Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse


Belangrijke mededeling over het coronavirus:
De berekening van de voorlopige cijfers over capaciteit in 2020 wordt gedaan op basis van een enquête, die onder accommodaties eind 2019 is gehouden. Sluitingen van accommodaties als gevolg van maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus in 2020 zijn niet in deze cijfers verwerkt. Meer informatie over het geschatte verlies aan capaciteit als gevolg van de maatregelen van de veiligheidsregio’s vindt u hier.

Deze tabel geeft een overzicht van de capaciteit (aantal accommodaties, slaapplaatsen en kamers) in Nederland bij alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over capaciteit per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Totaal accommodatiesAccommodaties (aantal) Totaal accommodatiesKamers (aantal) Totaal accommodatiesSlaapplaatsen (aantal) Open accommodatiesAccommodaties (aantal) Open accommodatiesKamers (aantal) Open accommodatiesSlaapplaatsen (aantal)
Totaal Nederland 2020 mei* 3.838 142.674 312.246 3.808 141.868 310.558
Totaal Amsterdam 2020 mei* 509 38.692 85.404 501 38.254 84.500
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 mei* 918 10.042 27.353 905 9.916 27.095
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 mei* 90 2.698 8.811 85 2.647 8.693
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 mei* 135 1.725 4.155 135 1.725 4.155
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 mei* 41 692 1.738 41 692 1.738
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 mei* 389 7.300 17.284 388 7.288 17.255
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2020 mei* 72 2.097 5.422 72 2.097 5.422
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 mei* 1.328 44.419 94.440 1.321 44.248 94.063
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2020 mei* 167 11.763 25.255 167 11.763 25.255
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 mei* 946 71.419 152.946 939 70.928 151.940
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2020 mei* 114 17.298 35.731 111 16.911 34.945
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 mei* 122 7.769 16.068 120 7.763 16.050
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2020 mei* 25 4.144 8.447 25 4.144 8.447
Bron: CBS.
Verklaring van tekens