Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Perioden Bibliotheekorganisaties (aantal) Bibliotheekvestigingen (aantal) Leden (x 1 000) Collecties Totaal (x 1 000) Collecties Boeken (x 1 000) Uitleningen Totaal (x 1 000) Uitleningen Boeken (x 1 000) Overheidsuitgaven voor bibliotheken (mln euro)
2010 166 . 3.996 31.323 28.532 100.102 93.398 596,0
2011 163 . 4.009 30.667 27.922 100.025 93.028 605,0
2012 162 . 3.970 29.120 26.487 92.332 85.193 610,0
2013 160 . 3.858 27.411 24.837 84.397 77.701 .
2014 157 . 3.784 26.561 24.243 80.396 73.374 .
2015 156 . 3.784 25.254 23.129 78.069 72.728 .
2016 154 . 3.716 24.859 22.924 73.468 68.811 .
2017 149 . 3.704 25.201 23.342 71.490 67.380 .
2018 146 . 3.655 24.471 22.717 66.608 63.307 .
2019* 145 . 3.620 24.717 23.137 63.833 61.088 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, de collectie, het aantal leden en de uitleningen. Bibliotheekorganisaties bestaan in de loop van de jaren uit openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties (PSO, vanaf 2015 bekend als provinciale ondersteuningsinstellingen, POI) en volksbibliotheken. Tot en met 2001 zijn ook volksbibliotheken in de cijfers opgenomen. Tot en met 2005 zijn de cijfers inclusief PSO's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1910

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per november 2020:
De definitieve cijfers van 2018 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In november 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2020 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2019 geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Bibliotheekorganisaties
Bibliotheekorganisaties bestaan in de loop van de jaren uit openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties (PSO) en volksbibliotheken. Tot en met 2001 zijn ook volksbibliotheken in de cijfers opgenomen. Tot en met 2005 zijn de cijfers inclusief PSO’s.
Bibliotheekvestigingen
Een voor ieder bestemd en toegankelijk vast distributiepunt waar uitleningen en gebruikers door de openbare bibliotheekinstelling worden geregistreerd (hoofdbibliotheek, filiaal en een voor iedereen toegankelijke uitleenpost).


Leden
Aantal ingeschreven leden van de bibliotheek.
Collecties
Collecties inclusief boeken, audiovisuele middelen, bladmuziek etc. Exclusief digitale boeken.
Totaal
Boeken
Collectie boeken bestaande uit boeken voor volwassenen en kinderen, fictie en non-fictie en naslagwerken. Exclusief digitale boeken.
Uitleningen
Aantal uitleningen van alle uit te lenen collecties. Exclusief digitale boeken.
Totaal
Boeken
Uitleningen van boeken bestaande uit boeken voor volwassenen en kinderen, fictie en non-fictie en naslagwerken. Exclusief digitale boeken.
Overheidsuitgaven voor bibliotheken
Uitgaven door de sector overheid.