Openbare bibliotheken


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, collecties, uitleningen, gebruikers en personeels- en exploitatiegegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers van 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 10 december 2019:
Toelichting bij de onderwerpen: baten in verband met doorberekening en totaal baten doorberekening aangepast.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In november 2020 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2019 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2018 geplaatst.

Openbare bibliotheken

Perioden Aantal openbare bibliotheken (aantal) CollectieTotaal collectie (x 1 000) CollectieBoekenTotaal boeken (x 1 000) BoekenBoeken voor volwassenenTotaal boeken volwassenen (x 1 000) BoekenBoeken voor volwassenenFictie (x 1 000) BoekenBoeken voor volwassenenNon-fictie (x 1 000) BoekenBoeken voor de jeugdTotaal boeken voor de jeugd (x 1 000) BoekenBoeken voor de jeugdFictie (x 1 000) BoekenBoeken voor de jeugdNon-fictie (x 1 000) UitleningenTotaal uitleningen (x 1 000) UitleningenBoekenTotaal uitgeleende boeken (x 1 000) BoekenBoeken voor volwassenenTotaal boeken voor volwassenen (x 1 000) BoekenBoeken voor volwassenenFictie (x 1 000) 13 BoekenBoeken voor volwassenenNon-fictie (x 1 000) 14 BoekenBoeken voor de jeugdTotaal boeken voor de jeugd (x 1 000) 15 BoekenBoeken voor de jeugdFictie (x 1 000) 16 BoekenBoeken voor de jeugdNon-fictie (x 1 000) 17 Ingeschreven gebruikersTotaal ingeschreven gebruikers (x 1 000) Ingeschreven gebruikersJeugd (x 1 000) Ingeschreven gebruikersVolwassenen (x 1 000) PersoneelTotaal bezoldigd personeelTotaal personen (aantal) PersoneelTotaal bezoldigd personeelAantal fulltimers (aantal) PersoneelTotaal bezoldigd personeelAantal parttimers (aantal) PersoneelTotaal bezoldigd personeelTotaal arbeidsjaren (aantal) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenInkomsten gebruikers (mln euro) ExploitatieBatenInkomsten mobiele diensten (mln euro) BatenSubsidies en bijdragenTotaal subsidies en bijdragen (mln euro) BatenBaten in verband met doorberekeningTotaal baten doorberekening (mln euro) ExploitatieBatenOntvangen rente (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenAdministratie en automatisering (mln euro) ExploitatieLastenMediakosten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro)
2010, exclusief provinciale organisaties 166 31.323 28.532 16.194 8.791 7.403 12.338 8.982 3.356 100.102 93.398 49.961 38.258 11.703 43.437 36.269 7.168 3.996 2.113 1.883 8.970 920 8.050 5.190 574,2 71,8 1,5 473,6 11,9 1,8 13,7 567,2 123,2 254,3 16,0 50,5 77,4 45,7
2015, exclusief provinciale organisaties 156 25.356 23.231 11.986 6.678 5.308 11.245 8.541 2.704 78.069 72.728 35.510 27.401 8.109 37.218 31.704 5.514 3.784 2.306 1.478 6.813 740 6.073 4.143 520,3 62,8 1,0 428,9 18,1 1,1 8,4 517,7 122,2 227,7 17,3 46,2 63,1 41,0
2016, exclusief provinciale organisaties 154 24.859 22.924 11.400 6.398 5.002 11.524 8.905 2.619 73.468 68.811 32.941 25.401 7.541 35.870 30.551 5.319 3.716 2.306 1.410 6.639 712 5.927 4.076 519,5 62,7 0,7 427,0 19,1 0,7 9,3 512,5 118,5 229,8 17,1 43,8 58,7 44,6
2017, exclusief provinciale organisaties 149 25.201 23.342 11.592 6.395 5.197 11.750 9.076 2.674 71.490 67.380 31.411 24.233 7.178 35.969 30.727 5.242 3.704 2.331 1.373 6.682 704 5.978 4.193 507,0 58,0 1,2 413,9 17,4 0,2 16,3 509,0 115,6 232,7 19,8 43,1 56,7 41,1
2018, exclusief provinciale organisaties* 146 24.252 22.554 10.792 5.896 4.896 11.761 9.047 2.714 66.537 63.236 28.772 22.276 6.496 34.464 29.309 5.155 3.635 2.290 1.346 6.743 694 6.049 4.213 512,5 56,4 2,0 418,9 20,7 0,1 14,4 519,4 115,3 244,9 18,9 42,9 55,0 42,3
Bron: CBS
Verklaring van tekens