Eenzaamheid; persoonskenmerken

Eenzaamheid; persoonskenmerken

Marges Kenmerken Mate van eenzaamheid Perioden Eenzaamheid (%) Sociale eenzaamheid (%) Emotionele eenzaamheid (%)
Waarde Totaal persoonskenmerken Niet 2022 60,1 57,2 58,4
Waarde Totaal persoonskenmerken Enigszins 2022 29,2 29,2 31,2
Waarde Totaal persoonskenmerken Sterk 2022 10,7 13,7 10,4
Waarde Geslacht: Mannen Niet 2022 59,7 54,4 59,8
Waarde Geslacht: Mannen Enigszins 2022 29,9 30,5 31,3
Waarde Geslacht: Mannen Sterk 2022 10,4 15,1 8,9
Waarde Geslacht: Vrouwen Niet 2022 60,5 60,0 57,1
Waarde Geslacht: Vrouwen Enigszins 2022 28,5 27,9 31,0
Waarde Geslacht: Vrouwen Sterk 2022 11,0 12,2 11,9
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet 2022 54,4 51,0 49,1
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar Enigszins 2022 33,5 36,3 37,3
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar Sterk 2022 12,1 12,7 13,6
Waarde Leeftijd: 25 tot 35 jaar Niet 2022 60,1 62,5 53,2
Waarde Leeftijd: 25 tot 35 jaar Enigszins 2022 29,1 26,0 36,9
Waarde Leeftijd: 25 tot 35 jaar Sterk 2022 10,7 11,5 9,9
Waarde Leeftijd: 35 tot 45 jaar Niet 2022 59,1 56,7 56,9
Waarde Leeftijd: 35 tot 45 jaar Enigszins 2022 26,9 26,7 30,0
Waarde Leeftijd: 35 tot 45 jaar Sterk 2022 14,1 16,6 13,1
Waarde Leeftijd: 45 tot 55 jaar Niet 2022 63,0 58,1 63,7
Waarde Leeftijd: 45 tot 55 jaar Enigszins 2022 27,7 27,7 28,4
Waarde Leeftijd: 45 tot 55 jaar Sterk 2022 9,3 14,2 7,9
Waarde Leeftijd: 55 tot 65 jaar Niet 2022 60,7 55,5 63,7
Waarde Leeftijd: 55 tot 65 jaar Enigszins 2022 27,7 28,3 26,1
Waarde Leeftijd: 55 tot 65 jaar Sterk 2022 11,6 16,2 10,2
Waarde Leeftijd: 65 tot 75 jaar Niet 2022 66,0 58,3 67,4
Waarde Leeftijd: 65 tot 75 jaar Enigszins 2022 26,8 29,7 25,2
Waarde Leeftijd: 65 tot 75 jaar Sterk 2022 7,2 12,0 7,3
Waarde Leeftijd: 75 jaar of ouder Niet 2022 56,3 58,6 53,3
Waarde Leeftijd: 75 jaar of ouder Enigszins 2022 34,3 30,1 35,6
Waarde Leeftijd: 75 jaar of ouder Sterk 2022 9,4 11,3 11,1
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Niet 2022 62,6 59,5 60,6
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Enigszins 2022 27,8 28,6 29,3
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Sterk 2022 9,7 11,9 10,1
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Niet 2022 61,6 56,1 58,7
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Enigszins 2022 28,6 32,9 31,6
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Sterk 2022 9,8 11,1 9,7
Waarde Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Niet 2022 58,3 53,2 57,4
Waarde Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Enigszins 2022 29,9 31,3 32,5
Waarde Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Sterk 2022 11,8 15,5 10,1
Waarde Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Niet 2022 50,2 49,0 48,0
Waarde Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Enigszins 2022 33,9 26,2 41,5
Waarde Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Sterk 2022 15,9 24,8 10,5
Waarde Herkomst: geboren buiten Europa Niet 2022 44,2 44,9 44,2
Waarde Herkomst: geboren buiten Europa Enigszins 2022 38,7 31,4 42,1
Waarde Herkomst: geboren buiten Europa Sterk 2022 17,0 23,7 13,7
Waarde Onderwijsniveau: basisonderwijs Niet 2022 55,3 52,5 53,5
Waarde Onderwijsniveau: basisonderwijs Enigszins 2022 32,1 31,6 30,6
Waarde Onderwijsniveau: basisonderwijs Sterk 2022 12,6 15,9 15,8
Waarde Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Niet 2022 55,9 54,6 53,7
Waarde Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Enigszins 2022 32,6 30,2 34,4
