Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2021 2e kwartaal Nederland 5.622
Ontvangen orders 2021 juli Nederland 2.340
Ontvangen orders 2021 augustus* Nederland 1.284
Ontvangen orders 2021 september* Nederland 1.861
Ontvangen orders 2021 3e kwartaal* Nederland 5.484
Ontvangen orders 2021 oktober* Nederland 1.875
Ontvangen orders 2021 november* Nederland 1.990
Ontvangen orders 2021 december* Nederland 2.007
Ontvangen orders 2021 4e kwartaal* Nederland 5.872
Ontvangen orders 2021* Nederland 22.641
Ontvangen orders 2022 januari* Nederland 1.528
Ontvangen orders 2022 februari* Nederland 1.433
Ontvangen orders 2022 maart* Nederland 2.319
Ontvangen orders 2022 1e kwartaal* Nederland 5.279
Ontvangen orders 2022 april* Nederland 1.476
Ontvangen orders 2022 mei* Nederland 1.870
Ontvangen orders 2022 juni* Nederland 2.156
Ontvangen orders 2022 2e kwartaal* Nederland 5.503
Ontvangen orders 2022 juli* Nederland 1.957
Begonnen bouwwerken 2021 2e kwartaal Nederland 6.347
Begonnen bouwwerken 2021 juli Nederland 1.842
Begonnen bouwwerken 2021 augustus* Nederland 1.946
Begonnen bouwwerken 2021 september* Nederland 1.649
Begonnen bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 5.438
Begonnen bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.871
Begonnen bouwwerken 2021 november* Nederland 1.898
Begonnen bouwwerken 2021 december* Nederland 1.958
Begonnen bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.727
Begonnen bouwwerken 2021* Nederland 22.724
Begonnen bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.900
Begonnen bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.757
Begonnen bouwwerken 2022 maart* Nederland 1.575
Begonnen bouwwerken 2022 1e kwartaal* Nederland 5.232
Begonnen bouwwerken 2022 april* Nederland 1.864
Begonnen bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.765
Begonnen bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.629
Begonnen bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.257
Begonnen bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.876
Productie van bouwwerken 2021 2e kwartaal Nederland 5.177
Productie van bouwwerken 2021 juli Nederland 1.856
Productie van bouwwerken 2021 augustus* Nederland 791
Productie van bouwwerken 2021 september* Nederland 2.113
Productie van bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 4.760
Productie van bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.951
Productie van bouwwerken 2021 november* Nederland 2.086
Productie van bouwwerken 2021 december* Nederland 1.634
Productie van bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.671
Productie van bouwwerken 2021* Nederland 20.528
Productie van bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.700
Productie van bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.748
Productie van bouwwerken 2022 maart* Nederland 2.176
Productie van bouwwerken 2022 1e kwartaal* Nederland 5.624
Productie van bouwwerken 2022 april* Nederland 1.672
Productie van bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.888
Productie van bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.964
Productie van bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.524
Productie van bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.794
Gereedgekomen bouwwerken 2021 2e kwartaal Nederland 4.574
Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli Nederland 1.716
Gereedgekomen bouwwerken 2021 augustus* Nederland 839
Gereedgekomen bouwwerken 2021 september* Nederland 1.771
Gereedgekomen bouwwerken 2021 3e kwartaal* Nederland 4.327
Gereedgekomen bouwwerken 2021 oktober* Nederland 1.596
Gereedgekomen bouwwerken 2021 november* Nederland 2.142
Gereedgekomen bouwwerken 2021 december* Nederland 1.440
Gereedgekomen bouwwerken 2021 4e kwartaal* Nederland 5.178
Gereedgekomen bouwwerken 2021* Nederland 18.777
Gereedgekomen bouwwerken 2022 januari* Nederland 1.789
Gereedgekomen bouwwerken 2022 februari* Nederland 1.669
Gereedgekomen bouwwerken 2022 maart* Nederland 1.810
Gereedgekomen bouwwerken 2022 1e kwartaal* Nederland 5.268
Gereedgekomen bouwwerken 2022 april* Nederland 1.764
Gereedgekomen bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.755
Gereedgekomen bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.795
Gereedgekomen bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.314
Gereedgekomen bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.668
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 september 2022:
De cijfers van verslagmaand juli 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW