Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
30-09-2022

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, arbeidskenmerken Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater, arbeidskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2019/'20

Actualisering
30-09-2022

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater
Frequentie: per jaar, periode: 2007/08 - 2019/'20

Actualisering
30-09-2022

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2019/'20

Actualisering
30-09-2022

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uitkeringen na schoolverlaten Persoonskenmerken, uitkeringen na schoolverlaten
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2019/'20

Actualisering
30-09-2022

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2019/'20

Actualisering
30-09-2022

Vavo-gediplomeerden; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Gediplomeerden, onderwijssoort Gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2006/'07 - 2021/'22

Nieuw
30-09-2022

Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Studenten, onderwijssoort Studenten, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2006/'07 - 2021/'22

Nieuw
23-09-2022

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Actualisering
23-09-2022

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008 -2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma Uurloon, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma, migratieachtergrond Arbeidskenmerken, studierichting op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met werk (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, bedrijfstakken SBI 2008, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2019

Actualisering
20-09-2022

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs werknemers (met en zonder diploma), uurloon Studierichting, bedrijfstakken, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2019

Actualisering
15-09-2022

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met associate degree of bachelor diploma Vooropleiding, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
15-09-2022

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Studenten behaalde ho diploma's Onderwijssoort startjaar, onderwijspositie startjaar, peiljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
15-09-2022

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering
15-09-2022

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde wo-diploma Vooropleiding, studiefase startjaar, onderwijspositie peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Actualisering