Waarde Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Sterk 2022 11,5 15,2 11,9
Waarde Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Niet 2022 61,1 57,0 60,4
Waarde Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Enigszins 2022 27,7 29,6 28,6
Waarde Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Sterk 2022 11,1 13,4 10,9
Waarde Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Niet 2022 61,8 60,1 59,2
Waarde Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Enigszins 2022 28,8 28,9 32,2
Waarde Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Sterk 2022 9,4 11,0 8,5
Waarde Onderwijsniveau: wo, master, doctor Niet 2022 65,0 61,2 62,5
Waarde Onderwijsniveau: wo, master, doctor Enigszins 2022 25,6 25,9 31,1
Waarde Onderwijsniveau: wo, master, doctor Sterk 2022 9,4 12,9 6,3
Waarde Positie in huishouden: alleenstaande Niet 2022 46,8 51,3 43,3
Waarde Positie in huishouden: alleenstaande Enigszins 2022 38,0 31,4 40,2
Waarde Positie in huishouden: alleenstaande Sterk 2022 15,3 17,4 16,5
Waarde Positie in huishouden: eenouder Niet 2022 54,1 51,8 49,4
Waarde Positie in huishouden: eenouder Enigszins 2022 25,8 24,1 32,9
Waarde Positie in huishouden: eenouder Sterk 2022 20,2 24,1 17,7
Waarde Positie in huishouden: lid van ouderpaar Niet 2022 67,5 61,8 66,9
Waarde Positie in huishouden: lid van ouderpaar Enigszins 2022 24,5 26,9 26,1
Waarde Positie in huishouden: lid van ouderpaar Sterk 2022 8,0 11,3 7,0
Waarde Positie in huish.: lid paar geen ouder Niet 2022 65,4 60,6 65,9
Waarde Positie in huish.: lid paar geen ouder Enigszins 2022 26,7 27,1 27,3
Waarde Positie in huish.: lid paar geen ouder Sterk 2022 7,9 12,3 6,9
Waarde Positie in huishouden: kind Niet 2022 54,6 49,9 50,6
Waarde Positie in huishouden: kind Enigszins 2022 32,2 36,8 35,5
Waarde Positie in huishouden: kind Sterk 2022 13,2 13,3 13,9
Waarde Positie in huishouden: overig lid Niet 2022 . . .
Waarde Positie in huishouden: overig lid Enigszins 2022 . . .
Waarde Positie in huishouden: overig lid Sterk 2022 . . .
Waarde Zeer sterk stedelijk Niet 2022 56,8 53,7 53,8
Waarde Zeer sterk stedelijk Enigszins 2022 30,0 29,2 34,9
Waarde Zeer sterk stedelijk Sterk 2022 13,2 17,1 11,3
Waarde Sterk stedelijk Niet 2022 59,2 57,3 57,5
Waarde Sterk stedelijk Enigszins 2022 29,8 29,1 31,4
Waarde Sterk stedelijk Sterk 2022 11,0 13,6 11,1
Waarde Matig stedelijk Niet 2022 62,8 58,8 61,0
Waarde Matig stedelijk Enigszins 2022 27,0 29,2 28,9
Waarde Matig stedelijk Sterk 2022 10,3 12,0 10,1
Waarde Weinig stedelijk Niet 2022 63,5 60,7 62,6
Waarde Weinig stedelijk Enigszins 2022 28,1 28,2 28,6
Waarde Weinig stedelijk Sterk 2022 8,4 11,1 8,8
Waarde Niet stedelijk Niet 2022 59,9 55,3 61,2
Waarde Niet stedelijk Enigszins 2022 31,6 31,9 28,8
Waarde Niet stedelijk Sterk 2022 8,5 12,8 10,0
Waarde 1ste 25%-inkomensgroep (laag inkomen) Niet 2022 48,6 51,1 44,7
Waarde 1ste 25%-inkomensgroep (laag inkomen) Enigszins 2022 34,4 29,5 36,9
Waarde 1ste 25%-inkomensgroep (laag inkomen) Sterk 2022 17,0 19,5 18,4
Waarde 2e 25%-inkomensgroep Niet 2022 54,2 54,2 52,3
Waarde 2e 25%-inkomensgroep Enigszins 2022 34,1 29,8 35,6
Waarde 2e 25%-inkomensgroep Sterk 2022 11,7 16,0 12,1
Waarde 3e 25%-inkomensgroep Niet 2022 61,6 56,9 60,2
Waarde 3e 25%-inkomensgroep Enigszins 2022 28,1 29,4 31,2
Waarde 3e 25%-inkomensgroep Sterk 2022 10,2 13,7 8,6
Waarde 4e 25%-inkomensgroep (hoog inkomen) Niet 2022 67,0 61,5 66,1
Waarde 4e 25%-inkomensgroep (hoog inkomen) Enigszins 2022 24,9 28,5 26,2
Waarde 4e 25%-inkomensgroep (hoog inkomen) Sterk 2022 8,1 10,0 7,7
