 372.335 245.617 1.829 64.798 143.511 1.946 3.900 550 938 . 1.025 1.388 1.736 292 9.051 3.425 0 11.715 3.413 0 1.242 38.908 1.951 33.718 3.239 86.568 154.156 18.245 50 8.611 9.584 3.456 542 2.914 33.303 600 32.703 59.278 59.161 11.269 43.360 4.532 117 -68 39.942 526.491 280.997 2.687 1.391 1.296 193.493 6.822 186.671 55.259 5.954 49.305 2 29.556 245.494 198.263 47.231 8.434 38.797
2005 644.395 487.416 305.256 2.417 78.525 180.997 2.601 3.683 544 1.154 . 984 1.001 2.189 223 9.991 5.082 0 14.907 4.641 0 1.788 40.027 2.767 35.150 2.110 140.345 156.979 22.073 50 7.787 14.236 2.797 628 2.169 32.710 492 32.218 57.221 55.615 4.136 50.559 920 1.606 735 41.443 644.395 326.780 3.053 859 2.194 241.522 18.995 222.527 50.355 4.139 46.216 2 31.848 317.615 275.039 42.576 -338 42.914
2010 802.381 572.159 378.384 3.317 95.564 229.582 2.626 3.728 577 1.428 . 921 803 2.584 274 11.462 5.176 0 17.381 6.690 0 2.557 39.434 3.156 33.318 2.960 151.784 230.222 16.093 27 11.502 4.564 23.381 473 22.908 46.409 60 46.349 87.361 85.222 98 84.026 1.098 2.139 1.762 55.216 802.381 444.562 1.397 747 650 320.354 53.650 266.704 81.711 12.305 69.406 9 41.091 357.819 399.527 -41.708 -28.135 -13.573
2013 848.682 605.851 403.490 3.371 95.546 253.843 1.712 3.480 599 1.412 . 778 691 2.677 415 11.702 5.012 0 18.587 7.146 0 2.994 30.220 2.570 24.526 3.124 169.147 242.831 13.219 45 9.630 3.544 14.121 435 13.686 63.938 1.195 62.743 89.377 88.527 134 82.790 5.603 850 9.765 52.411 848.682 521.737 1.240 545 695 379.668 26.135 353.533 96.922 25.539 71.383 31 43.876 326.945 355.030 -28.085 -18.117 -9.968
2014 827.807 573.427 405.981 3.302 94.763 257.260 1.671 3.366 555 1.408 . 751 653 2.591 427 11.489 4.994 0 18.927 7.191 0 2.590 30.348 2.775 24.323 3.250 134.508 254.380 12.033 30 8.113 3.890 9.637 323 9.314 64.144 1.268 62.876 91.371 90.575 154 83.833 6.588 796 23.628 53.567 827.807 560.014 1.070 306 764 418.707 23.443 395.264 96.204 26.122 70.082 31 44.002 267.793 326.945 -59.152 -15.096 -44.056
2015 799.673 554.412 407.611 3.212 91.499 260.730 1.610 3.233 582 1.319 . 716 616 2.546 439 12.144 4.906 0 19.527 7.765 0 2.116 31.078 3.067 24.589 3.422 113.607 245.261 11.668 24 8.164 3.480 8.813 248 8.565 57.929 115 57.814 98.540 97.737 108 91.183 6.446 803 18.189 50.122 799.673 549.831 1.874 1.119 755 404.346 14.061 390.285 95.546 26.437 69.109 31 48.034 249.842 267.793 -17.951 -13.857 -4.094
2016 730.876 482.316 408.604 3.212 89.841 262.516 1.470 3.306 648 1.286 . 698 577 2.553 445 12.151 4.667 0 20.132 8.312 0 2.016 33.452 3.437 26.504 3.511 38.244 248.560 12.590 22 8.646 3.922 8.184 993 7.191 52.742 142 52.600 103.396 102.462 2.282 93.782 6.398 934 15.862 55.786 730.876 550.322 3.901 3.346 555 405.224 16.641 388.583 92.838 24.143 68.695 2 48.357 180.554 249.842 -69.288 359 -69.647
2017 719.306 473.564 418.318 3.238 89.068 271.651 1.433 3.256 688 1.290 . 638 539 2.768 419 12.506 4.332 0 20.775 8.872 0 2.108 35.592 3.966 28.082 3.544 17.546 245.742 14.858 18 10.735 4.105 7.335 745 6.590 53.969 18 53.951 103.023 102.304 1.730 94.217 6.357 719 11.814 54.743 719.306 523.517 1.974 1.403 571 386.405 16.987 369.418 85.579 19.863 65.716 2 49.557 195.789 180.554 15.235 9.569 5.666
2018 735.990 490.180 432.344 3.423 89.583 283.217 1.396 3.214 756 1.292 . 583 479 2.925 420 12.506 4.283 0 21.815 9.564 0 2.016 37.168 4.465 29.203 3.500 18.652 245.810 14.275 15 10.267 3.993 8.458 1.973 6.485 55.687 22 55.665 103.016 102.824 1.352 95.067 6.405 192 8.223 56.151 735.990 511.386 1.608 1.040 568 377.591 21.997 355.594 80.685 15.547 65.138 2 51.500 224.604 195.789 28.815 10.894 17.921
2019 752.820 494.736 446.464 3.636 91.084 292.941 1.307 3.374 782 1.365 . 557 554 2.961 408 13.349 4.234 0 22.849 10.320 0 2.009 36.923 4.802 28.539 3.582 9.340 258.084 14.977 15 11.755 3.207 7.157 2.258 4.899 57.710 210 57.500 112.468 112.317 1.808 104.057 6.452 151 9.450 56.322 752.820 506.584 1.688 1.148 540 373.045 17.081 355.964 82.545 16.567 65.978 1 49.305 246.236 224.604 21.632 14.811 6.821
2020* 773.992 499.732 458.338 3.888 94.224 298.847 1.250 3.395 813 1.405 . 532 524 3.016 412 14.481 4.213 0 23.740 10.872 0 2.412 36.065 5.245 27.320 3.500 2.917 274.260 20.667 15 18.985 1.667 6.332 1.802 4.530 62.015 214 61.801 108.867 108.735 1.031 101.048 6.656 132 5.993 70.386 773.992 558.165 1.618 1.109 509 424.404 52.014 372.390 77.247 10.357 66.890 1 54.895 215.827 246.236 -30.409 -32.032 1.623
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals bedrijfsgebouwen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De Overheidsbalans is geconsolideerd op het niveau van de overheid. Dat wil zeggen dat de vorderingen en schulden tussen overheidsinstellingen onderling zijn geëlimineerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2019 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
Cijfers over het jaar 2020 zijn beschikbaar.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers over het jaar 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt elk jaar in de zomer (juli/augustus) geactualiseerd. Dan worden de cijfers over het voorafgaande jaar toegevoegd, en de voorlopige jaarcijfers herzien.
Informatie over het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
AN Totaal niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
AN11 Vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
AN111 Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: kazernes, ambtswoningen en andere gebouwen die voor permanente bewoning zijn bestemd.
AN1121 Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig..
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
AN1123 Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
AN1131 Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
AN1131A Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
AN1131B Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
AN1131C Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
AN1131D Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
AN1131E Vliegtuigen
Luchtvaartuigen die zich voortbewegen door een luchtstroom langs draagvleugels te leiden.
AN1132A Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze rubriek vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
AN1132B Telecommunicatie apparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie: elektronisch werkende toestellen en de elektronische onderdelen daarvan.
AN1139 Machines en installaties
Machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystem behoren tot deze categorie.
AN11O Overige materiële vaste activa
Goederen zoals meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
AN115 In cultuur gebrachte activa
Vee en aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreeks toezicht, verantwoordelijkheid en beheer staan. Voorbeelden zijn fruitbomen,
druivenstokken, fok-, broed- en kweekdieren (inclusief vis en gevogelte), melkvee en schapen.
AN1171 Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
AN1173 Computerprogrammatuur en databa..
AN1173 Computerprogrammatuur en databanken.

Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Grote uitgaven voor de aankoop, ontwikkeling of uitbreiding van geautomatiseerde gegevensbestanden waarvan het gebruik langer dan een jaar betreft vallen ook onder deze rubriek.
AN2O Overige immateriële activa
Nieuwe informatie of specialistische kennis waarvan het gebruik in het productieproces is beperkt tot de eenheden die hierover het eigendom hebben of die van de eigenaar een vergunning voor het gebruik hebben gekregen.
AN12 Voorraden
Alle grondstoffen, halffabrikaten, onderhanden werk en eindproducten, die op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces
verbruikt te worden. De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan.
Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
AN211 Grond
Totaal van grond onder woningen, grond onder bedrijfsgebouwen en landbouwgrond.
Grond onder infrastructuur en natuurgrond krijgt geen waarde toegerekend.
De waarde van bouwgrond is niet meegenomen in deze cijfers.
AN2111A Grond onder woningen
Grond onder gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning inclusief bijgebouwen. De waarde van grond onder woningen wordt bepaald als het verschil
tussen de waarde van het gehele onroerende goed (grond plus opstal) en de waarde van de opstal.
AN2111B Grond onder bedrijfsgebouwen
Grond onder andere gebouwen dan woningen, bestemd voor de huisvesting van de onderneming. De waarde van grond onder bedrijfsgebouwen wordt bepaald als het
verschil tussen de waarde van het gehele onroerende goed (grond plus opstal) en de waarde van de opstal.
AN2112 Landbouwgrond
Grond voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw. Grond onder kassen en boerenerven valt ook onder landbouwgrond. Ook grond onder kassen die voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals voor de opslag van caravans of voor tuincentra, wordt tot de landbouwgrond gerekend.
AN212 Olie- en gasreserves
De ondergrondse reserves van olie, aardgas en aardgascondensaat. Olie en gas dat al uit de grond is gehaald, maar nog niet is verkocht, wordt tot de voorraden gerekend.
Financiële activa
Financiële activa zijn economische activa; hiertoe behoren financiële aanspraken en de component ongemunt goud van monetair goud. Financiële activa zijn waardeobjecten, te weten baten die de economische eigenaar krijgt wanneer hij ze gedurende een bepaalde tijd behoudt. Zij zijn een middel om waarden van de ene verslagperiode naar de volgende over te brengen. Baten of reeksen baten worden uitgewisseld door middel van betalingen. Tot de betaalmiddelen behoren monetair goud, bijzondere trekkingsrechten, chartaal geld en girale deposito's. Financiële aanspraken, ook financiële instrumenten genoemd, zijn financiële activa, waartegenover financiële passiva staan.
AF Totaal financiële activa
Financiële activa zijn economische activa; hiertoe behoren financiële aanspraken en de component ongemunt goud van monetair goud. Financiële activa zijn waardeobjecten, te weten baten die de economische eigenaar krijgt wanneer hij ze gedurende een bepaalde tijd behoudt. Zij zijn een middel om waarden van de ene verslagperiode naar de volgende over te brengen. Baten of reeksen baten worden uitgewisseld door middel van betalingen. Tot de betaalmiddelen behoren monetair goud, bijzondere trekkingsrechten, chartaal geld en girale deposito's. Financiële aanspraken, ook financiële instrumenten genoemd, zijn financiële activa, waartegenover financiële passiva staan.
AF2 Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit bankbiljetten en munten die door monetaire autoriteiten zijn uitgegeven of toegelaten. Deposito's bestaan uit rekening-courant tegoeden (girale deposito's), spaartegoeden en overige deposito's.
AF21 Chartaal geld
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
AF22 Girale deposito's
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
AF29 Overige deposito's
Overige deposito's zijn andere deposito's dan girale deposito's. Overige deposito's kunnen niet worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, behalve op de vervaldatum of na een overeengekomen opzegtermijn, en kunnen niet in chartaal geld of girale deposito's worden omgezet zonder enige aanzienlijke beperking of boete. Daarnaast omvatten overige deposito's tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
AF3 Schuldbewijzen
Schuldbewijzen zijn verhandelbare financiële instrumenten die als bewijs van schuld dienen.
AF31 Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lokale overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
AF32 Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, floating rate notes (obligaties met een variabele rente), pandbrievenen converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
AF4 Leningen
Leningen omvatten kredieten die niet het karakter dragen van deposito's.
AF41 Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
AF42 Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
AF5 Aandelen en overige deelnemingen
Aandelen en overige deelnemingen omvatten alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele netto vermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt eveneens gerekend de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven.
Een splitsing wordt gemaakt in:
- Beursgenoteerde aandelen;
- Niet-beursgenoteerde aandelen;
- Overige deelnemingen, en
- Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen .
AF51 Deelnemingen
Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen omvatten alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele netto vermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
AF511 Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen
Niet-beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die niet aan een beurs genoteerd zijn. Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele netto vermogen bij liquidatie.
AF519 Overige deelnemingen
Overige deelnemingen omvatten alle vormen van deelnemingen die niet zijn ingedeeld bij de subcategorieën beursgenoteerde aandelen en niet-beursgenoteerde aandelen.
AF52 Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.
AF71 Financiële derivaten
Financiële derivaten zijn financiële stukken gebaseerd op of afgeleid van een andere onderliggende waarde (bijvoorbeeld effecten, rente, valuta of grondstoffen), met het oog op verkleinen van risico's of juist speculatieve doeleinden. Bij derivaten worden afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige koop-/verkoopprijzen van de onderliggende waarden of worden cashflows tegen elkaar uitgeruild. Alleen de afgeleide instrumenten die een marktwaarde hebben (omdat zij verhandelbaar zijn of op de markt kunnen worden gecompenseerd), worden in de nationale rekeningen als vorderingen beschouwd. Tot de financiële derivaten behoren opties en termijncontracten (warrants, futures, swaps, en forward rate agreements). Tot de derivaten behoren niet de onderliggende waarde, de terug te betalen margestorting en de afgeleide instrumenten die niet verhandelbaar zijn. Termijncontracten zijn als saldo van vorderingen en schulden opgenomen bij vorderingen. Dit houdt in dat zij netto aan de activazijde van de balansen, financiële transacties en overige mutaties opgenomen zijn. Hierdoor kunnen de uitstaande posities een negatieve waarde aannemen.
