Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
17-05-2022

Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar)

Deelname leven lang leren, bevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, beroeps- en niet-beroepsbevolking
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, ancienniteit, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, bedrijfstak, bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau onderwijsrichting bevolking naar geslacht en leelftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 kwartaal I -2022 kwartaal I

Actualisering
13-05-2022

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2021/'22

Actualisering