Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Sterker stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Evenveel stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Minder stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Gelijk blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Prijzen komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje stijgen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Hetzelfde blijven (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Een beetje dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Sterk dalen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Werkloosheid komende 12 maanden Weet niet (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Schulden maken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Precies rondkomen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Beetje geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Veel geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Weet niet (%)
2017 1e kwartaal 23 44 9 100 16 39 12 26 1 6 100 3 14 24 51 5 4 100 3 10 27 46 9 5
2017 2e kwartaal 24 46 10 100 22 38 5 24 2 8 100 4 13 23 49 6 5 100 4 10 26 45 9 5
2017 3e kwartaal 25 47 11 100 25 38 6 23 1 7 100 4 12 23 49 8 4 100 3 11 25 46 10 5
2017 4e kwartaal 22 41 9 100 39 36 4 15 2 5 100 2 10 24 51 9 4 100 4 10 27 45 10 4
2018 1e kwartaal 24 45 11 100 28 40 5 20 1 6 100 2 9 22 52 10 4 100 3 10 26 47 9 5
2018 2e kwartaal 24 44 10 100 24 43 7 18 2 7 100 2 9 24 52 9 4 100 3 9 27 47 8 5
2018 3e kwartaal 22 41 10 100 31 41 6 15 1 6 100 2 10 26 48 9 4 100 3 10 26 47 9 5
2018 4e kwartaal 9 19 2 100 43 37 5 11 1 4 100 2 13 32 44 5 5 100 4 11 26 46 9 5
2019 1e kwartaal -1 1 -2 100 38 35 8 15 1 3 100 2 14 38 38 3 4 100 3 12 27 44 10 4
2019 2e kwartaal 0 2 -1 100 19 42 14 19 1 5 100 2 14 37 39 3 5 100 3 11 27 44 10 4
2019 3e kwartaal 1 1 0 100 21 44 13 16 1 5 100 3 17 38 33 3 6 100 4 10 25 46 10 5
2019 oktober -2 -6 1 100 27 43 9 13 1 6 100 3 22 38 28 2 6 100 3 11 25 46 9 6
2019 november -5 -10 -1 100 25 46 7 15 1 6 100 8 28 33 23 2 6 100 4 10 25 47 9 5
2019 december -4 -11 0 100 29 45 6 13 2 5 100 7 29 36 22 1 5 100 5 9 24 46 9 6
2019 4e kwartaal -4 -9 0 100 27 45 7 14 1 6 100 6 26 36 24 2 6 100 4 10 25 46 9 6
2019 -1 -1 -1 100 26 42 11 16 1 4 100 3 18 37 34 3 5 100 3 11 26 45 10 5
2020 januari -1 -4 1 100 26 47 9 10 1 6 100 4 28 38 23 2 6 100 4 11 23 48 9 5
2020 februari -1 -4 1 100 21 48 8 15 2 6 100 3 23 39 25 2 7 100 3 9 25 46 11 6
2020 maart -3 -14 4 100 33 39 7 14 2 5 100 7 30 36 21 2 4 100 3 8 24 48 12 5
2020 1e kwartaal -2 -7 2 100 27 45 8 13 2 6 100 5 27 38 23 2 6 100 3 9 24 47 11 5
2020 april -24 -36 -17 100 46 14 2 19 11 9 100 63 22 4 4 4 3 100 3 9 25 46 11 5
2020 mei -30 -51 -16 100 53 16 3 17 5 7 100 67 21 4 4 3 2 100 3 9 21 49 12 5
2020 juni -25 -49 -10 100 54 19 3 15 3 6 100 57 28 4 6 2 2 100 2 7 23 48 14 6
2020 2e kwartaal -27 -45 -14 100 51 16 3 17 6 7 100 62 24 4 5 3 2 100 3 9 23 48 13 5
2020 juli -26 -50 -10 100 45 24 5 17 3 6 100 54 31 5 5 2 2 100 3 8 24 49 12 5
2020 augustus -27 -55 -8 100 40 27 6 16 4 8 100 60 29 3 4 2 2 100 2 8 24 47 14 4
2020 september -27 -54 -10 100 34 25 6 22 4 8 100 54 31 5 6 2 2 100 3 8 23 50 12 5
2020 3e kwartaal -27 -53 -9 100 40 25 6 18 4 7 100 56 31 4 5 2 2 100 3 8 24 49 13 5
2020 oktober -33 -64 -13 100 39 27 5 18 2 8 100 68 24 2 3 2 1 100 2 8 25 47 12 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 22 oktober 2020.
De cijfers van oktober 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers voor het CCO verschijnen op 20 november 2020.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.


Economisch klimaat
Indicator van het Economisch klimaat. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het economisch klimaat is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het economisch klimaat is het gemiddelde van de saldi van het percentage van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.

Koopbereidheid
Indicator van de koopbereidheid. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

De koopbereidheid is een indicator die informatie geeft over de opvattingen van consumenten ten aanzien van hun eigen financiële situatie. Samen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Prijzen komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de prijzen voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterker stijgen
Evenveel stijgen
Minder stijgen
Gelijk blijven
Dalen
Weet niet
Werkloosheid komende 12 maanden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?
Totaal
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet
Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Totaal
Schulden maken
Spaartegoeden aanspreken
Precies rondkomen
Beetje geld overhouden
Veel geld overhouden
Weet niet