Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2020 januari Nederland 1.228
Ontvangen orders 2020 februari* Nederland 1.458
Ontvangen orders 2020 maart* Nederland 1.638
Ontvangen orders 2020 1e kwartaal* Nederland 4.324
Ontvangen orders 2020 april* Nederland 1.781
Ontvangen orders 2020 mei* Nederland 1.361
Ontvangen orders 2020 juni* Nederland 1.559
Ontvangen orders 2020 2e kwartaal* Nederland 4.701
Ontvangen orders 2020 juli* Nederland 2.043
Ontvangen orders 2020 augustus* Nederland 1.147
Ontvangen orders 2020 september* Nederland 1.722
Ontvangen orders 2020 3e kwartaal* Nederland 4.912
Ontvangen orders 2020 oktober* Nederland 1.956
Ontvangen orders 2020 november* Nederland 1.647
Ontvangen orders 2020 december* Nederland 1.914
Ontvangen orders 2020 4e kwartaal* Nederland 5.517
Ontvangen orders 2020* Nederland 19.454
Ontvangen orders 2021 januari* Nederland 1.347
Begonnen bouwwerken 2020 januari Nederland 1.708
Begonnen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.453
Begonnen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.283
Begonnen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.444
Begonnen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.627
Begonnen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.525
Begonnen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.737
Begonnen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.889
Begonnen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.567
Begonnen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.731
Begonnen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.515
Begonnen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.813
Begonnen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.599
Begonnen bouwwerken 2020 november* Nederland 1.867
Begonnen bouwwerken 2020 december* Nederland 1.598
Begonnen bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 5.064
Begonnen bouwwerken 2020* Nederland 19.211
Begonnen bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.856
Productie van bouwwerken 2020 januari Nederland 1.572
Productie van bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.394
Productie van bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.645
Productie van bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.611
Productie van bouwwerken 2020 april* Nederland 1.432
Productie van bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.372
Productie van bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.601
Productie van bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.406
Productie van bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.414
Productie van bouwwerken 2020 augustus* Nederland 830
Productie van bouwwerken 2020 september* Nederland 1.789
Productie van bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.033
Productie van bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.729
Productie van bouwwerken 2020 november* Nederland 1.716
Productie van bouwwerken 2020 december* Nederland 1.171
Productie van bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 4.616
Productie van bouwwerken 2020* Nederland 17.666
Productie van bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.609
Gereedgekomen bouwwerken 2020 januari Nederland 1.655
Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.328
Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.584
Gereedgekomen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.567
Gereedgekomen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.252
Gereedgekomen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.554
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.286
Gereedgekomen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.093
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.095
Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.136
Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.577
Gereedgekomen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 3.807
Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.424
Gereedgekomen bouwwerken 2020 november* Nederland 1.543
Gereedgekomen bouwwerken 2020 december* Nederland 1.065
Gereedgekomen bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 4.032
Gereedgekomen bouwwerken 2020* Nederland 16.499
Gereedgekomen bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.495
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2021:
De cijfers van verslagmaand januari 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW