Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2022 3e kwartaal Nederland 5.395
Ontvangen orders 2022 oktober Nederland 2.135
Ontvangen orders 2022 november Nederland 1.808
Ontvangen orders 2022 december Nederland 1.583
Ontvangen orders 2022 4e kwartaal Nederland 5.526
Ontvangen orders 2022 Nederland 21.750
Ontvangen orders 2023 januari* Nederland 1.585
Ontvangen orders 2023 februari* Nederland 1.574
Ontvangen orders 2023 maart* Nederland 1.753
Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* Nederland 4.912
Ontvangen orders 2023 april* Nederland 1.876
Ontvangen orders 2023 mei* Nederland 1.486
Ontvangen orders 2023 juni* Nederland 1.896
Ontvangen orders 2023 2e kwartaal* Nederland 5.258
Ontvangen orders 2023 juli* Nederland 1.508
Ontvangen orders 2023 augustus* Nederland 1.292
Ontvangen orders 2023 september* Nederland 1.391
Ontvangen orders 2023 3e kwartaal* Nederland 4.191
Ontvangen orders 2023 oktober* Nederland 2.021
Ontvangen orders 2023 november* Nederland 1.544
Ontvangen orders 2023 december* Nederland 1.610
Ontvangen orders 2023 4e kwartaal* Nederland 5.176
Ontvangen orders 2023* Nederland 19.536
Begonnen bouwwerken 2022 3e kwartaal Nederland 5.883
Begonnen bouwwerken 2022 oktober Nederland 2.004
Begonnen bouwwerken 2022 november Nederland 1.936
Begonnen bouwwerken 2022 december Nederland 1.841
Begonnen bouwwerken 2022 4e kwartaal Nederland 5.781
Begonnen bouwwerken 2022 Nederland 22.174
Begonnen bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.587
Begonnen bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.577
Begonnen bouwwerken 2023 maart* Nederland 1.761
Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 4.925
Begonnen bouwwerken 2023 april* Nederland 1.554
Begonnen bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.956
Begonnen bouwwerken 2023 juni* Nederland 1.605
Begonnen bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.115
Begonnen bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.870
Begonnen bouwwerken 2023 augustus* Nederland 1.544
Begonnen bouwwerken 2023 september* Nederland 1.354
Begonnen bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.768
Begonnen bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.492
Begonnen bouwwerken 2023 november* Nederland 1.631
Begonnen bouwwerken 2023 december* Nederland 1.734
Begonnen bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 4.856
Begonnen bouwwerken 2023* Nederland 19.664
Productie van bouwwerken 2022 3e kwartaal Nederland 4.918
Productie van bouwwerken 2022 oktober Nederland 2.038
Productie van bouwwerken 2022 november Nederland 2.125
Productie van bouwwerken 2022 december Nederland 1.317
Productie van bouwwerken 2022 4e kwartaal Nederland 5.480
Productie van bouwwerken 2022 Nederland 21.543
Productie van bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.581
Productie van bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.704
Productie van bouwwerken 2023 maart* Nederland 2.029
Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 5.314
Productie van bouwwerken 2023 april* Nederland 1.580
Productie van bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.792
Productie van bouwwerken 2023 juni* Nederland 2.063
Productie van bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.435
Productie van bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.633
Productie van bouwwerken 2023 augustus* Nederland 976
Productie van bouwwerken 2023 september* Nederland 1.993
Productie van bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.602
Productie van bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.904
Productie van bouwwerken 2023 november* Nederland 1.871
Productie van bouwwerken 2023 december* Nederland 1.377
Productie van bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 5.153
Productie van bouwwerken 2023* Nederland 20.503
Gereedgekomen bouwwerken 2022 3e kwartaal Nederland 4.900
Gereedgekomen bouwwerken 2022 oktober Nederland 1.817
Gereedgekomen bouwwerken 2022 november Nederland 2.054
Gereedgekomen bouwwerken 2022 december Nederland 1.290
Gereedgekomen bouwwerken 2022 4e kwartaal Nederland 5.161
Gereedgekomen bouwwerken 2022 Nederland 20.638
Gereedgekomen bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.742
Gereedgekomen bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.893
Gereedgekomen bouwwerken 2023 maart* Nederland 1.711
Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 5.346
Gereedgekomen bouwwerken 2023 april* Nederland 1.667
Gereedgekomen bouwwerken 2023 mei* Nederland 1.391
Gereedgekomen bouwwerken 2023 juni* Nederland 1.945
Gereedgekomen bouwwerken 2023 2e kwartaal* Nederland 5.003
Gereedgekomen bouwwerken 2023 juli* Nederland 1.577
Gereedgekomen bouwwerken 2023 augustus* Nederland 1.203
Gereedgekomen bouwwerken 2023 september* Nederland 1.672
Gereedgekomen bouwwerken 2023 3e kwartaal* Nederland 4.451
Gereedgekomen bouwwerken 2023 oktober* Nederland 1.903
Gereedgekomen bouwwerken 2023 november* Nederland 1.871
Gereedgekomen bouwwerken 2023 december* Nederland 1.477
Gereedgekomen bouwwerken 2023 4e kwartaal* Nederland 5.251
Gereedgekomen bouwwerken 2023* Nederland 20.050
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 februari 2024:
De cijfers van verslagmaand december, het vierde kwartaal en het jaar 2023 zijn toegevoegd. Alle cijfers vanaf december 2022 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden op de laatste werkdag van de tweede maand na verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW