Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Geslacht Leeftijden Perioden Wanbetalers zorgverzekering (aantal) Wanbetalers zorgverzekering (relatief) (%)
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2010 244.210 1,9
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2015 282.190 2,1
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2019 190.250 1,4
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2020 174.720 1,2
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2021* 161.900 1,1
Totaal mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2010 4.910 1,2
Totaal mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2015 2.840 0,7
Totaal mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2019 2.300 0,5
Totaal mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2020 1.940 0,4
Totaal mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2021* 1.490 0,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2010 34.660 3,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2015 30.510 2,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2019 19.740 1,8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2020 18.710 1,7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2021* 17.720 1,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2010 37.460 3,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2015 41.540 3,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2019 25.830 2,3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2020 23.360 2,1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2021* 21.980 1,9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2010 31.490 3,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2015 39.020 3,8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2019 26.900 2,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2020 24.610 2,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2021* 23.170 2,0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2010 29.950 2,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2015 32.800 3,2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2019 24.070 2,3
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2020 22.430 2,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2021* 21.130 2,0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2010 30.130 2,3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2015 32.450 2,9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2019 20.100 2,0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2020 18.960 1,8
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2021* 17.710 1,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2010 27.490 2,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2015 32.200 2,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2019 20.640 1,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2020 18.050 1,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2021* 15.710 1,4
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2010 20.460 1,7
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2015 27.870 2,2
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2019 18.350 1,4
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2020 16.730 1,3
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2021* 15.420 1,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2010 12.850 1,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2015 19.350 1,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2019 14.100 1,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2020 12.810 1,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2021* 11.670 0,9
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2010 8.290 0,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2015 11.430 1,1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2019 8.830 0,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2020 8.380 0,7
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2021* 7.740 0,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 3.620 0,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2015 7.170 0,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2019 4.860 0,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 4.440 0,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021* 4.080 0,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 1.650 0,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 2.910 0,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 2.780 0,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 2.650 0,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021* 2.420 0,3
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2010 700 0,1
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2015 1.240 0,2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2019 1.070 0,2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2020 1.000 0,2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2021* 1.010 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2010 530 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2015 860 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2019 690 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 660 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021* 650 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.
Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.
Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling of 'goede betaler regeling'). Door deze wetswijziging krijgen zorgverzekeraars een ruimere bevoegdheid om personen als wanbetaler af te melden bij het CAK. Dit kan doordat wanbetalers direct een betalingsregeling met hun verzekeraar overeenkomen en door het aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van bepaalde groepen, die onder voorwaarden kunnen uitstromen. Dit laatste betreft met name personen met een bijstandsuitkering. Hoewel deze regeling pas in 2016 van kracht is geworden, zijn verzekeraars hier in 2015 al op vooruitgelopen, waardoor al in 2015 de gevolgen van deze regeling in de cijfers zijn terug te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 4 november 2022:
De cijfers voor 2020 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2023 verschijnen er voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers zorgverzekering
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
Wanbetalers zorgverzekering (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten, 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.