Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus Nederland 9.177.334 4.318 2.414 1.014 1.262 49 4.505 9.181.839
Woning en niet-woning totaal 2021 september Nederland 9.181.839 5.623 2.656 1.088 1.472 116 5.835 9.187.673
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Nederland 9.168.521 18.134 7.817 2.976 4.187 365 19.153 9.187.673
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober Nederland 9.187.673 6.224 2.044 903 1.125 223 6.463 9.194.135
Woning en niet-woning totaal 2021 november Nederland 9.194.135 9.375 3.312 1.315 1.460 139 10.051 9.204.186
Woning en niet-woning totaal 2021 december Nederland 9.204.186 8.958 3.632 1.446 1.575 78 9.647 9.213.833
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Nederland 9.187.673 24.557 8.988 3.664 4.160 440 26.161 9.213.833
Woning en niet-woning totaal 2021 Nederland 9.123.913 85.202 34.590 14.671 16.884 1.685 89.922 9.213.833
Woning en niet-woning totaal 2022 januari** Nederland 9.213.833 6.456 3.075 1.255 1.554 263 6.985 9.220.818
Woning en niet-woning totaal 2022 februari** Nederland 9.220.818 4.940 2.794 1.637 1.534 63 4.626 9.225.444
Woning en niet-woning totaal 2022 maart** Nederland 9.225.444 9.264 3.734 1.597 1.979 60 9.482 9.234.926
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Nederland 9.213.833 20.660 9.603 4.489 5.067 386 21.093 9.234.926
Woning en niet-woning totaal 2022 april* Nederland 9.234.926 7.887 2.458 1.166 1.479 240 7.940 9.242.867
Woning en niet-woning totaal 2022 mei* Nederland 9.242.867 6.963 2.567 1.037 1.354 166 7.305 9.250.172
Woning en niet-woning totaal 2022 juni* Nederland 9.250.172 7.045 2.678 1.284 1.409 190 7.220 9.257.392
Woning en niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Nederland 9.234.926 21.895 7.703 3.487 4.242 596 22.465 9.257.392
Woning en niet-woning totaal 2022 juli* Nederland 9.257.392 8.686 2.702 951 1.412 160 9.185 9.266.577
Woning en niet-woning totaal 2022 augustus* Nederland 9.266.577 6.437 2.367 1.062 988 91 6.845 9.273.422
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus Amsterdam 504.174 240 66 1 35 7 277 504.451
Woning en niet-woning totaal 2021 september Amsterdam 504.451 127 122 43 60 47 193 504.644
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Amsterdam 503.616 901 346 53 211 45 1.028 504.644
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober Amsterdam 504.644 76 140 3 74 -2 137 504.781
Woning en niet-woning totaal 2021 november Amsterdam 504.781 1.021 187 56 77 1 1.076 505.857
Woning en niet-woning totaal 2021 december Amsterdam 505.857 1.189 735 44 403 10 1.487 507.344
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Amsterdam 504.644 2.286 1.062 103 554 9 2.700 507.344
Woning en niet-woning totaal 2021 Amsterdam 498.829 6.860 3.947 341 2.034 83 8.515 507.344
Woning en niet-woning totaal 2022 januari** Amsterdam 507.344 565 237 333 147 1 323 507.667
Woning en niet-woning totaal 2022 februari** Amsterdam 507.667 22 161 803 82 4 -698 506.969
Woning en niet-woning totaal 2022 maart** Amsterdam 506.969 325 167 7 93 3 395 507.364
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Amsterdam 507.344 912 565 1.143 322 8 20 507.364
Woning en niet-woning totaal 2022 april* Amsterdam 518.417 990 257 2 53 13 1.205 519.622
Woning en niet-woning totaal 2022 mei* Amsterdam 519.622 438 122 5 85 6 476 520.098
Woning en niet-woning totaal 2022 juni* Amsterdam 520.098 1.181 176 40 103 16 1.230 521.328
Woning en niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Amsterdam 518.417 2.609 555 47 241 35 2.911 521.328
Woning en niet-woning totaal 2022 juli* Amsterdam 521.328 1.884 278 42 117 -6 1.997 523.325
Woning en niet-woning totaal 2022 augustus* Amsterdam 523.325 491 116 199 51 19 376 523.701
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 294.865 3 111 135 51 -44 -116 294.749
Woning en niet-woning totaal 2021 september 's-Gravenhage (gemeente) 294.749 137 46 15 53 -41 74 294.823
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 294.562 421 318 224 174 -80 261 294.823
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 294.823 56 32 2 25 21 82 294.905
Woning en niet-woning totaal 2021 november 's-Gravenhage (gemeente) 294.905 166 183 67 45 0 237 295.142
Woning en niet-woning totaal 2021 december 's-Gravenhage (gemeente) 295.142 152 94 3 36 -1 206 295.348
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 294.823 374 309 72 106 20 525 295.348
Woning en niet-woning totaal 2021 's-Gravenhage (gemeente) 293.613 1.659 1.110 496 514 -24 1.735 295.348
Woning en niet-woning totaal 2022 januari** 's-Gravenhage (gemeente) 295.348 54 44 3 29 0 66 295.414
Woning en niet-woning totaal 2022 februari** 's-Gravenhage (gemeente) 295.414 269 43 3 237 -2 70 295.484
Woning en niet-woning totaal 2022 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 295.484 164 42 6 38 -29 133 295.617
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 295.348 487 129 12 304 -31 269 295.617
Woning en niet-woning totaal 2022 april* 's-Gravenhage (gemeente) 295.617 817 81 1 34 0 863 296.480
Woning en niet-woning totaal 2022 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 296.480 139 46 1 40 2 146 296.626
Woning en niet-woning totaal 2022 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 296.626 110 78 150 71 0 -33 296.593
Woning en niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 295.617 1.066 205 152 145 2 976 296.593
Woning en niet-woning totaal 2022 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 296.593 4 83 0 34 3 56 296.649
Woning en niet-woning totaal 2022 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 296.649 41 69 14 27 1 70 296.719
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus Rotterdam 351.990 351 39 26 51 -1 312 352.302
Woning en niet-woning totaal 2021 september Rotterdam 352.302 10 59 2 36 -4 27 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Rotterdam 351.902 443 150 35 122 -9 427 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober Rotterdam 352.329 4 54 16 43 1 0 352.329
Woning en niet-woning totaal 2021 november Rotterdam 352.329 118 173 28 110 0 153 352.482
Woning en niet-woning totaal 2021 december Rotterdam 352.482 10 49 212 43 0 -196 352.286
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Rotterdam 352.329 132 276 256 196 1 -43 352.286
Woning en niet-woning totaal 2021 Rotterdam 351.085 1.229 1.048 457 626 7 1.201 352.286
Woning en niet-woning totaal 2022 januari** Rotterdam 352.286 47 86 62 40 1 32 352.318
Woning en niet-woning totaal 2022 februari** Rotterdam 352.318 28 68 47 20 -3 26 352.344
Woning en niet-woning totaal 2022 maart** Rotterdam 352.344 980 95 217 86 -1 771 353.115
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Rotterdam 352.286 1.055 249 326 146 -3 829 353.115
Woning en niet-woning totaal 2022 april* Rotterdam 353.115 42 199 21 43 1 178 353.294
Woning en niet-woning totaal 2022 mei* Rotterdam 353.294 87 52 108 60 3 -26 353.268
Woning en niet-woning totaal 2022 juni* Rotterdam 353.268 25 50 218 71 -2 -216 353.052
Woning en niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Rotterdam 353.115 154 301 347 174 2 -64 353.052
Woning en niet-woning totaal 2022 juli* Rotterdam 353.052 29 126 3 60 -3 89 353.141
Woning en niet-woning totaal 2022 augustus* Rotterdam 353.141 723 106 8 38 4 787 353.928
Woning en niet-woning totaal 2021 augustus Utrecht (gemeente) 176.727 53 28 3 13 1 66 176.793
Woning en niet-woning totaal 2021 september Utrecht (gemeente) 176.793 664 17 4 13 0 664 177.457
Woning en niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 176.223 1.219 108 7 88 2 1.234 177.457
Woning en niet-woning totaal 2021 oktober Utrecht (gemeente) 177.457 107 58 9 12 -3 141 177.598
Woning en niet-woning totaal 2021 november Utrecht (gemeente) 177.598 34 138 1 115 0 56 177.654
Woning en niet-woning totaal 2021 december Utrecht (gemeente) 177.654 221 24 6 16 1 224 177.878
Woning en niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 177.457 362 220 16 143 -2 421 177.878
Woning en niet-woning totaal 2021 Utrecht (gemeente) 174.897 2.825 570 68 381 35 2.981 177.878
Woning en niet-woning totaal 2022 januari** Utrecht (gemeente) 177.878 551 84 2 15 -2 616 178.494
Woning en niet-woning totaal 2022 februari** Utrecht (gemeente) 178.494 116 50 26 15 0 125 178.619
Woning en niet-woning totaal 2022 maart** Utrecht (gemeente) 178.619 63 41 0 23 1 82 178.701
Woning en niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 177.878 730 175 28 53 -1 823 178.701
Woning en niet-woning totaal 2022 april* Utrecht (gemeente) 178.701 499 36 3 15 -1 516 179.217
Woning en niet-woning totaal 2022 mei* Utrecht (gemeente) 179.217 111 14 1 13 0 111 179.328
Woning en niet-woning totaal 2022 juni* Utrecht (gemeente) 179.328 54 68 1 15 0 106 179.434
Woning en niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 178.701 664 118 5 43 -1 733 179.434
Woning en niet-woning totaal 2022 juli* Utrecht (gemeente) 179.434 401 36 3 28 0 406 179.840
Woning en niet-woning totaal 2022 augustus* Utrecht (gemeente) 179.840 655 10 0 15 0 650 180.490
Woning 2021 augustus Nederland 8.013.805 3.519 1.773 728 593 15 3.986 8.017.791
Woning 2021 september Nederland 8.017.791 4.602 1.930 673 737 3 5.125 8.022.916
Woning 2021 3e kwartaal Nederland 8.005.967 15.032 5.832 1.951 2.117 153 16.949 8.022.916
Woning 2021 oktober Nederland 8.022.916 5.044 1.383 562 609 109 5.365 8.028.280
Woning 2021 november Nederland 8.028.280 7.804 2.571 776 731 111 8.979 8.037.259
Woning 2021 december Nederland 8.037.259 7.280 2.799 1.100 729 71 8.321 8.045.580
Woning 2021 4e kwartaal Nederland 8.022.916 20.128 6.753 2.438 2.069 291 22.665 8.045.580
Woning 2021 Nederland 7.966.331 71.221 25.411 9.925 8.409 952 79.250 8.045.580
Woning 2022 januari** Nederland 8.045.580 5.230 2.085 857 904 9 5.563 8.051.143
Woning 2022 februari** Nederland 8.051.143 3.858 1.766 1.282 967 -66 3.309 8.054.452
Woning 2022 maart** Nederland 8.054.452 7.677 2.998 1.082 635 -3 8.955 8.063.407
Woning 2022 1e kwartaal** Nederland 8.045.580 16.765 6.849 3.221 2.506 -60 17.827 8.063.407
Woning 2022 april* Nederland 8.063.407 6.836 1.855 843 573 187 7.462 8.070.869
Woning 2022 mei* Nederland 8.070.869 6.028 1.871 707 571 59 6.680 8.077.549
Woning 2022 juni* Nederland 8.077.549 6.025 1.941 927 747 141 6.433 8.083.982
Woning 2022 2e kwartaal* Nederland 8.063.407 18.889 5.667 2.477 1.891 387 20.575 8.083.982
Woning 2022 juli* Nederland 8.083.982 7.372 1.815 670 759 66 7.824 8.091.806
Woning 2022 augustus* Nederland 8.091.806 5.125 1.698 625 522 44 5.720 8.097.526
Woning 2021 augustus Amsterdam 455.245 225 62 0 20 7 274 455.519
Woning 2021 september Amsterdam 455.519 117 104 3 31 45 232 455.751
Woning 2021 3e kwartaal Amsterdam 454.690 867 311 3 157 43 1.061 455.751
Woning 2021 oktober Amsterdam 455.751 73 124 0 55 -1 141 455.892
Woning 2021 november Amsterdam 455.892 990 166 41 48 0 1.067 456.959
Woning 2021 december Amsterdam 456.959 1.104 603 18 259 8 1.438 458.397
Woning 2021 4e kwartaal Amsterdam 455.751 2.167 893 59 362 7 2.646 458.397
Woning 2021 Amsterdam 449.989 6.455 3.412 179 1.355 75 8.408 458.397
Woning 2022 januari** Amsterdam 458.397 508 206 315 53 1 347 458.744
Woning 2022 februari** Amsterdam 458.744 21 127 794 58 2 -702 458.042
Woning 2022 maart** Amsterdam 458.042 304 141 1 68 3 379 458.421
Woning 2022 1e kwartaal** Amsterdam 458.397 833 474 1.110 179 6 24 458.421
Woning 2022 april* Amsterdam 467.949 964 240 0 46 13 1.171 469.120
Woning 2022 mei* Amsterdam 469.120 422 104 0 66 -4 456 469.576
Woning 2022 juni* Amsterdam 469.576 1.146 158 3 81 15 1.235 470.811
Woning 2022 2e kwartaal* Amsterdam 467.949 2.532 502 3 193 24 2.862 470.811
Woning 2022 juli* Amsterdam 470.811 1.811 213 6 73 1 1.946 472.757
Woning 2022 augustus* Amsterdam 472.757 462 87 149 34 12 378 473.135
Woning 2021 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 267.050 2 91 116 23 -43 -89 266.961
Woning 2021 september 's-Gravenhage (gemeente) 266.961 135 40 1 27 -40 107 267.068
Woning 2021 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 266.742 415 278 190 93 -84 326 267.068
Woning 2021 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 267.068 54 18 0 18 21 75 267.143
Woning 2021 november 's-Gravenhage (gemeente) 267.143 163 167 0 19 0 311 267.454
Woning 2021 december 's-Gravenhage (gemeente) 267.454 147 67 2 10 -2 200 267.654
Woning 2021 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 267.068 364 252 2 47 19 586 267.654
Woning 2021 's-Gravenhage (gemeente) 265.959 1.399 915 358 244 -17 1.695 267.654
Woning 2022 januari** 's-Gravenhage (gemeente) 267.654 39 26 0 15 0 50 267.704
Woning 2022 februari** 's-Gravenhage (gemeente) 267.704 260 32 0 227 0 65 267.769
Woning 2022 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 267.769 164 37 1 12 -29 159 267.928
Woning 2022 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 267.654 463 95 1 254 -29 274 267.928
Woning 2022 april* 's-Gravenhage (gemeente) 267.928 801 74 0 17 -1 857 268.785
Woning 2022 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 268.785 138 21 0 27 1 133 268.918
Woning 2022 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 268.918 108 68 141 33 0 2 268.920
Woning 2022 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 267.928 1.047 163 141 77 0 992 268.920
Woning 2022 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 268.920 2 65 0 20 1 48 268.968
Woning 2022 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 268.968 21 55 3 14 0 59 269.027
Woning 2021 augustus Rotterdam 318.868 318 31 19 33 4 301 319.169
Woning 2021 september Rotterdam 319.169 9 41 0 21 2 31 319.200
Woning 2021 3e kwartaal Rotterdam 318.767 404 115 24 69 7 433 319.200
Woning 2021 oktober Rotterdam 319.200 3 41 9 23 2 14 319.214
Woning 2021 november Rotterdam 319.214 107 153 0 74 5 191 319.405
Woning 2021 december Rotterdam 319.405 9 28 207 24 -1 -195 319.210
Woning 2021 4e kwartaal Rotterdam 319.200 119 222 216 121 6 10 319.210
Woning 2021 Rotterdam 317.945 1.095 868 377 351 30 1.265 319.210
Woning 2022 januari** Rotterdam 319.210 43 74 52 22 2 45 319.255
Woning 2022 februari** Rotterdam 319.255 26 61 26 12 -2 47 319.302
Woning 2022 maart** Rotterdam 319.302 958 83 191 44 0 806 320.108
Woning 2022 1e kwartaal** Rotterdam 319.210 1.027 218 269 78 0 898 320.108
Woning 2022 april* Rotterdam 320.108 42 131 16 23 3 137 320.245
Woning 2022 mei* Rotterdam 320.245 81 32 101 39 4 -23 320.222
Woning 2022 juni* Rotterdam 320.222 23 39 202 55 1 -194 320.028
Woning 2022 2e kwartaal* Rotterdam 320.108 146 202 319 117 8 -80 320.028
Woning 2022 juli* Rotterdam 320.028 26 108 0 27 0 107 320.135
Woning 2022 augustus* Rotterdam 320.135 705 96 0 14 6 793 320.928
Woning 2021 augustus Utrecht (gemeente) 161.400 19 12 1 9 0 21 161.421
Woning 2021 september Utrecht (gemeente) 161.421 647 9 2 8 1 647 162.068
Woning 2021 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 160.970 1.134 36 3 69 0 1.098 162.068
Woning 2021 oktober Utrecht (gemeente) 162.068 83 46 4 6 -2 117 162.185
Woning 2021 november Utrecht (gemeente) 162.185 33 125 1 109 0 48 162.233
Woning 2021 december Utrecht (gemeente) 162.233 215 16 4 10 1 218 162.451
Woning 2021 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 162.068 331 187 9 125 -1 383 162.451
Woning 2021 Utrecht (gemeente) 159.671 2.621 399 22 251 33 2.780 162.451
Woning 2022 januari** Utrecht (gemeente) 162.451 536 80 1 13 -2 600 163.051
Woning 2022 februari** Utrecht (gemeente) 163.051 116 45 8 8 0 145 163.196
Woning 2022 maart** Utrecht (gemeente) 163.196 54 26 0 2 1 79 163.275
Woning 2022 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 162.451 706 151 9 23 -1 824 163.275
Woning 2022 april* Utrecht (gemeente) 163.275 464 27 3 8 0 480 163.755
Woning 2022 mei* Utrecht (gemeente) 163.755 108 8 1 5 0 110 163.865
Woning 2022 juni* Utrecht (gemeente) 163.865 50 56 1 12 0 93 163.958
Woning 2022 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 163.275 622 91 5 25 0 683 163.958
Woning 2022 juli* Utrecht (gemeente) 163.958 390 29 1 18 0 400 164.358
Woning 2022 augustus* Utrecht (gemeente) 164.358 637 4 0 1 0 640 164.998
Niet-woning totaal 2021 augustus Nederland 1.163.529 799 641 286 669 34 519 1.164.048
Niet-woning totaal 2021 september Nederland 1.164.048 1.021 726 415 735 113 710 1.164.757
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Nederland 1.162.554 3.102 1.985 1.025 2.070 212 2.204 1.164.757
Niet-woning totaal 2021 oktober Nederland 1.164.757 1.180 661 341 516 114 1.098 1.165.855
Niet-woning totaal 2021 november Nederland 1.165.855 1.571 741 539 729 28 1.072 1.166.927
Niet-woning totaal 2021 december Nederland 1.166.927 1.678 833 346 846 7 1.326 1.168.253
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Nederland 1.164.757 4.429 2.235 1.226 2.091 149 3.496 1.168.253
Niet-woning totaal 2021 Nederland 1.157.582 13.981 9.179 4.746 8.475 733 10.672 1.168.253
Niet-woning totaal 2022 januari** Nederland 1.168.253 1.226 990 398 650 254 1.422 1.169.675
Niet-woning totaal 2022 februari** Nederland 1.169.675 1.082 1.028 355 567 129 1.317 1.170.992
Niet-woning totaal 2022 maart** Nederland 1.170.992 1.587 736 515 1.344 63 527 1.171.519
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Nederland 1.168.253 3.895 2.754 1.268 2.561 446 3.266 1.171.519
Niet-woning totaal 2022 april* Nederland 1.171.519 1.051 603 323 906 53 478 1.171.998
Niet-woning totaal 2022 mei* Nederland 1.171.998 935 696 330 783 107 625 1.172.623
Niet-woning totaal 2022 juni* Nederland 1.172.623 1.020 737 357 662 49 787 1.173.410
Niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Nederland 1.171.519 3.006 2.036 1.010 2.351 209 1.890 1.173.410
Niet-woning totaal 2022 juli* Nederland 1.173.410 1.314 887 281 653 94 1.361 1.174.771
Niet-woning totaal 2022 augustus* Nederland 1.174.771 1.312 669 437 466 47 1.125 1.175.896
Niet-woning totaal 2021 augustus Amsterdam 48.929 15 4 1 15 0 3 48.932
Niet-woning totaal 2021 september Amsterdam 48.932 10 18 40 29 2 -39 48.893
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Amsterdam 48.926 34 35 50 54 2 -33 48.893
Niet-woning totaal 2021 oktober Amsterdam 48.893 3 16 3 19 -1 -4 48.889
Niet-woning totaal 2021 november Amsterdam 48.889 31 21 15 29 1 9 48.898
Niet-woning totaal 2021 december Amsterdam 48.898 85 132 26 144 2 49 48.947
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Amsterdam 48.893 119 169 44 192 2 54 48.947
Niet-woning totaal 2021 Amsterdam 48.840 405 535 162 679 8 107 48.947
Niet-woning totaal 2022 januari** Amsterdam 48.947 57 31 18 94 0 -24 48.923
Niet-woning totaal 2022 februari** Amsterdam 48.923 1 34 9 24 2 4 48.927
Niet-woning totaal 2022 maart** Amsterdam 48.927 21 26 6 25 0 16 48.943
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Amsterdam 48.947 79 91 33 143 2 -4 48.943
Niet-woning totaal 2022 april* Amsterdam 50.468 26 17 2 7 0 34 50.502
Niet-woning totaal 2022 mei* Amsterdam 50.502 16 18 5 19 10 20 50.522
Niet-woning totaal 2022 juni* Amsterdam 50.522 35 18 37 22 1 -5 50.517
Niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Amsterdam 50.468 77 53 44 48 11 49 50.517
Niet-woning totaal 2022 juli* Amsterdam 50.517 73 65 36 44 -7 51 50.568
Niet-woning totaal 2022 augustus* Amsterdam 50.568 29 29 50 17 7 -2 50.566
Niet-woning totaal 2021 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 27.815 1 20 19 28 -1 -27 27.788
Niet-woning totaal 2021 september 's-Gravenhage (gemeente) 27.788 2 6 14 26 -1 -33 27.755
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.820 6 40 34 81 4 -65 27.755
Niet-woning totaal 2021 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 27.755 2 14 2 7 0 7 27.762
Niet-woning totaal 2021 november 's-Gravenhage (gemeente) 27.762 3 16 67 26 0 -74 27.688
Niet-woning totaal 2021 december 's-Gravenhage (gemeente) 27.688 5 27 1 26 1 6 27.694
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.755 10 57 70 59 1 -61 27.694
Niet-woning totaal 2021 's-Gravenhage (gemeente) 27.654 260 195 138 270 -7 40 27.694
Niet-woning totaal 2022 januari** 's-Gravenhage (gemeente) 27.694 15 18 3 14 0 16 27.710
Niet-woning totaal 2022 februari** 's-Gravenhage (gemeente) 27.710 9 11 3 10 -2 5 27.715
Niet-woning totaal 2022 maart** 's-Gravenhage (gemeente) 27.715 0 5 5 26 0 -26 27.689
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** 's-Gravenhage (gemeente) 27.694 24 34 11 50 -2 -5 27.689
Niet-woning totaal 2022 april* 's-Gravenhage (gemeente) 27.689 16 7 1 17 1 6 27.695
Niet-woning totaal 2022 mei* 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 1 25 1 13 1 13 27.708
Niet-woning totaal 2022 juni* 's-Gravenhage (gemeente) 27.708 2 10 9 38 0 -35 27.673
Niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.689 19 42 11 68 2 -16 27.673
Niet-woning totaal 2022 juli* 's-Gravenhage (gemeente) 27.673 2 18 0 14 2 8 27.681
Niet-woning totaal 2022 augustus* 's-Gravenhage (gemeente) 27.681 20 14 11 13 1 11 27.692
Niet-woning totaal 2021 augustus Rotterdam 33.122 33 8 7 18 -5 11 33.133
Niet-woning totaal 2021 september Rotterdam 33.133 1 18 2 15 -6 -4 33.129
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Rotterdam 33.135 39 35 11 53 -16 -6 33.129
Niet-woning totaal 2021 oktober Rotterdam 33.129 1 13 7 20 -1 -14 33.115
Niet-woning totaal 2021 november Rotterdam 33.115 11 20 28 36 -5 -38 33.077
Niet-woning totaal 2021 december Rotterdam 33.077 1 21 5 19 1 -1 33.076
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Rotterdam 33.129 13 54 40 75 -5 -53 33.076
Niet-woning totaal 2021 Rotterdam 33.140 134 180 80 275 -23 -64 33.076
Niet-woning totaal 2022 januari** Rotterdam 33.076 4 12 10 18 -1 -13 33.063
Niet-woning totaal 2022 februari** Rotterdam 33.063 2 7 21 8 -1 -21 33.042
Niet-woning totaal 2022 maart** Rotterdam 33.042 22 12 26 42 -1 -35 33.007
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Rotterdam 33.076 28 31 57 68 -3 -69 33.007
Niet-woning totaal 2022 april* Rotterdam 33.007 0 68 5 20 -2 41 33.049
Niet-woning totaal 2022 mei* Rotterdam 33.049 6 20 7 21 -1 -3 33.046
Niet-woning totaal 2022 juni* Rotterdam 33.046 2 11 16 16 -3 -22 33.024
Niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Rotterdam 33.007 8 99 28 57 -6 16 33.024
Niet-woning totaal 2022 juli* Rotterdam 33.024 3 18 3 33 -3 -18 33.006
Niet-woning totaal 2022 augustus* Rotterdam 33.006 18 10 8 24 -2 -6 33.000
Niet-woning totaal 2021 augustus Utrecht (gemeente) 15.327 34 16 2 4 1 45 15.372
Niet-woning totaal 2021 september Utrecht (gemeente) 15.372 17 8 2 5 -1 17 15.389
Niet-woning totaal 2021 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.253 85 72 4 19 2 136 15.389
Niet-woning totaal 2021 oktober Utrecht (gemeente) 15.389 24 12 5 6 -1 24 15.413
Niet-woning totaal 2021 november Utrecht (gemeente) 15.413 1 13 0 6 0 8 15.421
Niet-woning totaal 2021 december Utrecht (gemeente) 15.421 6 8 2 6 0 6 15.427
Niet-woning totaal 2021 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.389 31 33 7 18 -1 38 15.427
Niet-woning totaal 2021 Utrecht (gemeente) 15.226 204 171 46 130 2 201 15.427
Niet-woning totaal 2022 januari** Utrecht (gemeente) 15.427 15 4 1 2 0 16 15.443
Niet-woning totaal 2022 februari** Utrecht (gemeente) 15.443 0 5 18 7 0 -20 15.423
Niet-woning totaal 2022 maart** Utrecht (gemeente) 15.423 9 15 0 21 0 3 15.426
Niet-woning totaal 2022 1e kwartaal** Utrecht (gemeente) 15.427 24 24 19 30 0 -1 15.426
Niet-woning totaal 2022 april* Utrecht (gemeente) 15.426 35 9 0 7 -1 36 15.462
Niet-woning totaal 2022 mei* Utrecht (gemeente) 15.462 3 6 0 8 0 1 15.463
Niet-woning totaal 2022 juni* Utrecht (gemeente) 15.463 4 12 0 3 0 13 15.476
Niet-woning totaal 2022 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 15.426 42 27 0 18 -1 50 15.476
Niet-woning totaal 2022 juli* Utrecht (gemeente) 15.476 11 7 2 10 0 6 15.482
Niet-woning totaal 2022 augustus* Utrecht (gemeente) 15.482 18 6 0 14 0 10 15.492
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf verslagmaand oktober 2021 is het CBS volledig overgegaan op gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend.

Dankzij BAG 2.0 kunnen nieuwe afleidingsregels geïntroduceerd worden om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe informatie. Zo is het mogelijk geworden om de administratieve correcties beter te onderscheiden van de fysieke mutaties als sloop, onttrekking of toevoeging aan de voorraad. Met terugwerkende kracht zijn vanaf 2021 alle mutaties volgens deze nieuwe afleidingsregels berekend. Het uiteindelijke saldo is per categorie gelijk gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2022, en het eerste kwartaal van 2022 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 september 2022:
De voorlopige cijfers van augustus zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2023 worden de definitieve cijfers van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.