Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren hoofdkostwinner met partner. Personen worden onderscheiden naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, positie in het huishouden en sociaaleconomische categorie.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 september 2020:
De cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2021 beschikbaar.

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%) Personen met koopkrachtstijging (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)20e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)40e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)60e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)80e percentiel (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 0,7 43,9 56,1 -6,4 -0,5 2,6 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 0,6 45,6 54,4 -6,3 -0,5 2,7 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019* 1,3 37,8 62,2 -5,8 0,2 3,2 11,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2017 0,4 45,1 54,9 -5,4 -0,5 1,6 9,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2018 0,1 48,4 51,6 -5,2 -0,5 1,6 9,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2019* 0,9 36,7 63,3 -4,4 0,2 2,3 9,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2017 0,4 43,8 56,2 -4,5 -0,3 1,0 7,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2018 0,0 50,5 49,5 -4,2 -0,4 0,7 7,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2019* 0,8 34,9 65,1 -3,4 0,3 1,5 8,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2017 0,4 46,4 53,6 -5,5 -0,7 2,0 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2018 0,3 47,3 52,7 -5,3 -0,6 2,2 9,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2019* 1,1 37,8 62,2 -4,6 0,2 2,7 9,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2017 0,4 46,4 53,6 -5,5 -0,7 2,0 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018 0,3 47,3 52,7 -5,3 -0,6 2,2 9,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2019* 1,1 37,8 62,2 -4,6 0,2 2,7 9,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2017 1,9 38,4 61,6 -5,6 0,3 4,1 12,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2018 2,1 38,4 61,6 -5,5 0,3 4,4 12,6
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2019* 2,4 36,6 63,4 -5,6 0,6 4,6 12,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2017 3,8 35,9 64,1 -5,5 1,0 7,0 17,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2018 3,9 35,4 64,6 -5,6 1,1 7,1 17,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2019* 4,3 33,1 66,9 -5,1 1,6 7,4 16,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2017 1,3 43,3 56,7 -7,6 -0,5 4,2 15,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2018 1,5 42,8 57,2 -7,6 -0,5 4,3 14,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2019* 2,0 39,1 60,9 -7,0 0,2 4,5 13,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens