Faillissementen; kerncijfers

Faillissementen; kerncijfers

Type gefailleerde Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 december 354
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 januari 345
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 februari 373
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 maart 365
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 april 397
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 mei 364
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juni 350
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juli 253
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 augustus 211
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 september 291
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 oktober 222
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 november** 231
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 december* 226
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 december 32
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 januari 46
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 februari 52
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 maart 38
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 april 31
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 mei 48
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juni 52
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juli 30
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 augustus 21
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 september 42
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 oktober 38
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 november** 28
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 december* 26
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 december 53
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 januari 45
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 februari 64
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 maart 37
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 april 45
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 mei 54
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juni 34
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juli 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 augustus 24
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 september 37
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 oktober 22
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 november** 35
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 december* 47
Bedrijven en instellingen 2019 december 269
Bedrijven en instellingen 2020 januari 254
Bedrijven en instellingen 2020 februari 257
Bedrijven en instellingen 2020 maart 290
Bedrijven en instellingen 2020 april 321
Bedrijven en instellingen 2020 mei 262
Bedrijven en instellingen 2020 juni 264
Bedrijven en instellingen 2020 juli 194
Bedrijven en instellingen 2020 augustus 166
Bedrijven en instellingen 2020 september 212
Bedrijven en instellingen 2020 oktober 162
Bedrijven en instellingen 2020 november** 168
Bedrijven en instellingen 2020 december* 153
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uigesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2021:
De uitkomsten over de maand december 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2021 verschijnen naar verwachting op 12 februari 2021.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.