Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Perioden Vervoerd gewicht Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar België (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton) Vervoersprestaties binnen Nederland Totale vervoersprestatie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Ruwe aardolie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Aardolieproducten (Mln tonkilometer)
2001 50.865 26.075 15.328 9.463 5.827 4.379 1.448
2002 53.716 29.134 16.177 8.405 6.017 4.731 1.286
2003 55.341 30.673 15.900 8.768 6.131 4.788 1.341
2004 54.944 30.415 15.795 8.735 6.090 4.753 1.336
2005 52.772 28.266 15.748 8.758 5.939 4.599 1.340
2006 52.167 28.400 15.343 8.425 5.828 4.539 1.289
2007 51.994 30.740 14.170 7.083 5.583 4.499 1.084
2008 54.416 30.883 15.658 7.874 5.967 4.762 1.205
2009 51.155 28.725 13.963 8.467 5.622 4.327 1.295
2010 51.818 29.619 13.912 8.287 5.647 4.379 1.268
2011 49.085 26.478 14.273 8.334 5.502 4.227 1.275
2012 51.449 29.851 13.964 7.634 5.572 4.404 1.168
2013 47.775 25.257 14.258 8.260 5.405 4.141 1.264
2014 52.726 29.252 15.099 8.375 5.837 4.556 1.281
2015 54.166 29.524 15.652 8.989 6.044 4.668 1.375
2016 53.769 28.805 15.785 9.179 6.047 4.642 1.404
2017 54.400 28.881 16.173 9.346 6.143 4.713 1.430
2018 50.364 28.093 12.728 9.540 5.535 4.073 1.460
2019* 53.040 29.549 13.954 9.538 5.840 4.382 1.458
2020 1e kwartaal* 13.419 7.441 3.711 2.268 1.484 1.137 347
2020 2e kwartaal* 11.607 6.689 3.667 1.251 1.270 1.079 191
2020 3e kwartaal* 10.954 6.189 3.230 1.535 1.204 969 235
2020 4e kwartaal* 10.502 5.053 3.408 2.042 1.236 923 313
2020* 46.482 25.372 14.016 7.096 5.194 4.108 1.086
2021 januari* 4.269 2.640 1.113 516 448 369 79
2021 februari* 3.804 2.395 969 439 395 328 67
2021 maart* 4.525 2.675 1.189 662 485 384 101
2021 1e kwartaal* 12.598 7.710 3.271 1.617 1.328 1.081 247
2021 april* 4.685 2.286 1.600 799 550 427 122
2021 mei* 4.780 2.518 1.454 808 542 418 124
2021 juni* 4.870 2.456 1.612 801 564 441 123
2021 2e kwartaal* 14.335 7.260 4.666 2.408 1.656 1.286 369
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de gegevens van 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 september 2021
Toegevoegd zijn de cijfers over het 2e kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 6 weken na afloop van een kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.
Totaal vervoerd gewicht
Ruwe aardolie naar België
Ruwe aardolie naar Duitsland
Aardolieproducten naar Duitsland
Vervoersprestaties binnen Nederland
De vervoersprestatie op Nederlands grondgebied (uitgedrukt in miljoen
tonkilometers) is berekend door het vervoerde gewicht per goederensoort te
vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de desbetreffende
pijpleidingen op het traject :
Rotterdam - Venlo x 170 km (voor ruwe aardolie)
Rotterdam - Venlo x 153 km (voor aardolieproducten)
Rotterdam - Antwerpen x 68 km (voor ruwe aardolie).
Totale vervoersprestatie
Ruwe aardolie
Aardolieproducten