AF8 Overige vorderingen/schulden
Overige vorderingen/schulden zijn financiële activa en passiva die ontstaan als tegenboekingen van transacties indien er sprake is van een tijdsverschil tussen deze transacties en de daarmee samenhangende betalingen.
Financiële transacties in overige vorderingen/schulden omvatten:
- handelskredieten en voorschotten, en
- overige transitorische posten.
Passiva
Totaal van alle schulden plus het vermogenssaldo.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden plus het vermogenssaldo.
Financiële passiva
Financiële passiva komen tot stand wanneer debiteuren verplicht zijn hun crediteuren betalingen of reeksen betalingen te doen.
AF Totaal financiële passiva
Financiële passiva komen tot stand wanneer debiteuren verplicht zijn hun crediteuren betalingen of reeksen betalingen te doen.
AF2 Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit bankbiljetten en munten die door monetaire autoriteiten zijn uitgegeven of toegelaten. Deposito's bestaan uit rekening-courant tegoeden (girale deposito's), spaartegoeden en overige deposito's.
AF22 Girale deposito's
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
AF29 Overige deposito's
Overige deposito's zijn andere deposito's dan girale deposito's. Overige deposito's kunnen niet worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, behalve op de vervaldatum of na een overeengekomen opzegtermijn, en kunnen niet in chartaal geld of girale deposito's worden omgezet zonder enige aanzienlijke beperking of boete. Daarnaast omvatten overige deposito's tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
AF3 Schuldbewijzen
Schuldbewijzen zijn verhandelbare financiële instrumenten die als bewijs van schuld dienen.
AF31 Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lokale overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
AF32 Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, floating rate notes (obligaties met een variabele rente), pandbrievenen converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
AF4 Leningen
Leningen omvatten kredieten die niet het karakter dragen van deposito's.
AF41 Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
AF42 Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
AF51 Deelnemingen
Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen omvatten alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele netto vermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
AF8 Overige vorderingen/schulden
Overige vorderingen/schulden zijn financiële activa en passiva die ontstaan als tegenboekingen van transacties indien er sprake is van een tijdsverschil tussen deze transacties en de daarmee samenhangende betalingen.
Financiële transacties in overige vorderingen/schulden omvatten:
- handelskredieten en voorschotten, en
- overige transitorische posten.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
B90 Totaal vermogenssaldo
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
B90 Vermogenssaldo vorig jaar
Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden.

De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen en vorderingen samen groter dan de schulden.
Mutatie in vermogenssaldo
De mutatie in het vermogenssaldo geeft de ontwikkeling van het vermogenssaldo weer van het betreffende jaar.

Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden. De mutatie in het vermogenssaldo is de som van de mutaties van deze onderdelen.
B10 Totaal mutatie in vermogenssaldo
De mutatie in het vermogenssaldo geeft de ontwikkeling van het vermogenssaldo weer van het betreffende jaar.

Het vermogenssaldo is het saldo van de bezittingen en schulden. De mutatie in het vermogenssaldo is de som van de mutaties van deze onderdelen.
B101 Exploitatiesaldo
Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten. Dit is gelijk aan het saldo van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd voor netto-investeringen en het saldo van aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.

Wanneer de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven is sprake van een exploitatieoverschot. Een overschot draagt bij aan een positieve mutatie van het vermogenssaldo. Investeringen en aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa hebben geen effect op het exploitatiesaldo. Deze transacties hebben een direct effect op de niet-financiële activa en beïnvloeden zo wel het vermogenssaldo.
Overig
De overige onderdelen die naast het exploitatiesaldo de mutatie van het vermogenssaldo veroorzaken.

Dit betreft de waardeverandering van niet-financiële activa, vorderingen of schulden. De veranderingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld herwaarderingen of eenzijdige afboekingen van oninbare vorderingen. Daarnaast verandert het vermogen ook door aan- of verkoop van niet-financiële activa die niet opgenomen zijn in de balans maar wel geld hebben gekost of opgeleverd. Door het ontbreken van de niet-financiële balanspost heeft dit wel een vermogenseffect. Een voorbeeld hiervan is kostbaarheden in het bezit van de overheid.
Statistische verschillen zitten ook verwerkt in de post 'overig'.