Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2019 3e kwartaal Nederland 4.133
Ontvangen orders 2019 oktober Nederland 1.815
Ontvangen orders 2019 november* Nederland 1.690
Ontvangen orders 2019 december* Nederland 1.740
Ontvangen orders 2019 4e kwartaal* Nederland 5.244
Ontvangen orders 2019* Nederland 17.302
Ontvangen orders 2020 januari* Nederland 1.226
Ontvangen orders 2020 februari* Nederland 1.453
Ontvangen orders 2020 maart* Nederland 1.638
Ontvangen orders 2020 1e kwartaal* Nederland 4.317
Ontvangen orders 2020 april* Nederland 1.768
Ontvangen orders 2020 mei* Nederland 1.359
Ontvangen orders 2020 juni* Nederland 1.557
Ontvangen orders 2020 2e kwartaal* Nederland 4.685
Ontvangen orders 2020 juli* Nederland 2.044
Ontvangen orders 2020 augustus* Nederland 1.152
Ontvangen orders 2020 september* Nederland 1.657
Ontvangen orders 2020 3e kwartaal* Nederland 4.852
Ontvangen orders 2020 oktober* Nederland 1.907
Begonnen bouwwerken 2019 3e kwartaal Nederland 4.278
Begonnen bouwwerken 2019 oktober Nederland 1.222
Begonnen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.480
Begonnen bouwwerken 2019 december* Nederland 1.602
Begonnen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.305
Begonnen bouwwerken 2019* Nederland 16.953
Begonnen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.708
Begonnen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.454
Begonnen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.282
Begonnen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.443
Begonnen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.621
Begonnen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.523
Begonnen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.723
Begonnen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.867
Begonnen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.566
Begonnen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.724
Begonnen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.500
Begonnen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.791
Begonnen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.557
Productie van bouwwerken 2019 3e kwartaal Nederland 3.852
Productie van bouwwerken 2019 oktober Nederland 1.684
Productie van bouwwerken 2019 november* Nederland 1.511
Productie van bouwwerken 2019 december* Nederland 1.098
Productie van bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.294
Productie van bouwwerken 2019* Nederland 17.231
Productie van bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.572
Productie van bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.394
Productie van bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.645
Productie van bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.611
Productie van bouwwerken 2020 april* Nederland 1.432
Productie van bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.372
Productie van bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.600
Productie van bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.404
Productie van bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.413
Productie van bouwwerken 2020 augustus* Nederland 830
Productie van bouwwerken 2020 september* Nederland 1.789
Productie van bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.032
Productie van bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.729
Gereedgekomen bouwwerken 2019 3e kwartaal Nederland 3.945
Gereedgekomen bouwwerken 2019 oktober Nederland 1.622
Gereedgekomen bouwwerken 2019 november* Nederland 1.557
Gereedgekomen bouwwerken 2019 december* Nederland 971
Gereedgekomen bouwwerken 2019 4e kwartaal* Nederland 4.150
Gereedgekomen bouwwerken 2019* Nederland 16.158
Gereedgekomen bouwwerken 2020 januari* Nederland 1.655
Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* Nederland 1.328
Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* Nederland 1.584
Gereedgekomen bouwwerken 2020 1e kwartaal* Nederland 4.567
Gereedgekomen bouwwerken 2020 april* Nederland 1.252
Gereedgekomen bouwwerken 2020 mei* Nederland 1.554
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juni* Nederland 1.287
Gereedgekomen bouwwerken 2020 2e kwartaal* Nederland 4.093
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juli* Nederland 1.096
Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.136
Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.578
Gereedgekomen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 3.809
Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.424
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 23 december 2020:
De cijfers van verslagmaand oktober 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW