Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2021 februari Nederland 1.714
Ontvangen orders 2021 maart* Nederland 2.469
Ontvangen orders 2021 1e kwartaal* Nederland 5.667
Ontvangen orders 2021 april* Nederland 2.029
Ontvangen orders 2021 mei* Nederland 1.766
Ontvangen orders 2021 juni* Nederland 1.794
Ontvangen orders 2021 2e kwartaal* Nederland 5.590
Ontvangen orders 2021 juli* Nederland 2.273
Ontvangen orders 2021 augustus* Nederland 1.286
Ontvangen orders 2021 september* Nederland 1.875
Ontvangen orders 2021 3e kwartaal* Nederland 5.434
Ontvangen orders 2021 oktober* Nederland 1.853
Ontvangen orders 2021 november* Nederland 1.951
Ontvangen orders 2021 december* Nederland 1.952
Ontvangen orders 2021 4e kwartaal* Nederland 5.755
Ontvangen orders 2021* Nederland 22.446
Ontvangen orders 2022 januari* Nederland 1.358
Ontvangen orders 2022 februari* Nederland 1.423
Begonnen bouwwerken 2021 februari Nederland 1.632
Begonnen bouwwerken 2021 maart* Nederland 1.606
Begonnen bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 5.213
Begonnen bouwwerken 2021 april* Nederland 1.990
Begonnen bouwwerken 2021 mei* Nederland 2.239
Begonnen bouwwerken 2021 juni* Nederland 2.127
Begonnen bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 6.356
Begonnen bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.814
Begonnen bouwwerken 2021 augustus* Nederland 1.898
Begonnen bouwwerken 2021 september* Nederland 1.642
Begonnen bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 5.355
Begonnen bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.851
Begonnen bouwwerken 2021 november* Nederland 1.889
Begonnen bouwwerken 2021 december* Nederland 1.908
Begonnen bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.649
Begonnen bouwwerken 2021* Nederland 22.571
Begonnen bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.843
Begonnen bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.586
Productie van bouwwerken 2021 februari Nederland 1.308
Productie van bouwwerken 2021 maart* Nederland 1.994
Productie van bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 4.920
Productie van bouwwerken 2021 april* Nederland 1.620
Productie van bouwwerken 2021 mei* Nederland 1.570
Productie van bouwwerken 2021 juni* Nederland 1.989
Productie van bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 5.178
Productie van bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.857
Productie van bouwwerken 2021 augustus* Nederland 791
Productie van bouwwerken 2021 september* Nederland 2.110
Productie van bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 4.758
Productie van bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.947
Productie van bouwwerken 2021 november* Nederland 2.082
Productie van bouwwerken 2021 december* Nederland 1.630
Productie van bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.660
Productie van bouwwerken 2021* Nederland 20.515
Productie van bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.689
Productie van bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.730
Gereedgekomen bouwwerken 2021 februari Nederland 1.150
Gereedgekomen bouwwerken 2021 maart* Nederland 2.054
Gereedgekomen bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 4.697
Gereedgekomen bouwwerken 2021 april* Nederland 1.410
Gereedgekomen bouwwerken 2021 mei* Nederland 1.351
Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* Nederland 1.813
Gereedgekomen bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 4.574
Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.717
Gereedgekomen bouwwerken 2021 augustus* Nederland 840
Gereedgekomen bouwwerken 2021 september* Nederland 1.772
Gereedgekomen bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 4.328
Gereedgekomen bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.598
Gereedgekomen bouwwerken 2021 november* Nederland 2.143
Gereedgekomen bouwwerken 2021 december* Nederland 1.441
Gereedgekomen bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.183
Gereedgekomen bouwwerken 2021* Nederland 18.783
Gereedgekomen bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.790
Gereedgekomen bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 2 mei 2022:
De cijfers van verslagmaand februari zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW