Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers van verslagmaand mei 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2019 1e kwartaal Nederland 3.936
Ontvangen orders 2019 mei Nederland 1.218
Ontvangen orders 2019 juni* Nederland 1.269
Ontvangen orders 2019 2e kwartaal* Nederland 3.969
Ontvangen orders 2019 juli* Nederland 1.837
Ontvangen orders 2019 augustus* Nederland 952
Ontvangen orders 2019 september* Nederland 1.268
Ontvangen orders 2019 3e kwartaal* Nederland 4.057
Ontvangen orders 2019 oktober* Nederland 1.761
Ontvangen orders 2019 november* Nederland 1.664
Ontvangen orders 2019 december* Nederland 1.699
Ontvangen orders 2019 4e kwartaal* Nederland 5.124
Ontvangen orders 2019* Nederland 17.085
Ontvangen orders 2020 januari* Nederland 1.134
Ontvangen orders 2020 februari* Nederland 1.340
Ontvangen orders 2020 maart* Nederland 1.596
Ontvangen orders 2020 1e kwartaal* Nederland 4.070
Ontvangen orders 2020 april* Nederland 1.703
Ontvangen orders 2020 mei* Nederland 1.324
Begonnen bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.086
Begonnen bouwwerken 2019 mei Nederland 1.462
Begonnen bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.393
Begonnen bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.285
Begonnen bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.164
Begonnen bouwwerken 2019 augustus* Nederland 1.554
Begonnen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.495
Begonnen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 4.213
Begonnen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.210
Begonnen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.447
Begonnen bouwwerken 2019 december* Nederland 1.560
Begonnen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.217
Begonnen bouwwerken 2019* Nederland 16.801
Begonnen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.686
Begonnen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.346
Begonnen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.152
Begonnen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.185
Begonnen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.589
Begonnen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.435
Productie van bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.484
Productie van bouwwerken 2019 mei Nederland 1.606
Productie van bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.443
Productie van bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.601
Productie van bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.513
Productie van bouwwerken 2019 augustus* Nederland 744
Productie van bouwwerken 2019 september* Nederland 1.592
Productie van bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.849
Productie van bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.679
Productie van bouwwerken 2019 november* Nederland 1.505
Productie van bouwwerken 2019 december* Nederland 1.092
Productie van bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.277
Productie van bouwwerken 2019* Nederland 17.211
Productie van bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.561
Productie van bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.382
Productie van bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.624
Productie van bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.567
Productie van bouwwerken 2020 april* Nederland 1.412
Productie van bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.351
Gereedgekomen bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.019
Gereedgekomen bouwwerken 2019 mei Nederland 1.276
Gereedgekomen bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.318
Gereedgekomen bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.044
Gereedgekomen bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.576
Gereedgekomen bouwwerken 2019 augustus* Nederland 637
Gereedgekomen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.731
Gereedgekomen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.945
Gereedgekomen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.622
Gereedgekomen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.556
Gereedgekomen bouwwerken 2019 december* Nederland 971
Gereedgekomen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.150
Gereedgekomen bouwwerken 2019* Nederland 16.157
Gereedgekomen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.655
Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.327
Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.583
Gereedgekomen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.565
Gereedgekomen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.251
Gereedgekomen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens