Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2021=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2018 91,3
Bouwkosten totaal 2019 93,8 2,7
Bouwkosten totaal 2020 95,7 2,0
Bouwkosten totaal 2021 100,0 4,5
Bouwkosten totaal 2022 109,2 9,2
Bouwkosten totaal 2023 januari 114,1 8,8
Bouwkosten totaal 2023 februari 114,4 8,5
Bouwkosten totaal 2023 maart 115,2 7,6
Bouwkosten totaal 2023 april 115,6 6,2
Bouwkosten totaal 2023 mei 115,7 5,7
Bouwkosten totaal 2023 juni 115,6 6,0
Bouwkosten totaal 2023 juli 115,9 5,2
Bouwkosten totaal 2023 augustus 115,6 4,9
Bouwkosten totaal 2023 september 115,6 4,1
Bouwkosten totaal 2023 oktober 115,6 3,6
Bouwkosten totaal 2023 november 115,4 3,7
Bouwkosten totaal 2023 december 115,5 3,9
Bouwkosten totaal 2023 115,4 5,6
Bouwkosten totaal 2024 januari* 117,3 2,8
Bouwkosten totaal 2024 februari* 117,2 2,4
Bouwkosten totaal 2024 maart* 117,3 1,8
Bouwkosten totaal 2024 april* 117,1 1,3
Bouwkosten totaal 2024 mei* 116,9 1,0
Looncomponent 2018 92,6
Looncomponent 2019 95,0 2,6
Looncomponent 2020 98,8 4,0
Looncomponent 2021 100,0 1,2
Looncomponent 2022 102,9 2,9
Looncomponent 2023 januari 105,4 3,3
Looncomponent 2023 februari 105,4 3,3
Looncomponent 2023 maart 107,0 4,8
Looncomponent 2023 april 107,1 4,4
Looncomponent 2023 mei 107,1 4,4
Looncomponent 2023 juni 107,1 4,4
Looncomponent 2023 juli 108,4 5,7
Looncomponent 2023 augustus 108,4 5,7
Looncomponent 2023 september 108,4 4,3
Looncomponent 2023 oktober 108,4 4,3
Looncomponent 2023 november 108,4 4,3
Looncomponent 2023 december 108,4 4,3
Looncomponent 2023 107,5 4,4
Looncomponent 2024 januari* 111,4 5,7
Looncomponent 2024 februari* 111,4 5,7
Looncomponent 2024 maart* 111,6 4,3
Looncomponent 2024 april* 111,6 4,2
Looncomponent 2024 mei* 111,6 4,2
Materiaalcomponent 2018 90,4
Materiaalcomponent 2019 92,9 2,8
Materiaalcomponent 2020 93,0 0,2
Materiaalcomponent 2021 100,0 7,5
Materiaalcomponent 2022 115,0 14,9
Materiaalcomponent 2023 januari 122,2 13,8
Materiaalcomponent 2023 februari 122,8 13,3
Materiaalcomponent 2023 maart 122,9 10,2
Materiaalcomponent 2023 april 123,7 7,8
Materiaalcomponent 2023 mei 123,8 6,9
Materiaalcomponent 2023 juni 123,7 7,6
Materiaalcomponent 2023 juli 122,9 5,0
Materiaalcomponent 2023 augustus 122,2 4,2
Materiaalcomponent 2023 september 122,3 4,0
Materiaalcomponent 2023 oktober 122,2 3,0
Materiaalcomponent 2023 november 121,8 3,0
Materiaalcomponent 2023 december 122,0 3,6
Materiaalcomponent 2023 122,7 6,7
Materiaalcomponent 2024 januari* 122,5 0,2
Materiaalcomponent 2024 februari* 122,3 -0,4
Materiaalcomponent 2024 maart* 122,4 -0,4
Materiaalcomponent 2024 april* 121,8 -1,5
Materiaalcomponent 2024 mei* 121,6 -1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen zijn definitief tot en met 2023, de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2023.
De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 28 juni 2024
Cijfers over de maand mei zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 30 dagen na verslagmaand gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.