Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juli 2020:
De voorlopige cijfers van juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Nederland 8.984.058 5.944 3.078 1.098 1.767 4 6.161 8.990.219
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Nederland 8.968.955 20.427 10.044 4.351 5.303 447 21.264 8.990.219
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Nederland 8.990.219 7.932 4.638 1.458 1.974 -23 9.115 8.999.334
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Nederland 8.999.334 5.382 2.621 1.184 1.563 34 5.290 9.004.624
Woning en niet-woning totaal 2019 september Nederland 9.004.624 5.963 2.746 753 1.528 191 6.619 9.011.243
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Nederland 8.990.219 19.277 10.005 3.395 5.065 202 21.024 9.011.243
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Nederland 9.011.243 7.893 3.280 918 1.615 163 8.803 9.020.047
Woning en niet-woning totaal 2019 november Nederland 9.020.047 8.334 3.865 1.461 1.754 82 9.066 9.029.113
Woning en niet-woning totaal 2019 december Nederland 9.029.113 8.849 4.111 1.311 1.636 219 10.232 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Nederland 9.011.243 25.076 11.256 3.690 5.005 464 28.101 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2019 Nederland 8.951.914 82.045 41.251 15.242 21.356 730 87.428 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Nederland 9.039.345 6.225 3.625 1.634 1.823 -50 6.343 9.045.688
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Nederland 9.045.688 6.156 3.400 1.184 1.593 88 6.867 9.052.556
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Nederland 9.052.556 6.815 2.490 984 1.411 30 6.940 9.059.497
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Nederland 9.039.345 19.196 9.515 3.802 4.827 68 20.150 9.059.497
Woning en niet-woning totaal 2020 april* Nederland 9.059.497 6.576 2.528 1.155 1.162 32 6.819 9.066.316
Woning en niet-woning totaal 2020 mei* Nederland 9.066.316 5.983 2.338 1.007 1.005 275 6.584 9.072.899
Woning en niet-woning totaal 2020 juni* Nederland 9.072.899 7.159 2.653 1.044 1.392 129 7.505 9.080.404
Woning en niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Nederland 9.059.497 19.718 7.519 3.206 3.559 436 20.908 9.080.404
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Amsterdam 491.947 347 163 2 118 1 391 492.338
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Amsterdam 491.070 1.410 388 281 250 1 1.268 492.338
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Amsterdam 492.338 457 542 4 144 0 851 493.189
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Amsterdam 493.189 484 223 90 120 -1 496 493.685
Woning en niet-woning totaal 2019 september Amsterdam 493.685 413 150 14 141 0 408 494.093
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Amsterdam 492.338 1.354 915 108 405 -1 1.755 494.093
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Amsterdam 494.093 617 211 135 81 1 613 494.706
Woning en niet-woning totaal 2019 november Amsterdam 494.706 531 394 184 107 2 636 495.342
Woning en niet-woning totaal 2019 december Amsterdam 495.342 237 241 29 90 1 360 495.702
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Amsterdam 494.093 1.385 846 348 278 4 1.609 495.702
Woning en niet-woning totaal 2019 Amsterdam 489.796 5.488 3.091 1.061 1.729 117 5.906 495.702
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Amsterdam 495.702 101 213 204 125 0 -15 495.687
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Amsterdam 495.687 572 141 6 87 1 621 496.308
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Amsterdam 496.308 197 169 81 94 1 192 496.500
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Amsterdam 495.702 870 523 291 306 2 798 496.500
Woning en niet-woning totaal 2020 april* Amsterdam 496.500 63 182 305 123 4 -179 496.321
Woning en niet-woning totaal 2020 mei* Amsterdam 496.321 274 178 71 38 -1 342 496.663
Woning en niet-woning totaal 2020 juni* Amsterdam 496.663 369 192 0 61 8 508 497.171
Woning en niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Amsterdam 496.500 706 552 376 222 11 671 497.171
Woning en niet-woning totaal 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 288.307 213 60 4 56 -1 212 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 287.577 507 274 104 211 476 942 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 364 106 0 60 7 417 288.936
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 288.936 8 72 1 47 1 33 288.969
Woning en niet-woning totaal 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 288.969 91 123 3 64 3 150 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 463 301 4 171 11 600 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 34 82 1 34 6 87 289.206
Woning en niet-woning totaal 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 289.206 213 104 0 80 11 248 289.454
Woning en niet-woning totaal 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 289.454 288 424 3 45 66 730 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 535 610 4 159 83 1.065 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 286.837 1.882 1.763 121 819 642 3.347 290.184
Woning en niet-woning totaal 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 101 128 10 49 1 171 290.355
Woning en niet-woning totaal 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 290.355 201 161 7 61 -2 292 290.647
Woning en niet-woning totaal 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 290.647 354 123 57 52 6 374 291.021
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 656 412 74 162 5 837 291.021
Woning en niet-woning totaal 2020 april* 's-Gravenhage (gemeente) 291.021 357 96 5 63 3 388 291.409
Woning en niet-woning totaal 2020 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 291.409 60 62 1 51 1 71 291.480
Woning en niet-woning totaal 2020 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 291.480 202 293 1 71 -40 383 291.863
Woning en niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 291.021 619 451 7 185 -36 842 291.863
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Rotterdam 346.053 106 132 3 73 -2 160 346.213
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Rotterdam 345.443 790 393 141 282 10 770 346.213
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Rotterdam 346.213 564 838 14 77 -3 1.308 347.521
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Rotterdam 347.521 42 283 4 234 -2 85 347.606
Woning en niet-woning totaal 2019 september Rotterdam 347.606 205 80 2 49 -1 233 347.839
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Rotterdam 346.213 811 1.201 20 360 -6 1.626 347.839
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Rotterdam 347.839 28 89 3 51 -1 62 347.901
Woning en niet-woning totaal 2019 november Rotterdam 347.901 159 390 3 163 22 405 348.306
Woning en niet-woning totaal 2019 december Rotterdam 348.306 32 721 5 340 -1 407 348.713
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Rotterdam 347.839 219 1.200 11 554 20 874 348.713
Woning en niet-woning totaal 2019 Rotterdam 344.629 2.449 3.379 341 1.426 23 4.084 348.713
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Rotterdam 348.713 7 73 1 62 0 17 348.730
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Rotterdam 348.730 73 156 131 90 -1 7 348.737
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Rotterdam 348.737 62 100 61 71 -26 4 348.741
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Rotterdam 348.713 142 329 193 223 -27 28 348.741
Woning en niet-woning totaal 2020 april* Rotterdam 348.741 171 64 11 55 -3 166 348.907
Woning en niet-woning totaal 2020 mei* Rotterdam 348.907 80 54 16 31 -4 83 348.990
Woning en niet-woning totaal 2020 juni* Rotterdam 348.990 155 36 12 22 -1 156 349.146
Woning en niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Rotterdam 348.741 406 154 39 108 -8 405 349.146
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Utrecht (gemeente) 170.482 50 260 2 36 -1 271 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 169.914 568 343 15 55 -2 839 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Utrecht (gemeente) 170.753 57 98 2 86 -4 63 170.816
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Utrecht (gemeente) 170.816 275 23 3 57 6 244 171.060
Woning en niet-woning totaal 2019 september Utrecht (gemeente) 171.060 51 24 2 10 1 64 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 170.753 383 145 7 153 3 371 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Utrecht (gemeente) 171.124 232 54 4 24 2 260 171.384
Woning en niet-woning totaal 2019 november Utrecht (gemeente) 171.384 197 41 4 42 3 195 171.579
Woning en niet-woning totaal 2019 december Utrecht (gemeente) 171.579 251 68 24 32 0 263 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 171.124 680 163 32 98 5 718 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019 Utrecht (gemeente) 168.910 2.565 837 82 399 11 2.932 171.842
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Utrecht (gemeente) 171.842 178 159 41 47 1 250 172.092
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Utrecht (gemeente) 172.092 92 150 3 58 1 182 172.274
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Utrecht (gemeente) 172.274 44 17 4 7 0 50 172.324
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 171.842 314 326 48 112 2 482 172.324
Woning en niet-woning totaal 2020 april* Utrecht (gemeente) 172.324 414 173 4 36 0 547 172.871
Woning en niet-woning totaal 2020 mei* Utrecht (gemeente) 172.871 539 33 1 15 0 556 173.427
Woning en niet-woning totaal 2020 juni* Utrecht (gemeente) 173.427 458 92 108 51 0 391 173.818
Woning en niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 172.324 1.411 298 113 102 0 1.494 173.818
Woning 2019 juni Nederland 7.842.670 5.394 1.893 731 913 -10 5.633 7.848.303
Woning 2019 2e kwartaal Nederland 7.830.489 17.935 5.618 3.195 2.906 362 17.814 7.848.303
Woning 2019 juli Nederland 7.848.303 7.301 3.209 1.100 1.091 -31 8.288 7.856.591
Woning 2019 augustus Nederland 7.856.591 4.584 1.834 944 767 33 4.740 7.861.331
Woning 2019 september Nederland 7.861.331 5.009 1.778 524 891 195 5.567 7.866.898
Woning 2019 3e kwartaal Nederland 7.848.303 16.894 6.821 2.568 2.749 197 18.595 7.866.898
Woning 2019 oktober Nederland 7.866.898 7.014 2.075 599 809 59 7.740 7.874.639
Woning 2019 november Nederland 7.874.639 7.371 2.697 1.042 878 153 8.301 7.882.940
Woning 2019 december Nederland 7.882.940 7.388 2.812 789 758 193 8.846 7.891.786
Woning 2019 4e kwartaal Nederland 7.866.898 21.773 7.584 2.430 2.445 405 24.887 7.891.786
Woning 2019 Nederland 7.814.911 71.548 26.525 10.684 11.203 686 76.872 7.891.786
Woning 2020 januari Nederland 7.891.786 5.204 2.128 1.187 1.074 -44 5.027 7.896.813
Woning 2020 februari Nederland 7.896.813 5.333 2.205 801 763 84 6.058 7.902.872
Woning 2020 maart Nederland 7.902.872 6.046 1.658 698 786 -4 6.216 7.909.089
Woning 2020 1e kwartaal Nederland 7.891.786 16.583 5.991 2.686 2.623 36 17.301 7.909.089
Woning 2020 april* Nederland 7.909.089 5.951 1.638 905 630 -12 6.042 7.915.131
Woning 2020 mei* Nederland 7.915.131 5.351 1.478 794 422 319 5.932 7.921.063
Woning 2020 juni* Nederland 7.921.063 5.875 1.943 635 721 99 6.561 7.927.624
Woning 2020 2e kwartaal* Nederland 7.909.089 17.177 5.059 2.334 1.773 406 18.535 7.927.624
Woning 2019 juni Amsterdam 443.655 325 135 1 85 0 374 444.029
Woning 2019 2e kwartaal Amsterdam 442.793 1.353 318 270 164 -1 1.236 444.029
Woning 2019 juli Amsterdam 444.029 445 457 0 57 0 845 444.874
Woning 2019 augustus Amsterdam 444.874 455 165 76 75 0 469 445.343
Woning 2019 september Amsterdam 445.343 378 115 4 63 0 426 445.769
Woning 2019 3e kwartaal Amsterdam 444.029 1.278 737 80 195 0 1.740 445.769
Woning 2019 oktober Amsterdam 445.769 594 180 127 48 1 600 446.369
Woning 2019 november Amsterdam 446.369 507 358 170 66 2 631 447.000
Woning 2019 december Amsterdam 447.000 213 204 19 48 1 351 447.351
Woning 2019 4e kwartaal Amsterdam 445.769 1.314 742 316 162 4 1.582 447.351
Woning 2019 Amsterdam 441.490 5.198 2.634 960 1.119 108 5.861 447.351
Woning 2020 januari Amsterdam 447.351 45 185 169 54 0 7 447.358
Woning 2020 februari Amsterdam 447.358 454 102 0 51 1 506 447.864
Woning 2020 maart Amsterdam 447.864 169 140 77 65 0 167 448.031
Woning 2020 1e kwartaal Amsterdam 447.351 668 427 246 170 1 680 448.031
Woning 2020 april* Amsterdam 448.031 27 143 304 87 3 -218 447.813
Woning 2020 mei* Amsterdam 447.813 264 54 70 27 10 231 448.044
Woning 2020 juni* Amsterdam 448.044 352 169 0 34 7 494 448.538
Woning 2020 2e kwartaal* Amsterdam 448.031 643 366 374 148 20 507 448.538
Woning 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 260.569 206 45 0 27 -1 223 260.792
Woning 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 260.057 264 216 96 126 477 735 260.792
Woning 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 358 91 0 32 2 419 261.211
Woning 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 261.211 5 62 0 34 1 34 261.245
Woning 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 261.245 91 117 2 30 3 179 261.424
Woning 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 454 270 2 96 6 632 261.424
Woning 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 28 73 0 21 4 84 261.508
Woning 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 261.508 210 85 0 37 5 263 261.771
Woning 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 261.771 285 404 0 24 56 721 262.492
Woning 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 523 562 0 82 65 1.068 262.492
Woning 2019 's-Gravenhage (gemeente) 259.264 1.605 1.564 98 464 621 3.228 262.492
Woning 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 91 89 3 34 -1 142 262.634
Woning 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 262.634 197 153 3 38 -2 307 262.941
Woning 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 262.941 346 96 50 20 6 378 263.319
Woning 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 634 338 56 92 3 827 263.319
Woning 2020 april* 's-Gravenhage (gemeente) 263.319 339 68 1 43 -1 362 263.681
Woning 2020 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 263.681 58 51 1 8 3 103 263.784
Woning 2020 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 263.784 200 264 0 36 -36 392 264.176
Woning 2020 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 263.319 597 383 2 87 -34 857 264.176
Woning 2019 juni Rotterdam 313.018 106 104 2 33 -1 174 313.192
Woning 2019 2e kwartaal Rotterdam 312.441 668 314 85 161 15 751 313.192
Woning 2019 juli Rotterdam 313.192 560 795 4 44 32 1.339 314.531
Woning 2019 augustus Rotterdam 314.531 38 244 0 190 2 94 314.625
Woning 2019 september Rotterdam 314.625 26 63 2 27 -1 59 314.684
Woning 2019 3e kwartaal Rotterdam 313.192 624 1.102 6 261 33 1.492 314.684
Woning 2019 oktober Rotterdam 314.684 1 51 2 18 1 33 314.717
Woning 2019 november Rotterdam 314.717 155 334 3 73 23 436 315.153
Woning 2019 december Rotterdam 315.153 29 606 0 225 2 412 315.565
Woning 2019 4e kwartaal Rotterdam 314.684 185 991 5 316 26 881 315.565
Woning 2019 Rotterdam 311.597 2.006 2.975 219 910 116 3.968 315.565
Woning 2020 januari Rotterdam 315.565 6 44 0 40 22 32 315.597
Woning 2020 februari Rotterdam 315.597 56 133 124 57 4 12 315.609
Woning 2020 maart Rotterdam 315.609 59 86 51 55 -21 18 315.627
Woning 2020 1e kwartaal Rotterdam 315.565 121 263 175 152 5 62 315.627
Woning 2020 april* Rotterdam 315.627 168 48 2 28 8 194 315.821
Woning 2020 mei* Rotterdam 315.821 79 48 5 8 26 140 315.961
Woning 2020 juni* Rotterdam 315.961 153 20 10 6 8 165 316.126
Woning 2020 2e kwartaal* Rotterdam 315.627 400 116 17 42 42 499 316.126
Woning 2019 juni Utrecht (gemeente) 155.335 49 240 0 28 -1 260 155.595
Woning 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 154.794 550 296 8 35 -2 801 155.595
Woning 2019 juli Utrecht (gemeente) 155.595 55 59 1 65 -5 43 155.638
Woning 2019 augustus Utrecht (gemeente) 155.638 269 6 1 12 1 263 155.901
Woning 2019 september Utrecht (gemeente) 155.901 49 16 1 4 1 61 155.962
Woning 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 155.595 373 81 3 81 -3 367 155.962
Woning 2019 oktober Utrecht (gemeente) 155.962 223 40 2 13 2 250 156.212
Woning 2019 november Utrecht (gemeente) 156.212 193 23 0 14 0 202 156.414
Woning 2019 december Utrecht (gemeente) 156.414 240 57 17 16 0 264 156.678
Woning 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 155.962 656 120 19 43 2 716 156.678
Woning 2019 Utrecht (gemeente) 153.845 2.467 619 44 208 -1 2.833 156.678
Woning 2020 januari Utrecht (gemeente) 156.678 176 152 37 37 1 255 156.933
Woning 2020 februari Utrecht (gemeente) 156.933 82 143 0 6 0 219 157.152
Woning 2020 maart Utrecht (gemeente) 157.152 40 7 1 3 0 43 157.195
Woning 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 156.678 298 302 38 46 1 517 157.195
Woning 2020 april* Utrecht (gemeente) 157.195 405 164 0 13 0 556 157.751
Woning 2020 mei* Utrecht (gemeente) 157.751 533 28 0 7 0 554 158.305
Woning 2020 juni* Utrecht (gemeente) 158.305 452 53 9 42 0 454 158.759
Woning 2020 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 157.195 1.390 245 9 62 0 1.564 158.759
Niet-woning totaal 2019 juni Nederland 1.141.388 550 1.185 367 854 14 528 1.141.916
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Nederland 1.138.466 2.492 4.426 1.156 2.397 85 3.450 1.141.916
Niet-woning totaal 2019 juli Nederland 1.141.916 631 1.429 358 883 8 827 1.142.743
Niet-woning totaal 2019 augustus Nederland 1.142.743 798 787 240 796 1 550 1.143.293
Niet-woning totaal 2019 september Nederland 1.143.293 954 968 229 637 -4 1.052 1.144.345
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Nederland 1.141.916 2.383 3.184 827 2.316 5 2.429 1.144.345
Niet-woning totaal 2019 oktober Nederland 1.144.345 879 1.205 319 806 104 1.063 1.145.408
Niet-woning totaal 2019 november Nederland 1.145.408 963 1.168 419 876 -71 765 1.146.173
Niet-woning totaal 2019 december Nederland 1.146.173 1.461 1.299 522 878 26 1.386 1.147.559
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Nederland 1.144.345 3.303 3.672 1.260 2.560 59 3.214 1.147.559
Niet-woning totaal 2019 Nederland 1.137.003 10.497 14.726 4.558 10.153 44 10.556 1.147.559
Niet-woning totaal 2020 januari Nederland 1.147.559 1.021 1.497 447 749 -6 1.316 1.148.875
Niet-woning totaal 2020 februari Nederland 1.148.875 823 1.195 383 830 4 809 1.149.684
Niet-woning totaal 2020 maart Nederland 1.149.684 769 832 286 625 34 724 1.150.408
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Nederland 1.147.559 2.613 3.524 1.116 2.204 32 2.849 1.150.408
Niet-woning totaal 2020 april* Nederland 1.150.408 625 890 250 532 44 777 1.151.185
Niet-woning totaal 2020 mei* Nederland 1.151.185 632 860 213 583 -44 652 1.151.836
Niet-woning totaal 2020 juni* Nederland 1.151.836 1.284 710 409 671 30 944 1.152.780
Niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Nederland 1.150.408 2.541 2.460 872 1.786 30 2.373 1.152.780
Niet-woning totaal 2019 juni Amsterdam 48.292 22 28 1 33 1 17 48.309
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Amsterdam 48.277 57 70 11 86 2 32 48.309
Niet-woning totaal 2019 juli Amsterdam 48.309 12 85 4 87 0 6 48.315
Niet-woning totaal 2019 augustus Amsterdam 48.315 29 58 14 45 -1 27 48.342
Niet-woning totaal 2019 september Amsterdam 48.342 35 35 10 78 0 -18 48.324
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Amsterdam 48.309 76 178 28 210 -1 15 48.324
Niet-woning totaal 2019 oktober Amsterdam 48.324 23 31 8 33 0 13 48.337
Niet-woning totaal 2019 november Amsterdam 48.337 24 36 14 41 0 5 48.342
Niet-woning totaal 2019 december Amsterdam 48.342 24 37 10 42 0 9 48.351
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Amsterdam 48.324 71 104 32 116 0 27 48.351
Niet-woning totaal 2019 Amsterdam 48.306 290 457 101 610 9 45 48.351
Niet-woning totaal 2020 januari Amsterdam 48.351 56 28 35 71 0 -22 48.329
Niet-woning totaal 2020 februari Amsterdam 48.329 118 39 6 36 0 115 48.444
Niet-woning totaal 2020 maart Amsterdam 48.444 28 29 4 29 1 25 48.469
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Amsterdam 48.351 202 96 45 136 1 118 48.469
Niet-woning totaal 2020 april* Amsterdam 48.469 36 39 1 36 1 39 48.508
Niet-woning totaal 2020 mei* Amsterdam 48.508 10 124 1 11 -11 111 48.619
Niet-woning totaal 2020 juni* Amsterdam 48.619 17 23 0 27 1 14 48.633
Niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Amsterdam 48.469 63 186 2 74 -9 164 48.633
Niet-woning totaal 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 27.738 7 15 4 29 0 -11 27.727
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.520 243 58 8 85 -1 207 27.727
Niet-woning totaal 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 6 15 0 28 5 -2 27.725
Niet-woning totaal 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 27.725 3 10 1 13 0 -1 27.724
Niet-woning totaal 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 27.724 0 6 1 34 0 -29 27.695
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 9 31 2 75 5 -32 27.695
Niet-woning totaal 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 6 9 1 13 2 3 27.698
Niet-woning totaal 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 27.698 3 19 0 43 6 -15 27.683
Niet-woning totaal 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 27.683 3 20 3 21 10 9 27.692
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 12 48 4 77 18 -3 27.692
Niet-woning totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 27.573 277 199 23 355 21 119 27.692
Niet-woning totaal 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 10 39 7 15 2 29 27.721
Niet-woning totaal 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 27.721 4 8 4 23 0 -15 27.706
Niet-woning totaal 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 27.706 8 27 7 32 0 -4 27.702
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 22 74 18 70 2 10 27.702
Niet-woning totaal 2020 april* 's-Gravenhage (gemeente) 27.702 18 28 4 20 4 26 27.728
Niet-woning totaal 2020 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 27.728 2 11 0 43 -2 -32 27.696
Niet-woning totaal 2020 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 27.696 2 29 1 35 -4 -9 27.687
Niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.702 22 68 5 98 -2 -15 27.687
Niet-woning totaal 2019 juni Rotterdam 33.035 0 28 1 40 -1 -14 33.021
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Rotterdam 33.002 122 79 56 121 -5 19 33.021
Niet-woning totaal 2019 juli Rotterdam 33.021 4 43 10 33 -35 -31 32.990
Niet-woning totaal 2019 augustus Rotterdam 32.990 4 39 4 44 -4 -9 32.981
Niet-woning totaal 2019 september Rotterdam 32.981 179 17 0 22 0 174 33.155
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Rotterdam 33.021 187 99 14 99 -39 134 33.155
Niet-woning totaal 2019 oktober Rotterdam 33.155 27 38 1 33 -2 29 33.184
Niet-woning totaal 2019 november Rotterdam 33.184 4 56 0 90 -1 -31 33.153
Niet-woning totaal 2019 december Rotterdam 33.153 3 115 5 115 -3 -5 33.148
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Rotterdam 33.155 34 209 6 238 -6 -7 33.148
Niet-woning totaal 2019 Rotterdam 33.032 443 404 122 516 -93 116 33.148
Niet-woning totaal 2020 januari Rotterdam 33.148 1 29 1 22 -22 -15 33.133
Niet-woning totaal 2020 februari Rotterdam 33.133 17 23 7 33 -5 -5 33.128
Niet-woning totaal 2020 maart Rotterdam 33.128 3 14 10 16 -5 -14 33.114
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Rotterdam 33.148 21 66 18 71 -32 -34 33.114
Niet-woning totaal 2020 april* Rotterdam 33.114 3 16 9 27 -11 -28 33.086
Niet-woning totaal 2020 mei* Rotterdam 33.086 1 6 11 23 -30 -57 33.029
Niet-woning totaal 2020 juni* Rotterdam 33.029 2 16 2 16 -9 -9 33.020
Niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Rotterdam 33.114 6 38 22 66 -50 -94 33.020
Niet-woning totaal 2019 juni Utrecht (gemeente) 15.147 1 20 2 8 0 11 15.158
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.120 18 47 7 20 0 38 15.158
Niet-woning totaal 2019 juli Utrecht (gemeente) 15.158 2 39 1 21 1 20 15.178
Niet-woning totaal 2019 augustus Utrecht (gemeente) 15.178 6 17 2 45 5 -19 15.159
Niet-woning totaal 2019 september Utrecht (gemeente) 15.159 2 8 1 6 0 3 15.162
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.158 10 64 4 72 6 4 15.162
Niet-woning totaal 2019 oktober Utrecht (gemeente) 15.162 9 14 2 11 0 10 15.172
Niet-woning totaal 2019 november Utrecht (gemeente) 15.172 4 18 4 28 3 -7 15.165
Niet-woning totaal 2019 december Utrecht (gemeente) 15.165 11 11 7 16 0 -1 15.164
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.162 24 43 13 55 3 2 15.164
Niet-woning totaal 2019 Utrecht (gemeente) 15.065 98 218 38 191 12 99 15.164
Niet-woning totaal 2020 januari Utrecht (gemeente) 15.164 2 7 4 10 0 -5 15.159
Niet-woning totaal 2020 februari Utrecht (gemeente) 15.159 10 7 3 52 1 -37 15.122
Niet-woning totaal 2020 maart Utrecht (gemeente) 15.122 4 10 3 4 0 7 15.129
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.164 16 24 10 66 1 -35 15.129
Niet-woning totaal 2020 april* Utrecht (gemeente) 15.129 9 9 4 23 0 -9 15.120
Niet-woning totaal 2020 mei* Utrecht (gemeente) 15.120 6 5 1 8 0 2 15.122
Niet-woning totaal 2020 juni* Utrecht (gemeente) 15.122 6 39 99 9 0 -63 15.059
Niet-woning totaal 2020 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.129 21 53 104 40 0 -70 15.059
Bron: CBS.
Verklaring van tekens