Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2021 maart** Nederland 9.136.643 10.217 3.715 1.222 1.816 227 11.121 9.147.764
Woning en niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Nederland 9.123.913 22.117 10.268 3.959 4.934 359 23.851 9.147.764
Woning en niet-woning totaal 2021 april* Nederland 9.147.764 5.991 2.749 1.279 1.267 75 6.269 9.154.033
Woning en niet-woning totaal 2021 mei* Nederland 9.154.033 6.283 2.460 1.126 1.267 204 6.554 9.160.587
Woning en niet-woning totaal 2021 juni* Nederland 9.160.587 6.795 2.832 1.369 1.374 404 7.288 9.167.875
Woning en niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Nederland 9.147.764 19.069 8.041 3.774 3.908 683 20.111 9.167.875
Woning en niet-woning totaal 2021 juli* Nederland 9.167.875 7.587 2.862 839 1.508 106 8.208 9.176.083
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus* Nederland 9.176.083 4.260 2.430 873 1.350 54 4.521 9.180.604
Woning en niet-woning totaal 2021 september* Nederland 9.180.604 5.386 2.688 1.025 1.578 221 5.692 9.186.296
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Nederland 9.167.875 17.233 7.980 2.737 4.436 381 18.421 9.186.296
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober* Nederland 9.186.296 6.108 2.211 910 1.126 420 6.703 9.192.999
Woning en niet-woning totaal 2021 november* Nederland 9.192.999 8.467 3.439 1.266 1.453 223 9.410 9.202.409
Woning en niet-woning totaal 2021 december* Nederland 9.202.409 8.582 3.626 1.453 1.470 256 9.541 9.211.950
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Nederland 9.186.296 23.157 9.276 3.629 4.049 899 25.654 9.211.950
Woning en niet-woning totaal 2021* Nederland 9.123.913 81.576 35.565 14.099 17.327 2.322 88.037 9.211.950
Woning en niet-woning totaal 2022 januari* Nederland 9.211.950 6.303 3.459 1.265 1.563 634 7.568 9.219.518
Woning en niet-woning totaal 2022 februari* Nederland 9.219.518 4.839 2.978 1.641 1.535 -29 4.612 9.224.129
Woning en niet-woning totaal 2022 maart* Nederland 9.224.129 8.917 4.158 1.659 1.991 1.318 10.743 9.234.872
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Nederland 9.211.950 20.059 10.595 4.565 5.089 1.923 22.923 9.234.872
Woning en niet-woning totaal 2021 maart** Amsterdam 500.387 1.238 901 6 539 2 1.596 501.983
Woning en niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Amsterdam 498.829 2.189 1.895 11 926 7 3.154 501.983
Woning en niet-woning totaal 2021 april* Amsterdam 501.983 102 318 6 172 4 246 502.229
Woning en niet-woning totaal 2021 mei* Amsterdam 502.229 688 58 3 54 1 690 502.919
Woning en niet-woning totaal 2021 juni* Amsterdam 502.919 274 193 50 62 -10 345 503.264
Woning en niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Amsterdam 501.983 1.064 569 59 288 -5 1.281 503.264
Woning en niet-woning totaal 2021 juli* Amsterdam 503.264 137 47 8 111 -62 3 503.267
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus* Amsterdam 503.267 235 35 0 23 7 254 503.521
Woning en niet-woning totaal 2021 september* Amsterdam 503.521 89 65 43 40 71 142 503.663
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Amsterdam 503.264 461 147 51 174 16 399 503.663
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober* Amsterdam 503.663 73 121 3 65 101 227 503.890
Woning en niet-woning totaal 2021 november* Amsterdam 503.890 263 149 5 57 44 394 504.284
Woning en niet-woning totaal 2021 december* Amsterdam 504.284 993 529 37 290 188 1.383 505.667
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Amsterdam 503.663 1.329 799 45 412 333 2.004 505.667
Woning en niet-woning totaal 2021* Amsterdam 498.829 5.043 3.410 166 1.800 351 6.838 505.667
Woning en niet-woning totaal 2022 januari* Amsterdam 505.667 565 228 333 143 414 731 506.398
Woning en niet-woning totaal 2022 februari* Amsterdam 506.398 20 150 803 78 24 -687 505.711
Woning en niet-woning totaal 2022 maart* Amsterdam 505.711 324 166 7 89 1.254 1.648 507.359
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Amsterdam 505.667 909 544 1.143 310 1.692 1.692 507.359
Woning en niet-woning totaal 2021 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 293.660 380 123 2 19 42 524 294.184
Woning en niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 293.613 575 287 191 130 30 571 294.184
Woning en niet-woning totaal 2021 april* 's-Gravenhage (gemeente) 294.184 33 42 1 22 2 54 294.238
Woning en niet-woning totaal 2021 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 294.238 105 55 2 25 2 135 294.373
Woning en niet-woning totaal 2021 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 294.373 148 103 7 61 6 189 294.562
Woning en niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 294.184 286 200 10 108 10 378 294.562
Woning en niet-woning totaal 2021 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 294.562 281 161 74 71 6 303 294.865
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 294.865 2 112 135 52 -43 -116 294.749
Woning en niet-woning totaal 2021 september* 's-Gravenhage (gemeente) 294.749 137 46 15 54 -40 74 294.823
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 294.562 420 319 224 177 -77 261 294.823
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 294.823 54 33 2 25 22 82 294.905
Woning en niet-woning totaal 2021 november* 's-Gravenhage (gemeente) 294.905 166 183 67 45 0 237 295.142
Woning en niet-woning totaal 2021 december* 's-Gravenhage (gemeente) 295.142 152 94 3 36 -1 206 295.348
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 294.823 372 310 72 106 21 525 295.348
Woning en niet-woning totaal 2021* 's-Gravenhage (gemeente) 293.613 1.653 1.116 497 521 -16 1.735 295.348
Woning en niet-woning totaal 2022 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 295.348 54 44 3 29 0 66 295.414
Woning en niet-woning totaal 2022 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 295.414 266 46 3 237 -2 70 295.484
Woning en niet-woning totaal 2022 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 295.484 164 42 37 39 3 133 295.617
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 295.348 484 132 43 305 1 269 295.617
Woning en niet-woning totaal 2021 maart** Rotterdam 351.279 503 101 10 81 2 515 351.794
Woning en niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Rotterdam 351.085 511 427 49 187 7 709 351.794
Woning en niet-woning totaal 2021 april* Rotterdam 351.794 45 85 11 49 0 70 351.864
Woning en niet-woning totaal 2021 mei* Rotterdam 351.864 26 39 35 37 -6 -13 351.851
Woning en niet-woning totaal 2021 juni* Rotterdam 351.851 72 71 60 46 14 51 351.902
Woning en niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Rotterdam 351.794 143 195 106 132 8 108 351.902
Woning en niet-woning totaal 2021 juli* Rotterdam 351.902 82 52 6 36 -4 88 351.990
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus* Rotterdam 351.990 351 39 20 57 -1 312 352.302
Woning en niet-woning totaal 2021 september* Rotterdam 352.302 10 59 1 37 -4 27 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Rotterdam 351.902 443 150 27 130 -9 427 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober* Rotterdam 352.329 3 55 16 43 1 0 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 november* Rotterdam 352.329 114 177 28 110 0 153 352.482
Woning en niet-woning totaal 2021 december* Rotterdam 352.482 10 49 212 43 0 -196 352.286
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Rotterdam 352.329 127 281 256 196 1 -43 352.286
Woning en niet-woning totaal 2021* Rotterdam 351.085 1.224 1.053 438 645 7 1.201 352.286
Woning en niet-woning totaal 2022 januari* Rotterdam 352.286 47 86 62 40 1 32 352.318
Woning en niet-woning totaal 2022 februari* Rotterdam 352.318 28 67 47 20 -2 26 352.344
Woning en niet-woning totaal 2022 maart* Rotterdam 352.344 980 95 217 86 -1 771 353.115
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Rotterdam 352.286 1.055 248 326 146 -2 829 353.115
Woning en niet-woning totaal 2021 maart** Utrecht (gemeente) 175.545 138 46 10 20 22 176 175.721
Woning en niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 174.897 739 142 16 64 23 824 175.721
Woning en niet-woning totaal 2021 april* Utrecht (gemeente) 175.721 425 28 3 20 0 430 176.151
Woning en niet-woning totaal 2021 mei* Utrecht (gemeente) 176.151 35 49 24 52 12 20 176.171
Woning en niet-woning totaal 2021 juni* Utrecht (gemeente) 176.171 45 23 0 16 0 52 176.223
Woning en niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 175.721 505 100 27 88 12 502 176.223
Woning en niet-woning totaal 2021 juli* Utrecht (gemeente) 176.223 502 63 0 63 2 504 176.727
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus* Utrecht (gemeente) 176.727 53 28 3 13 1 66 176.793
Woning en niet-woning totaal 2021 september* Utrecht (gemeente) 176.793 660 21 4 13 0 664 177.457
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 176.223 1.215 112 7 89 3 1.234 177.457
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober* Utrecht (gemeente) 177.457 107 58 9 12 -3 141 177.598
Woning en niet-woning totaal 2021 november* Utrecht (gemeente) 177.598 34 138 1 115 0 56 177.654
Woning en niet-woning totaal 2021 december* Utrecht (gemeente) 177.654 221 24 6 16 1 224 177.878
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 177.457 362 220 16 143 -2 421 177.878
Woning en niet-woning totaal 2021* Utrecht (gemeente) 174.897 2.821 574 66 384 36 2.981 177.878
Woning en niet-woning totaal 2022 januari* Utrecht (gemeente) 177.878 551 84 2 17 0 616 178.494
Woning en niet-woning totaal 2022 februari* Utrecht (gemeente) 178.494 116 50 26 15 0 125 178.619
Woning en niet-woning totaal 2022 maart* Utrecht (gemeente) 178.619 63 41 0 23 1 82 178.701
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 177.878 730 175 28 55 1 823 178.701
Woning 2021 maart** Nederland 7.977.910 8.977 2.700 897 1.059 189 9.910 7.987.820
Woning 2021 1e kwartaal** Nederland 7.966.331 19.117 7.426 2.878 2.502 326 21.489 7.987.820
Woning 2021 april* Nederland 7.987.820 5.071 1.739 912 630 51 5.319 7.993.139
Woning 2021 mei* Nederland 7.993.139 5.477 1.684 657 625 78 5.957 7.999.096
Woning 2021 juni* Nederland 7.999.096 5.525 2.000 947 609 387 6.356 8.005.452
Woning 2021 2e kwartaal* Nederland 7.987.820 16.073 5.423 2.516 1.864 516 17.632 8.005.452
Woning 2021 juli* Nederland 8.005.452 6.460 2.043 534 815 138 7.292 8.012.744
Woning 2021 augustus* Nederland 8.012.744 3.493 1.748 631 660 33 3.983 8.016.727
Woning 2021 september* Nederland 8.016.727 4.433 1.908 597 810 63 4.997 8.021.724
Woning 2021 3e kwartaal* Nederland 8.005.452 14.386 5.699 1.762 2.285 234 16.272 8.021.724
Woning 2021 oktober* Nederland 8.021.724 4.977 1.393 562 610 315 5.513 8.027.237
Woning 2021 november* Nederland 8.027.237 7.021 2.558 736 734 226 8.335 8.035.572
Woning 2021 december* Nederland 8.035.572 7.059 2.661 1.107 656 279 8.236 8.043.808
Woning 2021 4e kwartaal* Nederland 8.021.724 19.057 6.612 2.405 2.000 820 22.084 8.043.808
Woning 2021* Nederland 7.966.331 68.633 25.160 9.561 8.651 1.896 77.477 8.043.808
Woning 2022 januari* Nederland 8.043.808 5.185 2.104 858 911 518 6.038 8.049.846
Woning 2022 februari* Nederland 8.049.846 3.795 1.773 1.283 966 -18 3.301 8.053.146
Woning 2022 maart* Nederland 8.053.146 7.618 3.028 1.115 649 1.337 10.219 8.063.365
Woning 2022 1e kwartaal* Nederland 8.043.808 16.598 6.905 3.256 2.526 1.837 19.558 8.063.365
Woning 2021 maart** Amsterdam 451.521 1.154 744 5 386 0 1.507 453.028
Woning 2021 1e kwartaal** Amsterdam 449.989 2.031 1.657 6 644 1 3.039 453.028
Woning 2021 april* Amsterdam 453.028 74 259 1 96 1 237 453.265
Woning 2021 mei* Amsterdam 453.265 672 50 2 28 6 698 453.963
Woning 2021 juni* Amsterdam 453.963 232 173 45 35 -3 322 454.285
Woning 2021 2e kwartaal* Amsterdam 453.028 978 482 48 159 4 1.257 454.285
Woning 2021 juli* Amsterdam 454.285 131 39 0 104 -14 52 454.337
Woning 2021 augustus* Amsterdam 454.337 220 32 0 13 12 251 454.588
Woning 2021 september* Amsterdam 454.588 80 49 3 27 74 173 454.761
Woning 2021 3e kwartaal* Amsterdam 454.285 431 120 3 144 72 476 454.761
Woning 2021 oktober* Amsterdam 454.761 72 104 0 46 97 227 454.988
Woning 2021 november* Amsterdam 454.988 239 137 1 42 50 383 455.371
Woning 2021 december* Amsterdam 455.371 924 435 16 178 194 1.359 456.730
Woning 2021 4e kwartaal* Amsterdam 454.761 1.235 676 17 266 341 1.969 456.730
Woning 2021* Amsterdam 449.989 4.675 2.935 74 1.213 418 6.741 456.730
Woning 2022 januari* Amsterdam 456.730 508 198 315 50 413 754 457.484
Woning 2022 februari* Amsterdam 457.484 19 115 794 54 22 -692 456.792
Woning 2022 maart* Amsterdam 456.792 304 141 1 66 1.243 1.621 458.413
Woning 2022 1e kwartaal* Amsterdam 456.730 831 454 1.110 170 1.678 1.683 458.413
Woning 2021 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 265.994 229 117 1 2 40 383 266.377
Woning 2021 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 265.959 348 248 165 59 46 418 266.377
Woning 2021 april* 's-Gravenhage (gemeente) 266.377 30 29 1 12 2 48 266.425
Woning 2021 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 266.425 104 42 0 7 2 141 266.566
Woning 2021 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 266.566 138 66 0 28 0 176 266.742
Woning 2021 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 266.377 272 137 1 47 4 365 266.742
Woning 2021 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 266.742 278 147 73 43 -1 308 267.050
Woning 2021 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 267.050 2 91 116 24 -42 -89 266.961
Woning 2021 september* 's-Gravenhage (gemeente) 266.961 135 40 1 27 -40 107 267.068
Woning 2021 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 266.742 415 278 190 94 -83 326 267.068
Woning 2021 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 267.068 53 19 0 18 21 75 267.143
Woning 2021 november* 's-Gravenhage (gemeente) 267.143 163 167 0 19 0 311 267.454
Woning 2021 december* 's-Gravenhage (gemeente) 267.454 147 67 2 10 -2 200 267.654
Woning 2021 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 267.068 363 253 2 47 19 586 267.654
Woning 2021* 's-Gravenhage (gemeente) 265.959 1.398 916 358 247 -14 1.695 267.654
Woning 2022 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 267.654 39 26 0 15 0 50 267.704
Woning 2022 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 267.704 260 32 0 227 0 65 267.769
Woning 2022 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 267.769 164 37 32 12 2 159 267.928
Woning 2022 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 267.654 463 95 32 254 2 274 267.928
Woning 2021 maart** Rotterdam 318.161 488 77 8 45 3 515 318.676
Woning 2021 1e kwartaal** Rotterdam 317.945 494 374 38 107 8 731 318.676
Woning 2021 april* Rotterdam 318.676 45 75 4 33 3 86 318.762
Woning 2021 mei* Rotterdam 318.762 26 32 31 11 0 16 318.778
Woning 2021 juni* Rotterdam 318.778 7 50 56 18 6 -11 318.767
Woning 2021 2e kwartaal* Rotterdam 318.676 78 157 91 62 9 91 318.767
Woning 2021 juli* Rotterdam 318.767 77 43 5 15 1 101 318.868
Woning 2021 augustus* Rotterdam 318.868 318 31 14 38 4 301 319.169
Woning 2021 september* Rotterdam 319.169 9 41 0 21 2 31 319.200
Woning 2021 3e kwartaal* Rotterdam 318.767 404 115 19 74 7 433 319.200
Woning 2021 oktober* Rotterdam 319.200 3 41 9 23 2 14 319.214
Woning 2021 november* Rotterdam 319.214 103 157 0 74 5 191 319.405
Woning 2021 december* Rotterdam 319.405 9 28 207 24 -1 -195 319.210
Woning 2021 4e kwartaal* Rotterdam 319.200 115 226 216 121 6 10 319.210
Woning 2021* Rotterdam 317.945 1.091 872 364 364 30 1.265 319.210
Woning 2022 januari* Rotterdam 319.210 43 74 52 22 2 45 319.255
Woning 2022 februari* Rotterdam 319.255 26 60 26 12 -1 47 319.302
Woning 2022 maart* Rotterdam 319.302 958 83 191 44 0 806 320.108
Woning 2022 1e kwartaal* Rotterdam 319.210 1.027 217 269 78 1 898 320.108
Woning 2021 maart** Utrecht (gemeente) 160.265 132 35 6 12 21 170 160.435
Woning 2021 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 159.671 677 102 8 29 22 764 160.435
Woning 2021 april* Utrecht (gemeente) 160.435 410 17 0 13 0 414 160.849
Woning 2021 mei* Utrecht (gemeente) 160.849 34 42 2 6 12 80 160.929
Woning 2021 juni* Utrecht (gemeente) 160.929 35 15 0 9 0 41 160.970
Woning 2021 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 160.435 479 74 2 28 12 535 160.970
Woning 2021 juli* Utrecht (gemeente) 160.970 468 15 0 53 0 430 161.400
Woning 2021 augustus* Utrecht (gemeente) 161.400 19 12 1 9 0 21 161.421
Woning 2021 september* Utrecht (gemeente) 161.421 647 9 2 8 1 647 162.068
Woning 2021 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 160.970 1.134 36 3 70 1 1.098 162.068
Woning 2021 oktober* Utrecht (gemeente) 162.068 83 46 4 6 -2 117 162.185
Woning 2021 november* Utrecht (gemeente) 162.185 33 125 1 109 0 48 162.233
Woning 2021 december* Utrecht (gemeente) 162.233 215 16 4 10 1 218 162.451
Woning 2021 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 162.068 331 187 9 125 -1 383 162.451
Woning 2021* Utrecht (gemeente) 159.671 2.621 399 22 252 34 2.780 162.451
Woning 2022 januari* Utrecht (gemeente) 162.451 536 80 1 15 0 600 163.051
Woning 2022 februari* Utrecht (gemeente) 163.051 116 45 8 8 0 145 163.196
Woning 2022 maart* Utrecht (gemeente) 163.196 54 26 0 2 1 79 163.275
Woning 2022 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 162.451 706 151 9 25 1 824 163.275
Niet-woning totaal 2021 maart** Nederland 1.158.733 1.240 1.015 325 757 38 1.211 1.159.944
Niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Nederland 1.157.582 3.000 2.842 1.081 2.432 33 2.362 1.159.944
Niet-woning totaal 2021 april* Nederland 1.159.944 920 1.010 367 637 24 950 1.160.894
Niet-woning totaal 2021 mei* Nederland 1.160.894 806 776 469 642 126 597 1.161.491
Niet-woning totaal 2021 juni* Nederland 1.161.491 1.270 832 422 765 17 932 1.162.423
Niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Nederland 1.159.944 2.996 2.618 1.258 2.044 167 2.479 1.162.423
Niet-woning totaal 2021 juli* Nederland 1.162.423 1.127 819 305 693 -32 916 1.163.339
Niet-woning totaal 2021 augustus* Nederland 1.163.339 767 682 242 690 21 538 1.163.877
Niet-woning totaal 2021 september* Nederland 1.163.877 953 780 428 768 158 695 1.164.572
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Nederland 1.162.423 2.847 2.281 975 2.151 147 2.149 1.164.572
Niet-woning totaal 2021 oktober* Nederland 1.164.572 1.131 818 348 516 105 1.190 1.165.762
Niet-woning totaal 2021 november* Nederland 1.165.762 1.446 881 530 719 -3 1.075 1.166.837
Niet-woning totaal 2021 december* Nederland 1.166.837 1.523 965 346 814 -23 1.305 1.168.142
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Nederland 1.164.572 4.100 2.664 1.224 2.049 79 3.570 1.168.142
Niet-woning totaal 2021* Nederland 1.157.582 12.943 10.405 4.538 8.676 426 10.560 1.168.142
Niet-woning totaal 2022 januari* Nederland 1.168.142 1.118 1.355 407 652 116 1.530 1.169.672
Niet-woning totaal 2022 februari* Nederland 1.169.672 1.044 1.205 358 569 -11 1.311 1.170.983
Niet-woning totaal 2022 maart* Nederland 1.170.983 1.299 1.130 544 1.342 -19 524 1.171.507
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Nederland 1.168.142 3.461 3.690 1.309 2.563 86 3.365 1.171.507
Niet-woning totaal 2021 maart** Amsterdam 48.866 84 157 1 153 2 89 48.955
Niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Amsterdam 48.840 158 238 5 282 6 115 48.955
Niet-woning totaal 2021 april* Amsterdam 48.955 28 59 5 76 3 9 48.964
Niet-woning totaal 2021 mei* Amsterdam 48.964 16 8 1 26 -5 -8 48.956
Niet-woning totaal 2021 juni* Amsterdam 48.956 42 20 5 27 -7 23 48.979
Niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Amsterdam 48.955 86 87 11 129 -9 24 48.979
Niet-woning totaal 2021 juli* Amsterdam 48.979 6 8 8 7 -48 -49 48.930
Niet-woning totaal 2021 augustus* Amsterdam 48.930 15 3 0 10 -5 3 48.933
Niet-woning totaal 2021 september* Amsterdam 48.933 9 16 40 13 -3 -31 48.902
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Amsterdam 48.979 30 27 48 30 -56 -77 48.902
Niet-woning totaal 2021 oktober* Amsterdam 48.902 1 17 3 19 4 0 48.902
Niet-woning totaal 2021 november* Amsterdam 48.902 24 12 4 15 -6 11 48.913
Niet-woning totaal 2021 december* Amsterdam 48.913 69 94 21 112 -6 24 48.937
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Amsterdam 48.902 94 123 28 146 -8 35 48.937
Niet-woning totaal 2021* Amsterdam 48.840 368 475 92 587 -67 97 48.937
Niet-woning totaal 2022 januari* Amsterdam 48.937 57 30 18 93 1 -23 48.914
Niet-woning totaal 2022 februari* Amsterdam 48.914 1 35 9 24 2 5 48.919
Niet-woning totaal 2022 maart* Amsterdam 48.919 20 25 6 23 11 27 48.946
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Amsterdam 48.937 78 90 33 140 14 9 48.946
Niet-woning totaal 2021 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 27.666 151 6 1 17 2 141 27.807
Niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 27.654 227 39 26 71 -16 153 27.807
Niet-woning totaal 2021 april* 's-Gravenhage (gemeente) 27.807 3 13 0 10 0 6 27.813
Niet-woning totaal 2021 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 27.813 1 13 2 18 0 -6 27.807
Niet-woning totaal 2021 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 27.807 10 37 7 33 6 13 27.820
Niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.807 14 63 9 61 6 13 27.820
Niet-woning totaal 2021 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 27.820 3 14 1 28 7 -5 27.815
Niet-woning totaal 2021 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 27.815 0 21 19 28 -1 -27 27.788
Niet-woning totaal 2021 september* 's-Gravenhage (gemeente) 27.788 2 6 14 27 0 -33 27.755
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.820 5 41 34 83 6 -65 27.755
Niet-woning totaal 2021 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 27.755 1 14 2 7 1 7 27.762
Niet-woning totaal 2021 november* 's-Gravenhage (gemeente) 27.762 3 16 67 26 0 -74 27.688
Niet-woning totaal 2021 december* 's-Gravenhage (gemeente) 27.688 5 27 1 26 1 6 27.694
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.755 9 57 70 59 2 -61 27.694
Niet-woning totaal 2021* 's-Gravenhage (gemeente) 27.654 255 200 139 274 -2 40 27.694
Niet-woning totaal 2022 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 27.694 15 18 3 14 0 16 27.710
Niet-woning totaal 2022 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 27.710 6 14 3 10 -2 5 27.715
Niet-woning totaal 2022 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 27.715 0 5 5 27 1 -26 27.689
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.694 21 37 11 51 -1 -5 27.689
Niet-woning totaal 2021 maart** Rotterdam 33.118 15 24 2 36 -1 0 33.118
Niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Rotterdam 33.140 17 53 11 80 -1 -22 33.118
Niet-woning totaal 2021 april* Rotterdam 33.118 0 10 7 16 -3 -16 33.102
Niet-woning totaal 2021 mei* Rotterdam 33.102 0 7 4 26 -6 -29 33.073
Niet-woning totaal 2021 juni* Rotterdam 33.073 65 21 4 28 8 62 33.135
Niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Rotterdam 33.118 65 38 15 70 -1 17 33.135
Niet-woning totaal 2021 juli* Rotterdam 33.135 5 9 1 21 -5 -13 33.122
Niet-woning totaal 2021 augustus* Rotterdam 33.122 33 8 6 19 -5 11 33.133
Niet-woning totaal 2021 september* Rotterdam 33.133 1 18 1 16 -6 -4 33.129
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Rotterdam 33.135 39 35 8 56 -16 -6 33.129
Niet-woning totaal 2021 oktober* Rotterdam 33.129 0 14 7 20 -1 -14 33.115
Niet-woning totaal 2021 november* Rotterdam 33.115 11 20 28 36 -5 -38 33.077
Niet-woning totaal 2021 december* Rotterdam 33.077 1 21 5 19 1 -1 33.076
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Rotterdam 33.129 12 55 40 75 -5 -53 33.076
Niet-woning totaal 2021* Rotterdam 33.140 133 181 74 281 -23 -64 33.076
Niet-woning totaal 2022 januari* Rotterdam 33.076 4 12 10 18 -1 -13 33.063
Niet-woning totaal 2022 februari* Rotterdam 33.063 2 7 21 8 -1 -21 33.042
Niet-woning totaal 2022 maart* Rotterdam 33.042 22 12 26 42 -1 -35 33.007
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Rotterdam 33.076 28 31 57 68 -3 -69 33.007
Niet-woning totaal 2021 maart** Utrecht (gemeente) 15.280 6 11 4 8 1 6 15.286
Niet-woning totaal 2021 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 15.226 62 40 8 35 1 60 15.286
Niet-woning totaal 2021 april* Utrecht (gemeente) 15.286 15 11 3 7 0 16 15.302
Niet-woning totaal 2021 mei* Utrecht (gemeente) 15.302 1 7 22 46 0 -60 15.242
Niet-woning totaal 2021 juni* Utrecht (gemeente) 15.242 10 8 0 7 0 11 15.253
Niet-woning totaal 2021 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.286 26 26 25 60 0 -33 15.253
Niet-woning totaal 2021 juli* Utrecht (gemeente) 15.253 34 48 0 10 2 74 15.327
Niet-woning totaal 2021 augustus* Utrecht (gemeente) 15.327 34 16 2 4 1 45 15.372
Niet-woning totaal 2021 september* Utrecht (gemeente) 15.372 13 12 2 5 -1 17 15.389
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.253 81 76 4 19 2 136 15.389
Niet-woning totaal 2021 oktober* Utrecht (gemeente) 15.389 24 12 5 6 -1 24 15.413
Niet-woning totaal 2021 november* Utrecht (gemeente) 15.413 1 13 0 6 0 8 15.421
Niet-woning totaal 2021 december* Utrecht (gemeente) 15.421 6 8 2 6 0 6 15.427
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.389 31 33 7 18 -1 38 15.427
Niet-woning totaal 2021* Utrecht (gemeente) 15.226 200 175 44 132 2 201 15.427
Niet-woning totaal 2022 januari* Utrecht (gemeente) 15.427 15 4 1 2 0 16 15.443
Niet-woning totaal 2022 februari* Utrecht (gemeente) 15.443 0 5 18 7 0 -20 15.423
Niet-woning totaal 2022 maart* Utrecht (gemeente) 15.423 9 15 0 21 0 3 15.426
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.427 24 24 19 30 0 -1 15.426
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf verslagmaand oktober 2021 is het CBS volledig overgegaan op gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2021, en het eerste kwartaal van 2021 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 april 2022:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2022 worden de definitieve cijfers van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.