Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2018 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2019, en het eerste kwartaal van 2019 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 mei 2020:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2020 worden de definitieve cijfers van 2019 gepubliceerd.

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2019 maart Nederland 8.962.153 6.310 3.666 1.055 1.927 -287 6.707 8.968.860
Woning en niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Nederland 8.951.914 17.243 9.926 3.801 5.972 -452 16.944 8.968.860
Woning en niet-woning totaal 2019 april* Nederland 8.968.860 7.177 3.562 1.510 1.774 429 7.884 8.976.744
Woning en niet-woning totaal 2019 mei* Nederland 8.976.744 7.142 3.317 1.715 1.719 100 7.125 8.983.869
Woning en niet-woning totaal 2019 juni* Nederland 8.983.869 5.900 2.989 1.038 1.731 27 6.147 8.990.015
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Nederland 8.968.860 20.219 9.868 4.263 5.224 556 21.156 8.990.015
Woning en niet-woning totaal 2019 juli* Nederland 8.990.015 7.879 4.475 1.451 1.920 144 9.127 8.999.142
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus* Nederland 8.999.142 4.976 2.525 1.167 1.494 154 4.994 9.004.135
Woning en niet-woning totaal 2019 september* Nederland 9.004.135 5.862 2.699 749 1.507 664 6.969 9.011.091
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Nederland 8.990.015 18.717 9.699 3.367 4.921 962 21.090 9.011.091
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober* Nederland 9.011.091 7.826 3.182 874 1.600 237 8.771 9.019.862
Woning en niet-woning totaal 2019 november* Nederland 9.019.862 8.246 3.846 1.459 1.709 318 9.242 9.029.019
Woning en niet-woning totaal 2019 december* Nederland 9.029.019 8.830 3.867 1.294 1.606 247 10.044 9.039.061
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Nederland 9.011.091 24.902 10.895 3.627 4.915 802 28.057 9.039.061
Woning en niet-woning totaal 2019* Nederland 8.951.914 81.081 40.388 15.058 21.032 1.868 87.247 9.039.061
Woning en niet-woning totaal 2020 januari* Nederland 9.039.061 6.154 3.609 1.631 1.815 237 6.554 9.045.615
Woning en niet-woning totaal 2020 februari* Nederland 9.045.615 6.146 3.395 1.184 1.584 171 6.944 9.052.559
Woning en niet-woning totaal 2020 maart* Nederland 9.052.559 6.782 2.469 978 1.401 -3 6.869 9.059.429
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Nederland 9.039.061 19.082 9.473 3.793 4.800 405 20.367 9.059.429
Woning en niet-woning totaal 2019 maart Amsterdam 490.198 809 222 12 159 3 863 491.061
Woning en niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Amsterdam 489.796 1.339 940 324 794 104 1.265 491.061
Woning en niet-woning totaal 2019 april* Amsterdam 491.061 143 86 5 62 0 162 491.223
Woning en niet-woning totaal 2019 mei* Amsterdam 491.223 918 116 274 62 2 700 491.923
Woning en niet-woning totaal 2019 juni* Amsterdam 491.923 322 159 2 112 10 377 492.300
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Amsterdam 491.061 1.383 361 281 236 12 1.239 492.300
Woning en niet-woning totaal 2019 juli* Amsterdam 492.300 454 475 2 118 28 837 493.137
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus* Amsterdam 493.137 313 219 89 114 37 366 493.503
Woning en niet-woning totaal 2019 september* Amsterdam 493.503 409 149 12 134 170 582 494.084
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Amsterdam 492.300 1.176 843 103 366 235 1.785 494.084
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober* Amsterdam 494.084 617 218 134 80 18 639 494.723
Woning en niet-woning totaal 2019 november* Amsterdam 494.723 530 387 184 99 9 643 495.366
