Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2020 2e kwartaal Nederland 4.715
Ontvangen orders 2020 juli Nederland 2.048
Ontvangen orders 2020 augustus* Nederland 1.159
Ontvangen orders 2020 september* Nederland 1.737
Ontvangen orders 2020 3e kwartaal* Nederland 4.945
Ontvangen orders 2020 oktober* Nederland 1.955
Ontvangen orders 2020 november* Nederland 1.666
Ontvangen orders 2020 december* Nederland 1.992
Ontvangen orders 2020 4e kwartaal* Nederland 5.612
Ontvangen orders 2020* Nederland 19.624
Ontvangen orders 2021 januari* Nederland 1.474
Ontvangen orders 2021 februari* Nederland 1.665
Ontvangen orders 2021 maart* Nederland 2.391
Ontvangen orders 2021 1e kwartaal* Nederland 5.531
Ontvangen orders 2021 april* Nederland 1.980
Ontvangen orders 2021 mei* Nederland 1.660
Ontvangen orders 2021 juni* Nederland 1.661
Ontvangen orders 2021 2e kwartaal* Nederland 5.300
Ontvangen orders 2021 juli* Nederland 2.090
Begonnen bouwwerken 2020 2e kwartaal Nederland 4.927
Begonnen bouwwerken 2020 juli Nederland 1.564
Begonnen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.738
Begonnen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.533
Begonnen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.834
Begonnen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.599
Begonnen bouwwerken 2020 november* Nederland 1.872
Begonnen bouwwerken 2020 december* Nederland 1.627
Begonnen bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 5.098
Begonnen bouwwerken 2020* Nederland 19.304
Begonnen bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.940
Begonnen bouwwerken 2021 februari* Nederland 1.618
Begonnen bouwwerken 2021 maart* Nederland 1.603
Begonnen bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 5.160
Begonnen bouwwerken 2021 april* Nederland 1.958
Begonnen bouwwerken 2021 mei* Nederland 2.137
Begonnen bouwwerken 2021 juni* Nederland 1.954
Begonnen bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 6.049
Begonnen bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.698
Productie van bouwwerken 2020 2e kwartaal Nederland 4.411
Productie van bouwwerken 2020 juli Nederland 1.416
Productie van bouwwerken 2020 augustus* Nederland 831
Productie van bouwwerken 2020 september* Nederland 1.792
Productie van bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 4.038
Productie van bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.732
Productie van bouwwerken 2020 november* Nederland 1.719
Productie van bouwwerken 2020 december* Nederland 1.174
Productie van bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 4.625
Productie van bouwwerken 2020* Nederland 17.686
Productie van bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.617
Productie van bouwwerken 2021 februari* Nederland 1.306
Productie van bouwwerken 2021 maart* Nederland 1.992
Productie van bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 4.915
Productie van bouwwerken 2021 april* Nederland 1.617
Productie van bouwwerken 2021 mei* Nederland 1.564
Productie van bouwwerken 2021 juni* Nederland 1.978
Productie van bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 5.160
Productie van bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.845
Gereedgekomen bouwwerken 2020 2e kwartaal Nederland 4.093
Gereedgekomen bouwwerken 2020 juli Nederland 1.098
Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* Nederland 1.135
Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* Nederland 1.576
Gereedgekomen bouwwerken 2020 3e kwartaal* Nederland 3.810
Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* Nederland 1.423
Gereedgekomen bouwwerken 2020 november* Nederland 1.542
Gereedgekomen bouwwerken 2020 december* Nederland 1.065
Gereedgekomen bouwwerken 2020 4e kwartaal* Nederland 4.030
Gereedgekomen bouwwerken 2020* Nederland 16.500
Gereedgekomen bouwwerken 2021 januari* Nederland 1.493
Gereedgekomen bouwwerken 2021 februari* Nederland 1.150
Gereedgekomen bouwwerken 2021 maart* Nederland 2.054
Gereedgekomen bouwwerken 2021 1e kwartaal* Nederland 4.697
Gereedgekomen bouwwerken 2021 april* Nederland 1.410
Gereedgekomen bouwwerken 2021 mei* Nederland 1.352
Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* Nederland 1.814
Gereedgekomen bouwwerken 2021 2e kwartaal* Nederland 4.576
Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* Nederland 1.719
Bron:
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 1 oktober 2021:
De cijfers van verslagmaand juli 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW