Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie