Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Perioden Vervoerd gewicht Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar België (1 000 ton) Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton) Vervoersprestaties binnen Nederland Totale vervoersprestatie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Ruwe aardolie (Mln tonkilometer) Vervoersprestaties binnen Nederland Aardolieproducten (Mln tonkilometer)
2012 51.449 29.851 13.964 7.634 5.572 4.404 1.168
2013 47.775 25.257 14.258 8.260 5.405 4.141 1.264
2014 52.726 29.252 15.099 8.375 5.837 4.556 1.281
2015 54.166 29.524 15.652 8.989 6.044 4.668 1.375
2016 53.769 28.805 15.785 9.179 6.047 4.642 1.404
2017 54.400 28.881 16.173 9.346 6.143 4.713 1.430
2018 50.364 28.093 12.728 9.540 5.535 4.073 1.460
2019 53.040 29.549 13.954 9.538 5.840 4.382 1.458
2020 46.482 25.372 14.016 7.096 5.194 4.108 1.086
2021 1e kwartaal* 12.598 7.710 3.271 1.617 1.328 1.081 247
2021 2e kwartaal* 14.335 7.260 4.666 2.408 1.656 1.286 369
2021 3e kwartaal* 15.060 7.656 4.995 2.408 1.738 1.370 369
2021 4e kwartaal* 13.593 7.718 3.728 2.147 1.487 1.159 328
2021* 55.586 30.344 16.661 8.580 6.209 4.896 1.313
2022 januari* 4.497 2.477 1.328 692 500 394 106
2022 februari* 4.164 2.355 1.221 588 458 368 90
2022 maart* 3.874 1.923 1.229 722 450 340 111
2022 1e kwartaal* 12.535 6.755 3.778 2.002 1.408 1.102 307
2022 april* 3.446 1.403 1.305 738 430 317 113
2022 mei* 4.115 2.272 1.101 741 455 342 113
2022 juni* 4.595 2.688 1.245 662 496 394 101
2022 2e kwartaal* 12.156 6.363 3.651 2.141 1.381 1.053 327
2022 juli* 4.807 2.750 1.324 734 524 412 112
2022 augustus* 4.362 2.656 902 804 457 334 123
2022 september* 4.456 2.522 1.154 780 487 368 119
2022 3e kwartaal* 13.625 7.928 3.380 2.318 1.468 1.114 354
2022 oktober* 4.448 2.468 1.281 698 492 386 107
2022 november* 4.270 2.426 1.230 614 468 374 94
2022 december* 4.269 2.448 1.233 588 466 376 90
2022 4e kwartaal* 12.987 7.342 3.744 1.900 1.426 1.136 291
2022* 51.303 28.388 14.553 8.361 5.683 4.405 1.279
2023 januari* 4.536 2.656 1.266 613 490 396 94
2023 februari* 4.051 2.376 1.140 536 437 355 82
2023 maart* 4.597 2.717 1.203 677 493 389 104
2023 1e kwartaal* 13.184 7.749 3.609 1.826 1.420 1.140 280
2023 april* 4.271 2.442 1.070 759 464 348 116
2023 mei* 4.311 2.548 981 782 460 340 120
2023 juni* 4.209 2.529 984 696 446 339 106
2023 2e kwartaal* 12.791 7.519 3.035 2.237 1.370 1.027 342
2023 juli* 4.435 2.583 1.100 752 478 363 115
2023 augustus* 4.563 2.702 1.096 766 487 370 117
2023 september* 4.045 2.429 891 725 428 317 111
2023 3e kwartaal* 13.043 7.714 3.087 2.243 1.393 1.050 343
2023 oktober* 3.911 2.433 746 732 404 292 112
2023 november* 3.909 2.452 701 755 401 286 116
2023 december* 4.749 2.709 1.243 797 517 396 122
2023 4e kwartaal* 12.569 7.594 2.690 2.284 1.322 974 350
2023* 51.587 30.576 12.421 8.590 5.505 4.191 1.315
2024 januari* 4.519 2.670 1.200 650 485 385 99
2024 februari* 4.281 2.501 1.196 584 463 373 89
2024 maart* 4.505 2.614 1.187 704 487 380 108
2024 1e kwartaal* 13.305 7.785 3.583 1.938 1.435 1.138 296
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 mei 2024:
Toegevoegd zijn de cijfers over het 1e kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 3 maanden na afsluiten van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.
Totaal vervoerd gewicht
Ruwe aardolie naar België
Ruwe aardolie naar Duitsland
Aardolieproducten naar Duitsland
Vervoersprestaties binnen Nederland
De vervoersprestatie op Nederlands grondgebied (uitgedrukt in miljoen
tonkilometers) is berekend door het vervoerde gewicht per goederensoort te
vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de desbetreffende
pijpleidingen op het traject :
Rotterdam - Venlo x 170 km (voor ruwe aardolie)
Rotterdam - Venlo x 153 km (voor aardolieproducten)
Rotterdam - Antwerpen x 68 km (voor ruwe aardolie).
Totale vervoersprestatie
Ruwe aardolie
Aardolieproducten