Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Watergebruikers Perioden Gebruik van leidingwater (mln m3) Gebruik van grondwater Totaal gebruik van grondwater (mln m3) Gebruik van grondwater Gebruik van grondwater voor koeling (mln m3) Gebruik van oppervlaktewater (mln m3)
Totaal watergebruikers 2016* 1.095,3 983,4 74,4 14.443,0
Totaal watergebruikers 2017* 1.101,4 1.014,7 60,2 13.540,9
Totaal watergebruikers 2018* 1.140,0 1.187,8 63,5 13.067,1
Particuliere huishoudens 2016* 805,3 . . .
Particuliere huishoudens 2017* 782,1 . . .
Particuliere huishoudens 2018* 837,2 . . .
A-U Alle economische activiteiten 2016* 290,0 . . .
A-U Alle economische activiteiten 2017* 319,3 . . .
A-U Alle economische activiteiten 2018* 302,8 . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 43,6 56,4 0,0 20,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017* 48,4 97,0 0,0 22,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 48,9 225,3 0,0 76,8
B Delfstoffenwinning 2016* 2,5 0,1 0,0 0,7
B Delfstoffenwinning 2017* 2,9 0,0 0,0 0,7
B Delfstoffenwinning 2018* 2,9 0,1 0,0 0,8
C Industrie 2016* 128,1 143,8 74,2 3.007,3
C Industrie 2017* 150,8 130,2 60,1 2.999,1
C Industrie 2018* 132,0 132,3 62,7 2.980,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 53,3 56,4 23,5 153,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017* 60,5 44,9 10,5 157,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018* 56,4 43,6 9,1 179,9
20 Chemische industrie 2016* 32,6 11,2 3,8 2.075,5
20 Chemische industrie 2017* 43,8 11,8 4,2 2.136,9
20 Chemische industrie 2018* 33,9 12,9 5,1 2.033,4
D Energievoorziening 2016* 3,7 3,7 0,0 10.377,6
D Energievoorziening 2017* 3,9 3,9 0,0 9.613,6
D Energievoorziening 2018* 3,5 3,9 0,0 8.868,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 3,7 779,4 0,1 1.037,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017* 4,3 783,6 0,1 904,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 5,1 826,2 0,7 1.141,1
36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,2 777,9 - 482,5
36 Waterleidingbedrijven 2017* 0,2 782,1 - 417,3
36 Waterleidingbedrijven 2018* 0,2 823,4 - 488,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de waterrekeningen, dit is een onderdeel van Milieurekeningen die het CBS jaarlijks samenstelt. In deze waterrekeningen is opgenomen het (fysieke) gebruik van water door de Nederlandse activiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater (van drinkwaterkwaliteit), gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater. Het gebruik wordt toegerekend aan de bedrijfstakken en aan huishoudens. Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang van het gebruik wordt weergegeven.
Voor het samenstellen van de cijfers worden gegevens uit diverse bronnen gebruikt en met elkaar afgestemd.
Doordat de gegevens in de Milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen.
Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald. De leidingwatercijfers worden gecorrigeerd voor het gebruik van industriewater; dat is leidingwater met een andere kwaliteit dan drinkwater. Dit heeft met name invloed op de cijfers voor de (basis) chemie en de metaal industrie, bij de raffinaderijen en elektriciteit producenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers van alle jaren in de tijdreeks hebben een voorlopige status.
De gehele reeks vanaf 2003 wordt, indien nodig, jaarlijks aangepast aan de bijgestelde broninformatie.

Wijzigingen per 20 maart 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2017 en 2018.
Enkele cijfers in de tijdreeks zijn enigszins aangepast door een andere weging tussen de industrie en de diensten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tweejaarlijks gepubliceerd in november of december, doorgaans tegelijkertijd met het verschijnen van diverse andere indicatoren van de Milieurekeningen.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van leidingwater
Gebruik van water met drinkwaterkwaliteit geproduceerd door de waterleidingsbedrijven.
Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt getransporteerd.
Gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik van grondwater voor koeling
Gebruik van grondwater voor koelingsdoeleinden.
Gebruik van oppervlaktewater
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).