Recente Statline cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
31-07-2020

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Eerst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Studierichting startjaar, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
31-07-2020

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
31-07-2020

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Vooropleiding, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
10-07-2020

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Actualisering
10-07-2020

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2019/'20

Actualisering
09-07-2020

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 naar 2016/'17 t/m 2018/'19 naar 2019/'20

Nieuw