Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Bewerk tabel

De tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren voornaamste inkomen werknemer. Personen worden onderscheiden naar kenmerken van het huishouden als samenstelling huishouden, leeftijd, voornaamste inkomensbron, woningbezit en inkomensgroepen.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 september 2020:
De cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2021 beschikbaar.

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Huishoudenskenmerken Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%) Personen met koopkrachtstijging (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)20e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)40e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)60e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)80e percentiel (%)
Totaal personen 2017 0,7 43,9 56,1 -6,4 -0,5 2,6 11,5
Totaal personen 2018 0,6 45,6 54,4 -6,3 -0,5 2,7 11,6
Totaal personen 2019* 1,3 37,8 62,2 -5,8 0,2 3,2 11,4
Type: Eenpersoonshuishouden 2017 0,3 44,3 55,7 -3,7 -0,3 0,8 5,7
Type: Eenpersoonshuishouden 2018 -0,1 51,9 48,1 -3,3 -0,4 0,4 5,8
Type: Eenpersoonshuishouden 2019* 0,7 33,4 66,6 -2,3 0,3 1,3 6,4
Type: Eenoudergezin 2017 1,5 38,5 61,5 -6,3 0,2 3,7 12,8
Type: Eenoudergezin 2018 1,1 42,3 57,7 -6,6 -0,3 3,5 12,8
Type: Eenoudergezin 2019* 1,7 38,2 61,8 -6,3 0,2 4,0 13,0
Type: Paar, zonder kind 2017 -0,1 51,3 48,7 -4,5 -0,8 0,7 6,1
Type: Paar, zonder kind 2018 -0,3 54,1 45,9 -4,3 -0,8 0,6 6,2
Type: Paar, zonder kind 2019* 0,6 37,6 62,4 -3,2 0,1 1,5 6,6
Type: Paar, met kind(eren) 2017 2,2 38,5 61,5 -5,3 0,3 4,5 12,9
Type: Paar, met kind(eren) 2018 2,5 37,5 62,5 -5,2 0,5 4,9 13,1
Type: Paar, met kind(eren) 2019* 2,8 35,7 64,3 -5,1 0,9 5,1 12,7
Bron: Inkomen als werknemer 2017 1,5 41,1 58,9 -5,6 -0,2 3,6 11,3
Bron: Inkomen als werknemer 2018 1,9 39,5 60,5 -5,3 0,1 4,0 11,9
Bron: Inkomen als werknemer 2019* 2,5 35,5 64,5 -4,9 0,8 4,7 12,2
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2017 3,0 42,6 57,4 -12,1 -1,0 7,8 24,5
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2018 2,2 44,4 55,6 -13,5 -1,6 6,8 22,0
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2019* 0,7 47,8 52,2 -13,6 -2,3 4,5 17,3
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2017 3,1 43,1 56,9 -12,7 -1,4 8,0 23,7
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2018 2,9 43,4 56,6 -12,9 -1,5 7,6 22,3
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2019* 0,9 47,9 52,1 -16,5 -3,7 5,6 19,2
Bron: Uitkering pensioen 2017 -0,2 53,6 46,4 -3,2 -0,7 0,3 2,3
Bron: Uitkering pensioen 2018 -0,4 61,4 38,6 -2,7 -0,7 0,0 2,3
Bron: Uitkering pensioen 2019* 0,5 34,2 65,8 -1,5 0,2 0,8 3,1
Bron: Uitkering bijstand 2017 0,8 30,1 69,9 -2,4 0,4 1,8 7,5
Bron: Uitkering bijstand 2018 0,0 50,1 49,9 -3,2 -0,4 0,9 6,6
Bron: Uitkering bijstand 2019* 0,6 36,1 63,9 -2,5 0,1 1,4 7,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens