Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Prijzen

Datum Publicatie Reden
14-06-2024

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 1e kwartaal 2024, jaargemiddelden 2003 - 2023

Actualisering
13-06-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 10 juni 2024

Actualisering
11-06-2024

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2021 - mei 2024

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 mei

Bijstelling
11-06-2024

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 mei

Bijstelling
06-06-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2018-2023; januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2018-2023; januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2021=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - april 2024

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 1- 2024 kwartaal 1

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995-1e kwartaal 2024

Actualisering
22-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- april 2024

Actualisering