Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
22-02-2018

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 december

Actualisering
21-02-2018

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2017; 1995 kw1 - 2017 kw4; 1995 januari - 2017 december

Actualisering
14-02-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 december

Actualisering
14-02-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 december

Actualisering
14-02-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, Kw I 1995 - Kw IV 2017

Actualisering
14-02-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, Kw I 1995 - Kw IV 2017

Actualisering
14-02-2018

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw4 2017

Actualisering
14-02-2018

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw4 2017

Actualisering
14-02-2018

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw III 2017

Correctie
12-02-2018

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inkomensverdeling per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Actualisering
01-02-2018

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Correctie
01-02-2018

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2017 september

Actualisering
31-01-2018

Roodstand op betaalrekeningen 2010-2017

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: stopgezet, periode: 2010 juni - 2017 december

Stopgezet
31-01-2018

Spaartegoeden 1991-2017

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: stopgezet, periode: 1991 januari - 2017 december

Stopgezet