Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken


Deze tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren hoofdkostwinner met partner. Personen worden onderscheiden naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, positie in het huishouden en sociaaleconomische categorie.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 september 2019:
De cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2020 beschikbaar.

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%) Personen met koopkrachtstijging (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)20e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)40e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)60e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen)80e percentiel (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 0,7 43,9 56,1 -6,4 -0,5 2,6 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018* 0,3 47,6 52,4 -6,7 -0,7 2,4 10,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2017 1,7 39,5 60,5 -6,0 0,1 3,7 11,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2018* 1,4 41,8 58,2 -6,6 -0,3 3,5 11,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2017 3,8 37,5 62,5 -8,4 0,8 7,3 19,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018* 3,6 38,0 62,0 -8,6 0,6 7,0 18,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2017 1,5 41,4 58,6 -8,2 -0,3 4,0 14,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018* 1,5 42,5 57,5 -8,6 -0,4 4,0 13,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2017 0,6 45,2 54,8 -7,0 -0,7 2,6 11,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2018* 0,3 47,9 52,1 -7,4 -0,9 2,3 10,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2017 -0,1 53,1 46,9 -3,4 -0,7 0,3 2,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2018* -0,5 64,5 35,5 -3,2 -0,9 -0,2 2,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2017 0,4 45,1 54,9 -5,4 -0,5 1,6 9,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2018* -0,1 50,8 49,2 -5,4 -0,7 1,3 8,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2017 0,4 43,8 56,2 -4,5 -0,3 1,0 7,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 2018* -0,2 53,7 46,3 -4,5 -0,6 0,5 7,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2017 0,4 46,4 53,6 -5,5 -0,7 2,0 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 2018* 0,1 49,2 50,8 -5,6 -0,8 1,8 8,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2017 0,4 46,4 53,6 -5,5 -0,7 2,0 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018* 0,1 49,2 50,8 -5,6 -0,8 1,8 8,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2017 1,9 38,4 61,6 -5,6 0,3 4,1 12,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2018* 1,7 40,5 59,5 -6,2 -0,1 3,9 11,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2017 3,8 35,9 64,1 -5,5 1,0 7,0 17,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2018* 3,5 36,7 63,3 -5,9 0,8 6,7 16,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2017 1,3 43,3 56,7 -7,6 -0,5 4,2 15,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 2018* 1,1 44,4 55,6 -8,1 -0,8 3,7 13,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens