Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Perioden Regio Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders 2022 januari Nederland 1.523
Ontvangen orders 2022 februari Nederland 1.450
Ontvangen orders 2022 maart Nederland 2.322
Ontvangen orders 2022 1e kwartaal Nederland 5.295
Ontvangen orders 2022 april* Nederland 1.484
Ontvangen orders 2022 mei* Nederland 1.894
Ontvangen orders 2022 juni* Nederland 2.156
Ontvangen orders 2022 2e kwartaal* Nederland 5.534
Ontvangen orders 2022 juli* Nederland 2.156
Ontvangen orders 2022 augustus* Nederland 1.375
Ontvangen orders 2022 september* Nederland 1.855
Ontvangen orders 2022 3e kwartaal* Nederland 5.386
Ontvangen orders 2022 oktober* Nederland 2.126
Ontvangen orders 2022 november* Nederland 1.803
Ontvangen orders 2022 december* Nederland 1.582
Ontvangen orders 2022 4e kwartaal* Nederland 5.511
Ontvangen orders 2022* Nederland 21.727
Ontvangen orders 2023 januari* Nederland 1.578
Ontvangen orders 2023 februari* Nederland 1.329
Ontvangen orders 2023 maart* Nederland 1.644
Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* Nederland 4.551
Begonnen bouwwerken 2022 januari Nederland 1.900
Begonnen bouwwerken 2022 februari Nederland 1.756
Begonnen bouwwerken 2022 maart Nederland 1.585
Begonnen bouwwerken 2022 1e kwartaal Nederland 5.241
Begonnen bouwwerken 2022 april* Nederland 1.868
Begonnen bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.765
Begonnen bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.636
Begonnen bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.270
Begonnen bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.897
Begonnen bouwwerken 2022 augustus* Nederland 2.225
Begonnen bouwwerken 2022 september* Nederland 1.760
Begonnen bouwwerken 2022 3e kwartaal* Nederland 5.883
Begonnen bouwwerken 2022 oktober* Nederland 1.998
Begonnen bouwwerken 2022 november* Nederland 1.935
Begonnen bouwwerken 2022 december* Nederland 1.829
Begonnen bouwwerken 2022 4e kwartaal* Nederland 5.762
Begonnen bouwwerken 2022* Nederland 22.155
Begonnen bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.579
Begonnen bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.580
Begonnen bouwwerken 2023 maart* Nederland 1.536
Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 4.695
Productie van bouwwerken 2022 januari Nederland 1.700
Productie van bouwwerken 2022 februari Nederland 1.748
Productie van bouwwerken 2022 maart Nederland 2.176
Productie van bouwwerken 2022 1e kwartaal Nederland 5.624
Productie van bouwwerken 2022 april* Nederland 1.672
Productie van bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.887
Productie van bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.963
Productie van bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.521
Productie van bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.793
Productie van bouwwerken 2022 augustus* Nederland 980
Productie van bouwwerken 2022 september* Nederland 2.145
Productie van bouwwerken 2022 3e kwartaal* Nederland 4.918
Productie van bouwwerken 2022 oktober* Nederland 2.037
Productie van bouwwerken 2022 november* Nederland 2.125
Productie van bouwwerken 2022 december* Nederland 1.316
Productie van bouwwerken 2022 4e kwartaal* Nederland 5.478
Productie van bouwwerken 2022* Nederland 21.542
Productie van bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.579
Productie van bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.702
Productie van bouwwerken 2023 maart* Nederland 2.024
Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 5.306
Gereedgekomen bouwwerken 2022 januari Nederland 1.789
Gereedgekomen bouwwerken 2022 februari Nederland 1.669
Gereedgekomen bouwwerken 2022 maart Nederland 1.809
Gereedgekomen bouwwerken 2022 1e kwartaal Nederland 5.267
Gereedgekomen bouwwerken 2022 april* Nederland 1.763
Gereedgekomen bouwwerken 2022 mei* Nederland 1.754
Gereedgekomen bouwwerken 2022 juni* Nederland 1.794
Gereedgekomen bouwwerken 2022 2e kwartaal* Nederland 5.311
Gereedgekomen bouwwerken 2022 juli* Nederland 1.667
Gereedgekomen bouwwerken 2022 augustus* Nederland 1.127
Gereedgekomen bouwwerken 2022 september* Nederland 2.106
Gereedgekomen bouwwerken 2022 3e kwartaal* Nederland 4.900
Gereedgekomen bouwwerken 2022 oktober* Nederland 1.817
Gereedgekomen bouwwerken 2022 november* Nederland 2.054
Gereedgekomen bouwwerken 2022 december* Nederland 1.290
Gereedgekomen bouwwerken 2022 4e kwartaal* Nederland 5.161
Gereedgekomen bouwwerken 2022* Nederland 20.638
Gereedgekomen bouwwerken 2023 januari* Nederland 1.742
Gereedgekomen bouwwerken 2023 februari* Nederland 1.893
Gereedgekomen bouwwerken 2023 maart* Nederland 1.711
Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* Nederland 5.346
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
De cijfers van verslagmaand maart en het eerste kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW