Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
13-04-2021

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, migratieachtergrond en inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014/'15 - 2019'/'20

Actualisering
02-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2020/'21

Actualisering
02-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar onderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2020/'21

Actualisering
02-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2020/'21

Actualisering
26-03-2021

Wetenschappelijk onderwijs; promoties, studierichting

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2017/'18 - 2019/'20

Actualisering
19-03-2021

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07 - 2020/'21

Herontwerp
19-03-2021

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07 - 2020/'21

Actualisering