Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Bewerk tabel
Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomen.
Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2016 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 oktober 2019:
Voorlopige cijfers over 2017 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2016 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 zullen de voorlopige cijfers over 2018 worden gepubliceerd.

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Geslacht Leeftijd Gestandaardiseerd inkomen Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Totaal alle zorgvormen 2017* 2.476
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Huisartsenzorg 2017* 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Multidisciplinaire zorg 2017* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Ziekenhuiszorg 2017* 1.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Farmacie 2017* 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Mondzorg 2017* 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Geboortezorg 2017* 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Paramedische zorg 2017* 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Hulpmiddelen 2017* 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Ziekenvervoer 2017* 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Buitenland 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Generalistische basis GGZ 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Gespecialiseerde GGZ 2017* 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Geriatrische revalidatiezorg 2017* 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Verpleging en verzorging 2017* 199
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd Totaal alle inkomens Overige zorgvormen 2017* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal alle zorgvormen 2017* 2.857
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Huisartsenzorg 2017* 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Multidisciplinaire zorg 2017* 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenhuiszorg 2017* 1.268
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Farmacie 2017* 307
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Mondzorg 2017* 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Geboortezorg 2017* 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Paramedische zorg 2017* 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Hulpmiddelen 2017* 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenvervoer 2017* 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Buitenland 2017* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Generalistische basis GGZ 2017* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2017* 487
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Geriatrische revalidatiezorg 2017* 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Verpleging en verzorging 2017* 236
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Overige zorgvormen 2017* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 3.349
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 419
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 341
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 2e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.437
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 309
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 266
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 3e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 277
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 176
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 201
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 4e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.372
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 253
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 167
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 5e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.283
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 241
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 6e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.237
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 232
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 7e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 148
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 8e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2017* 2.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Huisartsenzorg 2017* 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Multidisciplinaire zorg 2017* 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2017* 1.182
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Farmacie 2017* 214
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Mondzorg 2017* 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Geboortezorg 2017* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Paramedische zorg 2017* 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Hulpmiddelen 2017* 68
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenvervoer 2017* 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Buitenland 2017* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Generalistische basis GGZ 2017* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2017* 96
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Geriatrische revalidatiezorg 2017* 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Verpleging en verzorging 2017* 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 9e 10%-inkomensgroep Overige zorgvormen 2017* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal alle zorgvormen 2017* 1.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Huisartsenzorg 2017* 141
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Multidisciplinaire zorg 2017* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenhuiszorg 2017* 1.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Farmacie 2017* 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Mondzorg 2017* 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Geboortezorg 2017* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Paramedische zorg 2017* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Hulpmiddelen 2017* 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenvervoer 2017* 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Buitenland 2017* 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Generalistische basis GGZ 2017* 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2017* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Geriatrische revalidatiezorg 2017* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Verpleging en verzorging 2017* 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Zorg zintuiglijk gehandicapten 2017* 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal gestandaardiseerde leeftijd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Overige zorgvormen 2017* 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens