Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Energie Landen Perioden Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Totaal aanvoer (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Rechtstreekse invoer (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Entrepotopslag herkomst buitenland (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Afvoer Totaal afvoer (1 000 kg) Afvoer Rechtstreekse uitvoer (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst Nederland (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst buitenland (1 000 kg)
Aardolieproducten Totaal landen 2019 januari 8.056.705 4.818.010 3.238.695 1.831.239 9.291.230 7.517.863 101.819 1.671.548
Aardolieproducten Totaal landen 2019 februari 7.730.265 4.067.634 3.662.631 1.954.853 9.015.193 7.714.223 142.114 1.158.856
Aardolieproducten Totaal landen 2019 maart 8.113.522 4.835.252 3.278.270 1.915.583 9.787.170 8.644.089 151.189 991.892
Aardolieproducten Totaal landen 2019 april 7.678.121 4.102.512 3.575.609 1.416.719 9.529.385 8.649.455 83.996 795.934
Aardolieproducten Totaal landen 2019 mei 7.740.567 4.231.732 3.508.835 1.679.852 9.094.822 8.015.749 78.338 1.000.735
Aardolieproducten Totaal landen 2019 juni 7.823.725 4.769.588 3.054.137 1.924.467 9.297.072 8.083.295 0 1.213.777
Aardolieproducten Totaal landen 2019 juli 6.704.583 3.521.325 3.183.258 1.932.179 9.069.267 7.455.881 384.310 1.229.076
Aardolieproducten Totaal landen 2019 augustus 6.997.754 4.920.642 2.077.112 1.536.760 9.135.629 7.709.437 108.136 1.318.056
Aardolieproducten Totaal landen 2019 september 7.465.410 3.826.524 3.638.886 2.264.960 9.361.898 7.933.179 194.063 1.234.656
Aardolieproducten Totaal landen 2019 oktober 6.891.416 3.954.429 2.936.987 1.952.348 9.950.980 8.776.819 60.292 1.113.869
Aardolieproducten Totaal landen 2019 november 7.022.348 4.115.281 2.907.067 1.529.192 8.408.975 7.056.935 0 1.352.040
Aardolieproducten Totaal landen 2019 december 7.027.883 4.788.866 2.239.017 1.741.875 8.646.273 7.810.773 245.740 589.760
Aardolieproducten Totaal landen 2019 89.252.299 51.951.795 37.300.504 21.680.027 110.587.894 95.367.698 1.549.997 13.670.199
Aardolieproducten Totaal landen 2020 januari 7.135.371 4.410.865 2.724.506 1.876.591 8.183.365 7.315.985 119.384 747.996
Aardolieproducten Totaal landen 2020 februari 6.133.130 4.459.865 1.673.265 1.311.607 8.096.865 7.321.791 0 775.074
Aardolieproducten Totaal landen 2020 maart 6.892.848 4.232.037 2.660.811 1.576.338 9.099.843 8.202.793 0 897.050
Aardolieproducten Totaal landen 2020 april 6.584.565 3.966.374 2.618.191 1.737.590 7.179.289 6.089.137 0 1.090.152
Aardolieproducten Totaal landen 2020 mei 7.739.104 4.397.092 3.342.012 2.492.004 7.435.990 6.717.639 0 718.351
Aardolieproducten Totaal landen 2020 juni 6.639.335 4.265.099 2.374.236 1.588.898 8.016.685 7.448.451 0 568.234
Aardolieproducten Totaal landen 2020 juli 6.323.037 4.477.204 1.845.833 1.364.258 7.924.268 7.321.539 0 602.729
Aardolieproducten Totaal landen 2020 januari-juli* 47.447.390 30.208.536 17.238.854 11.947.286 55.936.305 50.417.335 119.384 5.399.586
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land van herkomst en bestemming gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999, 4e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2020:
De cijfers van de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over de aan- en afvoer van energie komen maandelijks beschikbaar en worden ongeveer 8 weken na de verslagperiode op Statline gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer en entrepotuitslag binnenland
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Aanvoer
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Totaal aanvoer
Op deze cijfers is een gewichtsdrempel van toepassing. Zodra, tijdens het lopende jaar, uit een land voor meer dan 250.000 ton aangevoerd is wordt dit land in de tabel opgenomen. Vanaf januari 2004 is deze drempel verlaagd naar 100.000 ton.
Rechtstreekse invoer
Goederen die uit het buitenlandse economisch vrije verkeer voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Entrepotopslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die in een douane-entrepot worden gebracht en zich fysiek in Nederland bevinden maar waarvoor geen accijns en invoerrechten zijn betaald.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Afvoer
Afvoer is de uitvoer plus de entrepotuitslag.
Totaal afvoer
Op deze cijfers is een gewichtsdrempel van toepassing. Zodra, tijdens het lopende jaar, naar een land voor meer dan 250.000 ton afgevoerd is wordt dit land in de tabel opgenomen. Vanaf januari 2004 is deze drempel verlaagd naar 100.000 ton.
Rechtstreekse uitvoer
Goederen uit het economisch vrije verkeer van Nederland die bestemd zijn
voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd.
Entrepotuitslag herkomst Nederland
Nederlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.
Entrepotuitslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.