Waarde Ervaren gezondheid: (zeer) goed Niet 2022 66,7 62,6 64,3
Waarde Ervaren gezondheid: (zeer) goed Enigszins 2022 26,3 27,4 29,2
Waarde Ervaren gezondheid: (zeer) goed Sterk 2022 7,0 10,0 6,5
Waarde Ervaren gezondheid: gaat wel Niet 2022 46,9 46,2 47,2
Waarde Ervaren gezondheid: gaat wel Enigszins 2022 36,1 32,9 36,3
Waarde Ervaren gezondheid: gaat wel Sterk 2022 17,0 20,9 16,6
Waarde Ervaren gezondheid: slecht/zeer slecht Niet 2022 34,9 37,0 33,9
Waarde Ervaren gezondheid: slecht/zeer slecht Enigszins 2022 36,2 34,8 33,3
Waarde Ervaren gezondheid: slecht/zeer slecht Sterk 2022 28,9 28,2 32,8
Waarde Contact familie: minstens 1x per week Niet 2022 63,4 60,9 60,5
Waarde Contact familie: minstens 1x per week Enigszins 2022 27,7 27,9 30,5
Waarde Contact familie: minstens 1x per week Sterk 2022 8,9 11,2 9,1
Waarde Contact familie: 1x p maand, niet week Niet 2022 46,5 42,5 50,6
Waarde Contact familie: 1x p maand, niet week Enigszins 2022 37,9 37,0 35,8
Waarde Contact familie: 1x p maand, niet week Sterk 2022 15,5 20,5 13,6
Waarde Contact familie: minder dan 1x per maand Niet 2022 35,6 30,1 41,9
Waarde Contact familie: minder dan 1x per maand Enigszins 2022 35,9 33,3 34,1
Waarde Contact familie: minder dan 1x per maand Sterk 2022 28,5 36,6 24,0
Waarde Contact vrienden: minstens 1x per week Niet 2022 64,9 62,9 60,8
Waarde Contact vrienden: minstens 1x per week Enigszins 2022 27,1 27,1 30,5
Waarde Contact vrienden: minstens 1x per week Sterk 2022 8,0 10,0 8,7
Waarde Contact vrienden: 1x p maand, niet week Niet 2022 53,0 47,8 55,3
Waarde Contact vrienden: 1x p maand, niet week Enigszins 2022 32,3 33,3 32,3
Waarde Contact vrienden: 1x p maand, niet week Sterk 2022 14,7 18,9 12,5
Waarde Contact vrienden: minder dan 1x per maan Niet 2022 32,1 25,6 42,8
Waarde Contact vrienden: minder dan 1x per maan Enigszins 2022 41,7 39,3 35,2
Waarde Contact vrienden: minder dan 1x per maan Sterk 2022 26,2 35,1 22,0
Waarde Contact buren: minstens 1x per week Niet 2022 67,1 63,1 64,1
Waarde Contact buren: minstens 1x per week Enigszins 2022 25,0 26,5 27,6
Waarde Contact buren: minstens 1x per week Sterk 2022 7,9 10,4 8,3
Waarde Contact buren: 1x p maand, niet week Niet 2022 58,7 56,1 58,9
Waarde Contact buren: 1x p maand, niet week Enigszins 2022 31,1 29,0 31,4
Waarde Contact buren: 1x p maand, niet week Sterk 2022 10,2 14,9 9,7
Waarde Contact buren: minder dan 1x per maand Niet 2022 43,6 43,2 43,7
Waarde Contact buren: minder dan 1x per maand Enigszins 2022 38,0 36,1 39,7
Waarde Contact buren: minder dan 1x per maand Sterk 2022 18,4 20,6 16,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over eenzaamheid van personen van 15 jaar en ouder. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden, stedelijkheid van de gemeente, inkomensgroep gebaseerd op het gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen, ervaren gezondheid en contacten met familie, vrienden en buren.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en maakt daarbij onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 21 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe gegevens verschijnen jaarlijks, in het 2e kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Eenzaamheid
Eenzaamheid zoals gemeten met de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006).
Sociale eenzaamheid
Sociale eenzaamheid zoals gemeten met de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006).
Emotionele eenzaamheid
Emotionele eenzaamheid zoals gemeten met de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006).