Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De cijfers van verslagmaand maart 2020 en kwartaal 1 van 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2019 maart Nederland 1.420
Ontvangen orders 2019 1e kwartaal Nederland 3.936
Ontvangen orders 2019 april* Nederland 1.480
Ontvangen orders 2019 mei* Nederland 1.216
Ontvangen orders 2019 juni* Nederland 1.259
Ontvangen orders 2019 2e kwartaal* Nederland 3.955
Ontvangen orders 2019 juli* Nederland 1.834
Ontvangen orders 2019 augustus* Nederland 952
Ontvangen orders 2019 september* Nederland 1.260
Ontvangen orders 2019 3e kwartaal* Nederland 4.046
Ontvangen orders 2019 oktober* Nederland 1.748
Ontvangen orders 2019 november* Nederland 1.661
Ontvangen orders 2019 december* Nederland 1.551
Ontvangen orders 2019 4e kwartaal* Nederland 4.960
Ontvangen orders 2019* Nederland 16.897
Ontvangen orders 2020 januari* Nederland 1.124
Ontvangen orders 2020 februari* Nederland 1.332
Ontvangen orders 2020 maart* Nederland 1.563
Ontvangen orders 2020 1e kwartaal* Nederland 4.020
Begonnen bouwwerken 2019 maart Nederland 1.075
Begonnen bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.086
Begonnen bouwwerken 2019 april* Nederland 1.430
Begonnen bouwwerken 2019 mei* Nederland 1.462
Begonnen bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.391
Begonnen bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.283
Begonnen bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.153
Begonnen bouwwerken 2019 augustus* Nederland 1.551
Begonnen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.495
Begonnen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 4.198
Begonnen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.210
Begonnen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.429
Begonnen bouwwerken 2019 december* Nederland 1.556
Begonnen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.195
Begonnen bouwwerken 2019* Nederland 16.762
Begonnen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.647
Begonnen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.341
Begonnen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.148
Begonnen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.137
Productie van bouwwerken 2019 maart Nederland 1.570
Productie van bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.484
Productie van bouwwerken 2019 april* Nederland 1.553
Productie van bouwwerken 2019 mei* Nederland 1.606
Productie van bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.443
Productie van bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.601
Productie van bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.512
Productie van bouwwerken 2019 augustus* Nederland 744
Productie van bouwwerken 2019 september* Nederland 1.591
Productie van bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.847
Productie van bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.678
Productie van bouwwerken 2019 november* Nederland 1.504
Productie van bouwwerken 2019 december* Nederland 1.091
Productie van bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.272
Productie van bouwwerken 2019* Nederland 17.204
Productie van bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.558
Productie van bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.379
Productie van bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.621
Productie van bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.558
Gereedgekomen bouwwerken 2019 maart Nederland 1.482
Gereedgekomen bouwwerken 2019 1e kwartaal Nederland 4.019
Gereedgekomen bouwwerken 2019 april* Nederland 1.450
Gereedgekomen bouwwerken 2019 mei* Nederland 1.276
Gereedgekomen bouwwerken 2019 juni* Nederland 1.318
Gereedgekomen bouwwerken 2019 2e kwartaal* Nederland 4.044
Gereedgekomen bouwwerken 2019 juli* Nederland 1.576
Gereedgekomen bouwwerken 2019 augustus* Nederland 637
Gereedgekomen bouwwerken 2019 september* Nederland 1.731
Gereedgekomen bouwwerken 2019 3e kwartaal* Nederland 3.945
Gereedgekomen bouwwerken 2019 oktober* Nederland 1.622
Gereedgekomen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.556
Gereedgekomen bouwwerken 2019 december* Nederland 971
Gereedgekomen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.150
Gereedgekomen bouwwerken 2019* Nederland 16.157
Gereedgekomen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.655
Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.327
Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.582
Gereedgekomen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.564
Bron: CBS.
Verklaring van tekens