Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
01-03-2024

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2022/'23

Actualisering
01-03-2024

Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, studierichting, herkomstland
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2022/'23

Actualisering
01-03-2024

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting, herkomst

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2023/'24

Actualisering
01-03-2024

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2023/'24

Actualisering
01-03-2024

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2023/'24

Actualisering
01-03-2024

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

Internationale studenten Geslacht en nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2023/'24

Actualisering
01-03-2024

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Internationale studenten naar geslacht, verblijfsjaar onderwijssoort, studierichting en opleidingsfase
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Studierichting, mbo niveau, leerweg, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2021/'22-2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland
Frequentie: per jaar, periode: 2020/'21-2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Herkomstland, geboorteland ouders, mbo niveau, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, herkomstland, leerweg, geboorteland ouders, mbo niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Studenten, onderwijssoort Studenten, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2006/'07 - 2023/'24

Actualisering
22-02-2024

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2023

Nieuw
16-02-2024

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12-2023/'24

Actualisering
16-02-2024

Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2023/'24

Actualisering
16-02-2024

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, sectorkamer, bedrijfstak 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2018/19-2022/23

Nieuw
16-02-2024

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke postitie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2018/19-2022/23

Nieuw
15-02-2024

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2023/'24

Actualisering
15-02-2024

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, herkomst

Studenten aan middebaar beroeponderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders)
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2023/'24

Actualisering
15-02-2024

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders) en studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2023/24

Actualisering
14-02-2024

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau en herkomst

Onderwijsniveau Geslacht, leeftijd, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2023

Actualisering
14-02-2024

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau onderwijsrichting bevolking naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering