Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
23-01-2023

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting, herkomst

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
23-01-2023

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
23-01-2023

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
13-01-2023

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau en herkomst

Onderwijsniveau Geslacht, leeftijd, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2022

Nieuw
12-01-2023

Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, kenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2021

Nieuw