Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
14-11-2018

Bevolking; onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
14-11-2018

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
26-10-2018

Jongeren (15 tot 25 jaar); onderwijsniveau, kenmerken ouders

Behaald onderwijsniveau jongeren, kenmerken ouders, arbeidsparticipatie, gestandaardiseerd huishoudinkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
24-10-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
24-10-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
19-10-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, generatie, schoolregio, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017'18

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting, diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde wo-diploma Vooropleiding, studiefase startjaar, onderwijspositie peiljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp