Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Perioden Vervoerd gewicht Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar België (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton) Vervoersprestaties binnen Nederland Totale vervoersprestatie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Ruwe aardolie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Aardolieproducten (Mln tonkilometer)
2015 54.166 29.524 15.652 8.989 6.044 4.668 1.375
2016 53.769 28.805 15.785 9.179 6.047 4.642 1.404
2017 54.400 28.881 16.173 9.346 6.143 4.713 1.430
2018 januari 4.478 2.354 1.328 795 508 386 122
2018 februari 3.979 2.153 1.104 722 445 334 110
2018 maart 3.925 1.835 1.280 809 466 342 124
2018 1e kwartaal 12.381 6.342 3.712 2.327 1.418 1.062 356
2018 april 3.527 1.680 1.083 764 415 298 117
2018 mei 3.847 1.910 1.133 804 446 322 123
2018 juni 4.376 2.357 1.257 762 491 374 117
2018 2e kwartaal 11.750 5.947 3.473 2.330 1.352 994 357
2018 juli 4.537 2.522 1.182 833 500 372 127
2018 augustus 4.675 2.677 1.179 818 508 383 125
2018 september 4.128 2.601 761 766 423 306 117
2018 3e kwartaal 13.340 7.800 3.122 2.417 1.431 1.061 369
2018 oktober 4.257 2.692 722 843 435 306 129
2018 november 4.111 2.597 713 802 420 298 123
2018 december 4.524 2.715 986 822 478 352 126
2018 4e kwartaal 12.892 8.004 2.421 2.467 1.333 956 378
2018 50.364 28.093 12.728 9.540 5.535 4.073 1.460
2019 januari* 4.758 2.701 1.298 759 520 404 116
2019 februari* 4.201 2.372 1.078 751 459 345 115
2019 maart* 4.673 2.595 1.249 829 516 389 127
2019 1e kwartaal* 13.632 7.668 3.625 2.339 1.495 1.138 358
2019 april* 4.457 2.486 1.206 765 491 374 117
2019 mei* 4.649 2.474 1.344 831 524 397 127
2019 juni* 4.437 2.416 1.218 802 494 371 123
2019 2e kwartaal* 13.543 7.376 3.768 2.398 1.509 1.142 367
2019 juli* 4.374 2.432 1.193 750 483 368 115
2019 augustus* 4.662 2.564 1.272 825 517 391 126
2019 september* 4.114 2.354 933 827 445 319 126
2019 3e kwartaal* 13.150 7.350 3.398 2.402 1.445 1.078 367
2019 oktober* 4.199 2.365 1.014 820 459 333 125
2019 november* 4.124 2.377 961 787 445 325 120
2019 december* 4.392 2.413 1.188 792 487 366 121
2019 4e kwartaal* 12.715 7.155 3.163 2.399 1.391 1.024 366
2019* 53.040 29.549 13.954 9.538 5.840 4.382 1.458
2020 januari* 4.589 2.504 1.274 811 511 387 124
2020 februari* 4.333 2.430 1.170 733 476 364 112
2020 maart* 4.497 2.507 1.267 724 497 386 111
2020 1e kwartaal* 13.419 7.441 3.711 2.268 1.484 1.137 347
2020 april* 3.984 2.368 1.195 421 429 364 64
2020 mei* 4.194 2.441 1.291 462 456 386 71
2020 juni* 3.429 1.880 1.181 368 385 329 56
2020 2e kwartaal* 11.607 6.689 3.667 1.251 1.270 1.079 191
2020 juli* 3.606 1.977 1.075 554 402 317 85
2020 augustus* 3.819 2.259 1.068 492 410 335 75
2020 september* 3.529 1.953 1.087 489 392 317 75
2020 3e kwartaal* 10.954 6.189 3.230 1.535 1.204 969 235
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de gegevens van 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2020
Toegevoegd zijn de cijfers over het 3e kwartaal van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 6 weken na afloop van een kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.
Totaal vervoerd gewicht
Ruwe aardolie naar België
Ruwe aardolie naar Duitsland
Aardolieproducten naar Duitsland
Vervoersprestaties binnen Nederland
De vervoersprestatie op Nederlands grondgebied (uitgedrukt in miljoen
tonkilometers) is berekend door het vervoerde gewicht per goederensoort te
vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de desbetreffende
pijpleidingen op het traject :
Rotterdam - Venlo x 170 km (voor ruwe aardolie)
Rotterdam - Venlo x 153 km (voor aardolieproducten)
Rotterdam - Antwerpen x 68 km (voor ruwe aardolie).
Totale vervoersprestatie
Ruwe aardolie
Aardolieproducten