Woning en niet-woning totaal 2019 december* Amsterdam 495.366 237 225 30 84 -5 343 495.709
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Amsterdam 494.084 1.384 830 348 263 22 1.625 495.709
Woning en niet-woning totaal 2019* Amsterdam 489.796 5.282 2.974 1.056 1.659 373 5.914 495.709
Woning en niet-woning totaal 2020 januari* Amsterdam 495.709 94 205 204 120 12 -13 495.696
Woning en niet-woning totaal 2020 februari* Amsterdam 495.696 571 140 6 87 4 622 496.318
Woning en niet-woning totaal 2020 maart* Amsterdam 496.318 196 162 81 91 3 189 496.507
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Amsterdam 495.709 861 507 291 298 19 798 496.507
Woning en niet-woning totaal 2019 maart 's-Gravenhage (gemeente) 287.134 19 289 1 85 224 446 287.580
Woning en niet-woning totaal 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 286.837 377 578 9 278 75 743 287.580
Woning en niet-woning totaal 2019 april* 's-Gravenhage (gemeente) 287.580 12 125 99 75 484 447 288.027
Woning en niet-woning totaal 2019 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 288.027 282 89 1 80 -7 283 288.310
Woning en niet-woning totaal 2019 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 288.310 213 60 4 56 -4 209 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 287.580 507 274 104 211 473 939 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 364 106 0 60 7 417 288.936
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 288.936 8 70 1 46 1 32 288.968
Woning en niet-woning totaal 2019 september* 's-Gravenhage (gemeente) 288.968 91 123 3 64 4 151 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 463 299 4 170 12 600 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 34 82 1 34 6 87 289.206
Woning en niet-woning totaal 2019 november* 's-Gravenhage (gemeente) 289.206 213 104 0 80 11 248 289.454
Woning en niet-woning totaal 2019 december* 's-Gravenhage (gemeente) 289.454 288 424 3 45 66 730 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 535 610 4 159 83 1.065 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019* 's-Gravenhage (gemeente) 286.837 1.882 1.761 121 818 643 3.347 290.184
Woning en niet-woning totaal 2020 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 101 128 10 49 1 171 290.355
Woning en niet-woning totaal 2020 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 290.355 201 161 7 61 -2 292 290.647
Woning en niet-woning totaal 2020 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 290.647 354 123 57 52 6 374 291.021
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 656 412 74 162 5 837 291.021
Woning en niet-woning totaal 2019 maart Rotterdam 344.985 435 96 14 60 0 457 345.442
Woning en niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Rotterdam 344.629 629 585 169 230 -2 813 345.442
Woning en niet-woning totaal 2019 april* Rotterdam 345.442 598 138 131 108 15 512 345.954
Woning en niet-woning totaal 2019 mei* Rotterdam 345.954 86 123 7 101 -3 98 346.052
Woning en niet-woning totaal 2019 juni* Rotterdam 346.052 106 101 3 59 -2 143 346.195
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Rotterdam 345.442 790 362 141 268 10 753 346.195
Woning en niet-woning totaal 2019 juli* Rotterdam 346.195 564 835 14 75 14 1.324 347.519
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus* Rotterdam 347.519 35 282 4 230 -2 81 347.600
Woning en niet-woning totaal 2019 september* Rotterdam 347.600 205 80 2 49 4 238 347.838
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Rotterdam 346.195 804 1.197 20 354 16 1.643 347.838
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober* Rotterdam 347.838 28 89 3 51 -1 62 347.900
Woning en niet-woning totaal 2019 november* Rotterdam 347.900 159 390 3 163 23 406 348.306
Woning en niet-woning totaal 2019 december* Rotterdam 348.306 32 508 5 338 -1 196 348.502
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Rotterdam 347.838 219 987 11 552 21 664 348.502
Woning en niet-woning totaal 2019* Rotterdam 344.629 2.442 3.131 341 1.404 45 3.873 348.502
Woning en niet-woning totaal 2020 januari* Rotterdam 348.502 7 73 1 62 211 228 348.730
Woning en niet-woning totaal 2020 februari* Rotterdam 348.730 73 156 131 90 -1 7 348.737
Woning en niet-woning totaal 2020 maart* Rotterdam 348.737 62 100 61 71 -26 4 348.741
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Rotterdam 348.502 142 329 193 223 184 239 348.741
Woning en niet-woning totaal 2019 maart Utrecht (gemeente) 169.821 51 78 16 19 -1 93 169.914
Woning en niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 168.910 934 186 28 93 5 1.004 169.914
Woning en niet-woning totaal 2019 april* Utrecht (gemeente) 169.914 397 45 4 10 1 429 170.343
Woning en niet-woning totaal 2019 mei* Utrecht (gemeente) 170.343 121 38 9 9 -2 139 170.482
Woning en niet-woning totaal 2019 juni* Utrecht (gemeente) 170.482 50 260 2 36 -1 271 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 169.914 568 343 15 55 -2 839 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 juli* Utrecht (gemeente) 170.753 57 95 2 86 -4 60 170.813
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus* Utrecht (gemeente) 170.813 149 20 3 55 9 120 170.933
Woning en niet-woning totaal 2019 september* Utrecht (gemeente) 170.933 51 24 2 10 128 191 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 170.753 257 139 7 151 133 371 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober* Utrecht (gemeente) 171.124 232 54 4 24 2 260 171.384
Woning en niet-woning totaal 2019 november* Utrecht (gemeente) 171.384 197 41 4 42 3 195 171.579
Woning en niet-woning totaal 2019 december* Utrecht (gemeente) 171.579 251 68 24 32 0 263 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 171.124 680 163 32 98 5 718 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019* Utrecht (gemeente) 168.910 2.439 831 82 397 141 2.932 171.842
Woning en niet-woning totaal 2020 januari* Utrecht (gemeente) 171.842 178 159 41 47 1 250 172.092
Woning en niet-woning totaal 2020 februari* Utrecht (gemeente) 172.092 92 150 3 58 1 182 172.274
Woning en niet-woning totaal 2020 maart* Utrecht (gemeente) 172.274 44 17 4 7 0 50 172.324
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 171.842 314 326 48 112 2 482 172.324
Woning 2019 maart Nederland 7.824.184 5.366 2.422 525 842 -188 6.233 7.830.417
Woning 2019 1e kwartaal Nederland 7.814.911 14.926 6.500 2.488 3.098 -336 15.504 7.830.417
Woning 2019 april* Nederland 7.830.417 6.232 2.049 1.103 1.034 454 6.598 7.837.015
Woning 2019 mei* Nederland 7.837.015 6.154 1.613 1.341 948 0 5.478 7.842.493
Woning 2019 juni* Nederland 7.842.493 5.355 1.833 671 892 19 5.644 7.848.136
Woning 2019 2e kwartaal* Nederland 7.830.417 17.741 5.495 3.115 2.874 473 17.720 7.848.136
Woning 2019 juli* Nederland 7.848.136 7.258 3.131 1.097 1.071 141 8.362 7.856.498
Woning 2019 augustus* Nederland 7.856.498 4.200 1.763 935 748 103 4.383 7.860.881
Woning 2019 september* Nederland 7.860.881 4.914 1.740 521 879 638 5.892 7.866.770
Woning 2019 3e kwartaal* Nederland 7.848.136 16.372 6.634 2.553 2.698 882 18.637 7.866.770
Woning 2019 oktober* Nederland 7.866.770 6.949 2.054 563 799 127 7.768 7.874.538
Woning 2019 november* Nederland 7.874.538 7.357 2.684 1.040 852 202 8.351 7.882.888
Woning 2019 december* Nederland 7.882.888 7.371 2.592 779 751 241 8.674 7.891.561
Woning 2019 4e kwartaal* Nederland 7.866.770 21.677 7.330 2.382 2.402 570 24.793 7.891.561
Woning 2019* Nederland 7.814.911 70.716 25.959 10.538 11.072 1.589 76.654 7.891.561
Woning 2020 januari* Nederland 7.891.561 5.145 2.120 1.186 1.074 155 5.160 7.896.721
Woning 2020 februari* Nederland 7.896.721 5.324 2.204 801 755 167 6.139 7.902.860
Woning 2020 maart* Nederland 7.902.860 6.015 1.641 693 779 -27 6.157 7.909.018
Woning 2020 1e kwartaal* Nederland 7.891.561 16.484 5.965 2.680 2.608 295 17.456 7.909.018
Woning 2019 maart Amsterdam 441.911 778 198 1 105 3 873 442.784
Woning 2019 1e kwartaal Amsterdam 441.490 1.253 837 294 597 95 1.294 442.784
Woning 2019 april* Amsterdam 442.784 123 67 1 39 -1 149 442.933
Woning 2019 mei* Amsterdam 442.933 901 100 268 36 -2 695 443.628
Woning 2019 juni* Amsterdam 443.628 303 131 1 80 9 362 443.990
Woning 2019 2e kwartaal* Amsterdam 442.784 1.327 298 270 155 6 1.206 443.990
Woning 2019 juli* Amsterdam 443.990 443 448 0 44 25 872 444.862
Woning 2019 augustus* Amsterdam 444.862 295 162 75 75 -4 303 445.165
Woning 2019 september* Amsterdam 445.165 376 114 3 58 162 591 445.756
Woning 2019 3e kwartaal* Amsterdam 443.990 1.114 724 78 177 183 1.766 445.756
Woning 2019 oktober* Amsterdam 445.756 594 173 126 47 16 610 446.366
Woning 2019 november* Amsterdam 446.366 506 353 170 65 5 629 446.995
Woning 2019 december* Amsterdam 446.995 213 198 20 47 1 345 447.340
Woning 2019 4e kwartaal* Amsterdam 445.756 1.313 724 316 159 22 1.584 447.340
Woning 2019* Amsterdam 441.490 5.007 2.583 958 1.088 306 5.850 447.340
Woning 2020 januari* Amsterdam 447.340 45 182 169 53 9 14 447.354
Woning 2020 februari* Amsterdam 447.354 454 101 0 51 10 514 447.868
Woning 2020 maart* Amsterdam 447.868 169 133 77 62 1 164 448.032
Woning 2020 1e kwartaal* Amsterdam 447.340 668 416 246 166 20 692 448.032
Woning 2019 maart 's-Gravenhage (gemeente) 259.595 18 267 0 42 221 464 260.059
Woning 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 259.264 364 516 0 160 75 795 260.059
Woning 2019 april* 's-Gravenhage (gemeente) 260.059 11 92 96 35 483 455 260.514
Woning 2019 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 260.514 47 79 0 64 -5 57 260.571
Woning 2019 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 260.571 206 45 0 27 -3 221 260.792
Woning 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 260.059 264 216 96 126 475 733 260.792
Woning 2019 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 358 91 0 32 2 419 261.211
Woning 2019 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 261.211 5 61 0 34 1 33 261.244
Woning 2019 september* 's-Gravenhage (gemeente) 261.244 91 117 2 30 4 180 261.424
Woning 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 454 269 2 96 7 632 261.424
Woning 2019 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 28 73 0 21 4 84 261.508
Woning 2019 november* 's-Gravenhage (gemeente) 261.508 210 85 0 37 5 263 261.771
Woning 2019 december* 's-Gravenhage (gemeente) 261.771 285 404 0 24 56 721 262.492
Woning 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 523 562 0 82 65 1.068 262.492
Woning 2019* 's-Gravenhage (gemeente) 259.264 1.605 1.563 98 464 622 3.228 262.492
Woning 2020 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 91 89 3 34 -1 142 262.634
Woning 2020 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 262.634 197 153 3 38 -2 307 262.941
Woning 2020 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 262.941 346 96 50 20 6 378 263.319
Woning 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 634 338 56 92 3 827 263.319
Woning 2019 maart Rotterdam 312.012 344 89 0 31 26 428 312.440
Woning 2019 1e kwartaal Rotterdam 311.597 529 568 123 172 41 843 312.440
Woning 2019 april* Rotterdam 312.440 480 122 82 64 17 473 312.913
Woning 2019 mei* Rotterdam 312.913 82 88 1 64 -1 104 313.017
Woning 2019 juni* Rotterdam 313.017 106 75 2 22 -1 156 313.173
Woning 2019 2e kwartaal* Rotterdam 312.440 668 285 85 150 15 733 313.173
Woning 2019 juli* Rotterdam 313.173 560 792 4 43 50 1.355 314.528
Woning 2019 augustus* Rotterdam 314.528 33 244 0 189 4 92 314.620
Woning 2019 september* Rotterdam 314.620 26 63 2 27 3 63 314.683
Woning 2019 3e kwartaal* Rotterdam 313.173 619 1.099 6 259 57 1.510 314.683
Woning 2019 oktober* Rotterdam 314.683 1 51 2 18 1 33 314.716
Woning 2019 november* Rotterdam 314.716 155 334 3 73 24 437 315.153
Woning 2019 december* Rotterdam 315.153 29 402 0 225 2 208 315.361
Woning 2019 4e kwartaal* Rotterdam 314.683 185 787 5 316 27 678 315.361
Woning 2019* Rotterdam 311.597 2.001 2.739 219 897 140 3.764 315.361
Woning 2020 januari* Rotterdam 315.361 6 44 0 40 226 236 315.597
Woning 2020 februari* Rotterdam 315.597 56 133 124 57 4 12 315.609
Woning 2020 maart* Rotterdam 315.609 59 86 51 55 -21 18 315.627
Woning 2020 1e kwartaal* Rotterdam 315.361 121 263 175 152 209 266 315.627
Woning 2019 maart Utrecht (gemeente) 154.749 28 43 12 14 0 45 154.794
Woning 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 153.845 888 122 14 49 2 949 154.794
Woning 2019 april* Utrecht (gemeente) 154.794 384 38 4 5 0 413 155.207
Woning 2019 mei* Utrecht (gemeente) 155.207 117 18 4 2 -1 128 155.335
Woning 2019 juni* Utrecht (gemeente) 155.335 49 240 0 28 -1 260 155.595
Woning 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 154.794 550 296 8 35 -2 801 155.595
Woning 2019 juli* Utrecht (gemeente) 155.595 55 59 1 65 -5 43 155.638
Woning 2019 augustus* Utrecht (gemeente) 155.638 143 5 1 10 1 138 155.776
Woning 2019 september* Utrecht (gemeente) 155.776 49 16 1 4 126 186 155.962
Woning 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 155.595 247 80 3 79 122 367 155.962
Woning 2019 oktober* Utrecht (gemeente) 155.962 223 40 2 13 2 250 156.212
Woning 2019 november* Utrecht (gemeente) 156.212 193 23 0 14 0 202 156.414
Woning 2019 december* Utrecht (gemeente) 156.414 240 57 17 16 0 264 156.678
Woning 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 155.962 656 120 19 43 2 716 156.678
Woning 2019* Utrecht (gemeente) 153.845 2.341 618 44 206 124 2.833 156.678
Woning 2020 januari* Utrecht (gemeente) 156.678 176 152 37 37 1 255 156.933
Woning 2020 februari* Utrecht (gemeente) 156.933 82 143 0 6 0 219 157.152
Woning 2020 maart* Utrecht (gemeente) 157.152 40 7 1 3 0 43 157.195
Woning 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 156.678 298 302 38 46 1 517 157.195
Niet-woning totaal 2019 maart Nederland 1.137.969 944 1.244 530 1.085 -99 474 1.138.443
Niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Nederland 1.137.003 2.317 3.426 1.313 2.874 -116 1.440 1.138.443
Niet-woning totaal 2019 april* Nederland 1.138.443 945 1.513 407 740 -25 1.286 1.139.729
Niet-woning totaal 2019 mei* Nederland 1.139.729 988 1.704 374 771 100 1.647 1.141.376
Niet-woning totaal 2019 juni* Nederland 1.141.376 545 1.156 367 839 8 503 1.141.879
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Nederland 1.138.443 2.478 4.373 1.148 2.350 83 3.436 1.141.879
Niet-woning totaal 2019 juli* Nederland 1.141.879 621 1.344 354 849 3 765 1.142.644
Niet-woning totaal 2019 augustus* Nederland 1.142.644 776 762 232 746 51 611 1.143.254
Niet-woning totaal 2019 september* Nederland 1.143.254 948 959 228 628 26 1.077 1.144.321
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Nederland 1.141.879 2.345 3.065 814 2.223 80 2.453 1.144.321
Niet-woning totaal 2019 oktober* Nederland 1.144.321 877 1.128 311 801 110 1.003 1.145.324
Niet-woning totaal 2019 november* Nederland 1.145.324 889 1.162 419 857 116 891 1.146.131
Niet-woning totaal 2019 december* Nederland 1.146.131 1.459 1.275 515 855 6 1.370 1.147.500
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Nederland 1.144.321 3.225 3.565 1.245 2.513 232 3.264 1.147.500
Niet-woning totaal 2019* Nederland 1.137.003 10.365 14.429 4.520 9.960 279 10.593 1.147.500
Niet-woning totaal 2020 januari* Nederland 1.147.500 1.009 1.489 445 741 82 1.394 1.148.894
Niet-woning totaal 2020 februari* Nederland 1.148.894 822 1.191 383 829 4 805 1.149.699
Niet-woning totaal 2020 maart* Nederland 1.149.699 767 828 285 622 24 712 1.150.411
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Nederland 1.147.500 2.598 3.508 1.113 2.192 110 2.911 1.150.411
Niet-woning totaal 2019 maart Amsterdam 48.287 31 24 11 54 0 -10 48.277
Niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Amsterdam 48.306 86 103 30 197 9 -29 48.277
Niet-woning totaal 2019 april* Amsterdam 48.277 20 19 4 23 1 13 48.290
Niet-woning totaal 2019 mei* Amsterdam 48.290 17 16 6 26 4 5 48.295
Niet-woning totaal 2019 juni* Amsterdam 48.295 19 28 1 32 1 15 48.310
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Amsterdam 48.277 56 63 11 81 6 33 48.310
Niet-woning totaal 2019 juli* Amsterdam 48.310 11 27 2 74 3 -35 48.275
Niet-woning totaal 2019 augustus* Amsterdam 48.275 18 57 14 39 41 63 48.338
Niet-woning totaal 2019 september* Amsterdam 48.338 33 35 9 76 8 -9 48.328
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Amsterdam 48.310 62 119 25 189 52 19 48.328
Niet-woning totaal 2019 oktober* Amsterdam 48.328 23 45 8 33 2 29 48.357
Niet-woning totaal 2019 november* Amsterdam 48.357 24 34 14 34 4 14 48.371
Niet-woning totaal 2019 december* Amsterdam 48.371 24 27 10 37 -6 -2 48.369
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Amsterdam 48.328 71 106 32 104 0 41 48.369
Niet-woning totaal 2019* Amsterdam 48.306 275 391 98 571 67 64 48.369
Niet-woning totaal 2020 januari* Amsterdam 48.369 49 23 35 67 3 -27 48.342
Niet-woning totaal 2020 februari* Amsterdam 48.342 117 39 6 36 -6 108 48.450
Niet-woning totaal 2020 maart* Amsterdam 48.450 27 29 4 29 2 25 48.475
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Amsterdam 48.369 193 91 45 132 -1 106 48.475
Niet-woning totaal 2019 maart 's-Gravenhage (gemeente) 27.539 1 22 1 43 3 -18 27.521
Niet-woning totaal 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.573 13 62 9 118 0 -52 27.521
Niet-woning totaal 2019 april* 's-Gravenhage (gemeente) 27.521 1 33 3 40 1 -8 27.513
Niet-woning totaal 2019 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 27.513 235 10 1 16 -2 226 27.739
Niet-woning totaal 2019 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 27.739 7 15 4 29 -1 -12 27.727
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.521 243 58 8 85 -2 206 27.727
Niet-woning totaal 2019 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 6 15 0 28 5 -2 27.725
Niet-woning totaal 2019 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 27.725 3 9 1 12 0 -1 27.724
Niet-woning totaal 2019 september* 's-Gravenhage (gemeente) 27.724 0 6 1 34 0 -29 27.695
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 9 30 2 74 5 -32 27.695
Niet-woning totaal 2019 oktober* 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 6 9 1 13 2 3 27.698
Niet-woning totaal 2019 november* 's-Gravenhage (gemeente) 27.698 3 19 0 43 6 -15 27.683
Niet-woning totaal 2019 december* 's-Gravenhage (gemeente) 27.683 3 20 3 21 10 9 27.692
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 12 48 4 77 18 -3 27.692
Niet-woning totaal 2019* 's-Gravenhage (gemeente) 27.573 277 198 23 354 21 119 27.692
Niet-woning totaal 2020 januari* 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 10 39 7 15 2 29 27.721
Niet-woning totaal 2020 februari* 's-Gravenhage (gemeente) 27.721 4 8 4 23 0 -15 27.706
Niet-woning totaal 2020 maart* 's-Gravenhage (gemeente) 27.706 8 27 7 32 0 -4 27.702
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 22 74 18 70 2 10 27.702
Niet-woning totaal 2019 maart Rotterdam 32.973 91 7 14 29 -26 29 33.002
Niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Rotterdam 33.032 100 17 46 58 -43 -30 33.002
Niet-woning totaal 2019 april* Rotterdam 33.002 118 16 49 44 -2 39 33.041
Niet-woning totaal 2019 mei* Rotterdam 33.041 4 35 6 37 -2 -6 33.035
Niet-woning totaal 2019 juni* Rotterdam 33.035 0 26 1 37 -1 -13 33.022
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Rotterdam 33.002 122 77 56 118 -5 20 33.022
Niet-woning totaal 2019 juli* Rotterdam 33.022 4 43 10 32 -36 -31 32.991
Niet-woning totaal 2019 augustus* Rotterdam 32.991 2 38 4 41 -6 -11 32.980
Niet-woning totaal 2019 september* Rotterdam 32.980 179 17 0 22 1 175 33.155
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Rotterdam 33.022 185 98 14 95 -41 133 33.155
Niet-woning totaal 2019 oktober* Rotterdam 33.155 27 38 1 33 -2 29 33.184
Niet-woning totaal 2019 november* Rotterdam 33.184 4 56 0 90 -1 -31 33.153
Niet-woning totaal 2019 december* Rotterdam 33.153 3 106 5 113 -3 -12 33.141
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Rotterdam 33.155 34 200 6 236 -6 -14 33.141
Niet-woning totaal 2019* Rotterdam 33.032 441 392 122 507 -95 109 33.141
Niet-woning totaal 2020 januari* Rotterdam 33.141 1 29 1 22 -15 -8 33.133
Niet-woning totaal 2020 februari* Rotterdam 33.133 17 23 7 33 -5 -5 33.128
Niet-woning totaal 2020 maart* Rotterdam 33.128 3 14 10 16 -5 -14 33.114
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Rotterdam 33.141 21 66 18 71 -25 -27 33.114
Niet-woning totaal 2019 maart Utrecht (gemeente) 15.072 23 35 4 5 -1 48 15.120
Niet-woning totaal 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.065 46 64 14 44 3 55 15.120
Niet-woning totaal 2019 april* Utrecht (gemeente) 15.120 13 7 0 5 1 16 15.136
Niet-woning totaal 2019 mei* Utrecht (gemeente) 15.136 4 20 5 7 -1 11 15.147
Niet-woning totaal 2019 juni* Utrecht (gemeente) 15.147 1 20 2 8 0 11 15.158
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.120 18 47 7 20 0 38 15.158
Niet-woning totaal 2019 juli* Utrecht (gemeente) 15.158 2 36 1 21 1 17 15.175
Niet-woning totaal 2019 augustus* Utrecht (gemeente) 15.175 6 15 2 45 8 -18 15.157
Niet-woning totaal 2019 september* Utrecht (gemeente) 15.157 2 8 1 6 2 5 15.162
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.158 10 59 4 72 11 4 15.162
Niet-woning totaal 2019 oktober* Utrecht (gemeente) 15.162 9 14 2 11 0 10 15.172
Niet-woning totaal 2019 november* Utrecht (gemeente) 15.172 4 18 4 28 3 -7 15.165
Niet-woning totaal 2019 december* Utrecht (gemeente) 15.165 11 11 7 16 0 -1 15.164
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.162 24 43 13 55 3 2 15.164
Niet-woning totaal 2019* Utrecht (gemeente) 15.065 98 213 38 191 17 99 15.164
Niet-woning totaal 2020 januari* Utrecht (gemeente) 15.164 2 7 4 10 0 -5 15.159
Niet-woning totaal 2020 februari* Utrecht (gemeente) 15.159 10 7 3 52 1 -37 15.122
Niet-woning totaal 2020 maart* Utrecht (gemeente) 15.122 4 10 3 4 0 7 15.129
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.164 16 24 10 66 1 -35 15.129
Bron: CBS.
Verklaring van tekens