Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Persoonskenmerken Perioden Personen met een AO-uitkering (aantal)
Totaal personen 2020 januari** 752.840
Totaal personen 2020 februari** 757.340
Totaal personen 2020 maart** 757.680
Totaal personen 2020 april** 758.130
Totaal personen 2020 mei** 758.120
Totaal personen 2020 juni** 750.880
Totaal personen 2020 juli** 750.820
Totaal personen 2020 augustus** 750.940
Totaal personen 2020 september** 750.450
Totaal personen 2020 oktober* 752.000
Totaal personen 2020 november* 752.000
Totaal personen 2020 december* 752.000
Geslacht: mannen 2020 januari** 364.350
Geslacht: mannen 2020 februari** 366.550
Geslacht: mannen 2020 maart** 366.470
Geslacht: mannen 2020 april** 366.520
Geslacht: mannen 2020 mei** 366.300
Geslacht: mannen 2020 juni** 361.950
Geslacht: mannen 2020 juli** 361.690
Geslacht: mannen 2020 augustus** 361.540
Geslacht: mannen 2020 september** 360.870
Geslacht: mannen 2020 oktober* 361.000
Geslacht: mannen 2020 november* 361.000
Geslacht: mannen 2020 december* 361.000
Geslacht: vrouwen 2020 januari** 388.450
Geslacht: vrouwen 2020 februari** 390.750
Geslacht: vrouwen 2020 maart** 391.170
Geslacht: vrouwen 2020 april** 391.570
Geslacht: vrouwen 2020 mei** 391.770
Geslacht: vrouwen 2020 juni** 388.860
Geslacht: vrouwen 2020 juli** 389.050
Geslacht: vrouwen 2020 augustus** 389.320
Geslacht: vrouwen 2020 september** 389.480
Geslacht: vrouwen 2020 oktober* 391.000
Geslacht: vrouwen 2020 november* 392.000
Geslacht: vrouwen 2020 december* 392.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 januari** 510.880
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 februari** 512.260
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 maart** 512.530
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 april** 512.670
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 mei** 512.420
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juni** 509.730
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juli** 509.470
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 augustus** 509.360
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 september** 508.730
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 oktober* 509.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 november* 509.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 december* 509.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 januari** 558.340
Migratieachtergrond: Nederland 2020 februari** 561.430
Migratieachtergrond: Nederland 2020 maart** 561.410
Migratieachtergrond: Nederland 2020 april** 561.450
Migratieachtergrond: Nederland 2020 mei** 561.370
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juni** 555.300
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juli** 554.980
Migratieachtergrond: Nederland 2020 augustus** 554.710
Migratieachtergrond: Nederland 2020 september** 554.070
Migratieachtergrond: Nederland 2020 oktober* 554.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 november* 554.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 december* 554.000
Migratieachtergrond: westers 2020 januari** 66.360
Migratieachtergrond: westers 2020 februari** 66.780
Migratieachtergrond: westers 2020 maart** 66.840
Migratieachtergrond: westers 2020 april** 66.910
Migratieachtergrond: westers 2020 mei** 66.930
Migratieachtergrond: westers 2020 juni** 66.430
Migratieachtergrond: westers 2020 juli** 66.400
Migratieachtergrond: westers 2020 augustus** 66.370
Migratieachtergrond: westers 2020 september** 66.400
Migratieachtergrond: westers 2020 oktober* 66.500
Migratieachtergrond: westers 2020 november* 66.500
Migratieachtergrond: westers 2020 december* 66.500
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 januari** 123.010
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 februari** 123.960
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 maart** 124.290
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 april** 124.650
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 mei** 124.730
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 juni** 124.080
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 juli** 124.360
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 augustus** 124.680
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 september** 124.820
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 oktober* 125.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 november* 126.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 december* 126.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid (AO).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van december 2020.

Nader voorlopig geworden zijn:
De cijfers van september 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen naar verwachting in mei 2021. Deze vertraging komt door de vereenvoudiging van de Wajong.

Toelichting onderwerpen

Personen met een AO-uitkering
Personen met een uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).