Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
16-02-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2015/'16

Herontwerp
14-02-2018

Bevolking; onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2018

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2018

Jongeren; voortijdig schoolverlaters (tot. omv), geslacht,migratieachtergr.

Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, kenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2017

Actualisering
09-02-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting en regiokenmerken

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regio Mbo; deelnemers, studierichting, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: Vanaf 2015/'16

Nieuw
09-02-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Deelnemers; niveau, leerweg, opleidingsrichting, migratieachtergrond Deelnemers, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: Vanaf 2015

Nieuw
09-02-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Mbo; deelnemers naar niveau, leerweg en migratieachtergrond Mbo; niveau, leerweg, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2016

Nieuw
02-02-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migeratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Herontwerp
31-01-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Herontwerp
31-01-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2015/'16

Herontwerp
26-01-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, Onderwijssoort in detail, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Herontwerp
26-01-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2016/'17

Herontwerp
24-01-2018

MBO; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond,generatie, regiokenmerken

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar, Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05 - 2015/'16

Herontwerp