Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
17-09-2019

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
17-09-2019

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
17-09-2019

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
17-09-2019

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
17-09-2019

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma Uurloon, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma, migratieachtergrond Arbeidskenmerken, studierichting op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met werk (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, bedrijfstakken SBI 2008, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2006/07-2016/'17

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs werknemers (met en zonder diploma), uurloon Studierichting, bedrijfstakken, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
13-09-2019

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Nieuw
03-09-2019

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012

Actualisering
03-09-2019

Brugklascohorten; niveauverandering, achtergrondkenmerken

Niveauverandering naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014, 2016

Actualisering
03-09-2019

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014, 2016

Actualisering
30-08-2019

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Eerst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Studierichting startjaar, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016

Actualisering
30-08-2019

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016

Actualisering
30-08-2019

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Vooropleiding, onderwijspositie, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014, 2016

Actualisering
30-08-2019

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2018/'19

Actualisering