Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's


Deze tabel bevat cijfers over behaalde diploma’s in het hoger onderwijs (ho) van ho-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven de (combinatie van) behaalde ho-diploma's weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het ho. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht en onderwijssoort startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het ho.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2019:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2008/’09 na negen jaar, van het ho-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het ho-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het ho-cohort 2016/'17 na 1 jaar zijn toegevoegd.

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2010/'11 na acht jaar, van het ho-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na vier jaar en van ho-cohort 2016/'17 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal 2020.

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Geslacht Startjaar Onderwijssoort startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) GediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) GediplomeerdenBachelor hbo (aantal) GediplomeerdenMaster hbo (aantal) GediplomeerdenBachelor wo (aantal) GediplomeerdenMaster wo (aantal) GediplomeerdenBachelor hbo + master hbo (aantal) GediplomeerdenBachelor hbo + master wo (aantal) GediplomeerdenBachelor wo + master wo (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2008 Totaal studenten startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 126.432 93.237 55.220 847 5.837 4.197 898 4.390 21.848 33.195
Totaal geslacht 2008 Hbo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 89.704 60.894 52.859 843 829 34 867 3.886 1.576 28.810
Totaal geslacht 2008 Wo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 36.174 31.852 2.088 3 4.987 4.161 24 415 20.174 4.322
Totaal geslacht 2008 Hbo en wo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 554 491 273 1 21 2 7 89 98 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens