Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Geslacht Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwende personen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Personen die een partnerschap sluiten (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk verweduwde personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap verweduwde personen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 2019 januari 8.350 4.944 3.406 11.367 5.429 449 5.423 66
Totaal mannen en vrouwen 2019 februari 8.418 5.053 3.365 10.062 4.641 412 4.953 56
Totaal mannen en vrouwen 2019 maart 9.178 5.910 3.268 10.901 4.948 433 5.455 65
Totaal mannen en vrouwen 2019 april 12.062 8.259 3.803 10.255 4.868 445 4.866 76
Totaal mannen en vrouwen 2019 mei 18.417 14.704 3.713 10.350 5.054 436 4.797 63
Totaal mannen en vrouwen 2019 juni 19.391 16.177 3.214 9.644 4.447 508 4.625 64
Totaal mannen en vrouwen 2019 juli 16.859 12.780 4.079 10.687 5.311 490 4.822 64
Totaal mannen en vrouwen 2019 augustus 17.106 13.514 3.592 9.755 4.609 395 4.689 62
Totaal mannen en vrouwen 2019 september 20.908 17.347 3.561 9.057 4.069 419 4.528 41
Totaal mannen en vrouwen 2019 oktober 13.174 9.137 4.037 10.349 4.715 532 5.035 67
Totaal mannen en vrouwen 2019 november 9.579 5.906 3.673 10.102 4.521 396 5.118 67
Totaal mannen en vrouwen 2019 december 9.909 6.107 3.802 10.398 4.536 493 5.293 76
Totaal mannen en vrouwen 2019 163.351 119.838 43.513 122.927 57.148 5.408 59.604 767
Totaal mannen en vrouwen 2020 januari* 8.518 5.083 3.435 11.128 5.038 461 5.551 78
Totaal mannen en vrouwen 2020 februari* 10.670 7.044 3.626 9.862 4.400 421 4.955 86
Totaal mannen en vrouwen 2020 maart* 9.398 5.507 3.891 11.717 4.595 498 6.539 85
Totaal mannen en vrouwen 2020 april* 7.715 4.866 2.849 11.944 4.054 441 7.351 98
Totaal mannen en vrouwen 2020 mei* 8.928 5.775 3.153 10.047 4.446 493 5.038 70
Totaal mannen en vrouwen 2020 juni* 12.866 8.651 4.215 10.227 4.985 516 4.645 81
Totaal mannen en vrouwen 2020 juli* 14.948 10.328 4.620 10.508 5.221 587 4.620 80
Totaal mannen en vrouwen 2020 augustus* 17.019 12.436 4.583 9.870 4.484 436 4.868 82
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over huwende, scheidende en verweduwde personen die tijdens de huwelijkssluiting, scheiding of verweduwing in de bevolkingsregisters van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, alle overige cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2020:
De voorlopige cijfers van augustus 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Personen die een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap)
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap). Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een huwelijk worden gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Om een geregistreerd partnerschap in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap worden gesloten.
Totaal
Totaal personen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Huwende personen
Personen die tijdens de huwelijkssluiting staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van huwelijkssluiting.
Personen die een partnerschap sluiten
Personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Het betreft personen die tijdens de sluiting van het geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van partnerschapsregistratie.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Personen van wie het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Scheiding na huwelijk of geregistreerd partnerschap:
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook worden ontbonden met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.

Totaal
Totaal personen van wie het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.
Na huwelijk gescheiden personen
Personen die, tijdens de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand, staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na partnerschap gescheiden personen
Personen die tijdens de inschrijving van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de Burgerlijke Stand staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na huwelijk verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de huwelijkspartner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Na partnerschap verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de partner na geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.