Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Geslacht Startjaar Onderwijssoort startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo (aantal) Gediplomeerden Master hbo (aantal) Gediplomeerden Bachelor wo (aantal) Gediplomeerden Master wo (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo + master hbo (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo + master wo (aantal) Gediplomeerden Bachelor wo + master wo (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2010 Totaal studenten startjaar 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 134.482 98.766 56.484 754 6.484 5.830 952 4.649 23.613 35.716
Totaal geslacht 2010 Hbo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 94.080 62.876 54.307 746 982 38 929 4.121 1.753 31.204
Totaal geslacht 2010 Wo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 39.731 35.310 1.931 8 5.469 5.792 19 426 21.665 4.421
Totaal geslacht 2010 Hbo en wo 9 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 671 580 246 0 33 0 4 102 195 91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over behaalde diploma’s in het hoger onderwijs (ho) van ho-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15, 2016/’17 en 2018/'19. De cijfers geven de (combinatie van) behaalde ho-diploma's weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het ho. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht en onderwijssoort startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het ho.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2012/'13 na acht jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na zes jaar, van het ho-cohort 2016/'17 na vier jaar en van het ho-cohort 2018/'19 na 2 jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2012/'13 na negen jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na zeven jaar, van het ho-cohort 2016/'17 na vijf jaar, van het ho-cohort 2018/'19 na drie jaar en van het ho-cohort 2020/’21 na een jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs had. Soms is de eerste opleiding waar studenten zich voor inschrijven een masteropleiding. Het gaat in deze gevallen om studenten die hun bachelordiploma behaald hebben in het buitenland of in het niet-bekostigd onderwijs in Nederland.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Bachelor hbo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Master hbo
Aantal studenten dat een masterdiploma heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs. Uitgezonderd een heel kleine groep studenten die naast een master hbo een bachelor wo heeft behaald.
  
Bachelor wo
Aantal studenten dat een bachelordiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Master wo
Aantal studenten dat een masterdiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Bachelor hbo + master hbo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en een masterdiploma in het wetenschappelijk onderwijs.

Bachelor hbo + master wo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en een masterdiploma in het wetenschappelijk onderwijs.
Bevat ook de volgende combinaties van diploma’s die veel minder vaak voorkomen: bachelor hbo + bachelor wo, master hbo + master wo, bachelor hbo + master hbo + bachelor wo, bachelor hbo + master hbo + master wo.

Bachelor wo + master wo
Aantal studenten dat een bachelor- en een masterdiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bevat ook de volgende combinaties van diploma’s die veel minder vaak voorkomen: master hbo + bachelor wo + master wo, bachelor hbo + bachelor wo + master wo, bachelor hbo + master hbo + bachelor wo + master wo.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.