Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Geslacht Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwende personen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Personen die een partnerschap sluiten (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk verweduwde personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap verweduwde personen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 2023 januari 9.299 5.472 3.827 11.054 4.280 547 6.116 111
Totaal mannen en vrouwen 2023 februari 9.112 5.513 3.599 9.303 3.535 502 5.175 91
Totaal mannen en vrouwen 2023 maart 11.546 7.629 3.917 10.942 4.320 610 5.880 132
Totaal mannen en vrouwen 2023 april 11.400 7.986 3.414 9.014 3.292 498 5.138 86
Totaal mannen en vrouwen 2023 mei 18.786 14.858 3.928 9.614 3.836 641 5.040 97
Totaal mannen en vrouwen 2023 juni 23.648 19.790 3.858 9.662 3.995 582 5.006 79
Totaal mannen en vrouwen 2023 juli 18.041 14.102 3.939 9.528 4.070 574 4.788 96
Totaal mannen en vrouwen 2023 augustus 17.214 13.273 3.941 9.676 4.002 675 4.897 102
Totaal mannen en vrouwen 2023 september 21.479 17.723 3.756 9.021 3.500 508 4.923 90
Totaal mannen en vrouwen 2023 oktober 13.855 9.590 4.265 9.810 3.690 604 5.414 102
Totaal mannen en vrouwen 2023 november 10.089 6.190 3.899 10.171 3.971 616 5.476 108
Totaal mannen en vrouwen 2023 december 9.508 6.057 3.451 10.482 3.664 657 6.055 106
Totaal mannen en vrouwen 2023 173.977 128.183 45.794 118.277 46.155 7.014 63.908 1.200
Totaal mannen en vrouwen 2024 januari* 8.987 5.109 3.878 11.537 4.332 742 6.364 99
Totaal mannen en vrouwen 2024 februari* 9.522 5.730 3.792 10.555 3.949 694 5.797 115
Totaal mannen en vrouwen 2024 maart* 9.695 5.941 3.754 10.526 3.867 683 5.862 114
Totaal mannen en vrouwen 2024 april* 14.665 10.444 4.221 10.003 3.693 624 5.572 114
Totaal mannen en vrouwen 2024 mei* 19.114 15.406 3.708 9.704 3.593 687 5.298 126
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over huwende, scheidende en verweduwde personen die tijdens de huwelijkssluiting, scheiding of verweduwing in de bevolkingsregisters van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2023 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2024 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De definitieve cijfers van 2023 en de voorlopige cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Personen die een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap)
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap). Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een huwelijk worden gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Om een geregistreerd partnerschap in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap worden gesloten.
Totaal
Totaal personen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Huwende personen
Personen die tijdens de huwelijkssluiting staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van huwelijkssluiting.
Personen die een partnerschap sluiten
Personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Het betreft personen die tijdens de sluiting van het geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van partnerschapsregistratie.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Personen van wie het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Scheiding na huwelijk of geregistreerd partnerschap:
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook worden ontbonden met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.

Totaal
Totaal personen van wie het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.
Na huwelijk gescheiden personen
Personen die, tijdens de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand, staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na partnerschap gescheiden personen
Personen die tijdens de inschrijving van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de Burgerlijke Stand staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na huwelijk verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de huwelijkspartner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Na partnerschap verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de partner na geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.