Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Perioden Vervoerd gewicht Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar België (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton) Vervoersprestaties binnen Nederland Totale vervoersprestatie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Ruwe aardolie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Aardolieproducten (Mln tonkilometer)
2001 50.865 26.075 15.328 9.463 5.827 4.379 1.448
2002 53.716 29.134 16.177 8.405 6.017 4.731 1.286
2003 55.341 30.673 15.900 8.768 6.131 4.788 1.341
2004 54.944 30.415 15.795 8.735 6.090 4.753 1.336
2005 52.772 28.266 15.748 8.758 5.939 4.599 1.340
2006 52.167 28.400 15.343 8.425 5.828 4.539 1.289
2007 51.994 30.740 14.170 7.083 5.583 4.499 1.084
2008 54.416 30.883 15.658 7.874 5.967 4.762 1.205
2009 51.155 28.725 13.963 8.467 5.622 4.327 1.295
2010 51.818 29.619 13.912 8.287 5.647 4.379 1.268
2011 49.085 26.478 14.273 8.334 5.502 4.227 1.275
2012 51.449 29.851 13.964 7.634 5.572 4.404 1.168
2013 47.775 25.257 14.258 8.260 5.405 4.141 1.264
2014 52.726 29.252 15.099 8.375 5.837 4.556 1.281
2015 54.166 29.524 15.652 8.989 6.044 4.668 1.375
2016 53.769 28.805 15.785 9.179 6.047 4.642 1.404
2017 54.400 28.881 16.173 9.346 6.143 4.713 1.430
2018 50.364 28.093 12.728 9.540 5.535 4.073 1.460
2019 1e kwartaal* 13.632 7.668 3.625 2.339 1.495 1.138 358
2019 2e kwartaal* 13.543 7.376 3.768 2.398 1.509 1.142 367
2019 3e kwartaal* 13.150 7.350 3.398 2.402 1.445 1.078 367
2019 4e kwartaal* 12.715 7.155 3.163 2.399 1.391 1.024 366
2019* 53.040 29.549 13.954 9.538 5.840 4.382 1.458
2020 januari* 4.589 2.504 1.274 811 511 387 124
2020 februari* 4.333 2.430 1.170 733 476 364 112
2020 maart* 4.497 2.507 1.267 724 497 386 111
2020 april* 3.984 2.368 1.195 421 429 364 64
2020 mei* 4.194 2.441 1.291 462 456 386 71
2020 juni* 3.429 1.880 1.181 368 385 329 56
2020 juli* 3.606 1.977 1.075 554 402 317 85
2020 augustus* 3.819 2.259 1.068 492 410 335 75
2020 september* 3.529 1.953 1.087 489 392 317 75
2020 oktober* 2.781 888 1.221 673 371 268 103
2020 november* 3.512 1.732 1.042 738 408 295 113
2020 december* 4.209 2.433 1.145 631 457 360 97
2020* 46.482 25.372 14.016 7.096 5.194 4.108 1.086
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de gegevens van 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2021
Toegevoegd zijn de cijfers over het 4e kwartaal van 2020 en de jaarcijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 6 weken na afloop van een kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.
Totaal vervoerd gewicht
Ruwe aardolie naar België
Ruwe aardolie naar Duitsland
Aardolieproducten naar Duitsland
Vervoersprestaties binnen Nederland
De vervoersprestatie op Nederlands grondgebied (uitgedrukt in miljoen
tonkilometers) is berekend door het vervoerde gewicht per goederensoort te
vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de desbetreffende
pijpleidingen op het traject :
Rotterdam - Venlo x 170 km (voor ruwe aardolie)
Rotterdam - Venlo x 153 km (voor aardolieproducten)
Rotterdam - Antwerpen x 68 km (voor ruwe aardolie).
Totale vervoersprestatie
Ruwe aardolie
Aardolieproducten