Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Geslacht Startjaar Onderwijssoort startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo (aantal) Gediplomeerden Master hbo (aantal) Gediplomeerden Bachelor wo (aantal) Gediplomeerden Master wo (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo + master hbo (aantal) Gediplomeerden Bachelor hbo + master wo (aantal) Gediplomeerden Bachelor wo + master wo (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2010 Totaal studenten startjaar 8 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 134.482 96.064 55.324 745 8.321 5.794 735 3.828 21.317 38.418
Totaal geslacht 2010 Hbo 8 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 94.080 60.674 53.266 741 1.175 31 718 3.394 1.349 33.406
Totaal geslacht 2010 Wo 8 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 39.731 34.823 1.815 4 7.106 5.763 13 337 19.785 4.908
Totaal geslacht 2010 Hbo en wo 8 jaar na startjaar Totaal onderwijspositie 671 567 243 0 40 0 4 97 183 104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over behaalde diploma’s in het hoger onderwijs (ho) van ho-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven de (combinatie van) behaalde ho-diploma's weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het ho. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht en onderwijssoort startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het ho.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2020:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2010/’11 na acht jaar, van het ho-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het ho-cohort 2016/'17 na twee jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het ho-cohort 2010/'11 na negen jaar, van het ho-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het ho-cohort 2014/'15 na vijf jaar, van het ho-cohort 2016/'17 na drie jaar en van het ho-cohort 2018/'19 na 1 jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs had. Soms is de eerste opleiding waar studenten zich voor inschrijven een masteropleiding. Het gaat in deze gevallen om studenten die hun bachelordiploma behaald hebben in het buitenland of in het niet-bekostigd onderwijs in Nederland.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Bachelor hbo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Master hbo
Aantal studenten dat een masterdiploma heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs. Uitgezonderd een heel kleine groep studenten die naast een master hbo een bachelor wo heeft behaald.
  
Bachelor wo
Aantal studenten dat een bachelordiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Master wo
Aantal studenten dat een masterdiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs en geen ander soort diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.
Bachelor hbo + master hbo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en een masterdiploma in het wetenschappelijk onderwijs.

Bachelor hbo + master wo
Aantal studenten dat een bachelordiploma (inclusief associate degree) heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs en een masterdiploma in het wetenschappelijk onderwijs.
Bevat ook de volgende combinaties van diploma’s die veel minder vaak voorkomen: bachelor hbo + bachelor wo, master hbo + master wo, bachelor hbo + master hbo + bachelor wo, bachelor hbo + master hbo + master wo.

Bachelor wo + master wo
Aantal studenten dat een bachelor- en een masterdiploma heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs.
Bevat ook de volgende combinaties van diploma’s die veel minder vaak voorkomen: master hbo + bachelor wo + master wo, bachelor hbo + bachelor wo + master wo, bachelor hbo + master hbo + bachelor wo + master wo.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het hoger onderwijs.