Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Geslacht Leeftijd Gestandaardiseerd inkomen Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Totaal alle zorgvormen 2020* 2.520 96,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Ziekenhuiszorg 2020* 1.275 53,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Farmacie 2020* 276 62,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Gespecialiseerde GGZ 2020* 224 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal alle zorgvormen 2020* 3.066 93,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenhuiszorg 2020* 1.299 51,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Farmacie 2020* 327 60,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2020* 587 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 3.397 96,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.519 56,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 389 66,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 466 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.861 96,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.396 54,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 319 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 258 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.559 97,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.317 53,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 284 64,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 203 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.394 97,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.263 53,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 263 63,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 171 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.302 96,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.240 53,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 252 63,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 154 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.222 96,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.209 53,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 241 62,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 139 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.170 96,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.196 53,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 235 62,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 129 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2020* 2.084 96,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2020* 1.165 52,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Farmacie 2020* 222 61,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2020* 117 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal alle zorgvormen 2020* 1.966 95,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenhuiszorg 2020* 1.119 51,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Farmacie 2020* 207 59,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2020* 99 1,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en inkomen. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2019 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2022:
Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 zullen de voorlopige cijfers over 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.