Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkooporders komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 maart . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 april 21,3 9,6 17,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 mei . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 juni . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 juli -1,0 -1,9 8,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 augustus . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 maart . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 april 14,8 5,0 13,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 mei . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 juni . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 juli -11,2 -5,9 0,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 augustus . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 maart . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 april 0,5 . 0,6
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 mei . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 juni . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 juli 26,1 . 9,9
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 augustus . . .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 maart . 11,9 16,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 april 21,6 9,9 17,5
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 mei . 6,5 12,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 juni . 1,6 8,1
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 juli -3,2 -2,1 8,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 augustus . 0,7 7,6
C Industrie Waarde 2023 maart . 9,0 11,5
C Industrie Waarde 2023 april 14,7 5,7 12,5
C Industrie Waarde 2023 mei . 4,9 8,9
C Industrie Waarde 2023 juni . -0,6 7,1
C Industrie Waarde 2023 juli 0,4 -3,0 7,5
C Industrie Waarde 2023 augustus . -3,6 5,7
F Bouwnijverheid Waarde 2023 maart . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 april 20,3 5,5 14,2
F Bouwnijverheid Waarde 2023 mei . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 juni . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 juli 7,3 -0,7 6,5
F Bouwnijverheid Waarde 2023 augustus . . .
G Handel Waarde 2023 maart . . .
G Handel Waarde 2023 april 21,5 10,2 12,1
G Handel Waarde 2023 mei . . .
G Handel Waarde 2023 juni . . .
G Handel Waarde 2023 juli -3,3 -3,7 7,3
G Handel Waarde 2023 augustus . . .
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 maart 7,3 4,6 12,6
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 april 2,8 1,3 8,9
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 mei -5,8 -8,1 7,3
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 juni -12,5 -10,9 3,4
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 juli -16,9 -14,7 4,9
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 augustus -2,7 -5,1 11,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 maart . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 april 22,5 14,2 20,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 mei . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 juni . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 juli 4,0 -1,7 12,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 augustus . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 maart 15,5 15,0 -0,1
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 april 24,7 7,9 3,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 mei 21,6 8,7 4,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 juni 16,5 2,7 1,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 juli -8,1 -3,4 2,6
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 augustus -3,4 -0,9 2,4
H Vervoer en opslag Waarde 2023 maart 12,9 11,1 16,2
H Vervoer en opslag Waarde 2023 april 21,5 7,4 13,1
H Vervoer en opslag Waarde 2023 mei 13,6 7,2 10,4
H Vervoer en opslag Waarde 2023 juni 5,8 3,1 8,2
H Vervoer en opslag Waarde 2023 juli -10,1 -3,0 8,1
H Vervoer en opslag Waarde 2023 augustus 6,0 4,4 5,9
H-S Dienstverlening Waarde 2023 maart 21,3 12,6 23,4
H-S Dienstverlening Waarde 2023 april 24,4 12,4 23,2
H-S Dienstverlening Waarde 2023 mei 18,1 7,4 16,0
H-S Dienstverlening Waarde 2023 juni 5,8 2,8 10,4
H-S Dienstverlening Waarde 2023 juli -2,6 -0,7 11,2
H-S Dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,2 3,0 9,4
I Horeca Waarde 2023 maart 41,9 31,8 36,9
I Horeca Waarde 2023 april 44,8 42,1 35,3
I Horeca Waarde 2023 mei 32,4 24,7 18,3
I Horeca Waarde 2023 juni 14,5 19,3 20,7
I Horeca Waarde 2023 juli 0,4 8,9 6,1
I Horeca Waarde 2023 augustus 2,0 6,3 -2,9
J Informatie en communicatie Waarde 2023 maart 11,2 5,1 17,6
J Informatie en communicatie Waarde 2023 april 28,9 7,6 17,6
J Informatie en communicatie Waarde 2023 mei 21,1 3,4 19,5
J Informatie en communicatie Waarde 2023 juni 5,9 -1,2 4,6
J Informatie en communicatie Waarde 2023 juli 3,0 -2,8 14,3
J Informatie en communicatie Waarde 2023 augustus 12,1 5,5 15,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 maart 6,8 17,1 14,8
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 april 7,8 17,2 14,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 mei 8,0 7,7 4,9
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 juni 8,4 2,6 9,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 juli 10,0 5,9 17,4
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 augustus 15,2 10,1 9,5
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 maart 25,3 9,4 25,1
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 april 18,2 5,8 26,8
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 mei 15,3 3,9 17,2
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 juni 2,4 -1,2 10,3
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 juli -3,9 -2,8 13,4
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,0 -0,3 13,3
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 maart 12,8 10,8 26,0
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 april 31,4 12,3 25,3
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 mei 22,4 4,2 18,2
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 juni 15,3 7,0 12,4
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 juli 6,3 0,9 11,0
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 augustus 7,4 6,0 15,5
S Overige dienstverlening Waarde 2023 maart 2,6 9,9 16,7
S Overige dienstverlening Waarde 2023 april -0,3 5,8 20,7
S Overige dienstverlening Waarde 2023 mei -5,5 -8,5 11,7
S Overige dienstverlening Waarde 2023 juni -15,5 -15,8 4,0
S Overige dienstverlening Waarde 2023 juli -6,6 -3,3 3,8
S Overige dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,5 -4,2 -1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie, inclusief onzekerheidsmarges, over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2023:
De cijfers van augustus 2023 zijn toegevoegd.

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd.
De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.

Wijzigingen per 15 augustus 2023:
Dit is de eerste publicatie van deze tabel met uitkomsten van januari 2012 t/m juli 2023.

Bij het onderwerp ‘Belemmeringen’ kunnen de verschillende belemmeringen nu optellen tot meer dan 100%, omdat ondernemers maximaal 2 antwoorden kunnen invullen voor deze vraag. Voorheen werd deze vraag genormaliseerd naar 100%.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van september, verschijnt naar verwachting 28 september 2023.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo inkooporders komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.