Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2019 2e kwartaal Nederland 3.989
Ontvangen orders 2019 juli Nederland 1.885
Ontvangen orders 2019 augustus Nederland 963
Ontvangen orders 2019 september* Nederland 1.286
Ontvangen orders 2019 3e kwartaal* Nederland 4.133
Ontvangen orders 2019 oktober* Nederland 1.815
Ontvangen orders 2019 november* Nederland 1.689
Ontvangen orders 2019 december* Nederland 1.731
Ontvangen orders 2019 4e kwartaal* Nederland 5.235
Ontvangen orders 2019* Nederland 17.293
Ontvangen orders 2020 januari* Nederland 1.181
Ontvangen orders 2020 februari* Nederland 1.452
Ontvangen orders 2020 maart* Nederland 1.625
Ontvangen orders 2020 1e kwartaal* Nederland 4.258
Ontvangen orders 2020 april* Nederland 1.746
Ontvangen orders 2020 mei* Nederland 1.361
Ontvangen orders 2020 juni* Nederland 1.510
Ontvangen orders 2020 2e kwartaal* Nederland 4.617
Ontvangen orders 2020 juli* Nederland 1.967
Ontvangen orders 2020 augustus* Nederland 1.149
Begonnen bouwwerken 2019 2e kwartaal Nederland 4.285
Begonnen bouwwerken 2019 juli Nederland 1.164
Begonnen bouwwerken 2019 augustus Nederland 1.598
Begonnen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.516
Begonnen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 4.278
Begonnen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.222
Begonnen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.480
Begonnen bouwwerken 2019 december* Nederland 1.602
Begonnen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.305
Begonnen bouwwerken 2019* Nederland 16.953
Begonnen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.707
Begonnen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.402
Begonnen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.280
Begonnen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.389
Begonnen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.608
Begonnen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.501
Begonnen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.723
Begonnen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.832
Begonnen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.524
Begonnen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.721
Productie van bouwwerken 2019 2e kwartaal Nederland 4.601
Productie van bouwwerken 2019 juli Nederland 1.513
Productie van bouwwerken 2019 augustus Nederland 745
Productie van bouwwerken 2019 september* Nederland 1.595
Productie van bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.852
Productie van bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.684
Productie van bouwwerken 2019 november* Nederland 1.511
Productie van bouwwerken 2019 december* Nederland 1.098
Productie van bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.294
Productie van bouwwerken 2019* Nederland 17.231
Productie van bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.572
Productie van bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.394
Productie van bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.643
Productie van bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.608
Productie van bouwwerken 2020 april* Nederland 1.430
Productie van bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.369
Productie van bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.597
Productie van bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.395
Productie van bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.409
Productie van bouwwerken 2020 augustus* Nederland 827
Gereedgekomen bouwwerken 2019 2e kwartaal Nederland 4.044
Gereedgekomen bouwwerken 2019 juli Nederland 1.576
Gereedgekomen bouwwerken 2019 augustus Nederland 637
Gereedgekomen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.731
Gereedgekomen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.945
Gereedgekomen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.622
Gereedgekomen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.557
Gereedgekomen bouwwerken 2019 december* Nederland 971
Gereedgekomen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.150
Gereedgekomen bouwwerken 2019* Nederland 16.158
Gereedgekomen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.655
Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.328
Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.584
Gereedgekomen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.567
Gereedgekomen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.252
Gereedgekomen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.554
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.287
Gereedgekomen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.093
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.096
Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.136
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 28 oktober 2020:
De cijfers van verslagmaand augustus 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW