Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
15-05-2018

Bevolking; onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2018

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 1e kwartaal

Actualisering
09-05-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Actualisering
09-05-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Actualisering
09-05-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Actualisering
09-05-2018

Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, studierichting, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Actualisering
09-05-2018

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2002/'03 - 2016/'17

Actualisering
08-05-2018

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010

Herontwerp
08-05-2018

Brugklascohorten; niveauverandering, achtergrondkenmerken

Niveauverandering naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Herontwerp
08-05-2018

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Herontwerp
01-05-2018

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Actualisering
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Actualisering
26-04-2018

VO; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2015/'16-2016/'17

Herontwerp
26-04-2018

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

Vertraagde op - , af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2015/'16 naar 2016/'17*

Herontwerp