Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2023 1e kwartaal Nederland 4.936
Ontvangen orders 2023 april Nederland 1.873
Ontvangen orders 2023 mei* Nederland 1.494
Ontvangen orders 2023 juni* Nederland 1.899
Ontvangen orders 2023 2e kwartaal* Nederland 5.266
Ontvangen orders 2023 juli* Nederland 1.522
Ontvangen orders 2023 augustus* Nederland 1.295
Ontvangen orders 2023 september* Nederland 1.394
Ontvangen orders 2023 3e kwartaal* Nederland 4.211
Ontvangen orders 2023 oktober* Nederland 2.044
Ontvangen orders 2023 november* Nederland 1.562
Ontvangen orders 2023 december* Nederland 1.674
Ontvangen orders 2023 4e kwartaal* Nederland 5.280
Ontvangen orders 2023* Nederland 19.694
Ontvangen orders 2024 januari* Nederland 1.208
Ontvangen orders 2024 februari* Nederland 1.888
Ontvangen orders 2024 maart* Nederland 2.388
Ontvangen orders 2024 1e kwartaal* Nederland 5.484
Ontvangen orders 2024 april* Nederland 2.440
Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal Nederland 4.926
Begonnen bouwwerken 2023 april Nederland 1.556
Begonnen bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.982
Begonnen bouwwerken 2023 juni* Nederland 1.601
Begonnen bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.140
Begonnen bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.871
Begonnen bouwwerken 2023 augustus* Nederland 1.555
Begonnen bouwwerken 2023 september* Nederland 1.362
Begonnen bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.789
Begonnen bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.495
Begonnen bouwwerken 2023 november* Nederland 1.642
Begonnen bouwwerken 2023 december* Nederland 1.762
Begonnen bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 4.899
Begonnen bouwwerken 2023* Nederland 19.753
Begonnen bouwwerken 2024 januari* Nederland 1.489
Begonnen bouwwerken 2024 februari* Nederland 1.443
Begonnen bouwwerken 2024 maart* Nederland 1.866
Begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* Nederland 4.798
Begonnen bouwwerken 2024 april* Nederland 1.928
Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal Nederland 5.314
Productie van bouwwerken 2023 april Nederland 1.580
Productie van bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.794
Productie van bouwwerken 2023 juni* Nederland 2.066
Productie van bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.441
Productie van bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.636
Productie van bouwwerken 2023 augustus* Nederland 977
Productie van bouwwerken 2023 september* Nederland 1.997
Productie van bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.610
Productie van bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.910
Productie van bouwwerken 2023 november* Nederland 1.876
Productie van bouwwerken 2023 december* Nederland 1.382
Productie van bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 5.168
Productie van bouwwerken 2023* Nederland 20.533
Productie van bouwwerken 2024 januari* Nederland 1.388
Productie van bouwwerken 2024 februari* Nederland 1.754
Productie van bouwwerken 2024 maart* Nederland 1.776
Productie van bouwwerken 2024 1e kwartaal* Nederland 4.918
Productie van bouwwerken 2024 april* Nederland 1.823
Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal Nederland 5.346
Gereedgekomen bouwwerken 2023 april Nederland 1.667
Gereedgekomen bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.391
Gereedgekomen bouwwerken 2023 juni* Nederland 1.945
Gereedgekomen bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.002
Gereedgekomen bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.576
Gereedgekomen bouwwerken 2023 augustus* Nederland 1.202
Gereedgekomen bouwwerken 2023 september* Nederland 1.670
Gereedgekomen bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.449
Gereedgekomen bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.901
Gereedgekomen bouwwerken 2023 november* Nederland 1.885
Gereedgekomen bouwwerken 2023 december* Nederland 1.480
Gereedgekomen bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 5.267
Gereedgekomen bouwwerken 2023* Nederland 20.064
Gereedgekomen bouwwerken 2024 januari* Nederland 1.603
Gereedgekomen bouwwerken 2024 februari* Nederland 1.785
Gereedgekomen bouwwerken 2024 maart* Nederland 1.514
Gereedgekomen bouwwerken 2024 1e kwartaal* Nederland 4.902
Gereedgekomen bouwwerken 2024 april* Nederland 1.821
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De cijfers van verslagmaand april 2024 zijn toegevoegd. Alle cijfers vanaf april 2023 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden op de laatste werkdag van de tweede maand na verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW